Kariyer ve İş

2015 yılında öne çıkacak İK trendleri

2015’te istihdama damga vuracak sektörlerin başında bilişim ve enerji geliyor. Yeşil meslekler ağırlık kazanırken dijital ve mobil uzmanlıklara ihtiyaç artarak devam edecek. İşe alımlar ise daha sık bir biçimde online araçlarla yapılacak. Türk yöneticiler için de çevre ülkelerde kariyer fırsatları olacak…

ik trend

2014 unutamayacağımız yıllar arasına girdi.

İki büyük seçimin geride kaldığı, iş dünyasında belirsizliklerin olduğu. Soma ve diğer maden kazalarında yaşanan facialar dolayısıyla iş ve işçi güvenliği konusunun daha sık gündeme geldiği, işsizliğin çift haneleri gördüğü kısacası işveren ve çalışan açısından ilginç bir yılı geride bıraktık. Peki yeni yıl, iş ve istihdam açısından bize neler getirecek? Türkiye’nin önde gelen İK (insan kaynakları) uzmanları ve beyin avcıları, ekonominin büyüme öngörüleriyle bağlantılı olarak işe alımlarda 2015’in temkinli bir yıl olacağım öngörüyor. Hükümet 2015’te istihdamın 516 bin kişi artacağını, işsiz sayısının ise 12 bin kişi artarak 1 milyon 766 bine yükselmesini öngörüyor. Türkiye’nin 2014’ü yüzde 3’ün biraz üzerinde bir büyüme ile kapatması bekleniyor. Türkiye, küresel krizde istihdam artışı sağlayan nadir ülkelerden oldu. Uzmanlar, 2015’in istihdam açısından özellikle ilk yarının durağan ikinci yarının ise daha hareketli olacağı yönünde birleşiyor. Seçimler dolayısıyla özellikle kamuda istihdamın artacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ENERJİ VE BİLİŞİMDE ARTACAK

Uzmanlara göre, enerji, gayrimenkul, bilişim ve perakende iş olanakları ve istihdamı artıran sektörler olacak. Bankacılık, ilaç ve otomotiv sektörünün durağan bir yıl geçireceği tahmin edilirken, 2015’de Türk yatırımcıların Türkiye dışında yatırımlarının artması istihdama marjinal de olsa yönetici seviyesinde pozitif etki yapacak. 2015’te yönetici transferleri geçen yıllarda olduğu gibi devam edecek. Özellikle çevre ülkeler Türk yöneticiler için cazibesini korurken, ex-pat’lar için de Türkiye kariyer tercihlerinde ilk sıralarda yer alacak.

Bu yıla damga vuracak mesleklere baktığımızda geçen yıllarla benzerlik gösteriyor. Teknoloji bağlantılı her iş yükselişlerine devam ederken, yeşil meslekler bir adım öne çıkacak. Ve tabii ki mühendis arayışı tam gaz devam edecek. Yazılım, elektronik, bilgisayar, inşaat mühendisliği, sosyal medya uzmanlığı, satış ve pazarlama uzmanlığı, finans, bilişim hukuku, ticaret hukuku, gayrimenkul yöneticiliği, profesyonel sağlık yöneticiliği gibi meslekler avantajlı konumda bulunmaya devam edecek.

İK TEKNOLOJİDEN YARARLANACAK

Yetenek açığının devam ettiği Türkiye’de bu yıl özellikle işe alım süreçlerinde dijitalleşmenin etkisi daha belirgin bir şekilde görülecek. Online işe alım metotları daha fazla kullanılırken, işe alım süreçlerini hızlandırmak ve basitleştirmek isteyen şirketler ve adaylar dijital platformları daha sıklıkla kullanacak. Online mülakatların artışına giderek daha sık tanık olacağız. Ofise bağımlılığın her geçen yıl daha azaldığı Avrupa ülkelerindeki bu trend Türkiye’ye de yansıyacak ve çalışma şekillerinde esneklik ve mobilite önem kazanacak.

Bu da iş bulma fırsatlarını artıracak.

İK dünyasının ünlü isimlerine ilk günlerini yaşadığımız 2015 yılında öne çıkacak İK trendlerini, eğilimlerini ve gelişmelerini sorduk. İşte yanıtları…

“Enerji ve e-ticaret yükselecek”
Burak ERİN / Randstad Türkiye Genel Müdürü

2014’e oranla 2015’te işe alımların artacağını bu anlamda daha dinamik bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Çoğu sektör, seçim arifesi nedeniyle, 2015’in ilk yarısından sonra hareketlenecek. Sene içerinde ise belli başlı gelecek vaat eden endüstri kırılımla-rında, özellikle gayrimenkul – inşaat piyasaları, teknoloji – telekomünikasyon gibi alanların lokomotif etkisiyle büyümeyi tetikle-yeceğini söyleyebiliriz. Haliyle bu alanlardaki yeteneklere talep artacaktır. Özellikle pazarlama, satış, muhasebe ve finans profesyonelleri, finansal analistler, finan-sal kontrolörler, teknoloji çalışanları, mobil uygulama geliştiriciler, mühendislik gibi mesleklerin önemi ve cazibesi artacaktır. Enerji ve e-ticaret / 2015’te yükseleceğini tahmin ettiğimiz sektörlerin başında yer alıyor.

Yabancı şirketlerin Türkiye * pazarına girmesi uluslararası mevzuatları bilen finans uzmanlarına ve hukukçulara ihtiyacın olması bu alandaki sektörleri de hareketlendirmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerji uzmanlığı, mobil uygulamalar geliştiricisi, denetim elemanı, veri madenciliği yazılım uzmanı, büyük veri analisti ve veri tabanı yöneticileri 2015’in ve geleceğin meslekleri olacaktır. Önümüzdeki yıl içinde inovasyon ve gelişim uzmanlığı, internet gazeteciliği, risk yöneticiliği ve iş zekası uzmanlığı gibi mesleklerde farklı iş imkanları doğacak. Hem yöneticiler hem de çalışanlar nezdinde kariyer fırsatı açısından Irak, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden ilgi var. Özellikle Avrupa’daki durgunluk yabancı yöneticilerin Türkiye’ye ilgisini artırıyor. Amerika, Afrika, bazı Avrupa ülkeleri, Ortadoğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya gibi ülkelerde Türk yöneticilerin sayısı giderek artıyor.

İŞE ALIMDA DİJİTALLEŞME

2015’te işe alım süreçlerinde adayların internet üzerindeki ayak izi, işe alım süreçlerinde dikkate alınmaya başlanacak. Bu mecraların kullanımı daha aktif olarak devam edecek ve işe alım süreçlerinde in-teraktif uygulamalar hayata geçecek. Örneğin adaylar başvurdukları ilanla ilgili süreçleri ilgili uygulamalar üzerinden takip edebilecek. İşe alımlarda yeni ve yaratıcı trendler, yöntemler ön planda olacağı gibi özellikle rekabetçi seçme teknikleri ve online işe alım metotlarım daha fazla kullanacağız. Değerlendirme merkezi araçlarına ilgi artacak. İşe alım süreçlerini hızlandırmak ve basitleştirmek isteyen şirketler ve adaylar dijital platformları daha sıklıkla kullanacak.

“Vasıfsız işçi talebi artacak”
Murat YEŞİLDERE / EGON ZEHNDER Türkiye Yönetici Ortağı

2015’in ilk yarısında seçim öncesinde geçici istihdam talebi kamu ve yerel yönetimlerin tetiklemesi ile artacaktır. Yılın ikinci yarısında ise geçici istihdamda azalma olacak; işgücüne katılım sayıları artacaktır. Ancak istihdam ve işsizliğin kompozisyonunda farklılıklar, coğrafi dinamiklerdeki değişim ile gerçekleşebilir. Örneğin Suriyeli mültecilerin yoğunlaştığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde işsizlik artmaya devam edecek. Özellikle artan mülteci akımlarının kayıt dışı sektörlerde, vasıfsız işçi kategorisinde “rekabet” yaratacak olması da işsizlik başvurularını artırarak, istihdamın rakamlara yansımasına olumsuz etki edebilir. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi dijital dünya ile ilgili rollere yönelik talep artacak. Bunun yanı sıra meslek okulu/lisesi mezunlarına yönelik ‘zanaatkar’, el emeği ile yürütülebilecek rollere yönelik talep devam edecek. Bu bağlamda, Türkiye’de doktor, hukukçu, inşaat mühendisi benzeri mesleklere talep devam edecek. Geçici istihdam yaratmak amacıyla ‘vasıfsız’ çalışana yönelik talep de 2015’te artabilir.

MOBİLİTE ÖNEM KAZANACAK

İnşaat taahhüt, hizmet, perakende sektörlerinde bu yıl istihdam daha çok artabilir. Hemen her alanda mesleki uzmanlaşmanın, uzmanlara olan talebin artacağına inanıyorum. Farklı iş imkanlarından ziyade, esneklik ve mobilite önem kazanacak; bu da iş bulma olasılığını arttıracak.

IK 2015’te bence verimliliğin ve yaratıcılığın artması konusunda yaklaşımlar geliştirmek zorunda kalacak; özellikle de beyaz yakada bu alanda yoğunlaşılacak. Mavi yakada ise iş güvenliği ve buna bağlı regülasyon, denetim artışını gözlemleyeceğimizi umut ediyorum.

KURUMLAR GENÇLEŞECEK

Türkiye’de yabancı yönetici seviyesindeki talebin son 18 ay içinde azaldığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki bir yılda bu trend değişiklik arz etmeyecek. Yönetici transferleri/hareketliliği açısından 2015 ilginç bir yıl olacak. Artan rekabet, zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle yatırımcılar yönetici değişim kararlarını daha hızlı, daha kolay alabiliyor. Türk yöneticiler için Ortadoğu ve Afrika’daki fırsatların giderek artığını gözlemliyorum. 2015’de Türk yatırımcıların Türkiye dışında yatırımlarının artmasının da istihdama marjinal de olsa yönetici seviyesinde pozitif etki yaratacağına inanıyorum. 2015’te işe alım süreçlerinin belirsizliğin artması nedeniyle uzayacağını öngörüyorum. Dijital kanallar işe almada daha çok kullanılacak. İşe almada yaş seviyesinin daha da aşağı gideceği inancındayım; yani kurumların gençleştirilmesi ve bu yolla da insan kaynağı maliyetlerinin aşağı çekilmesi hedeflenecek.

“İşsizlik tek hanede kalır”
Aykut HALİT / Grant Thornton Türkiye Başkanı

İstihdam ve işsizlik konuları ekonomideki büyüme oranlarıyla yakından bağlantılı.

2014 sonu itibari ile yüzde 3.3’lük bir büyüme oranı öngörülüyor. 2015 sonu için ise tahmin yüzde 3.9. Bu durumda işsizlik oranlarında ciddi bir düşüş beklemek yanıltıcı olabilir fakat işsizlik yine tek haneli rakamlarda olacaktır. 2015 dijitalleşmeyi daha yoğun yaşacağımız bir yıl olacak. Dolayısıyla dijital uzmanlık alanları, ayrıca yönetim danışmanlığı uzmanlıkları daha da önem kazanacak.

Bu yıl özellikle enerji, eğitim ve perakende sektörleri ile hizmet sektörünün önemi artacak, “tş arayanlar ya da iş değiştirmek isteyenler için farklı iş imkanları doğacak mı?” derseniz çok özel bir yenilik söz konusu olmayacaktır; o anlamda 2014’ten çok farklı bir sene olmayacak. Hem yöneticiler hem de çalışanlar nezdinde baktığımızda ise Türkiye’ye en çok Avrupa ülkelerinden ilgi var. Uluslararası şirketler Türkiye operasyonlarında Türk yöneticilerle yakın çalışma ve onları test etme imkanı buluyorlar, akabinde diğer ülkelere transferler yaşanıyor. Diğer şekilde yöneticiler, fiziken Türkiye’de bulunsalar bile Avrupa, Orta Doğru ve Asya bölge yöneticiliği gibi konumlara yükseliyorlar. Türk yöneticiler için yine Avrupa ülkeleri kariyer fırsatı açısından öne çıkacak.

“Büyüyen sektörler cazibesini koruyacak”
Gaye ÖZCAN / HumanGroup Genel Md.

istihdama yönelik yapısal sorunlar devam ediyor. ‘Kadın istihdamı’ hala çok düşük, kadınların işgücüne katılımı yüzde 31’i bulmuyor. Kadın istihdamı 2015’te de gündemde olacak. Türkiye’deki önemli istihdam sorunlarından biri de ‘iş bulma ümidini kesmiş olanların’ yüksekliği. Üniversite mezunlarının işsizlik oranı diğer kesimlere göre çok daha fazla. 2015’te, önceki yıllardan süregelen istihdam ve işsizlik sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz.

Eneıji, perakende,, sağlık, sigorta, bilişim, inşaat, gayrimenkul, lojistik gibi büyüyen sektörler ile ilgili meslekler 2015’te cazibesini koruyacak. Yazılım, elektronik, bilgisayar, inşaat mühendislikleri, sosyal medya uzmanlığı, satış ve pazarlama uzmanlığı, finansla ilgili meslekler, bilişim hukuku, ticaret hukuku, reklamcılık, halkla ilişkiler, gayrimenkul yöneticiliği, tasarım, profesyonel sağlık yöneticiliği iş hayatında avantajlı konumda bulunuyorlar. Herkes ‘iyinin peşinde, şirketler ‘çalışan mutluluğu’, ‘Y jenerasyonuna özel çözümler’, ‘işveren markası’, ‘İK’da dijital pazarlama’ gibi konulara daha fazla odaklanacak.

ÇEVRE ÜLKELER TÜRKLER İÇİN FIRSAT

Giderek daha çok yabancı şirket, Türkiye’yi EMEA için bölgesel merkez olarak konumlandırıyor. Bunun da etkisiyle Türkiye’den daha çok yönetici ve çalışan bu bölgelere atanmaya başladı. Bu eğilimin son üç yıldır artış gösterdiğini ve buna bağlı olarak yönetici transferlerinin hızlanacağını söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ekonomilerle iş yapan global şirketler, deneyimli oldukları ve benzer kültürlerden geldikleri için Türk yöneticileri tercih ediyor. Almanya, Danimarka, İngiltere gibi gelişmiş ekonomiler, açık pozisyonlar için çok sayıda başvuru alırken, Ortadoğu, Afrika, Doğu Avrupa gibi gelişmekte olan ekonomilerde çalışmak üzere yüksek ödül paketlerine rağmen yetenek bulmakta zorluk yaşanıyor. Bu bölgelerde yetenek dar boğazı büyüyor, bu da Türkiye’yi nitelikli işgücü temini açısından daha cazip hale getiriyor. Türk yöneticiler için Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu’nda yer alan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Rusya Federasyonu kariyer fırsatları açısından ön plana çıkıyor. İşe alım sürecinde artık firmalar özellikle yönetici seçme yerleştirme danışmanlık şirketlerinden daha proaktif olmalarını, şirketin yaptığı işi, kültürünü ve ihtiyaçlarını çok iyi anlamalarını, bunun için sahada daha çok zaman geçirmelerini, işe yerleştirme sonrasında adaptasyon koçluğu yapmalarını bekliyor. İşe alım süreçleri de buna göre şekillenecek.

“Teknoloji bağlantılı işlerin önemi artacak”
Aykut Halit GrantThornton Gaye Ozcan
Oytun Öztürk çapraz / nbs İK Danışmanlık Proje Yöneticisi

2015 istihdam açısından çok olumlu bir tablo çizmiyor. 2014 işsizlik rakamlarının üstüne çıkmamasını umuyoruz. Dijital çağı yaşamaktayız ve dijital kullanım insan yaşamının gündelik rutin yaşam alışkanlığı haline geldi. Bu doğrultuda teknoloji ve bilişim sektörünün önemi ve cazibesi doğal olarak artacak. Mobil tasarımcılara, mobil uygulama geliştiricilere, veri mimarisi ile uzmanlaşmış çalışanlara bu yıl daha da ihtiyaç duyulacak ve online pazarlama ve reklam uzmanları önem kazanacak. Java geliştirme uzmanı, SEO uzmanı gibi teknoloji tabanlı diğer meslek grupları da önemini korumaya devam edecek.

İK dünyası için söyleyebileceğimiz en önemli fırsat, Türkiye’de orta ölçekli firmalar bile artık kurumsal firma kimliği kazanmak ve bu şekilde bir yönetim anlayışına sahip olmak istiyorlar. Bunun yolunun sağlam bir İK departmanından geçtiği ise herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bu anlamda İK hizmetlerine ve uzman İK çalışanlarına talep artacaktır.

YETENEK YÖNETİMİ AĞIRLIKLI

Özellikle Ortadoğu ve Türki ülkelerin Türkiye’ye yatırım yapmaya ve ülkemizdeki kalifiye personelleri transfer etmeye yönelik ilgisi oldukça yoğun. Çin, Hindistan, Pakistan gibi gelişen pazarlar, Ortadoğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler’de Türk yöneticileri için fırsatlar ortaya çıkacaktır. Türkiye’de yıllardır global firmalarda görev yapmış, iş geliştirme ve kriz yönetimi ve pazar payı artırma gibi konularda önemli tecrübeler edinmiş tecrübeli yöneticiler çalışmakta oldukları global firmaların bünyelerinde gelişen pazarlara, Ortadoğu ülkelerine ve Türki Cumhuriyetler’e daha yüksek sorumluluklar alarak terfi olacaklar. 2015’te özellikle kurumsal firmaların, yetenek yönetimi ve değerlendirme çalışmalarına ağırlık vereceğini düşünüyoruz. Yeni mezun işe alımla-rında da, adayların olaylar karşısında gösterecekleri davranışlarını daha net gözlemleyebilecekleri rol oyunu çalışmalarını işe alım süreçlerinde daha yoğun kullanmaları bekleniyor.

“Dönemsel yönetici arayışı artacak”
Tanyer SÖNMEZER / Management Centre Türkiye CEO’su
2015, istihdamın ilk altı ay göreceli arttığı, işsizliğin dengede kaldığı bir yıl olacak. Özellikle küçülen pazarda satışla ilgili bölümlerin verimliliğini ve etkililiğini artıracak önemli pozisyonların cazibesi artacak.

Bu dönemde üst düzey yöneticilerde ‘dönemsel yönetim çözümlerinin öne çıkacağını düşünüyoruz.

Belli pozisyonlarda proje ya da çeşitli dönüşümleri gerçekleştirmek için altı ile 12 aylık yöneticiler daha fazla gündemimizde olacak. İnsanların daha esnek çalıştığı, ofise her gün gitmek zorunda olmadığı ve insanlara daha özgür çalışma ortamı sağlayan mesleklere talebin artacağını düşünüyorum. Gelecek yıl özellikle alışılmış büyüme sektörlerinin; bankacılık, ilaç ve otomotiv sektörünün durağan bir yıl geçireceği göz önüne alınırsa hızlı tüketimde ve perakende de hareketlenme olacağını öngörüyoruz.

MİKRO MBA’LER ÖNEMLİ

İş arayanlara önerilerimden bir tanesi de mikro MBA’ler ile kendilerini geliştirmeleri, farklı eğitimlerle donanımlarını artırmaları ve zor pazar şartlarında nasıl katma değer yaratacaklarını düşünmeleri. Yetenek yönetiminin çok öne çıkacağı şirketlerde performans yönetimiyle, başarısı düşük insanların memur zihniyetiyle çalıştırılmayacağı bir yıla giriyoruz. Avrupa’nın yeni yatırım için gerekli finansı olmadığından, Uzakdoğu ve Ortadoğu fonları ve şirketleri Türkiye’de aktif yer alıyor. O nedenle bu serbest fonların daha fazla artacağını ve buralarda çalışma imkanlarının yükseleceğini öngörüyorum. İşe alım yöntemlerindeyse çok daha fazla araç kullanılan kişilik ve performans envanterlerinin öne çıktığı bir yıl olacak.

“Gayrimenkule kalifiye eleman gerekecek”
Elif Ejdar ÖZEL / HRM İK Danışmanlık Özel Projeler Yöneticisi

2015’te iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerçekleşen yeni düzenlemelerle özellikle risk düzeyi yüksek olan inşaat, enerji ve madencilik sektörlerinde iş sağlığı ve çevre departmanları için nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulacak. İş geliştirme, mobil yazılım geliştirme, stratejik planlama ve işveren markası uzmanı ve sosyal medya analistleri bu yıl da aranan pozisyonlar olacak. 2015’te yıldızının parlamasını beklediğimiz sektörlerin başında bilişim, bilgi teknolojileri, perakende, enerji, yapı ve inşaat ile sağlık geliyor. Özellikle bilişim sektöründe yerli şirketler önemli oranlarda büyüdü ve sayıları arttı. Bu firmaların Hindistan gibi bu alanda müthiş bir yetenek havuzuna sahip olan Uzakdoğu ülkelerindeki firmalar ile daha fazla işbirliği yapmaya başladığını görüyoruz. 2015’te de satış (her kademede), yazılım mühendisi, üretim mühendisi ve sağlık personeli pozisyonlarına talep yüksek olacağa benziyor. Markalı konut ve AVM projelerinin hızla artmasıyla gayrimenkul satış ve danışmanlığı alanında daha nitelikli ve yetkin personel ihtiyacı ortaya çıktı. 2015’te bu sektör daha çok gelişecek ve buna paralel olarak daha yetkin üniversite mezunu, yabancı dil bilen satış uzmanlarına ihtiyaç duyulacak.

ONLİNE MÜLAKAT YAYILACAK

Sosyal medya ve sosyal ağlar iletişim uzmanlığı, internet pazarlamacılığı, mobil uygulama yazılımcılığı, e-ticaret yazılımcılığı ve girişimciliği, veri madenciliği yazılımı uzmanı, veri analisti ve yazılım geliştirme mühendisleri, veritabanı yöneticilerine bu yıl da ihtiyaç artmaya devam edecek.

Bilgi teknolojilerini kullanabilen İK’cıla-rın önemi artacak. Anlaşmazlıkların kanuna ve dışarıya yansımasını (marka değerine zararı) engelleyecek ve kendi içinde çözebilecek adalet birimleri ve uzmanlıklarına ilgi artacak, işe alımlarda sosyal medya kullanımı hızla artmaya devam edecek. Bununla birlikte lokasyon konusunda esneklik sağlayan online mülakat uygulamaları yaygınlaşacak.

‘Yönetimde yeni yöntemler gelişecek”
Seçil NAMRUK / KPMG Türkiye İnsan Kaynakları Lideri

2015’in ilk altı aylık döneminde ekonominin büyüyeceğini ve buna bağlı olarak istihdamın artacağını öngörüyoruz. Bu artışının özellikle kamu ve enerji sektöründe olmasını bekliyoruz. Veri madenciliği, yazılım/mo-bil uygulama geliştirme,

SAP/ERP danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, sosyal medya uzmanlığı, iş güvenliği uzmanlığı gibi mesleklerin 2015’te de yıldızı parlamaya devam edecek.

Bunların yanı sıra finans analistliği, ergonomi mühendisliği, iş zekası uzmanlığı gibi farklı meslekler de ön plana çıkacak. 2015’te önemi ve cazibesi en çok artacak sektörlerin başında bilişim geliyor. Bunun yanı sıra finans, enerji ve büyümenin lokomotifi olacağı iddia edilen inşaatın da yeni yılda önemi artacak.

Özellikle Y kuşağı iş değiştirme konusunda eski kuşaklara göre daha fazla risk alabiliyor. Bu nedenle firmalar yetenekleri kazanma ve yönetme konusunda her zamankinden daha yoğun bir şekilde yeni yöntem ve kaynakları kullanmaya hazır olmalı.

TEKNOLOJİ DAMGA VURACAK

İK birimlerinin sahip olması gereken en önemli özelliğin ‘çeviklik’ olduğunu düşünüyoruz. Değişime daha hızlı adapte olabilen ve ihtiyaçları öngörerek süreçleri ve uygulamaları hızlıca dönüştürebilen İK profesyonellerinin günümüz İK anlayışına dinamizm, yalınlık ve şeffaflık katması amaca uygun süreçlere sahip olunmasını sağlayacaktır. 2015 işveren markası çalışmalarının daha da yoğunlaştığı bir dönem olacak. Son yıllarda Avrupa’da yaşanan durgunluk sebebiyle Avrupalı yöneticilerin Türkiye’ye ilgisi giderek artıyor. Önümüzdeki dönemlerde özellikle üst düzey yöneticilerin Türkiye’yi tercih etme eğilimi devam edecek. Y kuşağına yönelik uygulamalar 2015’te daha da artacak. Sosyal medyanın işe alımda aktif olarak kullanılması, üniversite öğrencilerine daha fazla staj veya proje olanağının tanınması, farklı coğrafyalardaki adaylarla görüşmelerde teknolojik araçların etkin biçimde kullanılması, şeffaf ve belirgin kriterler üzerinden uygulanacak değerlendirme t araçlarının ve özellikle değerlendirme * merkezi uygulamalarının giderek yaygınlaşması, işe alım sürecinin yönetiminde öne çıkacak değişiklikler olacaktır.

“Satış pozisyonları cazibesini koruyacak”
Ali MİDİLLİLİ / MSE-ARCH İK Danışmanlık Yöneticisi

2015 yılında istihdamın aratacağım düşünmüyorum. İşsizlik çift hanede seyredecektir. Ancak hizmet sektörü, teknoloji ve perakendecilik sektörlerinde istihdam artabilir. Bu kapsamda 2015’te özellikle satış pozisyonlarının cazibesi giderek artacak. Teknoloji yöneticileri şirketlerde daha önem kazanacak. Belirsizlikler dolayısıyla piyasa araştırması yöneticilerine talep artacak. Hem yöneticiler hem de çalışanlar nezdinde Avrupa Birliği ülkeleri ve Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye’ye ilgi devam edecek. İstihdam yaratacak sermaye girişi olmayacak ama ticaret hacmi artacak. Türk yöneticiler için Avrupa, Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri ön planda olmaya devam edecek.

“Yeşil meslekler yükselecek”
Tim BRIGHT / One World Consulting Yönetici Ortağı

2015 için yeni mezun işe alımlarda bir artış olabilir ancak verimlilik sağlama ve maliyetleri azaltma isteği nedeniyle pek çok şirket, orta ve üst düzey yönetim kadrolarında azaltmaya gitmekte. Önümüzdeki 5-10 yıllık zaman dilimi içinde bilişim, perakende, gıda- tarım, lojistik ve enerji, en fazla iş fırsatı sunacak sektörlerden olacak. Kyoto Protokolü uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları, karbon vergisi, çevre bilinci oluşturma çabaları doğrultusunda yeşil meslekler cazip olacak. Özellikle bu alanda mühendislik mezunu, nitelikli eleman arayışı olacak.

Yenilenebilir enerji danışmanı ve mühendisi, rüzgar enerjisi uzmanı, yeşil pazarlama danışmanı, yenilenebilir enerji hukuku, çevre ve enerji hukuku uzmanı ve organik tarım mühendisi gibi meslekleri öne çıkacak. Özellikle liderlik, yetenek yönetimi, çalışan bağlılığının artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar artacak.

‘Türk expat’lara ihtiyaç artacak”
Müge YALÇIN / MY Executive Kurucu Ortağı

Geçen yıl istenen ekonomik büyüme oranı yakalanamamış olsa bile, orta ve üst düzey işe alımlar açısmdan bir küçülme gözlemlemedik. 2015’te de bu yılki eğilimin sürmesini bekliyorum. Sektörel olarak baktığımızda bizim açımızdan 2014 un en hareketli sektörleri perakende, finans, hızlı tüketim mallan, gıda, inşaat ve hizmet oldu. Bu sektörlerdeki üst ve orta düzey yönetici değişimlerinin 2015’te de devam etmesini bekliyorum. 2014’te müşterilerimizin bizden en çok talep ettiği pozisyonlar ise genel müdür, CFO, satış ve pazarlama direktörü, organizasyonel gelişim direktörü, risk yönetimi, lojistik müdürü, İK direktörü, ücretlendirme müdürü, hazine müdürü, üretim müdürü, pazarlama direktörü, strateji ve iş geliştirme direktörü pozisyonları olmuş. 2010’dan itibaren Türkiye’de ofis açan ve bizden ülke müdürü pozisyonu için aday isteyen yabancı şirketlerin sayısında önemli bir artış vardı, bu eğilimin 2014’le birlikte çok daha azaldığını gözlemliyoruz. Buna karşılık yurtdışmda yatırım yapan ve büyüyen Türk şirketlerinin taleplerinde artış oldu. Ayrıca yabancı şirketlerde çalışan Türk yöneticilerin de eskiye göre daha fazla yurtdışı pozisyonlara expat olarak atandıklarını görüyoruz. Bu eğilimin 2015’te de devam etmesini bekliyorum.

“Üst düzey yöneticide girişimcilik aranacak”
Gülven AYTEKİN / Amrop Türkiye Yönetici Ortağı

2015 istihdam ve üst düzey yönetici transferleri açısından olumlu bir yıl olacak. Teknoloji, enerji ve kimya sektörlerinin yanı sıra ödeme sistemleri, yönetim danışmanlığı ve diğer hizmet alanları olmak üzere hizmet sektörünün büyüyeceği bir yıl olmasını bekliyoruz. 2015’te yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman ve özel yatırım fonu danışmanlığı meslek gruplarının yine ön planda olması kaçınılmaz görünüyor. Ayrıca, kurumsal iletişim ve kamu ilişkileri alanındaki yöneticiler ve teknoloji /bilgi sistemleri direktörlüğü rolleri de en çok öne çıkan meslekler arasında yer alacak. Karlılığa odaklanan şirketlerin entegre tedarik zinciri yönetimi alanında önemli açılımları olacağını düşünürsek; tedarik zinciri profesyonelleri de en çok aranan yöneticiler arasında olacaktır. Dijital iş kollarının ve alternatif satış kanallarının yapılanmaları bu yıl da hız kazanacak ve teknoloji ile entegre iş yapış biçimleri ön planda olacak.

Bu bağlamda da yeni dünyaya adapte olan, dijital platformlara ve yemliklere açık teknoloji odaklı yöneticiler her iş alanında, meslek grubunda ön plana çıkacak. Özellikle büyüme trendinde olmayan Avrupa pazarlarındaki yöneticiler Türkiye’deki alternatiflere sıcak bakmaya devam edecektir. Türkyöneticiler ise büyümekte olan, belirsizliklerin ve değişim süreçlerinin ön plana çıktığı yurtdışı pazarlar için ideal adaylar olacaklar. 2015’te yeni dünyanın dinamiklerine uyum sağlayacak yöneticileri belirlemek ve seçmek üzere yepyeni yetkinliklerin ön plana çıkması kaçınılmaz olacak. Alışılagelmiş yetkinliklerin ve beklenen teknik birikimlerin ötesinde, özellikle üst düzey yöneticiler için girişimcilik ve yenilikçilik, dijital beceriler, güçlü iletişim ağları ve işbirlikleri kurabilme yetkinliği gibi özellikler ön plana çıkacak.

“Bilimsel yetenek analizleri yaygınlaşacak”
Deniz ERGENE / Korn Ferry Yöneticisi

‘2015’in ilk 15’i’ (Korn Ferry’s Top 15 for 2015) isimli araştırmamıza göre, her zaman öne çıkan CEO ve CHRO gibi pozisyonların yanı sıra, bu yıl itibariyle farklı endüstrilerde farklı C seviye roller öncelik kazanacak. İçinde bulunduğumuz dijital çağda şirketlerin atardamarı haline gelen, stratejik bilgi ve bilişim sistemleri yönetiminden sorumlu olan bilgi sistemleri grup başkanı ve bilgi teknolojileri grup başkanı pozisyonları kritik roller olarak öne çıkıyor. İlaç ve sağlık sektöründe . ise, regülasyonlar ve tıbbi ihtiyaçlar çer-çevesinde ilaç şirketlerinin küresel portföy stratejisini yaratan ya da hastanelerin klinik ve stratejik önceliklerini belirleyen medikal grup başkanı pozisyonu çok kritik hale geliyor. Bu örnekleri finansal piyasalar için risk yönetimi grup başkanı endüstriyel firmalar Deniz Ergene için üretim operasyonlarından sorumlu grup başkanı ya da enerji operasyonlarından sorumlu grup başkanı; tüketici ürünleri sektörü için pazarlama grup başkanı ya da STK’lar için fon geliştirme direktörü gibi çeşitlendirmemiz mümkün.

Bu yıl özellikle veri bazlı yetenek analizleri İK yönetiminin en sıcak başlıklarından biri. Bu yetenek analizlerine işe alım, performans değerlendirme, liderlik gelişim programları, terfiler, iş tanımlamaları, takım kurgularının oluşturulması ve ücret ve yan hakların belirlenmesi gibi detaylı veri ve analiz odaklı alanları dahil etmek mümkün. Her şirketin yetenek analizleri yapacak insan, teknoloji ve büyük veri kaynağına sahip olması mümkün değil. 2015 ve takip eden yakın dönemde işe alım süreçlerinde birkaç önemli değişiklik bekliyoruz. Bu sene en çok konuşulacak başlıklardan biri, şüphesiz yetenek analizleri olacak. Güçlü iş sonuçları elde edebilmek için, doğru insan kaynağı kararları almak bir zorunluluk haline gelecek. Doğru insan kaynağı kararlarının arkasında ise bilimsel, veri tabanlı, istatistiki geçerlilikleri kanıtlanmış yetenek analizleri yatıyor.

SOSYAL İK DİKKATE ALINACAK

Yine bu yıl öne çıkacak konulardan biri öğrenme çevikliği olacak. Araştırmamıza göre, öğrenme çevikliğine sahip olan yöneticiler, uzmanlık odağıyla çalışan yöneticilere göre iki katı daha fazla terfi alıyor. Dünyada ve Türkiye’deki gözlemimiz, öğrenme çevikliğinin firmalar için giderek daha önemli bir noktaya geldiğini yönünde. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, yetenek havuzunda giderek daha yüksek oranlarda ‘Milleanial’ görmeye başladığımız şu günlerde, yetenek yönetiminde sosyal medya ve platformların ne kadar önemli olduğu ve olacağı su götürmez bir gerçek. İK yönetimi açısından bakacak olursak sosyal medya ve platformlardan elde edilen ‘sosyal veri’lerin ne kadar değerli olacağını atlamamamız gerekiyor. İK’nın stratejik iş ortağı olarak konumlanabilmesi için ‘sosyal İK’ stratejileri geliştirmesi bir zorunluluk haline geldi.

“Spesifik tecrübe beklentisi artacak”
Reha HATİPOGLU / Manpower Türkiye Genel Müdürü

2015 itibariyle istihdam artışının özellikle kamu ve enerji sektöründe olmasını bekliyoruz. Bilişim sektörünün devamlı gelişim göstermesiyle birlikte yeni iş modelleri ve dolayısıyla da yeni iş alanları doğuyor. Ayrıca artan nüfus ve gelişime yönelik talebinin körükleyeceği mühendislik pozisyonlarını da ekonomik büyüme devam ettiği sürece gözlemleyeceğimizi düşünüyoruz. Beş yıl öncesine göre bu alandaki en önemli farklılık, aranan pozisyonlardaki spesifik tecrübe beklentilerinin artması. Diğer bir değişle, sadece mühendis olmanız artık yetmiyor. Alt başlıklarda uzmanlık ve tecrübe gitgide daha fazla aranıyor, İnşaat mühendisi yerine tünel ve raylı sistemler konusunda uzmanlaşmış inşaat mühendisi gibi… Yeni dönemde işverenler, insan pratiklerini ve çalışma modellerini hızla evrilen ve teknolojiyle de değişen şartlara uygun olacak şekilde güncellemeye devam edecekler. Global ve yabancı şirketlerin yaygın olarak başvurduğu motivasyon, sosyalleşme etkinlikleri, eğitim programları, evden çalışma modeli yaygınlaşacak.

DUBAİ YERİNE İSTANBUL

Geçmişte iş tecrübesi kazanmak isteyen genç yöneticiler Türkiye’ye gönderilirken son dönemde artan oranda birçok tecrübeli yönetici Türkiye’ye atanmaya başlandı. İspanya, İtalya ve Doğu Avrupa ülkelerinden başvurularda artış gözlemliyoruz. Geçmiş dönemde Dubai’ye kaptırılan yönetim merkezleri, Körfez ülkelerindeki durgunluktan dolayı yavaş yavaş İstanbul’a taşınıyor. Dolayısıyla bölgesel yönetim pozisyonlarında yer almak isteyenler Türkiye’de çalışmak durumunda kalıyor. Özellikle Arap yarımadası ve Afrika’da faaliyet gösteren yabancı ortaklı firmalar, yetişmiş Türk iş gücüne rağbet göstermekte. mm mS 9 ilk başlarda İnşaat alanında gözlemlediğimiz m jff Şf bu talep, turizm ve üretim alanlarına da kaymaya başladı. Bu girişimler, Türk adaylar için göz ardı edilmemesi gereken bir fırsat kapısı açıyor.

Kâmil ÖZÖRNEK / Yenibiris.com Yönetim Kurulu Üyesi
“Özgeçmiş aranan kriterlere uymalı”

2015’te özellikle perakende, turizm, sağlık, hizmet, eğitim ve enerji gibi sektörlerde hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Ocak 2015’te yılın başı olması itibariyle iş başvuruları da artacaktır. Başvuruda bulunacaklara en önemli önerimiz, özgeçmişin, ilanda aranan kriterlere uygun olarak hazırlanması. Çalışmak istediği alanda deneyimi olmayan adaylar, bu alanda aldığı kurs-seminer, yaptığı araştırma, görev aldığı proje, gönüllü çalışma gibi kendisini öne çıkartacak unsurları özgeçmişine mutlaka eklemeli. İşe alım uzmanları için bu faktörlerin önemi arttı.

İş arayanlar bankacılık dedi

İş arayanlar arasında geçtiğimiz yılın en popüler sektörü yapı-inşaat, bu yıl yerini bankacılık-finans sektörüne bıraktı. Alan olarak bireysel bankacılık ilanları öne çıkarken, bankacılığa yapılan başvurular 2013’e göre V yüzde 64 oranında arttı. Geçen yılın birincisi satış temsilcisi pozisyonunu geçen gişe elemanı, toplam 5 milyon 435 bin rekor başvuru aldı. Tek bir ilana en fazla başvuru, 1 milyon 703 bin kişi ile ADK İnsan Kaynakları ve Danışmanlık şirketinin yarı zamanlı gişe destek yetkilisi pozisyonuna yapıldı. Yapı ve Kredi Bankası’nın aynı başlıklı ilanı da 133 binin üzerinde başvuru aldı.

2014,te en fazla elemanı inşaat sektörü aradı

Yenibiris.com verilerine göre, bu yıl bütün sektörlerde en çok satış temsilcisi arandı. 2013’te en fazla iş başvurusu yapılan sektör yapı-inşaat iken, iş arayanlar bu yıl en çok bankacılık-finansa ilgi gösterdi. Yenibiris.com’un Sektörde Gişe Elemanı ilanları, bu yıl toplam 5 milyon 435 bin rekor başvuru aldı. İş ilanları geçen yıla göre, yüzde 12 oranında artarken başvurulardaki artış yüzde 25 oldu. 2013‘ün en çok ilan veren sektörü yapı-inşaat, 2014‘ün de galibi oldu.

Yapı-inşaatın hemen ardından turizm otelcilik ve perakende geldi. 2013’e göre eleman arayışını en fazla artıran ; sektörler arasında yüzde 26 artışla r lojistik, yüzde 22 ile turizm-otelcilik, yüzde 18 ile medya ilk üçte yer aldı. Şirketler 2014’te de, geçen yıl olduğu gibi en çok satış bölümleri için çalışma arkadaşı aradı. Satışın ardından mali işler-finansman geldi. 2013’ten farklı olarak perakende sektöründeki kasiyer ihtiyacı yüzde 32 artarak mağaza satış danışmanını geçti. 2013’e göre en fazla farkı, turizm ve restoran sektörlerinde yüzde 75 oranında artan garson ilanları gösterdi.


Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu