Anasayfa / Kariyer ve İş / 2011 Yılı Sanayi Bakanlığı Memur Alımı

2011 Yılı Sanayi Bakanlığı Memur Alımı

Devlet Kurumlarında çalışmak isteyen pek çok kişi için bakanlıklar çok güzel bir seçenek oluşturuyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda çalışmak için yeterliliklere sahip olmanız ve sınavlardan başarı ile çıkmanız gerekiyor. Tabi ki bakanlıkların yaptığı özel sınav ve mülakatlardan önce KPSS sınavında yeterli puanı almanız gerekiyor.

KPSS’nin Hukuk, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme ve İktisat sınavı puanları Sanayi Bakanlığı’nın yapacağı alımlarda önemli bir rol oynuyor. Sizlere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğün’nde yapılan sınav duyurusunu paylaşıyoruz. Tabi konu Avrupa Birliği olunca, yabancı dil konusunda da belge gerekiyor. 20 Nisan 2011 tarihinde Sanayi Bakanlığı tarafından alınacak memuriyete başvurmanız gerekiyor bu sebeple elinizi çabuk tutun.

İşte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuru:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünden:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. SINAVIN KAPSAMI

a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünde boş bulunan 7. Dereceden 6 adet, 8. Dereceden 2 adet, 9. dereceden 2 adet olmak üzere toplam 10 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapmak üzere sınavla personel alınacaktır.

b) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

c) Giriş sınavlarında başarılı olan adaylardan en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak şartı ile; Hukuk mezunu 2, İktisat bölümü mezunu 3, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu 1, Maliye bölümü mezunu 2, İşletme bölümü mezunu 2 kişi alınacaktır,

d) Sınav için başvuran adayların ibraz edecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) belgeleri esas alınarak yapılacak sıralamaya göre ve (c) bendinde belirtilen her bir meslek grubundan belirlenen sayının en fazla 4 katı hesap edilerek toplam 40 kişi sınava kabul edilecektir.

e) Adaylardan başvuru için veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

f) Sınav sonuçları adayların adresine yazılı olarak bildirilecek, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı WEB sayfasından (www.sanayi.gov.tr) ve ilan panolarından duyurulacaktır.

2. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki (denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen) yükseköğretim kurumlarından, 1. Maddenin bendinde belirtilen bölümlerden birini bitirmiş olmak.c) 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

d) 2009 ve 2010 yıllarında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Hukuk Bölümü mezunları için KPSSP21, İktisat Bölümü mezunları için KPSSP22, Maliye Bölümü mezunları için KPSSP24, İşletme Bölümü mezunları için KPSSP23, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları için KPSSP33 puan türlerinden en az 80 ve üzeri puan almış olmak,

e) İngilizce dilinde ilan tarihinden önce 5 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan “TOEFL CBT” Sınavından en az 155 puan, “TOEFL IBT “ sınavından en az 65 puan, “TOEFL PBT” sınavından en az 470 puan almış olmak veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS sınavından en az 6 puan almış olmak.

f) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, ertelemiş veya muaf olmaları,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü olmamaları.

3. SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER

3.1 – Başvuru esnasında istenen belgeler:

a) İş talep formu (Başvuru esnasında Kurum tarafından verilecektir.)

b) Nüfus Hüviyet Cüzdanı veya Bakanlık Yetkilisi tarafından aslı görülerek tasdiklenen sureti,

c) 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS sonuç belgesi ile Yabancı Dil belgesinin aslı veya Bakanlık Yetkilisi tarafından aslı görülerek tasdiklenen sureti veya noter onaylı sureti,

e) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış resimli öz geçmiş belgesi. (Belge üzerinde anne ve baba adı, mesleği, ilk, orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar, öğrenimini tamamlamadan ve tamamladıktan sonra yaptığı işler ve tarihleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek olan iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adresleri, sabit ve cep telefonu bilgileri belirtilecektir.)

f) Sınav giriş belgesi (Başvuru esnasında Kurum tarafından verilecektir. Sınav giriş belgesi olmayanlar sınava katılamazlar.)

3.2 – Giriş sınavında başarılı olan adaylardan atama yapılmadan önce istenen belgeler:

a) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlık Yetkilisi Tarafından aslı görülerek tasdiklenen sureti,

b) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

c) Sağlık Kurulu raporu,

d) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti,

4- SINAV KONULARI

Giriş Sınavı Kurulu Üyeleri sözlü sınavda adaya, mezun oldukları Alan Bilgisi, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Genel Kültür ve Güncel konular ile ilgili sorular yöneltilir ve adayın, yabancı dil bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Giriş Sınavı Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir.

5 – SINAV BAŞVURUSU YERİ VE ZAMANI

a) Giriş sınavı için başvurular şahsen, elden veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese yapılır. Postadaki gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz,

b) Başvuru adresi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km. No.154 ANKARA

c) Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri: 06-07 Mayıs 2011 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ASO Toplantı Salonu

d) Başvuru Tarihleri: 5-20 Nisan 2011 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılır.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir