Anasayfa / Kariyer ve İş / Aydın Nazilli Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Aydın Nazilli Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Aydın Nazilli Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Aydın Nazilli Belediyesi itfaiye eri alımı yapacaktır. Alımla ilgili olarak aşağıdaki ilan yayınlanmıştır. Belediye bünyesinde itfaiye eri olarak çalışmak isteyen takipçilerimiz, aşağıda yer alan ilanı inceleyerek ilgili yerlere başvurularını yapabilirler.

Aydin İli Nazilli Belediye Başkanlığımdan İtfaiye Eri Alımı İlanı
Nazilli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 saydı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye İtfaiye yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye îtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde, 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartlan taşımak koşuluyla, Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan, derece, sayısı, KPSS puanı, cinsiyeti, eğitim durumu ve bölümü belirtilen niteliklerde 15 adet İtfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapacaktır.

Sınıfı; Unvanı; Derecesi; Adedi; Taban Puan; KPSS Puan Türü; Cinsiyet; Eğitim Durumu
GİH; İtfaiye eri; 11; 2; 65; KPSSP94; EK; Lise mezunu olmak.

GİH; İtfaiye eri; 11; 3; 65; KPSSP94; EK; Teknik Lise mezunu olmak.

GİH; İtfaiye eri; 11; 1; 65; KPSSP93; EK; Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların idari ve sosyal bölümlerinden mezun olmak.

GİH; İtfaiye eri; 9; 4; 60; KPSSP93; EK; Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların Teknik Bölümlerinden Mezun olmak.

GİH; İtfaiye eri; 9; 3; 65; KPSSP93; EK; Önlisans düzeyinde cgitîm veren yüksekokulların idari ve sosy al bölümlerinden mezun Olmak.

GİH; İtfaiye eri; 9; 1; 65; KPSSP93; EK; Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünden mezun olmak.

GİH; İtfaiye eri; 5; 1; 65; KPSSP3; EK; Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin teknik bölümlerinden mezun olmak.

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları
1 – 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartlan taşımak.
2- Sınavın yapılacağı tarih itibari ile adayların 30 yaşım doldurmamış olması. (27/08/1981 ve sonrası doğumlu olmak.)
3- Sağlık açısından kapalı mekan dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
4- Tartılma ve ölçülme aç kanuna, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1.67 m boyunda, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespiti herhangi bir sağlık kurumundan alman onaylı belge olacaktır.)
5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş, KPSS lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin teknik Bölümü mezunu KPSSP3 türünde en az 65, önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların İdari ve sosyal bölümü mezunu KPSSP93 türünde en az 65, önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların teknik bölümü mezunu KPSSP93 türünde en az 60,Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların İtfaiyecilikle ilgili eğitim veren bölümü mezunu KPSSP93 türünde en az 65, Lise ve dengi okul mezunu KPSSP94 türünde en az 65 puan ve, üzeri almış olmak.
6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak.
7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak. Görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.
8- Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak.)Başvuru Yeri Ve Şekli
İtfaiye Eri giriş sınavı başvuruları 22.08.2011 Pazartesi günü saat: 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacaktır. Başvurular Nazilli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta veya internet ortamında ya da başvuru saatleri dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağırılacak olup,sınava çağrılacak adayların listesi sözlü mülakattan önce Belediyemiz (www.nazilli.bel.tr) internet sitesinde ve Belediye Binası İlan Panosunda ilan edilecektir. Sınava çağrılan adaylar için düzenlenecek sınava giriş belgeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınabilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1- Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C Kimlik Nolu)
2- Öğrenim durumlarım gösterir belge
3- Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.( l adedi İş başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
4- 2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesi
5- Başvuru formundaki boy-kilo bölümü herhangi bir sağlık kurumundan onaylı olacaktır.

Sınav Yeri Ve Saati
Sınav yeri Nazilli Belediye Başkanlığı hizmet binası olup 26/08/2011 Cuma günü saat; 09.00 da yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.

Sınav Konusu (Mülakat)
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 651 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli idareler ile ilgili Temel Mevzuat
e) Genel Kültür
f) Dayanıklılık testi

Sınavın Şekli Ve Değerlendirme
İtfaiye Eri giriş sınavı, sözlü sınav ve dayanıklılık testi(Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır.) olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Başvuranlar arasından KPSS başarı puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınav komisyonca mülakat şeklinde yapılır. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınavda başarılı olabilmek İçin 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yansı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır. Adaylar sınava gelirken ayrıca kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı nüfus cüzdanlarım yanlarında bulunduracaklardır. Başvuru şartlarım taşımayan veya sıralamaya giremediği için sınava katılamayacak olanlara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir yorum

  1. yaşancak yer nazilli dir bir yeşil güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir