Anasayfa / Ekonomi-Finans / Amerikalı Yatırımcılar Türkiyeye Yöneldi

Amerikalı Yatırımcılar Türkiyeye Yöneldi
ABD, Türkiye’de yatırım yapan yabancı yatırımcı ülkeler sıralamasında Hollanda ve Avusturya’nın ardından gelen üçüncü ülke. Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan sermayeli şirketlerin sayısı 1303’e ulaştı. Amerikan firmalarının yatırımları 10 yılda 8,5 milyar doları buldu.

abd

2 003-2012 yılları arasında ülkemize gelen 123 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım arasında ABD 8,5 milyar dolara tekabül eden yüzde 8.4’lük payıyla üçüncü sırada yer alıyor.

1954 – 2002 yılları arasında Türkiye’de, ABD sermayeli 341 şirketin kuruluşu gerçekleşmiş iken, 2003 yılından 2007 yılı sonuna kadar 493 şirket kuruldu. 2009 ve 2010 yıllarında ise bu sayı, sırasıyla 114 ve 103 oldu. Böylelikle 2010 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de faaliyette bulunan ABD sermayeli şirketlerin toplam sayısı 1.067 oldu. ABD sermayeli 160 şirketin 2011 yılında ve 76 şirketin 2012 yılında Türkiye’ye yatırım yapması ile ABD kaynaklı toplam şirket sayısı 1.303’e ulaştı.

2 milyon dolardan 8,5 milyar dolara

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Türkiye’ye giren yabancı sermaye miktarı çok büyük artış gösterdi. Aynı eğilim, ABD kaynaklı yabancı yatırım istatistiklerinde de görülüyor. 2003 yılı öncesindeki dönemde kayda değer bir tutara ulaşmayan ABD kaynaklı doğrudan yatırımlar, 2002 yılında 2 milyon dolar iken 2006 sonu itibarıyla 848 milyon dolara ulaştı. Bu artış, 2007 yılında daha da hız kazandı Türkiye’ye olan ABD doğrudan yatırımları 4,2 milyar dolara ulaşarak 2006 yılı tutarı beşe katlandı. Bu tutar içinde en büyük miktan Ci-tigroup’un Akbank’a ortak olmasıyla 2007 yılının Ocak ayında yaptığı 3,1 milyar dolarlık yatırım oluşturuyor.

2008 yılında ABD’nin Türkiye’ye olan doğrudan yatırımları 868 milyon doları bulurken 2009 yılında özellikle ABD’de yaşanan ekonomik krize de bağlı olarak Türkiye’ye ABD kaynaklı doğrudan yatırım girişlerinde önceki yıla göre yüzde 70 oranında azalma görüldü ve yatırım tutarı 260 milyon dolar olarak gerçekleşti.2010 yılında ise Türkiye’ye ABD kaynaklı giriş yapan yatırımın tutarı 323 milyon dolar. 2011 yılında 1.402 milyon dolar olarak gerçekleşen ABD kaynaklı doğrudan yatırım girişleri ile 1997-2011 döneminde ABD kaynaklı doğrudan yatırımların toplam tutarı yaklaşık 8 milyar dolara ulaştı. 2012 yılında gerçekleşen 404 milyon tutarındaki doğrudan yabancı yatırım girişi ile birlikte bu miktar 8,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’ye giren ABD kaynaklı doğrudan yatırım tutarı, 2006 yılından itibaren önceki yıllara nazaran kayda değer biçimde artmış olsa da, aynı trendi küresel sermaye tutarının büyük ölçüde daraldığı bu dönemde yakalamak şu an için mümkün görünmüyor. 2003 yılından sonra ABD’den gelen doğrudan yabancı sermaye miktarında gerçekleşen artışın her iki ülkenin potansiyelini yansıtığını her şeye rağmen söylemek güç.

Üçüncü ülkelerde işbirliği

ABD’nin Türkiye üzerinden Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi gelişen pazarlara açılma olanağı Türkiye’nin de ABD üzerinden Latin Amerika ve Kanada pazarlanna erişim imkanı bulunuyor. Bu anlamda ABD ve Türk firmalarının özelikle dağıtım merkezleri açısından işbirliği oluşturması Türkiye’nin faydasına olacak. İşbirliği projelerinin sektör bazındaki organizasyonlarla yürütülmesinin yanı sıra bölgelerin sektör potansiyellerinin farklılık arz etmesi nedeniyle, Türkiye’deki bölgeler ve şehirler ve ABD’deki eyaletler ve bölgeler bazında kurulacak özel sektör komisyonları aracılığıyla görüşmelerin derinleştirilmesi faydalı olabilir.

Genel olarak Türk ve ABD’li firmalarının Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerinde yenilenebilir enerji, ulaşım ve altyapı, gayrimenkul, fınans hizmetleri, profesyonel ve teknik hizmetler, doğal kaynaklar ve madencilik, turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri, denizcilik, eğitim, sağlık hizmetleri, lojistik ve dağıtım merkezleri, film ve eğlence sektörü, kimyasallar ve eczacılık, metaller ve plastik üretimi, tüketim malları, tarım endüstrisi ve otomotiv sektörüne yönelik işbirliği imkânları bulunuyor.

Türk ve ABD’li firmaların işbirliği imkanlarının özellikle ABD’nin “İkili Yatırım Anlaşması”nm bulunduğu üçüncü ülkelerde gerçekleştirilmesinin Türkiye için avantaj oluşturacağı ve zaten Türkiye’nin yatırım potansiyelinin ve avantajının bulunduğu ülkelerin yanı sıra yatırım portföyünü de çeşitlendirilebileceği ileri sürülüyor. Dolayısıyla üçüncü ülkelerdeki ortak projeler ve yatırımlarda Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika ülkeleri yanı sıra Bolivya, Ekvator, Honduras, Panama ve Tri-nidad&Tobago gibi Latin Amerika ülkelerinin de gündeme alınması gerekiyor. Türkiye’nin ABD ile birlikte üçüncü ülkelerde öncelikle müteahhitlik alanında ciddi işbirliği yapabilme potansiyeli ve gücü bulunuyor.


İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir