Anasayfa / Kariyer ve İş / Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni iş ilanlarına göre 30 yeni personel eleman memur alımı yapılacak. Söz konusu personeller basın ve enformasyon uzmanı pozisyonunda istihdam edecek olup alımlar sınav yoluyla gerçekleşecek. Personel alım ilanına ilişkin diğer detaylar ise şöyle;
Atanma Şartları

Mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonraözel bir yeterlik sınavı sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar ile en az doktora diplomasına sahip öğretim elemanları;

a) Kırk yaşından gün almamış olmak,
b) Basın ve Enformasyon Uzmanı olabilmek için öngörülen yabancı dil şartını (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak) taşımak,
c) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, kaydıyla Basın ve Enformasyon Uzmanı olarak atanabilecektir.
Sözlü Sınav, Adaylara) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.
Başvuru Şekli

Genel Müdürlüğümüzde Basın ve Enformasyon Uzmanı olarak atanmak isteyenlerin Naklen Geçiş Talep Formu ve Özgeçmiş Formunu doldurarak şahsen veya posta yolu ile en geç 11/05/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Kurumumuza iletmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formlarında yabancı dil durumunun belirtilmesi yeterli olmakla birlikte sözlü sınavı kazanan adayların atamalarının yapılabilmesi için geçerli belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar ile 11/05/2012 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınavın Yeri ve Tarihi

Başvurular Genel Müdürlüğümüzde değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucu başvurusu uygun görülen kişiler sözlü sınava alınmak üzere davet edilecektir.

Sözlü sınav 21-28 Mayıs 2012 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz merkez binasında (Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122, Balgat/ANKARA) yapılacaktır.

Genel Müdürlüğümüz resmi internet adresinden 15/05/2012 tarihinde duyurulacak isim listesine göre adayların sözlü sınav için belirtilen gün ve saatte belirtilen adreste bulunmaları zorunludur.

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini bulundurması gerekmektedir.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir