Anasayfa / Teknoloji İnovasyon / Bilişim ve internette reform paketi geliyor

Bilişim ve internette reform paketi geliyorBilişim ve internette reform paketi geliyor

Bilişim ve internet alanında büyük bir dönüşüm yaratacak reform paketi önceki hafta Meclis’e sunuldu. TBMM’de geçen yd kurulan Bilişim ve Internet Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporu ilk olarak Ekonomist dergisi açıklıyor. Teşviklerden, yemden yapılanmaya, Ar-Ge’den, yerli içerik fırsatlarına 157 öneriyi içeren ve yaknıda açıklanacak olan raporun sektörde büyük yankı bulması bekleniyor.

bilisim ve internette reform paketiTBMM’de geçen yılın Mart ayında oluşturulan Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu, (BİAK) bilişim ve internet sektöründe refonn yaratacak öneriler raporunu geçen hafta TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e teslim etti.

Önerilerin hayata geçmesi durumunda her alanda büyük bir değişim yaşanacak. Araştırma raporunda ekonomiden güvenliğe, sosyal konulardan Ar-Ge’ye kadar farklı alanlarla ilgili tespit ve öneriler bulunuyor. 182 kişi ve kuaım temsilcisini dinleyen komisyon, bin 104 sayfalık ve 157 öneriden oluşan bir rapor hazırladı. Bilişimde reform yaratacak raporun ayrıntıları ve sektöre etkileri ilk kez Ekonomist’te yayınlanıyor.

Raporda bilgiye erişim ve internetin anayasada yer alması, bilişim bakanlığı, siber güvenlik teşkilatı ve bilişim mahkemelerinin kurulması, yerli arama motoru, sosyal paylaşım ve video siteleri, e-posta sağlayıcıların yaygınlaştırılması önerileri sunuluyor.

Ayrıca, yazılım sektöründe Türkçe içerik ve yerli üretimin artırılması, yazılımcılara özel teşvik getirilmesi, bilişim okuryazarlığının okullarda zorunlu olması önerileri de raporda yer alıyor.

REFORM PAKETİNDEKİ 14 YENİ ÖNERİ

Bilgiye erişim ve internetin anayasada yer alması.

Bilişim bakanlığı, siber güvenlik teşkilatı ve bilişim mahkemelerinin kurulması. Yerli arama motoru, sosyal paylaşım ve video siteleri, e-posta sağlayıcıların yaygınlaştırılması.

Yazılım sektöründe Türkçe içerik ve yerli üretimin artırılması.

Yerli ve Türkçe içerikli oyun üretiminin teşvik edilmesi.

Yazılımcılara özel teşvik getirilmesi.

Bilişim okuryazarlığının okullarda zorunlu olması.

Veri merkezi işletmeciliği için bir cazibe merkezi haline getirilmesi.

Bulut bilişim ve barındırma hizmetlerinin gelişimi ve fırsatlarından yararlanmak için strateji oluşturulması.

Sektronik ticaretin geliştirilmesi.

Mobil elektronik haberleşme cihazları başta olmak üzere, bilişim teknolojisi ürünlerinin ve gömülü sistemlerin Türkiye’de üretimini teşvik edecek mekanizmalar oluşturulması.

Çağrı merkezleri ve rehberlik gibi hizmetlerin, bilişim alanındaki istihdamının artırılması.

Özel iletişim vergisinde mobil ve sabit ayrımının kaldırılması, uygulanan farklı vergi oranlarının eşitlenmesi.

İnternet yayıncılığının Basın Kanunu’nun kapsamına alınması.

SİBER SALDIRILARA ÖNLEM

Öncelikle raporda kamuda yeniden yapılanma çerçevesindeki öneriler dikkat çekiyor. Kamuda yeniden yapılanma çerçevesinde bilişim bakanlığı, bilişim ihtisas mahkemeleri ve ulusal siber güvenlik teşkilatının kurulması önerileri bulunuyor.

Türkiye’nin siber saldırılara karşı hazırlıklı olması ve gerekli tüm tedbirleri almasının büyük önem taşıdığına dikkat çekilen raporda bu amaçla; Bilişim Bakanlığı’na bağlı Ulusal Siber Güvenlik Teşkilatı kurulması öneriliyor. Bu konuda şimdiden hazırlıklar başladı.

BİLİŞİM MAHKEMELERİ
Başka kurulması önerilen kurum ise bilişim mahkemeleri. Bilişim ve siber suçlar alanında ihtisas sahibi yargıç, savcı ve mahkemelere ihtiyaç bulunduğu aktarılan raporda; bilgi ve iletişim teknolojilerini ilgilendiren kanun tasarı veya tekliflerini uygunluk bakımından değerlendirmek, denetimini sağlamak ve bilişim yatırımlarında ulusal kaynakların etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığının bu mahkemelerce denetlenmesi gerektiği söyleniyor. Bir başka öneri ise e-dönüşüm konusunda. 2006-2010 dönemi için belirlenen performans hedeflerinin yaklaşık yüzde 80’i tutturulamadığı saptanmış. 111 e-devlet projesinin sayıca ancak yüzde 20’si hedeflenen dönemde sonuçlandırılabil-diğine dikkat çeken komisyon burada verimlilik sağlamayı amaçlıyor.

BİLİŞİM AJANSI KURULACAK

Bunun için de Bilişim Bakanlığı koordinasyonunda e-dönüşüm kurumu kurulması öneriliyor.

Sektörün dinamizmine uygun bir şekilde, gerekli ihtiyaçlara hızlı reaksiyon verebilecek, uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetişim ilkelerine tam uygun, Başbakan’a doğrudan bağlı, tüzel Bilişim Ajansı kurulması da bir başka öneri.

  Schindler 6300 Yeni Nesil Tasarım

Kurulması önerilen bir başka kurum ise Ulusal Bilişim Ar-Ge ve îno-vasyon A.Ş. Bu kurumun faaliyetleri, yenilikçi fikirlere sahip gerçek ve tüzel kişileri, girişimcileri, akademisyenleri, girişim sennaye şirketlerini, iş meleklerini, yatırım ortaklıklarını ve bankaları buluşturan ulusal ağ oluşturmak ve yönetmek olacak.

ALTYAPI YATIRIMLARI

Komisyon, altyapı kullanımlannın düzenlenmesi için de önerilerde bulunuyor. Bu noktada bankaların elektronik kart teknolojileri, ATM ve POS makinesi yatırımlannda tekrarın ve israfın önlenmesi, söz konusu yatırımların ölçek ekonomisine uygun yapılması ve bu şekilde oluşturulacak alt yapının ortak kullanımına dikkat çekiliyor. Bu çerçevede, söz konusu yatırımları merkezi olarak gerçekleştirecek, ortak alt yapıyı bankalara belli kurallar dairesinde kullandırtacak ve bankaların ortağı olacağı Ödeme Sistemleri AŞ kurulması öneriliyor.

Öneriye göre aynı coğrafi alanlara benzer altyapı yatırımları yapılması yerine ortak kullanım için iletişim sektöründe yer alan şirketlerin ortağı olacağı bir anonim şirket kurulmalı.

Bir diğer konu ise içerik altyapıları. Yurt içinde üretilen içerik ve verinin tutulabilmesi hatta yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin de barındırma hizmetlerinin yurt içinde sağlanması için gereken ortamının sağlanması öneriliyor.

YAZILIMCILARA ÖZEL TEŞVİK

Bilişimin daha fazla teşvik edilmesi konusunda da çalışmalar yapan komisyon, özellikle yazılımcılara yönelik devlet desteklerinin artırılmasını öneriyor. Türkiye’de genel destek programları bulunduğu ancak özellikle yazılım şirketlerine ve yazılım geliştirmeye yönelik destek programları bulunmadığı tespitinde bulunan komisyon, kamu ihalelerinde Ar-Ge ve inovasyon konusunda uzmanlaşmış yerli yazılım şirketlerinin teşvik edimediğine de dikkat çekiyor.

Buna öneri olarak ise ihracata konu olan yazılım projesinin Eximbank tarafından sigortalanabileneceği söyleniyor. Eximbank’in döviz kazandıran mal ihracatına sağladığı sigorta sistemi uygulamasının yazılım ihracatına da uygulanması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca kamu ihalelerinde yerli yazılım şirketlerinin aktif yer almasını sağlayacak şekilde Kamu İhale Mevzuatı’nda düzenlemeler yapılması da öneriliyor.

DAHA FAZLA GİRİŞİMCİ

Komisyonun kararına göre bilişim sektörü ile ilgili Ar-Ge merkezlerinin oluşturulmasında 50 olan araştırmacı sayısı kuralı, bahse konu sektöre özel makul sayıya indirilmeli. Bu sayının 5’e çekilmesi öneriliyor. Bu vesileyle olabildiğince fazla girişimcinin olanaklardan yararlanması sağlanabilir.

Yine başka bir öneriye göre, Ar-Ge destekleri sonucunda ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin ulusal proje havuzunda değerlendirilerek uluslararası piyasalara pazarlayacak kurumsal yapılar teşvik edilmeli. Bu amaçla yurt dışında proje ofisleri açılmalı, bahse konu ofisler üzerinden ihracatçıya lojistik, teknik, ilişki yönetimi ve pazarlama destekleri verilebilir. Bilişime ilişkin olarak desteklenmesi için te-matik stratejik öncelik alanları belirlenmesi gerektiği fikrini savunan komisyon; siber güvenlik, ileri teknolojilere gömülü BİT uygulamalan, ulusal arama motoru, ulusal e-posta hizmet sağlayıcılan, ulusal sosyal paylaşım platformları, mobil uygulamalar, dijital oyun üretimi gibi alanlan sıralıyor.

VERGİLENDİRMEDE DEĞİŞİM

Vergi konusunda ise sıkça dile getirilen konu olan uluslararası bilişim devlerinin Türkiye’de yetkili temsilcilik açması ve vergilendirilmesi de komisyon tarafından incelenmiş. İnternet üzerinden yurt dışı kaynaklı olarak Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım, YouTube gibi video paylaşım ve Google gibi arama motoru hizmeti sunanların veıgilendirilebilinme-si için devreye girilmesi öneriliyor.

Mobil iletişimde ilk abonelik vergileri düşürülmesi gerektiği ifade edilen raporda; mobil şebekeler vasıtası ile teslim edilen uygulamalar ile yazılımların da hazine payı ve KMKP (Ku-aım Masraflarına Katkı Payı) muafiyetine dahil olması da değişiklikler arasında yer alıyor.

Gözde Yeniova / Ekonomist
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Siber Saldırı Yöntemleri Neler? Nasıl Korunmalı?

Siber saldırılar 2021’e kadar yılda 6 trilyon dolar global maliyete yol açacak. Peki, bu yıl …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir