Anasayfa / Ekonomi Haberleri / AB, Türkiye’ye 236 milyon euro verecek

AB, Türkiye’ye 236 milyon euro verecekTürkiye ile AB arasındaki gerginlik yumuşayacağa benziyor. Bunun en somut göstergesi, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı çerçevesinde Türkiye’ye 236 milyon euro verilecek olması…

ab ve turkiyeAVRUPA Birliği’nde (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance / IPA) Birliğin 2007-2013 dönemi için aday (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya) ve potansiyel aday (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kosova) ülkelere sağladığı tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir çerçevede topladığı programın adı.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı / IPA kapsamında verilen mali yardımların temel amacı, Topluluğun uyum politikasının yönetim ve uygulanmasına hazırlanmalarını temin etmek için aday ve potansiyel ülkelere katkı sağlamak, onları üyelikle birlikte devreye girecek yapısal fon uygulamalarına hazırlamak ve dolayısıyla bu ülkelerin AB üyeliğine hazırlanmalarında destek vermek. Türkiye de tam üyeliğe aday bir ülke olarak bu yardımlardan yararlanıyor.

NİHAYET OLUMLU KARAR ÇIKTI

2007-2013 döneminde uygulanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı / IPA’nm getirdiği en önemli değişiklik mali yardımların faydalanıcı ülkeler tarafından hazırlanacak programlar çerçevesinde belirlenen öncelik ve faaliyet alanlarına yönelik kullandırılacak olmasıdır.

Bu kapsamda. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Çevre Operasyonel Programı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca Ulaştırma Operasyonel Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca da Kırsal Kalkınma Operasyonel Programı hazırlanmış bulunuyor. AB tarafmdan sağlanacak mali yardımlar bu programlarda belirlenen öncelik ve faaliyet alanlarına yönelik kullandırılacak.
işte bu kapsamda bu yıl Türkiye için ayrılan fon 236 milyon euro düzeyinde. Bu fonun verilmesi Temmuz ayındaki Gezi olayları nedeniyle ertelendi. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosundaki aşırı sağ ve Hıristiyan Demokrat Grubu üyesi bir dizi parlamenter AB’nin Türkiye’ye aktardığı mali yardımların kesilmesi için harekete geçmişti.

AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı / IPA çerçevesinde verdiği mali yardıma karşı çıkan Avrupa Parlamentosundaki Türkiye karşıtları, “AB Türkiye’ye mali yardımda bulunuyor, Türk hükümeti ise aldığı mali yardımla halka biber gazı sıkıyor. Bu kabul edilemez!..” AP üyeleri AB’nin Türkiye’ye verdiği IPA yardımlarını bir an önce kesmesi gerektiğini savunmuşlardı. Konu bu sonbahara kalmıştı. Nihayet, kışa doğru olumlu karar çıktı. Kasım ayı sonunda AB’nin Türkiye’de reform sürecim desteklemek için 236 milyon euro ayırdığı açıklandı.

  Canlanma son çeyreğe kaldı

İLİŞKİLER İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ

Bu yeni AB fonu, yargı ve temel haklar, göç ve smır yönetimi, eneıji, çevre ve iklim değişikliği, sosyal kalkınma, tarım ve kırsal kalkınma gibi öncelikli alanlara aktarılacak. Söz konusu fon, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen 2013 Katılım Öncesi Yardım Aracı Türkiye Ulusal Programı, Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni kapsamında kullandırılacak.

Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle yaptığı açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti ve bu yeni desteğin katılım sürecinde ilerlemeye katkıda bulunacak yeni reformları teşvik edeceğini umduğunu sözlerine ekledi.

AB’nin sağlayacağı 236 milyon euro tutarındaki yeni fon ile aşağıdaki alanlarda ilerleme sağlanması hedefleniyor:

■ Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin sağlanması,

■ Temel hak ve özgürlüklerinin tam anlamıyla sağlanması,

■ Organize suç ve smır ötesi suçlarla mücadele,

■ Kolluk güçlerinin hesap verebilirliği ve etkinliği,

■ Göç ve sınır yönetimi ile ilgili olarak kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal yapılanmanın sağlanması,

■ Çalışma hayatında sosyal diyalog,

■ Enerji alanında AB yasa ve standartlarına uyum, liberal ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması,

■ İklim değişikliği ile mücadele,

■ Endüstriyel kirliliğinin kontrolü,

■ Su yönetim standartlarının iyileştirilmesi ve etkinliği,

■ Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikasında AB standartlarına uyum sağlanması.

Yeni AB fonu, yargı ve temel haklar, göç ve sınır yönetimi, enerji, çevre ve iklim değişikliği, sosyal kalkınma ve tarım ve kırsal kalkınma gibi öncelikli alanlara aktarılacak. 236 milyon euro bütün bu işlerin yapılabilmesi için öyle çok büyük bir para değil. Ancak AP vetosunun kalkmış olması bakımından önemli…

DR. MURAT UĞUR AKSOY
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Zenginlere Özel Portföy Önerileri

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tanımına göre, cebinde 1 milyon TL nakit parası olanlar “nitelikli yatırımcı” …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir