Anasayfa / Kariyer ve İş / 2011 Yılı Trabzon Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

2011 Yılı Trabzon Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Trabzon belediyesi 40 kişilik itfaiye eri alımı yapacaktır. 2011 Trabzon Belediyesi İtfaiye Eri Alımı için aşağıdaki ilanı inceleyebilirsinzi.

T.C. TRABZON BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2C06 tarih ve 26326 savıh Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile U .04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda snııfı unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 40 Adet İtfaiye Eri kadrosuna, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3′ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
GİH İtfaiye Eri 10 22 K/E KPSSP94 60 Lise ve Dengi okul mezunu olmak
Gİ11 İtfaiye Eri 10 3 K/E KPSSP94 60 Lise ve Dengi okul mezunu olmak.
GİH İtfaiye Eri 11 5 K/E KPSSP94 60 Lise ve Dengi okul mezunu olmak.
GİH İtfaiye Eri 8 3 K/E KPSSP93 60 önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programından mezun olmak.
GİH İtfaiye Eri 8 1 K /E KPSSP3 65 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezun olmak
GİH İtfaiye Eri 8 2 K/E KPSSP3 60 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Mimarlık ‘ Bölümü mezunu olmak,
GİH İtfaiye Eri 8 4 K/E KPSSP3 60 I Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin, iktisat. İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak.

İTFAİYE ERİ İĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanısıra
1) Sağlık açısından kapalı mekan., dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
3) İtfaiye En sınavının yapılacağı 06.04.2011 giinü itibariyle30 yaşını (06.04.1981 ve sonrası doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,
4) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak, şartları araııır.BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 01/04/2011 tarihinde başlayacak ve 04/04/2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir Başvurular; Trabzon Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü (Gülbaharhatun Mit. Kahramanmaraş Cd. No: 201 TRABZON adresinde) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı görevli Personele şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Forıru örneği Belediyemizden temin edilecektir.)
2) KPSS Sonuç Belgesi crneğı (aslı ibraz edilecektir.)
3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosıı olan)
4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)
5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
6) Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış)
7) Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.
8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
9) Trabzon Belediyesi İnsan Kaynaklar, ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sağlık İşlen Şefliğinden alınmış onaylı boy kilo tespit formu, onaylı olmayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
10) 10 Derece 3 Adet İtfaiye Eri alımı için Lise ve Dengi okul mezunu olmak ve D sınıfı Ehliyet sahibi olmak tercih sebebidir.
11) 11 Derece 5 Adet İtfaiye Eri alımı için Lise ve Dengi okul mezunu olmak C; D ve E sınıfı Ehliyetlerden birine sahibi olmak tercih sebebidir.

SINAV YERİ VE ZAMANI:
Sınav Trabzon Belediye Başkanhğı İtfaiye Müdürlüğü Merkez/TRABZON adresinde 06/04/2011 günü saat 09.00′da başlayacak olup, dayanıklılık testi ve sözlü müıakat olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde tak:p eden tarihlerde sınava devam edilecektir.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
1) İlfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.
2) Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.
3) Kurum sınavı başarı puanı, dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.
4) Memurıyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
5) Sınav sonuçları (www.trabzon.bel.tr) adresinden duyulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
6) Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına gore atama ile yapılır.
7) Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadroya, başarı, puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde alıp almama hakkına sahiptir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI
1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16. maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirilmesi,
2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat’tan oluşacaktır.
(NOT:Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

İlanen duyurulur.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir