Anasayfa / Ekonomi-Finans / İstihdam ve Üretim Destek Paketi İş İmkanı Sağlayacak

İstihdam ve Üretim Destek Paketi İş İmkanı Sağlayacak
Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekonomi ile ilgili bakanlarıyla birlikte 7.5 milyar TL tutarındaki “İstihdam Sanayi Yatırım ve Üretim Destek Paketi”ni açıkladı. Getirdiği desteklerle iş dünyasını heyecanlandıran yeni paket ile 120 bin kişiye iş imkânı da sağlanacak…

EKONOMİ yönetimi, büyüme, üretim ve ihracatın daralması üzerine harekete geçti. Başbakan Ahmet Davutoğlu ekonomi ile ilgili bakanlarıyla birlikte ekonomi yönetimi tarafından hazırlanan ‘İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketr’ni açıkladı. Başbakan Davutoğlu, yeni ekonomik paketin maliyetinin 7.5 milyar TL olduğunu belirterek, 11 ayaklı teşvik paketiyle önemli adımlar atılacağını söyledi.

Yeni paket

Başbakan yeni teşvikler kapsamında, özel sektör işyerlerinde altı ay işbaşı eğitim programında çalışacak kursiyerlere IŞKUR tarafından net asgari ücret ödeneceğini söyledi. Davutoğlu, “işverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşürülecek. Kursiyerler aynı iş kolunda işe alınırsa imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay boyunca SGK işveren primi ÎŞKUR tarafından ödenecek. 2015 Temmuz ayma kadar işbaşı eğitimine başlanmış olması halinde ilave altı ay daha desteklerden faydalanılacak. Toplum yararına çalışma kapsamında ilave 120 bin istihdam sağlanacak” diyor.

YATIRIMCIYA VERGİ İNDİRİMİ

Başbakan Davutoğlu’nun verdiği bilgiye göre, yatırımcıların 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacak. Yatırım döneminde işletme aşamasına geçmeden verilen destek yüzde 60’a çıkacak. İki yıllık dönemdeki harcamalar için yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde uygulanan oran yüzde 0-80 arasındayken, yüzde 50-80 aralığında olacak. Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilecek. İleri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınacak ve 5. Bölge desteklerinden yararlandırılacak.

YENİ YATIRIMCIYA DESTEK

31 Aralık 2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar, daha yüksek oran ve sürelerde desteklenecek. 2014 sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecek.

HAZİNE YATIRIMCININ YANINDA

Paketle Hazine destekli kefaletin kapsamı genişletiliyor. TBMM Genel Ku-rulu’nda kabul edilen Kanujı ile Hazine kaynaklarından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek 1 milyar TL tutarındaki kaynak 2 milyar TL’ye çıkarıldı. Böylelikle Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 20 milyar TL tutarına kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin önü açıldı. Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine destekli kefalet sisteminden yararlanabileceklerin kapsamı genişletildi ve kapsama imalatçı KOBt’ler ile kadın girişimciler ilave edildi.

PRİME İŞVEREN DESTEĞİ

Yeni yatırımcıya daha fazla destek ve vergi indirimi verilecek. 2014 yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31 Aralık 2015’e kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecek. 2015-2016 harca maları için yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde uygulanacak oranları, mevcut durumda yatırım döneminde vergi indirimi 1. Bölgede yoktu, şimdi yüzde 50 artıyor. 2. Bölgede yüzde 10’dan yüzde 55’e çekiliyor. 3. Bölgede yüzde 20’den yüzde 60’a, 4. Bölgede yüzde 30’dan yüzde 65’e, ^

5. Bölgede yüzde 50’den yüzde 70’e çıkarılıyor, 6. Bölgede yüzde 80 olarak muhafaza ediliyor.

Sigorta primi işveren hissesi deste-ğı hem sure hem de oran itibarıyla artırılıyor. Şu anki sigorta primi işveren hissesi desteği 1. Bölgede süre itibarıyla yokken iki yıla, 2. Bölgede üç yıla, 3. Böl-gede üç yıldan beş yıla, 4. Bplgede beş yıldan altı yıla, 5. Bölgede altı yıldan yedi yıla 6. Bölgede yedi yıldan 10 yıla çıkarılacak.

ÖZ KAYNAĞA VERGİ KOLAYLIĞI

TBMM’de 26 Mart 2015 tarihinde kabul edilen Kanun ile öz sermaye ile finansmana vergi kolaylıkları getirildi. Böylece, nakdi sermaye artırımı yapan şirketler için artırılan sermayenin belli bir kısmı her yıl kurum kazancından indirilebilecek. Bu uygulama ile şirketlerin borç yerine öz kaynak kullanımı özendirilecek. Ekonomideki atıl kaynaklar sisteme kazandırılacak. Ayni varlıkların nakde dönüştürülerek şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi sağlanacak.

KKDF ORANI SIFIRA İNECEK

Davutoğlu’nun verdiği bilgiye göre, vadeli ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) oranı sıfıra indirilecek. Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranı yüzde 6’dan yüzde 0’a indirilecek, böylece sanayicinin girdi maliyeti azaltılacak.

KADINLARA FİNANSMAN ERİŞİMİ

Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve böylelikle kadın istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme başlatıldı. Düzenleme ile kadın girişimcilere 100 bin TL’ye kadar ve beş yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlanıyor.

Ekonomi yönetiminin aldığı önemli bir karar da Türkiye Kalkınma Bankası’nın çok ciddi bir yeniden yapılanma süreci içine girmesi. Türkiye Kalkınma Bankası bütün bu kalkınma, istihdam projelerini düzenlemek ve onlara yeterli desteği verebilmek için yeniden yapılandırılacak ve dünyadaki örnekleriyle rekabet edecek düzeye getirilecek.

AR-GE VE TASARIM DESTEKLERİ

KOBİ’ler için maksimum sekiz yıl olan vade, imalatçı KOBİ’ler için 10 yıla çıkarıldı. KOBt’lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılacak. Ar-Ge ve tasarıma daha fazla destek verilecek. Tasarım merkezleri de Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek.

Murat AKGİRAY/ Bimeks Yönetim Kurulu Başkanı
Perakendeciler olumlu etkilenir

Hükümetin açıkladığı paket, özellikle iç talebi canlandırıcı etki yapacaktır. İstihdamı teşvik edecek, kamu çalışanları ile emeklilere kaynak aktararak iç tüketimi canlandıracak bu paketi, ekonominin geneli açısından olumlu buluyorum. İç talebe dayalı faaliyet gösteren perakende sektörü bu paketin olumlu etkilerini hızlı biçimde hissedecektir. Elektronik perakende sektöründe birkaç aydır tüketicilerin satın alma kararlarını ertelediğini görüyoruz. Bu paket, ertelenen talebin de iç tüketime yansımasına yol açacaktır ki, bundan hem teknoloji perakendecileri hem Bimeks olarak olumlu etkileneceğiz.

İbrahim BURKAY / Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Teşvikler ihracatın önünü açacak

İstihdam, sanayi yatırımı ve üretimi destekleme paketini reel kesime dönük somut adımlar olarak görüyoruz. Eylem planlarının bir an evvel hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bursa iş dünyası olarak orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların teşvik kapsamına alınmasını uzun zamandır istiyorduk. Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 60’ı Bursa ve çevresinde yapılıyor. 11 ayaklı yeni teşvik paketinde yüksek teknolojili ürünler artık 5. Bölge teşvikleriyle desteklenecek. Sanayimizde dönüşümü sağlamak üzere hayata geçireceğimiz Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Bursa bu alanda üretimin ve ihracatın lideri olmaya devam edecek. Başta hukuk ve eğitim gibi alanlarla olmak üzere, ikinci nesil reformlara hızlı bir şekilde geçilmesi gerekiyor.

Erol BİLECİK / indeks Yönetim Kurulu Başkanı
“Yatırım motivasyonumuz artar”

Açıklanan paketi çok olumlu karşıladık. Özellikle üretimin desteklenerek, istihdamın arttırılması ve ülkenin büyüme hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir araç olacaktır. İş dünyasında bu paket ile yatırım motivasyonunun yukarı çekileceğini düşünüyoruz. Fakat bunun hayata geçmesi için ekonomik güvene daha fazla odaklanılması gerekecek. KKDF rakamının sıfırlanacak olması birçok endüstriye çok pozitif bir yansıma getirdi. Öte yandan, Türkiye’den dünyaya ihracat yapılabilecek yazılım firmalarına verilecek teşvikler, katkılar bu pakette olmasını arzu ettiğimiz noktalardı.Turgut BOZ / TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Gn. Md. Yard. ve Gn. Md. Vekili
İstihdam ve büyümeye destek

Şu anda tüm dünya ekonomik yavaşlama döneminden geçiyor. Bu nedenle açıklanan paket büyümenin desteklenmesi, istihdam düşüşünün önüne geçilmesi açısından son derece önemli. Teşvik indirimlerinde ve kefalet limitlerinde artış, Ar-Ge desteği,

KKDF’nin sıfırlanması gibi detaylara bakınca finansal etkisi yüksek bir paket olduğu görülüyor.

Özellikle KOBİ’lerin daha yüksek oranlarda krediye daha uzun vade ile erişebilmesi ve yatırım finansmanlarının 10 yıllık Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle karşılanabilmesi çok önemli.

Erol SAKALLIOĞLU / Odeabank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Gn. Md. Yard.
“Ülke hedefleriyle örtüşüyor”

Paketteki destekler, istihdam, üretim-imalat, Ar-Ge, girişimci-yeni yatırımcı ve kadın girişimciler açısından değerlendirildiğinde ülke hedefleri ile örtüşüyor. En önemli başlıklarından biri İŞKUR tarafından verilecek iş gücü desteği. Ayrıca imalat sektörüne yönelik Hazine destekli kefaletin kapsamının genişletilmesi ve limitlerinin artırılması kritik önemde. Ar-Ge ve ileri teknoloji yatırımlarına verilecek vergi indirimleri, öz kaynak kullanımına vergi kolaylığı, finansmana erişimin kolaylığı ve ileri vadeli ithalatta KKDF oranının sıfıra İndirilmesi gibi destekler de çok pozitif yansıyacaktır.

Ali KOPUZ / İstanbul Ticaret Borsası Başkanı
“Yeni ekonomiyi kurmayı hedefliyor”

Pakette dile getirilen 11 başlık, Türkiye ekonomisinin, yeni ihtiyaçları çok iyi tespit edilerek belirlenmiş. Bu haliyle paket, yeni Türkiye’nin yeni ekonomisini kurmayı hedefliyor. Üretim ve istihdama öncelik verilmesini çok anlamlı bulurken, sosyal barışın anahtarı emeklilerin göz ardı edilmemesini takdirle karşılıyoruz. KOBİ’lerin kaynak sorununa çözüm arayışı ise pakette en dikkat çekici ve olumlu başlık diye düşünüyorum. Artık eylem vakti. KOBİ’lerin en önemli sıkıntısı kaynak, yani finansman. KOBİ’nin kaynağa, paraya ulaşmasını kolaylaştıracak her türlü adım, doğrudan üretim ve istihdama yansıyacak. Bu açıdan bakıldığında paketteki en önemli adım, bu maddenin hayata geçirilmesidir.

Nail OLPAK / MÜSİAD Başkanı
“Destek Paketini olumlu buluyoruz”

MÜSİAD’ın sürekli gündeme getirdiği, yüzde 6’lık KKDF’nin kaldırılması bizi mutlu etmiştir. Bu kararla birlikte artık KOBİ’ler oyuna daha kuvvetli bir aktör olarak katılacak. Türkiye ekonomisi, 2014’te GSYH büyümesinin hedeflenenin altında gerçekleşmesi ve yatırımlarında gerçekleşen azalışlara rağmen, yeni istihdam sağlama noktasında oldukça iyi bir performans sergilemiş, ancak iş gücüne katılanların (1.7 milyon] yeni istihdam edilenlerden (1.3 milyon] fazla oluşu nedeniyle, işsizlik yaklaşık 400 bin kişi artış göstermiştir. Yatırımcıya vergi indirimi, yeni yatırımcıya verilen desteklerin artırılması başta olmak üzere, destek kapsamındaki yeni uygulamalar, 2014’te gözle görülür şekilde hız kaybeden yatırımların yeniden canlandırılması için önemli bir işleve sahiptir.

Bendevi PALANDÖKEN / Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı
Can suyu kredisinin tam zamanı

Yeni açıklanan İstihdam ve Teşvik Paketi’ni istihdam ve üretim artışını sağlayacak olumlu adımlar olarak görüyoruz. Esnaf ve sanatkârımız özellikle bu dönemde sıfır faizli can suyu kredi desteğine ihtiyaç duyuyor. İmalatçı KOBİ’ler ve kadın girişimcilere kefalet imkânının ve vadenin artırılması yeni işyeri sayısını, istihdamı, devletin vergi gelirleri ile iç talebi artıracaktır. Her bir KOBİ için 1.5 milyon TL olan kefalet limiti 2.5 milyon TL’ye, imalatçı KOBİ’ler için ise 3 milyon TL’ye çıkarıldı. Kadın girişimcilerimiz için kadın istihdamının artırılması amacıyla 100 bin TL’ye kadar krediler için beş yıl vade ve yüzde 85 oranında kefalet imkânı sağlamakta. Şimdi ‘Sıfır’ faizli can suyu kredisi de verilirse kısa zamanda yatırımlar artacaktır. Açıklanan teşvik paketinin bütçeye toplam 7.5 milyar TL’llk bir yük getirdiği gözükse de yıllar içinde getirisi daha fazla olacaktır.

C. Müjdat ALT AY / Netaş CEO’su
“Bilgi sektörüne olumlu katkı sağlar”

Açıklamayı son derece önemli buluyor ve özellikle Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörüne olumlu yönde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü ülkemizi kalkındıracak en önemli unsur teknoloji. Türkiye’de özgün teknoloji üretilmesini ve bunun ‘ sonucunda yerli üretim yapılmasını sağlama noktasında devlete ve kurumlara önemli görevler düşüyor. Türkiye’de I üretilen yerli teknolojiyle ilgili zihinsel eşiği aşıp, Türkiye’de Türk mühendislerin yazılım konusunda ne kadar İyi j olduklarını ispat edebilmemiz için, açıklanan eylem planı ve 1 paketlerde yer alan kararlar büyük önem taşıyor.

Erdal BAHÇIVAN / İstanbul Sanayi Odası Başkanı
“Paket moral verici boyutta”

İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi, son zamanlarda dile getirdiğimiz temel önceliklerin değerlendirilmesi ve dikkate alınması bakımından sanayi ve sanayici açısından moral verici boyutta.

Öncelikle yatırım ve ara mallarının vadeli ithalatında uygulanan yüzde 6 KKDF konusu, uzun süredir dile getirdiğimiz, sanayicimizin, ihracatçımızın rekabet gücünü çok olumsuz etkileyen bir meseleydi. Uzun süredir dile getirdiğimiz Türkiye Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılarak sanayicimizin, yatırımcımızın hizmetine sunulması, bizler için en sevindirici konulardan biri olmuştur. Özellikle teşviklerde teknolojik yatırımların nerede olursa olsun desteklenmesi bu paketin ana teması olarak öne çıkıyor.

İbrahim ÇAĞLAR / İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Geleceğimizin sigortası

Açıklanan tedbirlerin her bir unsuruna katılıyoruz. Türkiye’nin geleceğinin sigortası olarak görüyoruz. Türkiye’de yeni bir başarı hikayesinin hep birlikte yazabiliriz. Bunun için bu arabaya yeni benzin gerek. İşte o benzin de ümit ediyorum ki işçimizin alın terine, işverenimizin aklına ve yüreğine yakışacak kalkınma hedefi doğrultusunda bugün açıklanan paket olacak. Hükümetimiz reformlar konusunda ne kadar kararlı olursa, iş dünyası olarak bizim azmimiz ne kadar perçinlenirse, tüketicinin de ekonomiye olan güveni o oranda artacaktır. Böylelikle piyasalarda çarklar yeniden daha hızlı bir şekilde dönecektir.

Nurettin ÖZDEBİR / Ankara Sanayi Odası Başkanı
Kaş yapayım derken göz çıkarılmamalı

Bugün açıklanan paketi, “sanayinin, üretimin ve yatırımın yeniden gündemin birinci maddesi olması gerektiği” taleplerine verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz. Alınan bu tedbirleri sanayiye pozitif ayrımcılık olarak değerlendiriyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Yüksek teknoloji yatırımları gelişmişlik düzeyine bağlı olarak ancak gelişmiş bölgelerde yapılabilir. Daha az gelişmiş bölgelerimizde ne nitelikli işgücü ne de orada çalışmak isteyecek yetenekli yönetici bulabilirsiniz. Bu nedenle 1. Bölgede yapılacak olan ileri teknoloji yatırımlarına 5. Bölge teşviklerinden yararlanma imkanının sağlanması çok olumlu olmuş, sanayi üretiminin yüksek teknoloji yatırımlarına yönelmesinin önü biraz daha açılmıştır.

Hikmet TANRIVERDİ / İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı
“Hızla hayata geçirilmeli”

Paketi genel olarak üretim anlamında çok olumlu buluyoruz. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Pakete tek tek bakıldığında da işgücü desteğinin tabana yayılmasının amaçlandığı anlaşılıyor. Bu da çok önemli. Paketin hızlı şekilde hayata geçirilmesi halinde çok olumlu neticeler alınabilir. Birtakım sorunları çözmek adına paketin hızlı hayata geçmesi önemli. Yatırımlara daha çok vergi indirimi sağlanması kısmı bizim de talep ettiğimiz, beklediğimiz bir şeydi. Şimdi yatırım yapmak biraz daha kolaylaşacak. Burada önemli olan ekonomik güvenin de sağlanması gerektiği. Önümüzdeki dönem ekonomi yönetimi ile ilgili Başbakanımızın bir açıklama yapmasında fayda görüyorum.

İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir