Anasayfa / Sağlık Haberleri / Ayda 7 TL’ye sağlık!

Ayda 7 TL’ye sağlık!Ayda 7 TL’ye sağlık!

Sigorta şirketleri primleri daha düşük olan ‘Kritik Hastalık Sigortası’na ağırlık vermeye başladı.

Bu sigortalardan bazıları sadece kanser hastalıklarına özel iken bazıları kalp krizinden MS’e, beyin kanamasından bypass ameliyatına sık rastlanan kritik 20’ye yakın hastalığı kapsıyor.

TÜRKİYE’DE sağlık sistemi, geçmişe göre gelişme gösterse de sorunlarını tam anlamıyla çözebilmiş değil. Devlet hastanelerindeki hizmetlerden memnun olmayanlar bütçesi elverdiği ölçüde özel hastanelerde muayene olup, tetkik ve tahlillerini yaptırıyor. Hatta ameliyatlarını özel hastanelerde seçtikleri doktorlara yaptırmayı tercih ediyor.

saglik

Şimdi, ‘Bunu biz de biliyoruz ama o sağlık sigortası primleri çok yüksek, nasıl ödeyeceğiz?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, büyük ölçüde haklısınız. Çünkü özel sağlık sigortası primleri bir hayli yüksek. Hele yaşınız 50’lere yaklaşıyorsa sadece yatarak tedavileri karşılayan poliçelerde bile bin TL’nin üzerinde primler ödeniyor. Yatarak artı sınırlı ayakta tedavileri karşılayan poliçelerde tutarlar minimum bin 500-2 bin TL’lerde iken limitsiz poliçelerde bu tutarlar 3 bin 500-4 bin TL’lere kadar çıkıyor. Bir de çok özel sağlık sigortaları var. Yani diş dahil her şey sınırsız Türkiye’deki tüm hastanelerde ekstra doktor farkı ödemeden kullanılabiliyor. Bunların fiyatları ise 10 bin TL’leri buluyor.

UCUZ ÜRÜNLER ÇIKIYOR

Tabii bu poliçelere bakınca özel sağlık sigortası yaptırmak çok geniş bir kesim için hayal oluyor. Ancak durum giderek değişiyor. Vatandaşların ödeme zorluklarını fark eden sigorta şirketleri artık, daha düşük gelir düzeyinde olup sağlığını sigortalamak isteyenlere özel ürünler çıkarmaya başladı.

Kritik hastalık sigortaları da bunlardan biri… Öncelikle şunu söyleyelim, kritik hastalık sigortalarının kapsamı özel sağlık sigortalarına göre oldukça sınırlı. Örneğin kritik hastalıklar sigortası, poliçede yazan hastalıklar dışında hiçbir hastalığı kapsamıyor. Kısacası poliçenizde kalp krizi yazmıyorsa ve siz kalp krizi geçiriyorsanız, sigorta şirketinden para alamıyorsunuz.

Bir diğer önemli fark ise ödeme şeklinde. Sağlık sigortası, sağlık giderlerini karşılıyor. Kritik hastalıklar sigortası ise hastalığınızı ispat ettiğiniz takdirde sizin parayı nerede harcadığınıza bakmadan poliçede yatan tutar kadar toplu parayı size veriyor. Örneğin, siz kalp krizi riskine karşı 30 bin TL’lik bir sigorta yaptırıyorsanız, bu hastalığın gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi size bu tutarı nakden veriyor. Siz bu parayı ister hastalığınızın tedavisinde is-terseniz başka ihtiyaçlarınız için kullanabiliyorsunuz.

UCUZ SİGORTA ARAYANLAR İÇİN

Klasik özel sağlık sigortalarına göre daha dar kapsamlı olan kritik hastalıklar sigortalarının fiyatları, çok daha düşük seviyelerde oluyor. Poliçenin kapsamına ve sigortayı yaptıran kişinin yaşına göre değişmesine rağmen primler 100 ile 500 TL arasında yoğunlaşıyor; Örneğin, sadece kanser hastalıklarını 25 bin TL’ye sigorta ettirmek isteyen 35 yaşındaki bir kişi, yıllık 72 TL pirim öderken aynı sigorta paketini 55 yaşındaki biri 360 TL’ye satın alabiliyor. Veya 20 kritik hastalığı 50 bin dolara sigortalamak istediğinizde yaşınız 35 ise aylık 20 dolar (45 TL) öderken, yaş 45’e yükseldiğinde aylık prim tutarı 49 dolara (110 TL) çıkıyor.

Sağlığını sigorta ettirmek isteyen ancak geliri yeterli olmayanlar için iyi bir alternatif olan kritik hastalık sigortaları, kurumdan kuruma büyük farklarla uygulanıyor. Biz de sağlığını sigorta ile korumaya çalışan ancak yüksek ödeme yapmak istemeyenler için kuramların ‘kritik hastalıklar sigorta paketleri’ni mercek altına aldık…

KADINA ÖZEL SİGORTA

Anadolu Hayat Emeklilik müşterilerine kritik hastalıkları teminat altına alan üç farklı sigorta ürünü sunuyor. Sadece kadınların kritik hastalıklarını kapsayan ‘Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortasının yanı sıra beş temel hastalığı kapsayan “Standart Kritik Hastalık Sigortası” ve 21 hastalığı teminat altına alan ‘Tam Kapsamlı Kritik Hastalık Sigortası’m sunduklarını söyleyen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, söz konusu sigortalar hakkında şu bilgiyi veriyor:

“Standart Kritik Hastalık Sigortası (KHS) ile yaygın olarak görülen beş kritik hastalık (kanser, kalp krizi, inme, ameliyatı gerçekleştirilmiş kroner arter bypass cerrahisi, kalp kapakçığı cerrahisi) ve vefat riskine karşı teminat sağlıyoruz. Sigorta süresinde bu hastalıklardan biri ile karşılaşılması durumunda, sigortalı kişiye tek seferde kritik hastalık teminat tutarı kadar tazminat ödeniyor.

“Kadına Özel’ ürünümüzde ise, kadınlarla ilgili kritik hastalıklar ve vefat riskine karşı teminat sağlıyoruz. Bu hastalıklardan biri ile karşılaşılması durumunda, sigortalı kişiye tek seferde kritik hastalık teminat tutarı kadar tazminat ödeniyor. İki pakette de tazminatın ödenmesinin ardından sigortalının vefatı halinde ise vefat teminatının tamamı kanuni varislerine ödeniyor.”

Anadolu Hayat Emeklilik’te tehlikeli hastalık teminatı, sigorta başlangıcın-dan sonraki üç aylık muafiyet süresinin hemen ardından başlıyor. Kurum bu sigorta ürünlerini alan müşterilerine seçtikleri pakete bağlı olarak acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmetinin yanı sıra şirketin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında indirim imkanı da sunuyor.

Anadolu Hayat Emeklilik’in sunduğu en kapsamlı ürün ise ‘Tam Kapsamlı KHS’.

Bu ürünü satın alanlar günümüzde en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan olan kanser, kalp krizi, inme böbrek yetmezliği gibi hastalıkların yanı sıra ameliyatı gerçekleştirilmiş koroner arter bypass, kalp kapakçığı, aort greftleme cerrahisi, organ nakli, multiple skleroz, körlük, paralizi, uzuv kaybı, koma, işitme kaybı, iyi huylu beyin tümörleri, kan transfüzyonu yolu ile HIV, parkinson, konuşma kaybı, motor nöron hastalığı, kardiyomiyopati ve aplastik anemi gibi çok çeşitli rahatsızlıklara karşı da sigortalanıyor.

YAŞ SINIRI VAR
BNP Paribas Cardif, “Hayat Koruma” paketleri ile tehlikeli hastalıklara karşı müşterilerini korama altına alıyor. TEB’in 500’ü aşkın şubesi ve yine ülke geneline yayılmış 75 acentesi kanalıyla ürünlerinin müşterilerle buluştuğunu söyleyen BNP Paribas Cardif Emeklilik Pazarlama Direktörü Fisun Kaynak Seçkin, “Müşterilerimiz satın alabilecekleri “Hayatım Güvende” paketleriyle yediden başlamak üzere toplam 18 farklı tehlikeli hastalığa karşı güvenceye sahip oluyor.

Ürünlerimizin genel özelliği, prim ve yenileme garantili olmaları. Yani sigortalımızın, poliçe başlangıcında seçtiği sigorta süresi boyunca ödeyeceği primler garanti ediliyor. Ayrıca, sigortalılarımız poliçeye dahil olduklarında belirledikleri yenileme süresi boyunca sağlık durumları ne olursa olsun poliçelerini yenileyebiliyor.”

Temel olarak BNP Paribas Cardif Emeklilik’in tüm paketlerinde yedi önemli hastalık olarak kanser, mi-yokard enfarktüsü/kalp krizi, koroner arter bypass ameliyatı (CABG), hastalık sonucu inme, böbrek yetmezliği, ana organ nakli (MOT) ve felç/parap-leji güvence altma alınıyor. Ayrıca bunlara ek olarak daha fazla sayıda hastalığın kapsam altına alındığı paketler de mevcut.

Bu kapsamda kişiler ihtiyaçlarına yönelik farklı teminat ve prim seçeneklerinde vefat ve tehlikeli hastalıklara karşı güvence sahibi oluyor. Örneğin 100 bin TL teminatlı ve dört yıl yenile-meli bir poliçenin yıllık bedeli 35 yaşında bir kadın sigortalı için 580 TL’den, aynı yaştaki bir erkek içinse 640 TL’den başlıyor.

  Kızılcık Tarhanası Doğal Antibiyotik

Söz konusu paketlerde belirli bir teminat bedelinin üzerindeki sigortalılara ise asistans hizmeti sağlanıyor.

ASİSTANS HİZMETİ DE VAR

AvivaSA, müşterilerine kanseri de kapsayan “Tehlikeli Hastalıklar” sigorta ürününü sunuyor. Bu ürünlerin kapsadığı kanser türleri arasında, lösemi, cilt lenfoması da dahil olmak üzere lenfotma, hodgkin hastalığı, habis kemik iliği hastalıkları ve sarkomları bulunduğunu ifade eden AvivaSA CEO’su Meral Eredenk Kurdaş, “Firma olarak bu kapsamda VIP Hayat Sigortası, Yaşama Destek Sigortası, Hayat Desteğim Sigortası ve Size Özel Hayat Sigortası ürünlerimiz bulunuyor” diyor.

Söz konusu bu hastalıklardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde firma, müşterilerine sigortalının poliçede belirlemiş olduğu teminat tutarının tamamını ödüyor. Tehlikeli Hastalıklar sigortası yaptıran müşterilerine bunun dışında sağlık planları, ambulans hizmeti, ücretsiz tıbbi danışmanlık, sağlık kurumlarmda indirimler gibi ek hizmetler sunduklarını da belirten Meral Eredenk Kurdaş, poliçenin içeriğine ilişkin şu bilgiyi veriyor:

“Tehlikeli Hastalıklar ürünlerimizle kanserden organ nakline, multipl sklerozdan (MS) kalp krizine, böbrek yetmezliğinden körlüğe kadar birçok hastalığı sigorta kapsamına alıyo-ruz. Bu ürünlerin fiyatı seçilecek teminatlara göre değişkenlik gösteriyor.”

KADINA ÖZEL KANSER PAKETİ

Fiba Emeklilik, kadınlara özel kanser hastalıklarını sigorta teminatı altına alıyor. ‘Pembe Kurdele’ adı verilen poliçe ile başta meme kanseri olmak üzere altı çeşit kadm kanserine karşı güvence sağladıklarını söyleyen Fiba Emeklilik Genel Müdürü Ömer Mert, şunları belirtiyor:

“Pembe Kurdele poliçesi içerisinde yer alan meme, rahim, rahim ağzı, rahim içi, yumurtalık kanserleri, tüpler, vajina/vulva tümör kanserlerinden birine yakalanma durumunda, sağlık sigortasından farklı olarak 100 bin TL’ye kadar teminat tutarı tek seferde sigortalıya nakit olarak ödeniyor. 35 yaşındaki bir kadın 20 bin TL’ye kadar olan Kadm Kanseri Teminatı için 57 TL’lik yıllık poliçe prim tutarı ödüyor. 55 yaşındakiler ise 288 TL ödüyor.”

Sigortayı yaptıran kişiye hastalığa yakalanması durumunda minimum 20 bin maksimum ise 100 bin TL nakit ödeme yapan Fibaemeklilik, bu ödeme için herhangi bir hastane faturası da talep etmiyor. Ayrıca her poliçede kanser teminatına ek olarak teminatın yüzde 10’u kadar vefat teminatı da sunuluyor.

Poliçe aynı zamanda sosyal bir projeye de destek oluyor. Pembe Kurdele poliçesi satın alan kişiler, önümüzdeki bir yılda aynı zamanda AÇEV’in kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerine de destek sağlıyor.

Fiba Emeklilik’in ayrıca tehlikeli hastalıkları kapsayan ‘Çok Yaşa’ poliçesi de bulunuyor.

Bu poliçe ile kanser, kalp krizi ve hastalık sonucu inme risklerine karşı güvence sağladıklarını söyleyen Mert, “Söz konusu poliçe kapsamında minimum 50 bin, maksimum 100 bin TL teminat sunabiliyoruz. 35 yaşta 50 bin TL teminat için poliçenin yıllık primi 192, 45 yaş içinse 372 TL” diyor.

35 YAŞA 20 DOLAR PRİM

Allianz Türkiye, kanser hastalığına özel ‘Moral Destek’ paketi çıkardı. Söz konusu paketi satın alanlar bu süreçte hastalığa yakalanırsa toplu para alıyor. Halen tüm kanser çeşitlerini kapsama alan pakette teminat tutarları 25 bin ve 50 bin TL olmak üzere iki seçenekle sunuluyor.

Örneğin 25 bin TL teminatlı olan ürün için 35 yaşındaki bir kişi yıllık 72 TL prim öderken, 50 bin TL’lik teminatı tercih eden 55 yaşındaki bir kişinin yıllık prim tutarı ise 360 TL’ye çıkıyor. 50 bin TL teminatı olan ürünü almak isteyen 35 yaşındaki bir kişinin yıllık prim tutarı ise 150 TL oluyor.

Kurum, kansere yakalanan müşterisine toplu parayı herhangi bir fatura karşılığı olmadan ödediği için kişi isterse bu teminatla tedavi oluyor, isterse diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kurum, bu poliçeleri satın alanlara ayrıca hayati tehlike gösteren acil durumlarda ‘Allianz Çözüm Hattı’ ile 365 gün 24 saat hizmet sağlıyor.

Bunun dışında kurumun kritik hastalıklar sigortası da var. Örneğin bu kapsamda çıkartılan “Yaşam Riskleri Sigortası” ile kişiler, vefat riskine karşı sevdiklerini güvence altına alırken 20 kritik hastalıktan (kanser, kalp kapağı ameliyatı, balon-anjioplasti, temel organ nakli, vücut organlarının görev ve hareketlerini yerine getirememesi, böbrek yetmezliği, uzuv kaybı, işitme kaybı, ciddi yanıklar, koma, kalp krizi, aort greftleme operasyonu, koroner arter by-pass cerrahisi, iyi huylu beyin tümörü, kan nakli ile bulaşan HIV, körlük, inme, felç veya meslek yoluyla bulaşan HIV (doktorlar ve diş hekimleri için) herhangi biri ile karşılaşılması durumunda, tedavileri süresince ve sonrasında yaşayabilecekleri yüksek maddi kayıplara karşı da güvence altına alınıyor.

Yaşam Riskleri Sigortası’nda ödenecek prim, istenen teminat tutarına, yaşa ve sağlık geçmişine göre değişiyor. Örneğin, 35 yaş, 50 bin dolar vefat ve kritik has^-talık teminatı için aylık prim tutarı 20 dolar olurken 100 bin dolar vefat ve kritik hastalık teminatı için aylık prim tutarı ise 40 dolar (90 TL) oluyor.

Yaş 45’e çıktığında ise, 50 bin dolar vefat ve kritik hastalık teminatı için aylık prim 49 dolar (110 TL), 100 bin dolar vefat ve kritik hastalık teminatı için aylık prim ise 98 dolara (220 TL) çıkıyor.

Ayrıca “Yıllık Hayat Sigortası” ile temel olarak vefat riskini teminat altına alan kurum, bu ürün çatısı altında yer alan dört ayrı plandan ‘Kapsamlı Hayat ve Sağlık Koruma Planı’m seçenlere 20 kritik hastalık için maddi güvence sağlıyor.

Bu planla birlikte kişilere kritik hastalıklar teminatı yanında kaza sonucu vefat, kaza veya hastalık sonucu sürekli sakatlık, kaza sonucu tedavi masrafları ve hastane yatış teminatı gibi farklı teminatlarla kapsamlı bir koruma sunuluyor. Ayrıca, birikim ve riskini aynı poliçe içerisinde paket olarak takip etmek isteyen ve özellikle “riskli hastalıklar” riskini teminat altma almak isteyenlere Özel Birikim ürünü içerisinde “Kritik Hastalıklar Koruma Planı” sunuluyor.

Sigortalanan kritik hastalıklar

• Sigorta şirketleri genelde ‘kritik hastalıklar sigortası’ kapsamına başta kanser olmak üzere kalp krizi, bypass ameliyatı, kalp kapağı ameliyatı, anjioplasti, organ nakli, uzuv kaybı, körlük, ciddi yanıklar, koma, beyin tümörü, felç, inme, böbrek yetmezliği, MS, kan veya meslek yoluyla bulaşan HIV gibi öldürücü hastalıkları alıyor.

• Hatta kaza veya hastalık sonucu tam ve daimi maluliyette, vefat durumunda da yine sigorta devreye giriyor. Bunların gerçekleşmesi halinde sigorta yaptırmış olana veya aile bireylerine belirlenen tutarlarda ödeme yapılıyor.

• Bunun dışında bazı firmalar sadece kanser hastalıklarını sigortalıyor. Kadınlara özel kanserleri sigortalayan şirketler dışında tüm kanser hastalıklarını sigortalayan çok sayıda sigorta şirketi de bulunuyor.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Yerlilerin biyoteknolojik ilaç yarışı

Dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranı yüzde 20’lere ulaşmış durumda ve artmaya devam ediyor. Türkiye’de de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir