Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Bankalardan Finansman İhtiyacı Olan Çiftçilere Tarım Kredisi

Bankalardan Finansman İhtiyacı Olan Çiftçilere Tarım KredisiTarlaların ekilip dikildiği bugünlerde bankalar finansman ihtiyacı olan çiftçilere kredi vermek için kolları sıvadı. Bankaların çiftçilere özel paketlerinde hasat dönemi ödemeli kredilerin yanı sıra akaryakıt, gübre, fide gibi tarımsal harcamalara 5-6 ay vade imkanı sağlayan kredi kartları da var…

BAHARIN gelmesiyle tarım sektörü de yeni bir heyecan dalgası yaşamaya başladı. Kolay değil fideler dikilip tohumlar atılacak, tarlalar ilaçlanıp gübrelenecek… Kısacası yeni ekim sezonu için hummalı bir çalışma başlamak üzere. Tabii ki bütün bunlar için de para gerekiyor. Evet, çiftçilerin her yıl aynı dönemlerde tekrarlanan bu ihtiyaçları için bir finans kaynağına ihtiyaçları var. işte bu kaynağı son yıllarda oldukça geniş bir ürün hizmet yelpazesiyle bankalar karşılıyor.

tarim kredisi

Son beş yıldır özellikle tarım sektörüne odaklanan bankacılık sektörünün bu kesime özel çok sayıda ürün ve hizmeti bulunuyor. Önceleri sadece “tarım kredisi” adı altında verilen kredilerde artık sera, sera yapım, tarla alım, tarımsal yatırım, tarım makineleri, traktör, ticari taşıt kredileri gibi çok sayıda farklı ihtiyaca yönelik çözümler sunuluyor.

Tarım sektörünün tüm ihtiyaçlarına özel ayrı kredi paketleri çıkartan bankaların bu kredilerin geri ödemelerini hasat dönemlerine denk getirdiklerini de belirtelim. Bu sayede çiftçiler kullandıkları kredilerin geri ödemesini ürünlerini satıp para kazanmaya başladıkları dönemlerde yapıyorlar ki bu da altı ile dokuz ay sonrası anlamına geliyor.

HAYVANCILIĞA ÖZEL PAKETLER

Yalnız tarım değil hayvancılık kredilerinde de benzer bir durum söz konusu. Önceleri “hayvancılık kredisi” adı altında kredi veren bankalar, şimdilerde bu kredileri de segmentlere ayırmış durumda. Artık bankaların önemli bir bölümü hayvan alımı, besicilik, süt hayvancılığı, büyük baş hayvancılık, arıcılık, tavukçuluk kredisi gibi çok sayıda farklı hayvancılık işine özel krediler çıkarıyor. Tabii bunların kullanım biçimleri ve geri ödeme takvimleri de o sektöre hatta üretimin yapıldığı bölgeye göre oluşturuluyor.

VADELER 10 YILA UZADI

Tarım kredilerinde çeşit arttıkça vadelerin de uzadığı görülüyor. Hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçiler bugünlerde kullandıkları kredinin özelliğine göre maksimum beş yıl vade ile kaynak temin edebiliyorlar. Ancak bazı büyük yatırım kredilerinde bankalar projeye özel 10 yıla varan vade imkanı da sağlıyor. Özellikle uluslararası kuruluşlardan temin edilen kredilerde vadelerin uzadığı görülüyor.

36.4 MİLYAR TL KULLANILDI

Geçmişe baktığımızda Türk bankacılık sektörünün son yıllarda tarım sektörüne yönelik çözümlerinde çok hızlı yol aldığı bir gerçek. Bankaların tarım sektörüne yönelmesi çok eskiye dayanmıyor. Beş yıl öncesinde çok az sayıdaki banka tarıma özel hizmet ve ürün sunuyordu. Örneğin 2009 yılında az sayıda bankanın tarıma kredi sunduğu günlerde tarım kesiminin kullandığı toplam kredi tutarı 14.95 milyar TL düzeyindeydi. Ancak o günden bu güne tarıma kredi kullandıran bankaların hem sayısı arttı, hem de bu kesime özel kullandırılan krediler çeşitlendirildi. Sonuçta 2013 sonu itibariyle tarım kesiminin bankacılık kesiminden kullandığı toplam kredi tutarı 36.4 milyar TL’ye fırladı. Başka bir deyişle son beş yılda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tarım sektörünün kullandığı kredi tutarı yaklaşık iki buçuk kat arttı.

Kullanılan kredilerin dağılımına bakıldığmda ise toplam 36.4 milyar TL’lik kredinin yaklaşık yüzde 25’inin başta buğday ve arpa olmak üzere hububat üretimi için kullanıldığı görülüyor. Bu krediyi hayvancılık kredileri takip ediyor. .Kredilerin bölgesel dağılımında da bir yoğunlaşma söz konusu. Özellikle tarımsal üretimin yüksek olduğu Antalya, Manisa, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Edirne ve Tekirdağ ile Kızılırmak, Yeşilırmak havzalarındaki Tokat, Yozgat, Amasya ve Çorum’un son yıllarda tarım kredilerine olan taleplerinde ciddi artışlar görülüyor.

KREDİ KARTI DA ÖZEL

Tarım bankacılığı konusunda bankalar arasında rekabet arttıkça bu kesime özel ürünlerin de çeşitlendiği görülüyor. Çiftçilerin her tip ihtiyacı için kredi çıkartan bankalar, bu kesimi hedefleyen kredi kartlarını da piyasaya sürdüler. Söz konusu kartlar sayesinde çiftçilerin üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu gübre, fide, mazot, tohum gibi tarımsal girdi alımlarmı klasik kredi kartlarına göre çok sayıda avantaj sunan bu kartlarla yapmaya başladıkları görülüyor.

Çünkü bu kartlarla binlerce üye işyerinden yapılan alışverişlerde ödemeler altı aya varan vadeler ötelenebiliyor. Üstelik sıfır faiz oranlarıyla. Bunun dışında söz konusu kartları kullanan çiftçiler yine üye işyerlerinde ciddi oranlarda indirimler kazanabiliyor. Bu sayede çiftçiler tarlalarını rahatça ekerken, fide, tohum, mazot, ilaç gibi harcamalarının ödemelerini de hasat zamanı yapabiliyor.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ÇALIŞIYOR

Bankalar için tarımın önemi arttıkça bu kesime özel düzenlemeler de ortaya çıkmaya başladı. Artık neredeyse tüm bankaların “tarım bankacılığı” birimleri var. Yalnız genel müdürlük değil Türkiye’nin belli bölgelerinde bölge temsilciliklerinde de bu ayrımın yapıldığı görülüyor.

Hatta bazı bankalar tarımsal bölgelerdeki şubelerinde yine bu konuda özel birimler kurmuş durumda. Genel müdürlük, bölge müdürlükleri hatta şubelerde bile eğitimi ve uzmanlık alanı tarım olan kişilerden oluşan özel birimler bulunuyor. Bankaların genel müdürlük ve bölge müdürlüklerine tercihen ziraat mühendisleri de almıyor. Burada amaçlanan, tarım kesimine sadece kredi satmak değil aynı zamanda tarım ve hayvancılık konusunda danışmanlık hizmeti de sunmak…
Kredi için belge şart

•    Bankalar, tarım ve hayvancılık kredisi kullanmak isteyen üreticilerden temel olarak Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi [çksb) ya da Çiftçilik Belgesi istiyor. Hayvancılık alanında faaliyet gösteren üreticilerden ise tarım il/ilçe müdürlüklerinden temin edecekleri, sahip oldukları hayvanların Veteriner Bilgi Sistemi [TURKVET] veya soy kütüğü sistemlerine kayıtlı olduğunu gösteren belgeyle faaliyet konularına ilişkin belge talep ediyor. Başka bir deyişle bankalar kredi kullanmak isteyen müşterilerinden üretimlerinin kayıt altında olmasını istiyor.

•    Bankadan bankaya değişen bazı şartlar bulunmasına karşın genelde tarım kredilerindeki en önemli faktör, çiftçilik belgesi üzerinden beyan edilen tarımsal arazi ve bu arazideki ürün bilgileri… Buna göre yapılan değerlendirmelerde üreticilerin elde edebileceği ürün miktarı ve gelire göre kredilendirme yapılıyor. Tarım sektörünün kendine has yapısını dikkate alan bazı bankalar burada hane halkı geliri üzerinden hareket ediyor.

  Cari Açığı Azaltmak İçin Zamana İhtiyaç Var

•    Projelendirilmiş küçük, orta ve büyük ölçekteki yatırımlar ise yatırım fizibilitesi üzerinden belirtilen nakit akışlarına ve kar durumuna göre kredilendiriliyor.

•    Bankaların önemli bir bölümü kredi verirken özellikle tarımsal işletmelerin yüzde 50’si devlet tarafından finanse edilen TARSİM [Tarım Sigortaları) sigortası yaptırmasını şart koşuyor.

Devletten yüzde 65’e varan hibe

Tarımdaki dönüşümle birlikte kamu kurumlannın tarıma bakışı da çok değişti. Artan stratejik önemine bağlı olarak devlet de tarım sektörüne yönelik politikasında değişime gitti. Bu nedenle son dönemde verimliliğe, ihracata, ölçek ekonomisine, arazi toplulaştırmaya dayalı politikalar üretiliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK] bu alanda verilen desteklerin en önemli merkezi durumunda. Kurum, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında, 2007 yılından beri örneğin süt ve et üreten tarımsal işletmelere, süt ve süt ürünlerinin, et ve et ürünlerinin, meyve ve sebzeler ile su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm ile kültür balıkçılığının geliştirilmesine yönelik yatırımlara yüzde 50 ila 65 arasında hibe desteği sağlıyor.

Yapı Kredi 2013 sonu itibariyle çiftçi müşterilerine toplam 1 milyar TL tutarında tarım kredisi kullandırdı. Çiftçinin her türlü ihtiyacına hitap eden farklı kredi seçeneklerinde, hasada özel ödeme ve beş yıla varan vade imkanı gibi kolaylıklar var…

TARIM kesiminin finansmanı konusuna odaklanan Yapı Kredi, 2013 sonu itibariyle çiftçi müşterilerine toplam 1 milyar TL tutarında tarım kredisi kullandırdı. Halen banka Türkiye çapındaki 250’ye yakın tarım şubesi kanalıyla 150 binin üzerinde çiftçiye hizmet sunuyor.Tarım kredilerini işletme kredileri ve yatırım kredileri diye ikiye ayıran Yapı Kredi ayrıca, bu alana yatırım yapmayı düşünenlere beş yıla varan vade imkanlarıyla kredi sağlıyor.

Tarım bankacılığı kapsamında çok sayıda farklı krediye aracılık eden Yapı Kredi, müşterilerine eşit taksitli ödeme seçeneklerinin yanı sıra ürün çeşidi ve hasat vadesine göre sezonsal ödeme imkanı da sağlıyor.

İHTİYACA ÖZEL KREDİ

2013 yılında Türkiye bankacılık sektörü tarım kredileri alanında yüzde 12 büyüme kaydederken Yapı Kredi bu alanda yüzde 33’lük bir büyümeye imza attı. 2014 yılında da bu alanda iddialı hedefler koyan bankanın her ihtiyaca özel kredi paketleri özellikle dikkat çekiyor.

Bankanın en çok tercih edilen ürünlerinden biri ise Tarımsal Üretim Kredisi… Bu kredi çiftçinin ekim-dikim, gübreleme, sulama, hasat toplama dönemindeki tüm finansal gereksinimlerini “hasatta ödemeli” şekilde karşılıyor. Yine tarım kesimine özel çıkartılan Seracılık Kredisi ise, vade sonunda anapara+faiz ödemeli olarak kullanılabiliyor. Seracılık kredisi kullanan çiftçi bu kaynak ile fide alımı, gübre, ilaçlama, örtü gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bunun dışında Sera Yapım Kredisi ile çiftçi yeni sera kurulumu veya mevcut seraların bakım, yenileme ve modernizasyonu gibi yatırım ihtiyaçlarım karşılıyor. Traktör Kredisi ile de sıfır kilometre ve ikinci el traktör alımlarında beş yıla varan vade imkanları sağlanıyor.

HAYVANCILIKTA BEŞ YIL VADE

Besicilik Kredisi ve Süt Hayvancılığı Kredisi olmak üzere hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik iki özel krediyi 2012 yılında hayata geçiren Yapı Kredi, bunlara ek olarak. Hayvan Alım Kredisi de veriyor. Bu kredinin de vadesi beş yıla kadar uzayabiliyor.

Hayvancılık kredilerine ek olarak geçen sene Arıcılık, Küçükbaş Hayvancılık ve Tavukçuluk kredilerini ürün gamına ekleyen Yapı Kredi, ayrıca, sözleşmeli tarım faaliyetlerini finanse etmek amacıyla Sözleşmeli Ürün Kredisi adlı ürününü dc çıkardı.

ÇİFTÇİ İÇİN VERİMLİ KART

Bankanın ayrıca kendisinden tarım kredisi kullanan çiftçilere özel dizayn ettiği kredi kartı Verimli Kart’ı da var. Çiftçi, Verimli Kart’ı tarım sektöründeki üye işyerlerinde yapılan tohum, yem, gübre ve akaryakıt alımlarmda kullanabiliyor, ayrıca ATM’lerden veya şubelerden nakit para çekebiliyor.

Bunun dışında yine Verimli Kart sahibi çiftçiler tarımsal girdi satışı yapan anlaşmalı üye işyerlerinden faizsiz alışveriş yapabiliyor. Verimli Kart’m ödeme vadesi ise tamamen çiftçinin hasat dönemine göre belirleniyor.

Yapı Kredi’nin Verimli Kart’ın yanı sıra TMO Kart uygulaması da var. Yine çiftçilere özel olarak tasarlanan TMO Kart, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’nden yapacağı ürün tahsilatlarına aracılık ediyor ve ürün ödemelerini 20 gün erken alma fırsatı sağlıyor.

Banka yine bu kapsamda çiftçi müşterilerine TMO Makbuz Senedi Kredileri, Tarım Makineleri Kredisi ve Tarımsal Yatırım Kredileri gibi farklı kredi seçeneklerini sunuyor.

IPARD kredisine aracılık ediyor

Yapı Kredi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı [IPARD) kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilecek destekten yararlanmak ve yatırım tutarını kısmen veya tamamen kredi ile karşılamak isteyenlere “IPARD Proje Kredisi” kullandırıyor. 48 aya kadar vadeli söz konusu kredide bir, üç, altı ve 12 ayda bir eşit taksitler halinde veya haşata uygun esnek taksit seçenekleri var. Hazırlanan proje için başvuru tarihleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu [TKDK) tarafından yapılıyor ve Kurumun Tkdk.gov.tr web sitesinden duyuruluyor. Banka bu sayede hibe programlan kapsamında tarımsal üretim ve yenileme projelerini uygun ödeme koşulları ile destekleyerek yatırımcılara uzun vadeli proje finansmanı alanında hizmet sunmayı hedefliyor.

Esin Çetinel
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Momentum odaklı stratejide öne çıkan hisseler

BIST-100 endeksi 2019 yılının geride kalan 13 işlem gününün 11’inde günü yükselişle tamamlamış durumda. Yılın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir