Anasayfa / Kariyer ve İş / Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi İtfaiye Eri AlımıAfyonkarahisar Şuhut Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi itfaiye eri alımı yapacaktır. Afyon’ da ikamet eden vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu alımın ilanı aşağıda yer almaktadır. Belediye bünyesinde itfaiye eri olarak çalışmak isteyen takipçilerimiz ilanı inceleyerek başvurularını yapabilirler.

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri Alımı İlanı
İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15,16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 2 Adet İtfaiye Eri kadrosuna, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3′ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı; Unvanı; Adedi; Derecesi; Cinsiyeti; KPSS Puan Türü; Taban Puanı; Öğrenim Durumu
GİH; İtfaiye Eri; 2; 11; K/E; KPSSP93; 65; Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokul mezunu veya fakültelerin itfaiyecilik ve yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma,Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarından mezun olmak

İtfaiye Erliğine Başvuru Şartları
İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;
1)Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ite kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
3)İtfaiye Eri sınavının yapılacağı günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
4)2010 yılı Kpss sınavına girmiş önlisans sınav sonucunda en az 65 puan almış olmak.
Başvuru Süresi Ve Yeri:
Başvuru süresi 10/10/2011 tarihinde başlayacak ve 11/10/2011 tarih, mesai bitiminde sona erecektir.
Sınava çağrın adaylar Sınav Giriş Belgelerini Yazı İşleri Müdürlüğünden alacaklardır.
Başvurular Şuhut Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  Mülakatlarda Yapılan Hatalar

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:
1)Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden temin edilecektir.)
2) KPSS Sonuç Belgesi örneği
3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)
4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)
5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
6) Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.
7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
8) Devlet Hastanelerinden veya sağlık ocaklarından alınmış onaylı boy kilo tespit formu, onaylı olmayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sınav Yeri Ve Zamanı:
Sınav Şuhut Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliği Merkez/Şuhut adresinde 14/10/2011 günü saat 10.00’da başlayacak olup, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların tamamı bitirilemediği takdirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir.

Sınav Sekli Ve Değerlendirme
1) İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.
2)Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.
3)Kurum sınavı başarı puanı, dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.
4)Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
5)Sınav sonuçları (www.suhut.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
6)Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından basan sırasına göre atama yapılır.
7)Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadroya, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde alıp almama hakkına sahiptir.

Sözlü Sınav Konuları
1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,
2)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.
(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir yorum

  1. katılacak olanlara sınavlarda başarılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir