Anasayfa / Şirket Haberleri / 5G Consulting Firmalara Devletten Hibe Almasını Sağlıyor

5G Consulting Firmalara Devletten Hibe Almasını Sağlıyor

3 yılda kazandırdığı hibe, 60 milyon TL yi buldu

julide birol5G Consulting Ar-Ge yapan küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların devletten hibe alması için köprü görevi gören bir şirket. Kuruldukları 2010 yılından beri 126 proje yaptıklarını ve 60 milyon Tl den fazla hibe kazandırdıklarını söyleyen 5G Consulting Genel Müdürü Mide Birol, “SG’nin faaliyet alanını daha fazla AB projelerine kaydıracağız” diyor.

Ekonomik büyümenin en önemli unsuru yatırımlar olduğu için firmaların yeterli, güvenilir ve düşük maliyetli finansman kaynaklarına kolayca ulaşabilmesi gerekiyor. Öte yandan verilen hibe destekleri de şirketlerin yatırım hamlelerinde etkili oluyor. Gerek KOSGEB, gerek TÜBİTAK eliyle hibe olarak özel sektöre verilen destekler, Ar-Ge yapan firmalar tarafından büyük ölçüde biliniyor.

Hibe projelerinin sunumu içinse danışman firmalar kullanılıyor. 5G Consulting, Ar-Ge yapan küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların devletten hibe alması için bir anlamda köprü oluyor. Şirket, teknik kişilerin külfet olarak gördüğü ‘kırtasiye işini’ üstleniyor. Ayrıca kendine has ifade yöntemleri ve teamüllere sahip hibe veren kurum bürokrasisi ile sadece teknik olarak işine odaklanmak isteyen, yaptığı işi anlatmayı gereksiz bulan teknik kadro arasında eksik halka olan ara yüz işlevini yükleniyor.

Ar-Ge geleneğine sahip şirketlerin kendi iç bünyelerinde 5G’nin yaptığı işi yapan bir ekip olduğunu söyleyen 5G Consulting Genel Müdürü Jülide Birol, bu şirketlere proje yazımında kullanabilecekleri, 5G’nin uzmanlık alanının yazılım projesi haline getirilmiş bir paket program ile ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor. Birol, “Kurulduğumuz 2010 yılından beri 126 proje yaptık. 60 milyon TL’den fazla hibe kazandırdık. 5G’nin faaliyet alanını daha fazla AB projelerine kaydıracağız. 2014 yılında aktif hale gelecek AB 8. Çerçeve Programı – Horizon 2020’ye yatırım yaparak sadece bu alan için yeni bir ekip oluşturmayı hedefliyoruz” diye anlatıyor.Neler sağlıyor?

5G Consulting, şirketlerin Ar-Ge projelerinin finansmanına büyük ölçüde destek veriyor. Alınan hibeler daha fazla Ar-Ge projesi yapılmasını, daha fazla Ar-Ge içeren projenin uygulamaya geçirilmesini sağlıyor. Ar-Ge projeleri kapsamında verilen hibeler, genel olarak projede çalışan personelin toplam maliyeti üzerinden bütçelendiril-diği için kayıtlı istihdam artışını ve SGK’ların değerinden gösterilmesi hususlarını teşvik ediyor. Ülkemizin yanı sıra özellikle yurtdışı ortaklı projelerde firmalar etkin iş ağları kurma olanağına kavuşuyor. Firmalar patent veri tabanını araştırma alışkanlığı kazanıp rakiplerinin neler yapmakta olduğunu, sektörlerinin nereye gitmekte olduğunu takip edebiliyor. Patent alımı ile hem firmaları prestij kazanıyor, hem de uluslararası rekabet kurallarına göre aksiyon alıyorlar.

Sistematik kazandırıyor

Öte yandan üniversite danışmanlıkları ile ürünlerinde daha fazla inovasyon sağlıyor ve uluslararası arenada rekabet edebiliyorlar, ihracat oranları artıyor. Ar-Ge projelerinin sunumu ve dönem raporlarının firmalara ister istemez bir sistematik kazandırdığını belirten Birol, “Hibeler, muhasebe, insan kaynakları, teknik birimlerin eşgüdüm içinde çalışmasını zorunlu koştuğu için ilgili birimlerin birbirlerini denetlemesi yoluyla şirket yöneticilerinin yönetim işini kolaylaştırıyor” diye anlatıyor.

Garanti veriyor

Şirketler 5G’ye genelde referans yolu ile ulaşıyor. Bunun dışında satış ekibi de aktif müşteri ziyaretlerinde bulunuyor. Proje sunumu, hakem ziyaretlerinin yönetilmesi ve dönem raporu sunumundan ibaret olan sektörün verdiği hizmetleri genişleterek hangi projenin hangi kuruma ne zaman sunulması gerektiğinden Ar-Ge projesi kabul edildiğinde firmanın teknik, mali ve idari anlamda uyması gereken prosedürlere kadar bütün süreçlerin yönetimini üstleniyor. Sektörde danışman firma ve güvensizlik algısını yıkmak için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Birol, “İmzaladığımız bütün sözleşmelere proje geçmez ise aldığımız parayı iade garantisi koyarak müşterimizin aldığı riski sıfıra indirdik. Proje seçiminde titiz davranarak geçme ihtimali olmayan projeleri geri çevirdik. Firmalara projede eksiklik veya yanlışlık varsa o şekliyle sunmamaları gerektiğini anlattık” diyor.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir