Ekonomi Haberleri

Bankalardan KOBİ’lere 209 milyar kredi aktı

Türkiye ekonomisinin dinamosu KOBİ’lerin oluşturdukları eko sistem, bankacıların son yıllarda kendilerine en çok yer açmak istedikleri alan. İstihdamın yüzde 80’ine yakınını, toplam katma değerin yüzde 55’ini, yatırımların yüzde 50’sini, toplam ihracatın ise yüzde 59’unu gerçekleştiren KOBİ’lere finansman ve danışmanlık verme yarışma giren bankalar, bu ekosistemdeki paylarını büyütmek için keskin bir rekabet içinde. Şubat 2013 verilerine göre KOBİ’lere 209.2 milyar TL aktı.

bankacilarin kobilere kredileriTürkiye bankacılık sektörü son yıllarda özellikle önceki yılların kriz deneyimi, ekonomideki enflasyon ve faiz oranlarının düşüşü ve uluslararası konjonktürün etkisiyle büyük bir sıçrama gösterdi. Önceki yıllarda yıllık yüzde 35’leri, Merkez Bankası’nın “kontrollü iniş” politikalarıyla yüzde 20’leri bulan bu parlak kredi büyümesi performansta etkili olan faktörlerden biri de kuşkusuz Türkiye ekonomisinin dinamosu olarak kabul edilen Küçük ve Olta Ölçekli İşletmeler, yani KOBl’ler.

KOBÎ’ler Türkiyedeki toplam işletmelerin yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 80’ine yakını, toplam katma değerin yüzde 55’ini, yatırımların yaklaşık yüzde 50’sini, toplam ihracatın ise yüzde 6Ö’ına yakınını gerçekleştiriyor. Rakamlar, Türkiye’deki KOBÎ’lerin birçok alanda gelişmiş ülkelerle benzer seviyelerde olduğunu gösteriyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı KOBİ’lere yönelik 2011-2013 Strateji ve Eylem Planı’nın yanı sıra birçok araştırma da KOBt’lerin bu rakamları gelişmiş ülkelerin çok daha üzerine taşıyabilecek potansiyele işaret ediyor.

YÜZDE 25’İ KOBİ’LERE

4 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile KOBİ’lerin sınıflanmasında yıllık net satış hâsılatı veya mali bilanço, limitleri itibarıyla üst sınır 25 milyon TL’den 40 milyon TL’ye yükseltildi.

9 Nisan’da yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuaılu (BDDK) Finansal Piyasalar Raporu’na göre bankacılık sektörünün toplam kredileri 2012 yılının son çeyreğinde yüzde 5,2 artarak 795 milyar TL’ye ulaştı. Kredilerde yıllık büyüme oranı ise yüzde 16,4 oldu. Kur etkisinden arındırılmış yıllık büyüme yüzde 18,3, enflasyondan arındırılmış yıllık büyüme ise yüzde 13,6 olarak kaydedildi. Küresel finansal kriz sonrasında 2010 (yüzde 33,9) ve 2011 (yüzde 29,9) yıllarındaki hızlı kredi büyümesinin ardından BDDK ve TCMB’nin aldığı tedbirler, kredi büyümesini yavaşlattı.

Toplam kredilerin yüzde 33,5’ini bireysel, yüzde 25’ini KOBI kredileri, yüzde 41,6’sını ise kurumsal ve ticari krediler oluşturuyor. Kasım 2012’de KOBI tanımında yapılan değişiklik neticesinde kurumsal kredilerden KOBt kredileri tarafına geçiş olmuş ve KOBI kredilerinin toplamdaki payı arttı.

BASEL’LE RİSK YÖNETİMİ

Risk yönetimi konusunda yeni kriterler getiren Basel II uygulamalanyla, hem bankaların, hem de KOBl’lerin geleceğinde yeni açılımlar söz konusu. Uygulamanın getireceği en büyük değişikliklerden biri bankaların ayırdıkları sennaye aıtarlannın azalması olacak. Şu an KOBt kredilerine semıaye hesaplamasında yüzde 100 ağırlık verilirken, Basel II ile beraber standart yaklaşımda bu oran yüzde 75 olarak hesaplanacak. Dolayısıyla bankalar şu anki sermaye seviyelerini koaıyarak daha fazla KOBİ kredisi verebiliyor dunıma gelecek. Bu KOBÎ’ler için olumlu bir değişiklik olacak.

Öte yandan Basel II ile beraber KOBİ’lerin kredi başvuru değerlendirme süreçlerine çeşitli standartlar gelecek. Bankalar müşterilerini kendi içsel modellerine göre değerlendirecek ve her müşteriye bir not verecek. Hesaplanan bu nota göre de başvurulara olumlu/olumsuz cevaplar verilecek. Dolayısıyla notu daha düşük olan KOBÎ’lerin kredi alabilmesi zorlaşacak.

BİLANÇO UYARISI

Doğru ve iyi bir not hesaplamasındaki temel unsurlardan birisi bilanço bilgileri olduğundan, iyi not alabilmek ve kredi kullanımında sıkıntı yaşamamak için KOBİ’lerin mali yapılarını düzeltmesi ve sağlıklı bilançolar oluşturması gerekecek. Risk yönetimini içselleştirmesi anlamında bu sürecin uzun vadeli ve sürdürülebilir faydalar sağlayacağına işaret ediliyor.

Bununla birlikte, bağımsız derecelendirme kuruluşlarınca, kredili müşterilere verilecek notlar da Basel-II uygulaması ile önem kazandı. BDDK, ilk etapta derecelendirme notlarının sadece yurt dışında yerleşik firmalar için geçerli olacağını açıkladı. Yakın bir zamanda yurtiçi firmalar için de geçerli olması ile iyi rating’e sahip müşteriler için bankaların daha düşük sermeye gereksinimi ortaya çıkabilir.

HEDEFLER YÜKSEK

2012 yıl sonu itibariyle 1,5 milyon KOBÎ müşterisine 30 milyar TL nakdi kredi kullandıran tş Banka-sı’nın Genel Müdür Yardımcısı Suat ince ise sektörün kredi hacmindeki büyüme paralelinde sorunsuz büyüyecekleri vurguluyor. KOBÎ’lerin Ar-Ge ve inovasyona, fizibilite çalışmalarına önem vermeleri, ekonomi gelişmelerini takip etmeleri gereğinin altını çizen İnce, “KOBl’lerin yalnızca finansal ortağı değil, aynı zamanda tecrübe ve bilgi birikimini paylaşan çözüm ortağı olarak da hareket ediyoruz. Sadece temel kredi ürünleri ile değil, inovatif yaklaşımlarla da ticaret erbabının sorunlarına çözümler üretmeyi sürdürüyoruz diyor.”

2013’te Türkiye ekonomisinde yaşanacak olumlu seyrin KOBl’lere ve KOBI Bankacılığına olumlu etki edeceğine işaret eden Yapı Kredi Perakende Bankacılık Pazarlama Grup Direktörü Mehmet Cemalcılar ise “Ülkemizdeki tüm kredilerden KOBİ’lerin aldığı pay ise yüzde 32 seviyesinde. Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 35 civarında. Bu sebeple sektör olarak gidecek biraz daha yol olduğunu söylemek mümkün. Yapı Kredi olarak hedefimiz odaklandığımız alanlardan biri olan KOBİ kredilerinde 2013 yılında kredi hacmimizi sektörün üzerinde gerçekleştirmek” değerlendirmesini paylaşıyor.

HIZLANMA BEKLENTİSİ

2013’te iç talebin büyümeye katkı sağlayacağı, dış talebin katkısını ise azalacağı öngörüsünde bulunan Garanti Bankası KOBI Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, bu bağlamda 2012-yılının aksine iç talebe yönelik çalışan KOBİ’lerin kredi talebinde bir hızlanma olmasını beklediklerini ifade ediyor. Resmi KOBİ tanımına giren müşterilerine kullandırdığı TL nakit kredilerin toplam TL nakit kredileri içindeki payının Şubat 2013 itibarıyla yüzde 38,3 ile sektörün üzerinde olan Garanti Bankası, KOBİ kredilerinde yüzde 20 büyüme, müşteri sayısında da yıllık 100 bin artış hedefliyor.
Sektörde yüksek büyüme hedeflerine sahip bankalardan Burgan Bank Perakende Bankacılık Pazarlama ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Burçak Görker, sektörün her yıl kredilerde ne kadar büyürse, bu oranın 10 puan üzerinde büyümeyi hedeflediklerini açıklıyor. Bu doğrultuda bu yıl için yüzde 25 kredi büyümesi hedefine sahip Burgan Bank’ın KOBİ kredilerinde pazar payı henüz binde 2,5. Görker, “Önümüzdeki dönemler içinde bu payı önce yüzde 2 oranına, ilerleyen dönemlerde daha da üst seviyelere çıkarmak temel hedefimiz” diyor.

“20’YE YAKIN PAKETLE KOBI’LERE DESTEĞİMİZİ SURDURUYORUZ”

“Akbank’ın KOBİ Bankacılığı müşterilerine kullandırdığı nakit kredi tutarı ise Aralık 2012 itibarıyla 27.8 milyar TL oldu. Bu kredilerin Akbank toplam kredileri içindeki payı ise yüzde 30’dur. Bu payın artırılması Akbank olarak ilk önceliğimiz. Bu hedefimiz doğrultusunda, bundan sonra da KOBİ’lerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için varolan kredi ürünlerimize yenilerini katacağız ve uygun koşullarla sunacağımız fonlarla desteğimizi artırarak devam ettireceğiz.

Farklı segment ve sektörlerdeki müşterilerimizin tüm bankacılık işlemlerini karşılayan paketler sunuyoruz. Bu kapsamda, ürünlerimizin yanı sıra şu ana kadar hazırladığımız 20’ye yakın paket ile de KOBİ’lere desteğimizi sürdürüyoruz. Söz konusu paketlerde nakit akışına uygun hazırlanmış kredi ürünleri başta olmak üzere sektördeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmetler yer alırken, KOBİ’lere bankacılık işlemlerinde birçok avantajlar sunuyoruz

ithalat ve ihracat yapan KOBİ’lerin yeni koşullara göre değişen ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak hazırladığımız ‘Dış Ticaret Destek Paketi’ ve toptancı KOBİ’lere yönelik hazırladığımız Toptancı Destek Paketi’nin ardından esnaf ve KOBİ müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere birçok ürün ve avantajı birarada sunan ‘Esnaf Destek Paketi’ni ve ‘KOBİ Destek Paketi’ni oluşturduk.

Akbank olarak bugüne kadar Türkiye genelindeki 130’ı aşkın Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile anlaşmalar yaparak, üyelerinin kredi ve diğer bankacılık hizmetlerinden avantajlı fiyatlarla yararlanmalarını sağlıyoruz. KOBİ’lerimize finansman desteği sağlamanın yanı sıra bu finansmana ulaşmaları için gerekli olan bilginin sağlanması, danışmanlık ve yönlendirmenin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü yoğun rekabet ortamında KOBİ’lerin sadece finans konusunda desteğe değil, pazarlama ve yeni stratejiler geliştirme noktasında da bilgiye ihtiyaçları var.”

“KREDİ HACMİMİZİ VE PAZAR PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ”

“DenizBank KOBİ kredilerinde yüzde 3 civarında pazar payına sahip. Amacımız kredi hacmimizi artırırken pazar payımızı da yükseltmek. Bu kapsamda, stratejik ürünümüz sektör lideri işletme Karfın yanı sıra TL nakdi kredilerde taksitli ticari krediler ve YP nakdi kredilerde döviz krediler özellikle dikkate aldığımız kredi kalemleri.

Çünkü KOBİ’lerimizin ödeme kolaylğı açısından düşen faiz ortamında ağırlıklı olarak uzun vadeli taksitli kredileri kullanmaları daha sağlıklı ve DenizBank olarak geri ödeme dönemlerini faaliyet gösterdikleri sektörlere göre uyarken aynı zamanda ilave avantajlı paketlerden de kendilerini yararlandırıyoruz. Ayrıca, KOBİ’lerimizin ihracat yapmalarını kolaylaştırmak açsından dış ticaret işlemlerine aracılık ederken aynı zamanda döviz kredilerinde destek olarak kur riskinden mümkün olduğunca uzak kalmalarına yardımcı olmak istiyoruz.

KOBİ’lere hem finansman hem de hizmetlerimiz açsından daha fazla destek olabilmek amacıyla ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Ürünlerimizi geliştirirken KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmet paketleri oluşturuyoruz. Özellikle küçük KOBİ’lerin ihtiyaçlarına değinmek gerekirse, nakit akşındaki aksaklıkların düzeltilebilmesi için hızlı finansman sağlanmasının öne çıktığını görüyoruz, işletme Kart, özellikle bu ihtiyaç için tasarladığımız, hala benzeri olmayan bir ürün. Herhangi bir aidatı olmayan işletme Kart sayesinde müşterilerimiz, kendilerine tahsis edilen limiti istedikleri zaman kullanabiliyorlar; üstelik, kredilerinin geri ödedikleri ksmı, ödemeyi gerçekleştirdikleri anda tekrar kullanıma hazır oluyor. Müşterimizin yeni bir ihtiyacı doğduğunda en baştan evrak, kefil ve benzeri gereklilikleri bulmak zorunda kalmıyor, parasını hemen hesabına geçebiliyor. Bu ihtiyaca yönelik yeni ürün çalşmalarımız da var; önümüzdeki aylarda bu çalışmaları da hayata geçirerek duyurmayı ve müşterilerimizin hizmetine sunmayı planlyoruz.”

“KUÇUK İŞLETMELERİN FİNANSMANINA ODAKLANDIK”

“Bankacılık sektöründe 2012 yılının ilk 10 ayında toplam mikro ve küçük işletme kredilerinde sektör yüzde 7,8 büyürken Şekerbankta bu kategorideki büyüme hızı yüzde 21,8 olarak gerçekleşti. Toplam KOBİ müşteri sayımız 2012 yılı itibarıyla 650 bine yaklaştı. KOBİ segmentindeki bütün işletmelere ulaşma hedefi ile büyüyen bankamızın toplam nakdi kredi portföyü içerisinde KOBİ kredilerine ayırdığı pay yüzde 50 civarında. Ülkemizdeki KOBİ’lerin, yani asıl üreten kesimin varlığı ve gelişimi Şekerbank için özel bir önem taşıyor. 60’ıncı yılımızda, desteğimizle büyüyen ve ülkemiz üretimine katkı sağlayan bu müşterilerimizi en büyük zenginliğimiz olarak görüyoruz. 60 yıldır ülkemizdeki birçok firmanın büyümesinde rol almş bir kurum kimliğiyle, müşterilerimiz ile yol arkadaşı olarak birlikte büyümek, iyi ve kötü günde onların yanında olmak ve sürdürülebilir kalkınmayı işimizin odağına almak en büyük önceliğimizi oluşturuyor.

inşaat, Gıda-Tarım, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörleri başta olmak üzere öncelikli olarak KOBİ segmentine, özellikle küçük işletmelerin finansmanına odaklanmayı kendisine hedef olarak belirledik. KOBİ’lerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genel bankacılık ürünlerinin yanı sıra hem işletme sermayesine hem de yatırımların finansmanına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli kredi ürünleri sunuyoruz.

Ayrıca Anadolu’daki yaygın şube ağı ve yerel bankacılıktaki bilgi birikimi ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tespit eden ve onlara özel yerel çözümler sunan banka olarak ihracat yapan KOBİ’lerimize, uzman kadromuzla dş ticaret belge hazırlama sürecinin her aşamasında ‘dş ticaret danşmanlık ve belge hazırlama’ hizmeti sunuyoruz.”

“İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN ÜRÜNLERLE PAZAR PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ”

‘Toplam aktiflerin yüzde 68’ini oluşturan kredilerin içinde ekonominin lokomotifi olarak gördüğümüz KOBİ’lere kullandırılan kredilerin payı yüzde 46ya ulaştı. KOBİ’lerin her geçen gün güçlenerek büyümesine katkı sağlamak üzere yoğun çalşmalar yürüten ‘KOBİ’lerin danşman bankası’ olarak, KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payının önümüzdeki yıllarda doğal bir artş içinde olacağını öngörüyoruz. Tüm altyapımızla artan talepleri karşılamaya hazırız. Önceki yıllarda olduğu gibi 2013te de KOBİ kredilerinde pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.

Pazar payları açsından bakıldığında, bugün TEB’in bireysel bankacılıktaki pazar payının yüzde 4,2ye, KOBİ Bankacılığındaki pazar payının ise yüzde 6,5’e yükseldiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payımızı daha da yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz. KOBİ’lere sunduğumuz geniş kapsamlı ürün ve hizmetler bütünü sayesinde bu alanda sıkça tercih edilen bir banka haline geldik. Bu doğrultuda KOBİ kredilerindeki pazar payımızı artırma noktasında sıkıntı yaşamayacağımıza eminiz.

Esnaf ve KOBİ’lerin içinde bulunduğu koşulları, faaliyetlerini, nakit akışlarını ve Türkiye ekonomisinin genel trendlerini çok yakından takip ediyor; tüm bu koşulları göz önünde bulundurarak uzman kadromuzla KOBİ’lerin dönemsel ve sektörel ihtiyaçlarına cevap veren ürünler geliştiriyoruz. Kasım ayının ortalarından bu yana sunduğumuz ‘Dükkana Şenlik’ kredisi ile, esnafımızın harcamalarının en yoğun olduğu ilk dönemlerde anapara ödemelerini erteleyerek, sadece faiz ve yasal yükümlülükleri içeren daha düşük tutarlarda taksit ödemelerine olanak sağlıyoruz. Aynı zamanda, bankacılık sektörünün ilk Internet televizyonu olan TEB KOBİ TV ile 125 binden fazla üyeye, yılda 4,5 milyon izleyiciye ulaşıyoruz.

KIVANÇ ÖZVARDAR / EKONOMİST

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu