Anasayfa / Kariyer ve İş / Batman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Batman Üniversitesi Sözleşmeli Personel AlımıBatman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Batman ve çevresinde ikamet eden vatandaşlarımızı ilgilendiren bu alımın ilanı aşağıda yer almaktadır. Üniversite bünyesinde çalışmak isteyen takipçilerimiz ilanı inceleyerek başvurularını yapabilirler.

T.C. Batman Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2 inci Maddesinin (b)fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacak personellerle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiş olup, adaylar başvuruda istenilen belgelerle birlikte üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17.09.2011
Son Başvuru Tarihi : 01.10.2011

Genel Şartlar
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler (özel şartlar) ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak
e) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, sözleşme fesih tarihi üzerinden 1 (bir) yıl süre geçmeden kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Başvuru Şekli Ve Yeri
Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Batman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri İş Talep Formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçları
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.batman.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan işe başlamak üzere süresinde başvuran olmadığı takdirde veya sonradan aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

İstenilen Belgeler
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi,
2- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı,
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi,
4- Fotoğraf (2) adet,
5- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim gün sayısını gösterir onaylı belge,
6-Kadro durumuna göre istenilen diğer belge ve/veya sertifikalar.
7- İs talep formu (http://personel.batman.edu.tr/belgeform.php internet adresinden erişilebilir.)

  Mülakatta Söyledikleriniz Sizinle İlgili Hangi Noktaları Ele Verir

Alınacak Sözleşmeli Personelin
Kadro No; Unvanı; Adedi; Aranılan Nitelikler; Sözleşme Brüt Ücret (TL)

1; Büro Personeli Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere; 2; – Radyo Televizyon Programcılığı Önlisans mezunu olmak, – Quark Press, Adobe İndesign, Corel, Finalcut, MicrosoftVB, J2GG, SQL, PL/SQL, Cisco, Exchange program, Adobe İllostrasyon, Unix ve Linux bildiğini belgelemek, – Fotoğrafçılık ve Kameraman bonservisine sahip olmak ve en az iki yıl üniversitelerde olmak üzere bu konuda dört yıl deneyimli olduğunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek, – Matbaacılıkta ve Ofset baskıda çalıştığını belgelemek, – Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (150 saat) Web Tasarım ve Grafik sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (160 saat) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak, – Üniversitelerin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde en az iki yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek, – 2010 KPSS Sınavından en az 70 puan almış olmak.; 1.302

2; Büro Personeli; 1; – Lise mezunu olmak, – Kamu veya Özel sektörde üst yönetici asistanı (sekreter) olarak üniversitede bir yıl olmak üzere en az beş yıl çalışmış olduğunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek, – Alt-Üst İlişkiler, Kurum Kültürü, Halkla İlişkiler ve Telefonla İletişim eğitim sertifikasına sahip olmak, – Toplam kalite yönetimi sertifikasına sahip olmak, – Kişisel gelişim sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak, – 2010 KPSS’dan KPSSP94 puan türünden az 65 puan almış olmak; 1.274

3; Destek Personeli Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere; 2; – Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü mezunu olmak, – Dizel araç tamirciliği bonservis sahibi olmak, – Silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip ve en az üç yıl üniversitede yakın koruma görevi yapmış olduğunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek, – En az yedi (7) yıl E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, -Psikoteknik belgesine sahip olmak, – Ticari taşıt kullanma belgesi (T4) belgesine sahip olmak, – 2010 KPSS’dan KPSSP94 puan türünden az 60 puan almış olmak; 1.212

4; Destek Personeli; 1; – Lise mezunu olmak, – MEB onaylı (860 saat) Bilgisayar Bakım Onarım sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (400 saat) Bilgisayar Programcılığı sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (160 saat) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (160 saat) Web Tasarım sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (160 saat) Bilgisayarlı Muhasebe sertifikasına sahip olmak, – Telefon s-antrali ve malzemeleri tamiri ve onarımı bonservisi sahibi olmak, – En az 10 yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, – Kamu veya özel şirketlerde en az iki yıl muhasebe yetkilisi olarak görev yapmış olduğunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek, – 2010 KPSS’dan KPSSP94 puan türünden az 57 puan almış olmak; 1.212
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir