Kariyer ve İş

Bank Asya iş başvurusu

Bank Asya, sektörün önde gelen kuruluşlarından birisi olmak gayesiyle 1996 yılında başladığı yolculuğunda, Bankamız misyon ve vizyonunu her yönüyle benimseyen, amaca ulaşmada üstün gayretleriyle katkı sağlayan personelinin bu başarıda en önemli unsur olduğunun bilinciyle hareket eden bir kuruluştur. Yaş ortalaması düşük olmakla birlikte bankacılık tecrübesi ve felsefesiyle sektörde iyi bir personel yapısına sahip olan Bankamızda, çalışanlarımızın çoğunluğunu üniversite mezunları oluşturmaktadır.Hizmet sektöründe faaliyet gösteren diğer tüm kuruluşlar gibi, başarısının büyüklüğünün ve istikrarının kaliteli işgücü ile mümkün olduğunun bilincinde hareket eden Bank Asya, bu çerçevede büyüyen ve gelişen yapısında, kendi kaynaklarından yetiştirdiği yetkili ve yetkili yardımcılarının yanısıra sektörde deneyim kazanmış personele de görev vermektedir.

Profesyonel bankacılık yapmayı düşünen, hoşgörülü ve dinamik bir ortamda, hem kişisel hem de kurumsal gelişimle alakalı yoğun tempoya ayak uyduracak takım arkadaşlarını Bankamıza kazandırmak ilk amacımızdır. Bunu yaparken sadece Bank Asya’ya değil, Türk bankacılık sektörüne uzman, güvenilir, çalışkan ve başarılı personel yetiştirmek arzusundayız.

Tüm çalışanlarımız bizim için değerdir ve bu değere yapılan hiçbir yatırım karşılıksız kalmayacaktır.”

Bank Asya İnsan Kaynakları Politikası
Bank Asya İnsan Kaynakları olarak temel amacımız, insan gücüne verdiğimiz önem ile organizasyonumuzun bütün kadrolarında, bankacılık ve finans sektöründe çalışmayı meslek edinen, yetenekli, “farklı beklentilere farklı çözümler” anlayışı ile empati ve iletişim kurmayı bilen personeli istihdam etmek ve personelimizin yetenekleri ve becerileri ölçüsünde gelişmesine katkıda bulunacak kaynakları sunmaktır.

Buna paralel olarak İnsan Kaynakları politikamızın temel esasları şunlardır:

Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek
Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak
Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim (kariyer yapma) imkanı sağlamak
Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine çaba göstermek
Açık iletişim ortamı sağlamak
Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.

Bank Asya İşe Alım Koşulları

İşin gerektirdiği özel şartlar ve ihtiyaçlar hususunda Genel Müdürlüğün tayin ve takdir yetkisi saklı kalmak kaydıyla Asya Katılım Bankası’na alınacak tüm personelin aşağıda belirtilen niteliklere haiz olması gerekmektedir.

T.C. Vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu ise çalışma izni almış olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
En az önlisans mezunu olmak,
Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamak,
İyi hal sahibi olmak (ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma -hileli iflas gibi- yüz kızartıcı bir fiil ile mahkum olmamak),
Bankamız tarafından yapılacak araştırmalar sonucunda olumlu istihbarata sahip olmak,
Resmi veya özel herhangi bir kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,
Görevini yapmaya engel olabilecek bedeni ve akli bir rahatsızlığı bulunmamak ve sağlık durumu yurdun her yerinde çalışmasına elverişli bulunmak,
Yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarı göstermek.

İşe Alım SüreciBank Asya’da yeni personel ihtiyacı olduğunda, web sitemizde, kariyer portallarında ve/veya gazetelerde iş ilanlarımız yer almaktadır. Bu ilanlar takip edilerek iş olanakları öğrenilebilmekte ve açık pozisyonlara başvuruda bulunulabilmektedir. İlanda belirtilen nitelikleri taşıyan adaylar sırasıyla aşağıdaki süreçlere davet edilmektedir:

Bank Asya Yeni Mezunlar İçin
Asya Katılım Bankası’nda belirli aralıklarla MT alımları yapılmaktadır. Bu alımlar banka tarafından yapılacak sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilmektedir.
MT sınavı için başvuruda bulunmak isteyen adayların, iş başvuru formumuzdaki ” MT ” referans kodlu ilanları seçmeleri gerekmektedir.
Sınav sonucu olumlu olan adaylar ile İnsan Kaynakları Yetkilileriı ve ilgili Birim Yöneticilerinin katıldığı bir mülakat gerçekleştirilmektedir.
Bu aşamalar sonucunda aranılan niteliklere sahip olduğu belirlenen adaylara “görev teklifi”nde bulunulmaktadır.

Bank Asya Deneyimli Adaylar İçin
Bankacılık sektöründe tecrübeli olan adaylar, www.bankasya.com.tr adresimizden iş başvurusunda bulunabilirler. Açık Pozisyonlara başvuruda bulunmak için ilgili ilanın referans kodu seçilerek, iş başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Yapılan başvurular özgeçmiş veritabanımıza kaydedilir ve sadece İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu başvurular arasından Bankamız kriterlerine ve açık pozisyonlara uygun olan adaylar mülakat için Genel Müdürlüğümüze davet edilirler. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından olumlu bulunan adaylar ilgili iş birimleri ile teknik görüşmeye alınırlar. Bu sürecin sonunda uygun görülen adaylara İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından çalışacakları unvan ile sosyal hakları bildirilerek “görev teklifi”nde bulunulur.

Bank Asya Eğitim
Bankamızın hizmet kalitesinin rasyonel bir şekilde arttırılmasını ve personelimizin Bank Asya Kültürü kapsamında üretken bir yapıya kavuşturulmasını öngören eğitim faaliyetleri ile hedefimiz; personelimizin birbirleriyle ve müşteriler ile olan ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak ve personelimizin sorun çözme, sorumluluk alma, insiyatif kullanma, yerinde, doğru ve ivedi karar verme, yetki kullanma gibi yeteneklerini ve kişisel becerilerini geliştirmek, kendilerine olan güvenlerini artırmaktır.

Bankamız insan kaynakları politikaları içerisinde, stratejik bir öneme sahip olan eğitim sistemimiz, çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı hedeflemektedir. Bankamızın hizmet kalitesinin rasyonel bir şekilde arttırılmasını ve personelimizin Bank Asya Kültürü kapsamında üretken bir yapıya kavuşturulmasını öngören eğitim faaliyetleri ile hedefimiz; personelimizin birbirleriyle ve müşteriler ile olan ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak ve personelimizin sorun çözme, sorumluluk alma, insiyatif kullanma, yerinde, doğru ve ivedi karar verme, yetki kullanma gibi yeteneklerini ve kişisel becerilerini geliştirmek, kendilerine olan güvenlerini artırmaktır.

Eğitim sistemimiz, bankamızdaki organizasyon yapısına paralel oluşturulmuştur. Bankamızda göreve yeni başlayan çalışanlarımız, pozisyonlarına uygun olarak Oryantasyon, Temel Eğitim, Yönetici Adayı, Müfettiş Yardımcısı eğitimlerine katılırlar. Daha sonra kariyer basamakları doğrultusunda teknik bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitim programlarına katılımları sağlanarak gelişimleri desteklenir.

Uluslararası eğitim ve konferanslar, yabancı dil ve bilgisayar kursları, Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği eğitimleri gibi eğitimlerle de çalışanlarımıza gelişim imkânı yaratılmaktadır. FÜSEM ile yapılan işbirliğimiz çerçevesinde personelimize yüksek lisans yapma imkanı verilmektedir.

Bank Asya yalnızca bir kurum değil, aynı zamanda öğrenen bir organizasyon olarak, çalışanlarını sürekli geliştiren bir okuldur. Bankacılık sektöründeki liderliğini sürdürmenin sürekli gelişme ve öğrenme ile mümkün olduğunun bilincindedir.

Bank Asya Performans Değerleme Sistemi
Bank Asya’da çağdaş performans yönetim sistemi olan hedeflere yönelik yetkinlik bazı performans sistemi uygulanmaktadır.

Performans sistemimizde, Bankamızın hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, her iki tarafın da hedeflerine ulaşmasını koordine eden, devamlı bir süreç oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca kişilerin hem hedeflere ulaşma derecesi, hem de işin yapılmasında aranan davranışsal özelliklerin sergilenmesi değerlendirilir.

Yetkinliklerin değerlendirilmesi ile çalışanlarımıza sağlıklı ve objektif geri bildirim sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın gerçek anlamda performanslarını ölçerek kariyer basamaklarında sağlıklı yükselmelerini sağlamak diğer bir amacımızdır.

Çalışanlarımız, web tabanlı bir ortamda kendilerine özel ekranlarında yılda bir kez Aralık ayında Performans Değerlendirme Formlarına ulaşarak sağlıklı bir değerlendirme yapabilmektedirler. Değerlendirmeler, 4 ana başlık altında toplanan kriterlere göre puanlama yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu kriterler, kurumsal değer kriterleri, bölüm faaliyet kriterleri, yönetim kriterleri ve hedeflerle yönetim kriterleridir.

Bank Asya Kariyer Süreci
Bank Asya bünyesinde pozisyona özgü kariyer haritaları oluşturulmuş ve kişinin takip etmesi gereken kariyer yolları belirlenmiştir.

Personelin kariyer sürecinde bir üst unvana terfisi, sahip olduğu unvanda asgari bekleme sürelerini doldurması, yükseltileceği unvanda boş kadro olması, performans notlarının yeterli düzeyde olması, almış olduğu eğitimlerden geçerli not alması halinde mümkün olabilmektedir.

Asya Öneri Sistemi (AÖS)
Bankamızda uygulanan Asya Öneri Sistemi (AÖS) ile çalışanlarımızın görüş ve düşüncelerinin sisteme aktarılması ve bu görüş ve düşüncelerin değerlendirilmesinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması sağlanmaktadır. Öneriler değerlendirilerek uygulanabilir nitelikte olanlar ilgili birimlerin katılımıyla hayata geçirilmektedir. AÖS’den gelen öneriler, 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutularak Değerlendirme Komitesi’nce ödüle layık görülen öneri sahiplerine para ödülü verilmektedir.

Önerinin para ödülüne layık görülebilmesi için aşağıdaki kriterleri taşıyor olması gerekmektedir.

Önerinin Kurum ilke ve uygulama prensiplerine uygunluğu,
Önerinin kendi içindeki tutarlılığı,
Uygulanabilirliği,
Orijinal ve Kurum açısından yeni olması,
İş yapma biçim ve metodolojisine katkısı,
Zamanın etkin kullanımı açısından sağlayacağı tasarruf,
Araç-gereç ve malzeme kullanımı açısından sağlayacağı tasarruf,
İnsan kaynaklarının kullanımında sağlayacağı tasarruf,
İç ve dış müşteri memnuniyetine katkısı,
Öneriye ilişkin olarak daha önce bir çalışma yapılmamış olması.
Bank Asya Sosyal Haklar ve Ücret Politikası
Bank Asya Çalışma Saatleri
Tüm şubelerimizde hafta içi 9:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verilmekte olup öğle tatili uygulamamız bulunmamaktadır.

Bank Asya Ücret Sistemi
Bank Asya çalışanlarının giriş ücretlerinin belirlenmesinde eğitim durumu, sektör tecrübesi ve yetkinlikleri dikkate alınır.
Yılda bir kere Ocak ayında çalışanlarımızın ücretlerinde düzenleme yapılır. Bu düzenlemelerde çalışanlarımızın performans değerlendirme sonuçları temel rol oynamaktadır.

Bank Asya İkramiye
Çalışanlarımıza ücretin yanı sıra, aylık brüt ücret tutarı üzerinden yılda 4 kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonlarında) ikramiye verilmektedir.

İkramiyeler, ödeneceği tarihte 3 aydan az çalışmış olanlara, çalıştıkları sürenin 90 güne oranı ile uygun (kıst) olarak tahakkuk ettirilir.

Bank Asya Yabancı Dil Tazminatı
Yabancı dil öğrenmeyi teşvik etmek ve iş gücünün niteliğini yükseltmek maksadıyla İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisini veya birden fazlasını bilenlere yabancı dil tazminatı verilir. Tazminat tutarları, üç farklı derece için belirlenmiştir. Bu tazminatı almaya hak kazanmak ya da mevcut yabancı dil tazminat derecesini yükseltmek, KPDS veya TOEFL sınavlarından alınan puana bağlıdır.

Bank Asya Öğle Yemeği
Genel Müdürlük personelimize Banka içerisinde öğle yemeği imkanı sunulmaktadır.
Şube personelimizin yemek kartlarına aylık olarak yüklemeler yapılır. Personelimiz yemek kartlarının geçerli olduğu üye kuruluşlarda öğle yemeklerini yiyebilirler.

Bank Asya Ulaşım
Genel Müdürlük personelimiz için İstanbul’un belli bölgelerine servis imkanı mevcut iken şube personelimize yol ücreti verilmektedir.

Bank Asya Sağlık Yardımları
Çalışanlarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının sağlık masraflarının % 80’i, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde Bankamız tarafından karşılanmaktadır.
Personelimiz; Bankamızın ikili anlaşma sağladığı İstanbul’daki ve şubelerimizin olduğu diğer illerdeki özel hastane, diş polikliniği, göz polikliniği, görüntüleme merkezi ve eczanelerden masrafların %20’sini ödemek suretiyle yararlanabilmektedir.
Çalışanlarımızın diş tedavileri, her yıl yenilenen limitler çerçevesinde, Bankamızca karşılanır.
Genel Müdürlük binamızda, işyeri hekimi görev yapmaktadır.

Bank Asya Diğer Ödenekler
Gişede oturan personelimize Kasa Tazminatı ödenir.
Müfettişlere ve Bankamız adına esas görev yeri dışında farklı bir yerde görevlendirilen personele günlük Harcırah Yevmiyesi ödenir.
Bankada deneme süresini tamamlamak kaydıyla, evlenen personele evlenme yardımı yapılır.
Çalışanlarımızdan birinin vefatı halinde kanuni mirasçılarına; bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının vefatı halinde ise kendisine Genel Müdürlükçe belirlenecek miktarlarda yardım yapılabilir.
Sağ veya miadında ölü olarak çocuğu dünyaya gelen personele doğum yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğması halinde doğum yardımı her çocuk için bir kat daha artırılır. Doğum yapan personelin eşi de Bank Asya personeli ise bu yardım yalnızca birine yapılır.

Bank Asya İzinler
1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmet süresine sahip olanların yılda 15 iş günü,
5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dahil) hizmeti olanların yılda 20 iş günü,
15 yıldan daha fazla hizmeti olanların yılda 26 iş günü ücretli izin kullanma hakkı vardır.
Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetmeliği’miz çerçevesinde; doğum ve süt izni, taşınma, evlilik, hastalık, vefat gibi durumlarda mazeret izinleri kullandırılmaktadır.

Bank Asya Açık Pozisyonlar
Bankamızın Genel Müdürlük ve Türkiye genelindeki şubelerinde görevlendirilmek üzere bankacılık tecrübesine sahip takım arkadaşları arıyoruz.

Bank Asya Genel Başvuru (GB-2009)
Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun,
Bankacılık sektöründe kariyer yapma hedefi olan,
Tercihen İngilizce bilgisine sahip,
Ms-Ofis programlarını etkin biçimde kullanabilen,
Kişisel gelişimine ve dış görünümüne önem veren,
İletişim becerisi ve sorumluluk bilinci yüksek,
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
Takım çalışmasına yatkın,
Türkiye’nin her yerinde çalışabilecek,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış takım arkadaşları arıyoruz.

Bu bir Genel Başvuru ilanıdır. Lütfen çalışmak istediğiniz bölüm ve pozisyonu içeren bir önyazı ile başvuru yapınız. Başvurularınız ileride oluşabilecek pozisyonlar için değerlendirilecektir. Niteliklerinize uygun pozisyonlar oluşması durumunda sizinle irtibata geçilecektir.

Webmaster (WEBMASTER-2009)
Bankamız bünyesinde “Webmaster” pozisyonunda değerlendirilmek üzere;

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Web tasarımı ve uygulaması yapabilen,
Adobe Premier programlarına hakim,
Banner çalışmaları hazırlayabilen,
Java programlama dili konusunda bilgili,
Photoshop, Fireworks ve Flash programlarını etkin şekilde kullanabilen, Action Script uygulaması yapabilen,
Görsel tasarım konusunda yetenekli,
İleri seviyede xml, html, css ve javascript bilgisine sahip,
Yazılı iletişim kabiliyeti yüksek,
Alanında deneyimli,
Tercihen iyi derece İngilizce bilen,
Ekip çalışmasına yatkın, araştırmacı ve gelişime açık,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli çalışma arkadaşları aranmaktadır.

Yazılım Mühendisi (Yazılım – 2009)
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun,
Java veya c#.net programlama dilleri konusunda tecrübeli,
SQL ve PL/SQL bilgisine sahip,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
İyi derece İngilizce bilen,
Yazılım Mühendisliği alanında kariyer yapmak isteyen takım arkadaşları arıyoruz.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi(2009-CM)
Bankamız bünyesinde “Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi” pozisyonunda görevlendirilmek üzere;

Lisans mezunu,
Tercihen İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden,
25 yaşını aşmamış,
Askerliğini yapmış veya en az 2 yıl tecilli,
Akıcı ve düzgün bir diksiyona sahip,
Etkin biçimde bilgisayar kullanabilen,
İkna kabiliyeti yüksek, gerekli görülmesi durumunda telefonda satış yapabilecek,
Müşteri memnuniyeti odaklı, enerjik ve güler yüzlü,
Erkek takım arkadaşları arıyoruz.

Veri Tabanı Yöneticisi(YGM-DBA)
Bankamızın Yazılım Geliştirme Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere;

Veritabanı yönetimi (DBA) tecrübeli,
Üniversitelerin 4 yıllık mühendislik ( Bilgisayar, Elektronik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ) bölümlerinden mezun,
Oracle 9i,10g ve/veya SqlServer veritabanı sistemleri kurulum, bakım, performans, iyileştirme, yedekleme, upgrade konularında bilgi sahibi,
İyi derecede İngilizce bilen “Senior DBA”;
Üniversitelerin 4 yıllık mühendislik ( Bilgisayar, Elektronik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ) bölümlerinden mezun ,
Oracle ve/veya SqlServer veritabanı sistemleri kurulum, bakım, performans iyileştirme, yedekleme, upgrade konularında çalışmış veya çalışmaya istekli,
Veritabanı (SQL, PL/SQL, T-SQL) programlama bilgisine sahip,
İyi derecede İngilizce bilen “DBA” aranmaktadır.

Ticari Pazarlama Yönetmen/Yetkilileri (TP-2009)
İstanbul, Ankara-Etlik, İzmir-Aliağa, Adıyaman, Antalya, Bursa, Gebze-Çarşı, Karaman, Konya, Manisa-Akhisar, Mardin ve Tekirdağ Şubelerimizde görev almak üzere;

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Bankaların Kurumsal / Ticari Pazarlama alanında, Yetkili pozisyonu için en az 2 yıl, Yönetmen pozisyonu için en az 4 yıl deneyimli,
İnsan ilişkilerinde başarılı, analitik düşünebilen,
Satış becerilerine güvenen, ikna kabiliyeti yüksek,
Problem çözme yeteneği olan,
Prezantabl,
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmayan,
Başarılı bir iş geçmişi olan,
“Ticari Pazarlama Yönetmen / Yetkilileri” aranmaktadır.

Organizasyon ve Kalite Yönetim Yetkilisi (OKM-2009)
Bankamız Organizasyon ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere Organizasyon ve Kalite Yönetim Yetkilisi aranmaktadır. Başvuruda bulunacak adayların;

Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun,
Hizmet sektöründe (Bankacılık ve Finans tercih edilir) en az 1 yıl benzer bir görevde çalışmış,
Kalite Yönetim Sistemleri konularında bilgi sahibi,
İş analizi, süreç iyileştirme ve proje yönetimi konularında bilgi sahibi,
İş yükü analizi, norm kadro ve görev tanımı oluşturma; organizasyon ve metot geliştirme alanında deneyimli,
MS Office uygulamalarına hakim,
İletişim becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın,
Araştırmayı seven, kişisel gelişime önem veren,
İngilizce bilen,
Analitik düşünebilen,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Bankamıza başvuruda bulunmak istiyorsanız İş Başvuru Formumuzu Referans Kodlarını da belirterek doldurmanız gerekmektedir. Posta, faks ve e-mail yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.Etiketler

Bir Yorum

  1. iş başvurusunda bulunmak istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı hala bilemedim linke tıklıyorum ana sayfa açılıyor oradan başvuru yapabileceğim sayfa yok yardımcı olur musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu