Anasayfa / Kariyer ve İş / Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden Duyuru
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19/09//2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

A- Genel Şartlar
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (araştırma görevlisi için; atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan, öğretim görevlisi için; lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, Yabancı Dil Okutmanı kadrolarına başvuracak adaylar ise en az 80 puan almış olmak.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- Bir aday, birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Bu şekildeki başvuruların tamamı geçersiz sayılır.

B- Özel Şartlar
Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2- Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.
Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
1- Alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
1- Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.C- Başvurma Yeri Ve İstenen Belgeler
Başvurular; Muş Alparslan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;
1- Başvuru dilekçesi
2- Lisans diploma örneği
3- ALES belgesi
4- KPDS veya ÜDS belgesi
5- İstenildiği taktirde, yüksek lisans veya doktora belgesi
6- Nüfus cüzdanı örneği
7- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
8- Özgeçmiş
9- Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi
10- Savcılık Belgesi
11- Hizmet süresini bildirir belge
12- Lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesi
NOT: – İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.
– Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi:
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, İstasyon Caddesi, 49100, MUŞ
Tel.: 0 436 213 00 13
Faks: 0 436 213 00 28

D- Muafiyet
Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü mezunu olmak; Uzman; 1; 23 Ağustos 2011

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Eğitimi bölümü mezunu olmak; Uzman; 1; 23 Ağustos 2011

İşletme bölümü mezunu olmak ve alanında en az dört yıl tecrübeli olmak; Uzman; 1; 23 Ağustos 2011
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir