Kariyer ve İş

BankPozitif iş ilanı, BankPozitif iş başvurusu

BankPozitif iş ilanı, BankPozitif iş başvuru

BankPozitif’te “İnsan” Unsuru
Çalışanlarımıza iş tatmini/zenginliği sağlamayı, sorumluluk ve inisiyatif vermeyi, başarılı kişileri ortaya çıkararak desteklemeyi, çalışanlarımıza başarıyı ve kişilerin potansiyelini ön planda tutan kazanç paketi sağlamayı ve rahat çalışma ortamını destekleyen hizmetler sunmayı amaç edindik. Bu sebeple, BankPozitif’te “insan” unsuru bizim için kritiktir.BankPozitif’e iş başvurusu yapmak isteyenler için link.

BankPozitif’te her yöneticinin bir “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olarak “iyi yönetme”sini ve bu amaçla “yönetimsel” ve “kişisel” becerilerde gelişimini yakından takip etmekte ve desteklemekteyiz.

Bankamızda birlikte çalıştığımız kişileri özenle belirlediğimizden, tüm çalışanlarımız Banka’nın değerlerine ve genel davranış kurallarına uyum gösterir, özverili çalışır, gelişim potansiyelinin farkındadır ve bu doğrultuda harekete geçer, kişisel olarak Bankamıza katkı sağlamayı hedefler. Bu değerlere ve özelliklere sahip olan çalışanlarımızın Bankamızda uzun yıllar çalışmasını; Bankamız ve çalışanımız arasında “bağlılık” kurulmasını istemekte ve desteklemekteyiz. Bu doğrultuda bahsedilen özellik ve değerlere sahip kişileri aramıza katılmaya davet ediyoruz.

BankPozitif Çalışma Kültürü

Yenilikçilik, Yaratıcılık
•Müşterilere sunulan ürünlere/hizmetlere yönelik yeni önerilerin sürekli geliştirilmesi, mevcut ürünlerin gözden geçirilerek yenilenmesi
•Müşteri ihtiyaçlarının takip edilmesi/anlaşılması ve onların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çözümlerin geliştirilmesi
•Bankacılık sektöründe uygulanmamış, müşterilerin gözünde farklılık yaratacak hizmetlerin sunulması
•Banka’nın iç yapısında etkin ve verimli çalışmayı sağlayıcı yeni fikirlerin geliştirilmesi
•Farklı fikirlerin özgürce paylaşıldığı bir ortamın oluşturulması
•Yeni fikirlerin ve yaratıcılığın teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi

BankPozitif’i diğer bankalardan farklı kılan en önemli özellikleri; sıradan ve alışılagelmiş bankacılık kalıplarının aksine, yenilikçi ürünler ve satış kanalları ile müşterilerine sunduğu hizmet, yaratıcı fikir ve stratejileri ile de çalışanlarına sağladığı imkan ve fırsatlardır.

BankPozitif; bireysel alanda müşteri ihtiyacının doğduğu yerde ve hızlı bir şekilde, esnek yapıdaki satış kanalları ve yüksek teknolojisi aracılığı ile hizmet vererek; kurumsal alanda ise tecrübesi yüksek, müşterisine değer katabilecek insan kaynağı ile belirli sektörlerdeki seçkin firmalara odaklanarak, özgün butik hizmetiyle sektörde farklılaşmaktadır.

BankPozitif ileride “başarı hikayesi” olarak anlatılırken, bana göre başarıdaki en büyük etken “Yenilikçilik ve Yaratıcılık” değerimize uygun hareket etmemiz olacaktır.

Güvene Dayalı Uzun Dönemli İlişkiler
•Birbirimizle ve iletişim içinde olduğumuz herkesle güvene dayalı ve uzun dönemli ilişkilerin kurulması
•İlişki içinde olduğumuz insanlara yardımcı olunması
•Verilen sözlerin yerine getirilmesi, yerine getirilmeyecek sözlerin verilmemesi, söylenenler ve yapılanlar arasında tutarlılığın korunması
•Kimseye bilerek yanlış bilgi verilmemesi, yönlendirme yapılmaması,
•Birbirini anlamaya odaklı, birbirine destek veren ve dayanışma içinde çalışan bir çalışma ortamının oluşturulması

2006 Mayıs ayından bu yana BankPozitifliyim. Ekip arkadaşlarımla beraber Ankara Bölgeyi kurduk. O günden bu yana çalışma şeklimiz bütün kardeşlerin ortak olduğu bir aile şirketi şeklinde. Yapının küçük olmasının yanında bundaki asıl sebep güven ve saygı temelleri üzerine kurulmuş yatay organizasyon yapısına sahip olmamız. Örneğin; Analist unvanlı bir arkadaşımız, gerektiğinde Genel Müdüre ulaşabileceğini biliyor ve gerekli durumlarda ulaşabiliyor da. Sonuç ise başarı oluyor tabii ki. Çünkü kendisine duyulan bu güven sayesinde elemanlarımızın kurum bağlılığı artıyor, çoğunun ilk iş yeri olan Bankamız aynı zamanda emekliliği düşündüğü yer oluyor.

BankPozitif İnsana Verilen Değer
•Birlikte çalışılan ve ilişki içinde olunan tüm insanların (müşteriler, iş ortakları, vb.) özel ve değerli olduğunun düşünülmesi, insanlara saygı gösterilmesi
•Çalışanların bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri ve sürekli geliştirebilecekleri bir ortamın oluşturulması
•Çalışanların huzurunun, mutluluğunun ve motivasyonunun sağlanması
•Çalışanların ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranılması
•Çalışanların işleyişle ilgili kararlara katılımının sağlanması
•Çalışanların özel hayatlarına saygılı davranılması
•Çalışanlara aralarında ayrım yapmadan adil bir şekilde davranılması

2005 yılında Banka’ya katıldığım dönemde başlayan hızlı büyüme ve yapılanma sürecinde, “Her şeyin başı ve temeli çalışanlarımızdır.” diyen yaklaşımın sonucu olarak başlatılan İnsan Kaynakları Projesi içinde görev alma, bu çalışmaların yapılmasına ve uygulanmasına yönetimin verdiği gönülden desteği yakından görme fırsatı buldum. İK yöneticisi olarak yaşadığım tüm bu tecrübem süresince kendimi kurumun bir çalışanı olarak değil her zaman bu ailenin önemli bir üyesi olarak gördüm. Pozisyonum gereği Bankamızda temas etme fırsatı bulduğum pek çok noktada da bu doğru yaklaşımın sonuçlarını ve hissedilen benzer duyguları doğrudan gözlemledim.

Tüm bu uygulamaların en güzel prensiplerinden biri de Banka’nın çalışanlarına kendi kariyer yolculuklarında, hedefleriyle ilgili sağladığı özgür seçim alanıydı. Üstelik yine uygulamaların sonucu olarak onları bu yolculuklarında yalnız bırakmayan, kariyer isteklerini, tercihlerini takip eden, onları potansiyelleri ve tercihleri doğrultusunda yönlendiren ve destekleyen yöneticileri vardı. Ve bu prensip bana da 4 yıla yakın süren İK tecrübesinin ardından yine Banka içerisinde geçmiş deneyimlerimi kullanabileceğim, kendime yeni ufuklar açabileceğim ve bunların ötesinde Bankama farklı değerler katabileceğim bambaşka bir tecrübe edinme fırsatı sundu.

Farklı kurumlarda da edindiğim tecrübelerimin ardından bir değerlendirme yaptığımda; Bankamızda bir çalışan olarak bu denli önemsendiğimi hissettiren uygulamaların özellikle kariyerinin başlangıcındaki arkadaşlarımız için iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu paylaşmak isterim.

Sürekli Gelişim
•Banka ve bireysel hedefler doğrultusunda gelişimin sağlanması için gelişim sürecinin planlanması ve yönetilmesi
•Sürekli gelişimi desteklemek için hedeflere ulaşılmasının ve sergilenen performansın sistematik bir şekilde izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınması
•Geleceğe yatırım yapacak şekilde yeni iş modellerinin oluşturulması
•Çalışanların gelişimini destekleyecek bir ortam oluşturulması
•Banka’nın ve bireylerin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda gelişim planlarının hazırlanması ve uygulanması
•Bireyin kendisinin ve etrafındaki kişilerin gelişiminden sorumlu olması, paylaşım ile gelişimin arttırılması,
•İş alanımız ile ilgili güncel gelişmelerin sürekli takip edilmesi ve yapılan işe yansıtılması; güncel teknolojik gelişmelerden yararlanılması

Her yöneticinin bir insan kaynakları yöneticisi olduğu Bankamızda, tüm yöneticilerimiz kişisel gelişime ve gelişimin devamlı olmasına önem verilmekte ve Performans Yönetim Sistemi de bu önemi göstermektedir.

Bankamızda görev aldığım 3 yılı aşkın süre içerisinde kişisel gelişimim konusunda Banka içi ve dışında aldığım eğitimlere ek olarak bağlı olduğum yöneticilerim, benim kendi hedeflerime ulaşabilmem için bir gelişim planı hazırlamamda ve bu planda yer alan eğitim ve projeleri tamamlamada yardımcı ve takipçi olmuştur.

Bankamız yöneticileri kendilerine bağlı çalışanların kişisel gelişim planlaması aşamasından, hedefe ulaşılmasına kadarki süreçte ve ulaşılan hedefin ardından bir yenisinin belirlenmesinde her zaman destek olur.

Pozitif Yaklaşım
•Tüm Banka çalışanlarının güleryüzlü ve olumlu olması
•Banka içerisinde çalışmaktan mutlu olunması, zevk alınması
•Çalışanlar arasındaki ilişkilerin “sıcak, samimi” olması, Banka içerisinde pozitif enerjinin yayılması

Bankacılık özverili çalışmayı gerektiren zor bir meslek. BankPozitif, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda maksimum fayda getiren hizmeti sağlayabilmek için Banka çalışanlarının pozitif yaklaşımı temel değer olarak almalarını başarabilmiştir. Çözüm odaklı bakış açısıyla gerek müşterilerden gelen taleplerin karşılanmasında gerekse Banka uygulamalarında karşılaşılan sorunlarda sorunu çözmek veya talebi değerlendirmek adına ilgili tüm birimler aynı bilinçle aksiyon alabilmektedir.

Hayatımızın önemli bölümünü iş yerimizde geçirdiğimizi düşünürsek pozitif yaklaşımın bir değer olarak benimsendiği bir kurumda çalıştığım için şanslı olduğuma inanıyorum.

Etik Olmak
•Ahlaki ve etik değerlere bağlı olarak çalışılması
•Bankacılık sektörüne has etik standartlara uygun çalışılması ve bu standartların korunması ve geliştirilmesi için çaba gösterilmesi
•Yasalara uygun çalışılması, topluma ve devlete karşı yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi
•Atılan her adımda değerlerle tutarlı hareket edilmesi, ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğunun üstlenilmesi

Bankacılık ile ilgili olarak ilk öğrendiğim ve karşılaştığım olaylar karşısında her zaman perçinlediğim şey ‘‘Doğru şeyleri yapmak sizin ve kurumun saygınlığını korur ve geliştirir, devamlılığını sağlar.’’ düşüncesi oldu ve bu etikliği içinde barındırdı.

Bankamız, Etik Kurallar ve bu kurallara uymak konusunda son derece hassas; bu da risk yönetimi, yönetim kalitesi, ürün ve hizmet verimliliğini kendiliğinden getiriyor.

Böyle bir sistem içerisinde çalışıyor olmak ise kendimizi güvenli bir sistem içinde hissetmemizi ve daha verimli çalışmamızı sağlıyor.

Hızlı, Etkin ve Verimli İşleyiş
•Banka ürün ve hizmetlerinin müşterileri bekletmeden, en kısa sürede sunulması
•Kararların mümkün olduğunca hızlı alınması, hantal bir yapının olmaması; ancak hızla karar alırken kararların bazını oluşturan nedenlerin gözden kaçırılmaması
•Etraftaki değişikliklerin hızla kavranması ve adapte olunması
•Banka’nın her bir noktasında doğru işin yapılması ve işin doğru şekilde yerine getirilmesi
•İşleyişimizin kalite ve verimlilik boyutlarında sürekli sorgulanması ve geliştirilmesi

Çalışma hayatım boyunca “ Hızlı, Etkin ve Verimli “ işleyiş konusunda yeni öneri ve yaklaşımlara bu kadar açık bir kurumsal yapı ile karşılaşmamıştım. Bankamız yöneticilerinin tartışılmasını en fazla teşvik ettikleri konunun hızlı, etkin ve verimli işleyiş alanında yeni öneri ve talepler olduğunu defalarca gözlemledim ve birebir tecrübe ettim. Günlük işleyiş içerisinde yapılan sayısız toplantıların en heyecanlı ve yüksek katılımlı olanlarının yine bu alanda yapılan toplantılar olduğunu katıldığım toplantılarda yaşayarak hissettim. Hem Bankamız müşterilerinin hem de çalışanlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı öneri ve isteklerinin ne olursa olsun uygulamaya konulmaya çalışıldığı bir ortamda hepimizin süreci analiz eden, sorgulayan, daha iyi yapılması için alternatifler düşünen ve mutlaka çözüm önerileri ile gelen iyi birer “Hızlı, Etkin ve Verimli Çalışma Mühendisleri” olduğuna yürekten inanıyorum.

BankPozitif’te Gelişim

BankPozitif Performans sistemi
Performans Değerlendirme Sistemimizin amacı, çalışanlarımızın belirli bir dönem içerisinde sergilemiş oldukları performansı, sistemli bir şekilde takip ederek ileriye yönelik gelişimlerine yardımcı olmak ve çalışanlarımızın Banka vizyonu ile paralel hedeflere sahip olmasını sağlayarak ulaşılan bireysel başarılar sonucunda Bankamızın başarısını da arttırmaktır.
Bankamızda performans görüşmeleri, yöneticiler tarafından davranışları ve performansı takip ederek başarıyı arttırmak ve iki yönlü açık iletişimi sağlamak için önemli bir yönetim aracı olarak kullanılır.

Performans sistemi aracılığıyla;
•Dönem başında yöneticiler tarafından hedefler açık ve net olarak aktarılır,
•Yöneticiler tarafından beklentilerin (hedefler ve yetkinlik tanımları aracılığıyla) Banka geneliyle bağlantısı ortaya konulur,
•Kişisel başarının sürekli geliştirilebilmesi için sistematik bilgilendirme, yönlendirme ve destek sağlanır,
•Başarının ödüllendirilmesi ve kariyer hareketleri için geçerli ve tutarlı bir baz yaratılır.
Beklentilerin belirlenmesi ve değerlendirmenin yapılmasında yönetici ile çalışanın ortak bir noktaya gelmesi ve anlaşma sağlaması amaçlanır. Tüm değerlendirmeler iki tarafın da görüşlerini içerecek şekilde karşılıklı görüşme yoluyla yapılır.

Görüşmelerde, kişilerin hem dönem başında Banka hedeflerinden yola çıkılarak belirlenmiş “Hedefler”e ulaşma başarısı, hem de görevlerini yerine getirirken sergiledikleri davranışları, “Yetkinlikleri”, değerlendirilir.

Çalışanların yetkinlikleri sergilemekteki başarısı gelişim planlamasına ve kariyer hareketlerine baz oluşturur. Kariyer hareketlerinin gerçekleşebilmesi için ilgili çalışanın “Kariyer Sistemi”nde belirtilecek gerekli ön koşulları sağlaması beklenir.

BankPozitif Eğitim sistemi
Banka’nın stratejileri doğrultusunda farklı pozisyonların gerektirdiği bilgi ve beceri dağarcığını analiz ederek ve kişilerin bireysel gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, eğitim ihtiyaçlarını planlayıp, farklı eğitim olanaklarından faydalanarak bu ihtiyaçların karşılanmasını ve eğitimler sonucunda elde edilen bilgi ve becerilerin işe yansıtılmasını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Eğitim sistemimizin amacı;
•Pozisyonda etkin ve verimli çalışmak: Banka çalışanlarının, pozisyonlarında üstlendikleri görevleri ve sorumlulukları başarıyla yerine getirebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve beceri donanımını oluşturmak,
•Yeni görev ve sorumluluklara hazırlanmak: Banka çalışanlarının yeni görev ve sorumlulukları daha verimli bir şekilde üstlenebilmeleri için gerekli bilgi ve beceri donanımını oluşturmak,
•Sürekli gelişim ortamı yaratmak: Banka’yı rakiplerinden farklılaştıracak şekilde çalışanlarının yetkinliklerini, kişisel gelişim ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmelerini desteklemek,
•Farklı eğitim olanaklarını birleştirmek: Verimlilik ve etkinlik esaslarına dayalı olarak farklı eğitim olanaklarından faydalanılmasını sağlamaktır.
İşe yeni başlayan çalışanlarımıza genel oryantasyon eğitimi verilmektedir. Ayrıca işe yeni başlayan kişilere, işlerine hızla adapte olabilmeleri için kurmuş olduğumuz “Rehberlik Sistematiği” ile destek olmaktayız.

Pozitif Akademi adını verdiğimiz eğitim sistemimizde, çalışanlarımızın pozisyonları itibariyle yıl içinde alması gereken eğitimler planlı bir şekilde yer almaktadır. Bu eğitimler sınıf eğitimleri olabileceği gibi çalışanlarımızın Uzaktan Eğitim Sistemimiz üzerinden katılabilecekleri uzaktan eğitimler de olabilir.

Bankamız sürekli gelişime önem verdiğinden, çalışanlarımızın Pozitif Akademi dışında diğer yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılmasına da olanak vermektedir.

BankPozitif Kariyer Sistemi
Kariyer Sistemimizin amacı, Banka’nın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, çalışanlarımızın potansiyelleri ve tercihleri doğrultusunda gelişebilmeleri için organizasyon içinde üstlenebilecekleri farklı görev ve sorumlulukları planlamak ve bu planın hayata geçirilmesi için gerekli olanakları hazırlamaktır.

Kariyer sistemimiz, çalışanlarımızın yöneticilik becerilerinin gelişmesine, belirli bir alanda uzmanlaşmalarına veya farklı fonksiyonlarda deneyim sahibi olarak “organizasyon adamı” olmalarına olanak tanır.

Bankamızda kariyer hareketleri, planlı bir gelişim sürecinin sonucudur. Kişiler için bir belirsizlik ve/veya sürpriz içermez.

Kişilerin kariyerlerinin yönetilmesinde, Banka’ya olduğu kadar kişilere de sorumluluk düşmektedir. Çalışanlarımız, yöneticileriyle birlikte kariyer hedefini sonuçlandırıp olası kariyer hareketlerini planlamalıdır.

Takdir/ödül sistemi
Takdir/ödül sistemimizin amacı; Banka kültürünün bir parçası olması istenen olumlu değer, davranış ve özellikleri öne çıkartmak, teşvik etmek ve desteklemektir.

Takdir ve ödül sistemi ile, Bankamızın misyonu, vizyonu, değerlerini destekleyen davranışlar ve dönemsel olarak Banka içinde öne çıkartılması istenilen davranışlar, başarılar teşvik edilir.

Her dönemin başında, takdir/ödül alanları, kullanılacak araçlar ve değerlendirme yöntemleri belirlenir. Bankamızın değerlerini destekleyici bazı takdir/ödül alanları sürekli hale getirilirken, her dönem mevcut iş ihtiyaçlarını destekleyecek kısa dönemli farklı takdir/ödül alanları da belirlenir.

Çalışanlarımızın ödüle/takdire hak kazanması için tarif edilmiş olan konularda üstün performans göstermiş olması gereklidir.

Değerlendirmelerde, adil ve tutarlı olmak esastır. Aynı davranışı sergileyen herkes aynı takdiri/ödülü alır ve herkesin takdir edilme/ödüllendirilme şansı eşittir.

Takdir kültürünün oluşmuş olması pozitif çalışma ortamını desteklemektedir.

BankPozitif Ücret Politikası

Ücret Politikamız (Kazanç Paketi)
•BankPozitif’te 12 maaş (brüt) ücret politikası uygulanır.
•Ücret sistematiğimiz oluşturulurken piyasa verilerinden faydalanılır.
•Bireysel Bankacılık’ta satış hedefiyle çalışan pozisyonlar için rekabetçi bir ”Satış Primi” sistematiği işletilir.
Yan Haklar ve Sosyal Olanaklar
Çalışanlarımızın işlerinden keyif alabilecekleri, iş yaparken eğlenebilecekleri, başarının desteklendiği ve birlikte kutlandığı bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlamaktayız. Tüm sosyal olanak ve yan haklarımızı belirlerken bu felsefe ile yola çıkmaktayız. Bu kapsamda Bankamız;

•Tüm çalışanlarına, eş ve çocuklarına ücretsiz özel sağlık sigortası yaptırmaktadır.
•Öğle yemeği ücreti ödemesi yapmaktadır.
•Genel Müdürlük birimlerimiz için servis ile ulaşım imkanı sağlamaktadır.
•Unvana ve pozisyonun gerekliliğine bağlı olarak cep telefonu ve araç tahsisi yapmaktadır.
•İşle ilgili bireysel gelişimin desteklenmesine yönelik kişiye özel ek eğitim olanakları sağlamaktadır.
•Ortak hayatı desteklemeye, hedef birliği yaratmaya ve ortak kurum kültürünü oluşturmaya yönelik toplu organizasyonlar düzenlemektedir.

BankPozitif İşe Alma
Müşterilerinin yaşam ve iş kalitelerini yükseltmeye yardımcı olan yenilikçi ve modern yaklaşımlar geliştirmek yoluyla Türk bankacılığına yeni bir boyut getiren ve uluslararası seviyede örnek gösterilen bir banka olma misyonuna sahip olan Bankamızın işe alım sistemindeki amacı, üstlenecekleri pozisyonun gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirecek, Banka’nın yapısıyla uyum göstererek, Banka’ya sağladığı katkıyı sürekli arttırabilecek kişileri bünyemize kazandırmaktır.

BankPozitif İş Başvuruları
İş başvuruları Bankamız internet sitesinden alınabileceği gibi gazeteler, insan kaynakları siteleri, üniversite duyuruları ve/veya eleman seçimine destek olan danışmanlık firmaları kanalıyla da toplanabilmektedir.

BankPozitif İşe Alım Süreci
İşe alım sürecimiz aşamalı olarak yapılan birebir görüşmelerden oluşmaktadır. Görüşmelerin her birinin amacı farklı olduğundan görüşmecilerin mutabakata vararak işe alım kararını vermesi gerekmektedir.

Her şeyden önemlisi bizim için birlikte çalışma iki yönlü bir karardır. Bu sebeple bize başvuran adaylara Bankamızı ve başvurdukları pozisyonu da mümkün olduğunca anlatmaya ve tanıtmaya çalışırız. Böylece Bankamızla aday arasındaki uyumu değerlendirmeye odaklanırız.Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu