Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Sorular ve Cevaplar

Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında merak edilenler

Bireysel Emeklilik Sistemi, 1 Ocak 2013 tarihinde başlayan Devlet Katkısı uygulaması ile istisnasız tüm katılımcılara çok önemli birikim ve getiri avantajı sağlayacak. Yeni döneme ilişkin değişiklikler hakkında sıkça sorulan sorular ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Elime bazen toplu para geçtiğinde bireysel emeklilik hesabıma yatırıyordum, bu tutarlar için de Devlet Katkısı alabilecek miyim?

Yıllık brüt asgari ücret tutanndaki limit dâhilinde ödediğiniz tüm katkı paylan için Devlet Katkısına hak kazanabileceksiniz. Düzenli olarak ister aylık ister üç aylık ister altı aylık, isterseniz yıllık ödeyin, tüm ödemeleriniz limitler dâhilinde Devlet Katkısı alabilecek. Aynca, düzenli ödemelerinizin yanında herhangi bir zamanda hesabınıza yatıracağınız ek katkı paylan için de Devlet Katkısı alabileceksiniz.Devlet Katkısı nedir? ı Ocak 2013 tarihinden itibaren Devlet, bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının yüzde 25’ine karşılık gelen tutarı Devlet Katkısı olarak sizin adınıza yatıracak.

Örneğin; aylık 100 TL ödeyen bir katılımcı adına her ay 25 TL Devlet Katkısı yatırılırken 800 TL ödeyen bir katılımcı adına 200 TL Devlet Katkısı ödenecek.

Kimler Devlet Katkısı alabilir? Sisteme dâhil olan herkes! Sisteme medeni haklannı kullanma ehliyetini haiz kişiler katılabilmektedir. Dolayısıyla, vergi mükellefi olup olmadığınıza bakılmaksızın, Sistemin sunduğu benzersiz Devlet Katkısı avantajından faydalanabileceksiniz.

Devlet Katkısı için bir üst sınır bulunuyor mu? Ödeyeceğiniz katkı payları için bir üst sınır bulunmamakla birlikte hak kazanacağınız Devlet Katkısı için bir üst sınır bulunmaktadır. Hak kazanılacak Devlet Katkısı bir takvim yılı içinde yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’i ile sınırlı olacak.

Örneğin, 2013 yılında asgari ücretin 12 aylık toplamının 12 bin TL olacağını varsayarsak, 2013 yılında bireysel emeklilik hesabına 12 bin TL veya üzerinde katkı payı yatıran katılımcılar Devlet Katkısından azami ölçüde yararlanarak 3 bin TL Devlet Katkısı hak etmiş olacak.

Yıllık sınır sabit kalmayacak her 6 ayda bir değişen brüt asgari ücret tutarına bağlı olarak söz konusu sınır artış gösterecektir. Dolayısıyla, katkı payınızı bütçenizin elverdiği en yüksek tutarda belirlemeniz, Sistemin sunduğu benzersiz Devlet Katkısı avantajından azami ölçüde faydalanabilmenizi sağlayacaktır.

Birden fazla bireysel emeklilik hesabım var, bu durumda Devlet Katkısı hesaplarım arasında nasıl paylaştırılacak?

Devlet Katkısı, hesaplarınıza, ödediğiniz katkı paylan ile orantılı olarak dağıtılacak. Devlet Katkısı için belirlenen üst limit tüm hesaplarınızın toplamı için geçerlidir.

Eşim/çocuğum adına ödeme yaparsam onlar da Devlet Katkısından yararlanabilecek mi?
Evet. Eşiniz veya reşit çocuğunuzun adına ödeyeceğiniz katkı paylan üzerinden katılımcı bazında belirlenmiş yıllık brüt asgari ücret tutarındaki sınır dâhilinde ayrı ayrı yüzde 25 oranında Devlet Katkısına hak kazanılabilecektir. Dolayısıyla, Sisteme dâhil olan her aile bireyiniz Devlet Katkısı ve Sistemin diğer tüm avantajlanndan faydalanma imkânına sahip olabilecektir.

Devlet Katkısı alırken aynı zamanda ödediğim katkı paylarını vergi matrahımdan da indirebilecek miyim?

1 Ocak 2013’ten itibaren vergi matrahından indirim uygulaması tamamen sona erecek ve yalnızca Devlet Katkısı uygulamada olacak. İstisnai olarak, işverenler tarafından ödenen katkı paylan Kurumlar Vergisi matrahından indirim konusu yapılmaya devam edilecek çünkü işveren tarafından ödenen katkı paylanna Devlet Katkısı ödenmeyecek. Vergi matrahından indirim uygulaması Hayat Sigortaları için devam etmektedir.

Devlet Katkısından faydalanmak için ayrıca bir şey yapmalı mıyım? Mesela katkı payı tahsilat makbuzlarını bir kuruma ibraz etmem gerekiyor mu?

Hayır. Devlet katkısı almak için sizin herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor. Ödediğiniz katkı paylannı biz sizin adınıza Emeklilik Gözetim Merkezine bildireceğiz ve hesaplanan Devlet Katkısı ödemeleri hesabınıza yatırılacak.

Halen Bireysel Emeklilik Hesabım var, Devlet Katkısı uygulamasından yararlanmak için yeni bir hesap açmam gerekecek mi?

Yürürlükte olan bireysel emeklilik hesabınıza ya da hesaplarınıza 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yatırdığınız her katkı payı tutarı karşılığında yasal sınırlar dâhilinde Devlet Katkısı alabilecekseniz.

Devlet Katkısı ödemeleri hesabıma ne zaman yatacak?

Bireysel emeklilik hesaplannıza yaptığınız ödemeler Şirketimizce Emeklilik Gözetim Merkezine (EGM) bildirilecek, EGM’nin bu bilgilerin doğruluğunu kontrol edeceği ve bilgileri Hazine Müsteşarlığı ile paylaşacağı, ödemenin yapıldığı ay sona erdikten sonra mutabakat süreçlerinin başlayacağı ve bu süreçlerin yaklaşık olarak 15-20 iş günü süreceği, EGM tarafından hesaplanan Devlet Katkısı ödemesinin de hesabınıza, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna doğru yatırılmış olacağı öngörülmektedir.

Devlet Katkısı ve ödediğim katkı paylarımı ayrı ayrı takip edebilecek miyim?

Devlet Katkısı ödemeleri mevcut bireysel emeklilik sözleşmenizin alt hesabında ayrı olarak takip edilecek. Dolayısıyla, ödediğiniz katkı paylarıyla oluşan birikiminiz ile Devlet Katkısı ile oluşan birikiminizi ayrı ayrı izleme imkânınız olacak. Birikimlerinizi Şirketimizin internet. şubesinden ya da Bilgi Hattımızdan sürekli olarak takip edebileceksiniz.

Devlet Katkısı hangi fonlarda yatırıma yönlendirilecek?

Devlet Katkılan Şirketimiz nezdinde bu amaca yönelik olarak kurulan Devlet Katkısı fonlannda yatınma yönlen dirilecek. Böylece Devlet Katkıları için de ilk günden itibaren getiri elde etmeniz mümkün olabilecek.

Devlet katkılarını istediğim zaman alıp Sistem’den çıkabilir miyim?

Sistem’de bulunduğunuz süreye bağlı, kademeli olarak Devlet Katkısına hak kazanacaksınız. Aşağıdaki tabloda emeklilik sözleşmeniz bazında Sistem’de bulunduğunuz süreye bağlı olarak Devlet Katkısının ne kadanna hak kazanacağınız açıklanmaktadır.

Uzun yıllardır Sistem’deyim. Benim için bir ayrıcalık olacak mı?

1 Ocak 2013 tarihinden önce Sistem’de bulunduğunuz süre, Devlet Katkısına hak kazanmanın süre koşulunu yerine .    getirirken size avantaj sağlayacak. Bu süre; 3 yıldan fazla 6 yıldan az ise 1 yıl, 6 yıldan fazla 10 yıldan az ise 2 yıl, 10 yıldan fazla ise 3 yıl. Devlet Katkısına hak kazanma sürenize eklenecek.

Bu sürenin eklenmesi için 1 Ocak 2013’ten itibaren 3 yıl boyunca Sistem’de kalmalısınız.

3 yıl bitiminde bir defaya mahsus olmak üzere yukarıda belirtilen süreler hak kazanma sürenize eklenecek.
Örneğin; Sisteme 1 Ocak 2006 tarihinde girdiğinizi varsayalım. 1 Ocak 2013 tarihinde tam 7 yıldır Sistem’de olacaksınız. 1 Ocak 2017’ye geldiğimizde yeni uygulamaya göre 4 yıldır Sistemde kalmış olacak ve Devlet Katkısının yüzde 15’ini hak edecektiniz. Ancak, bu durumda daha önce Sistem’de kaldığınız 7 sene için 2 yıl da Devlet ekleme yapacak ve Sistem’de 4 yerine 6 yıl kalmış sayılacaksınız. Böylece Devlet Katkısına hak kazanma oranınız yüzde 35 e yükselecektir.

Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınır. Sistem’de emeklilik hakkı kazananlar (Sistemde en az 10 yıl kalmış ve 56 yaşını aşmış katılımcılar) ile Sistem’den vefat veya maluliyet nedeni ile ayrılanlar Devlet Katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanırlar.

Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmem var, bu durumda hak kazandığım Devlef Katkısı tutariarı nasıl belirlenecek?

Devlet katkısı hesaplamalarında her sözleşmeniz ayrı değerlendirilecek; örneğin 1 Ocak 2013’ten sonra yürürlüğe giren bir sözleşmeniz altı yıldır diğeri üç yıldır yürürlükte ise olası bir aynlma durumunda ilk sözleşmenize yapılmış Devlet Katkısı ödemelerinin yüzde otuz beşine, ikinci sözleşmenize yapılmış Devlet Katkısı ödemelerinin yüzde on beşine hak kazanacaksınız.

Mevcut bir emeklilik hesabımı sonlandırırsam, diğer hesaplarım için Devlet Katkısı alabilecek miyim?

29 Mayıs 2012 tarihinde Sistem’de olup, 29 Haziran 2012-29 Haziran 2014 tarihleri arasında herhangi bir bireysel emeklilik hesabını birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılara, yürürlükteki ya da yeni açtıracakları bireysel emeklilik hesapları için 31 Aralık 2014’e kadar Devlet Katkısı ödenmeyecektir.

Devlet katkısının başladığı yıl olan 2013’te Sistem’de emeklilik hakkı kazanacağım. Ben Devlet Katkısından faydalanabilecek miyim?

Evet. Emeklilik hakkını kazandığınız durumda, Sistemde geçirdiğiniz süreye bakılmaksızın, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödeyeceğiniz katkı paylarından elde edilen Devlet Katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanacaksınız. Emeklilik hakkınızı elde ettikten sonra bu hakkı kullanmayı dilediğiniz kadar erteleyip bu sürede katkı payı ödemeye, dolayısıyla Devlet Katkısı kazanmaya devam edebilirsiniz.

İşveren katkılı grup emeklilik planındayım. İşverenimin, adıma ödediği katkı payları için de Devlet Katkısı alabilecek miyim?

İşvereninizin adınıza ödediği katkı payları üzerinden Devlet Katkısı alamıyorsunuz. Bu katkı paylarını işvereniniz vergi mevzuatında belirlenen sınırlar dâhilinde Kurumlar Vergisi matrahından indirme imkânına sahip olacak Ancak söz konusu planda kendi ödeyeceğiniz katkı payları üzerinden Devlet Katkısı kazanma imkânınız olacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Neler Oluyor?

Sisteme artık çok daha düşük kesintilerle dâhil olabileceksiniz.

Sistemde katkı paylarının 11 yönetilmesi ve fonların işletilmesi için Emeklilik Şirketlerince yapılan kesintilerin düştüğü doğru mu?

Evet doğru. Mevcut durumda azami yüzde 8’e kadar uygulanabilen yönetim gideri kesintisi, 1 Ocak 2013 tanhinden itibaren bireysel emeklilik hesaplanna ödenen katkı payları üzerinden, azami yüzde 2 oranında alınabilecek.

Fon işletim gideri kesintisi ise mevcut durumda günlük azami yüz binde 10 (yıllık yüzde 3,65) oranında alınabilirken yeni mevzuatla azami fon toplam gider kesintisi oranlan fon tiplerine göre aşağıdaki şekilde sınırtandınlmıştır:

Vazgeçersem ödediğim katkı payının tamamını alabilir miyim?

Evet, ilk 60 gün içinde cayma hakkına sahipsiniz. Bu süre içerisinde caymanız durumunda, cayma tarihindeki birikiminiz, fon toplam gider kesintisi haricinde şirketimizce yapılmış kesintiler eklenerek 10 iş günü içinde size iade edilir.

İki ayrı bireysel emeklilik hesabım var, bu hesaplan birleştirmem mümkün mü?

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren aynı veya farklı şirketlerde bulunan hesaplarınızı emeklilik hakkınızı kullandığınız anda birleştireceksiniz.

Sistemden ayrılırsam gelir vergisi stopajı nasıl uygulanacak?

Önceki mevzuata göre stopaj toplam birikime uygulanıyordu. 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren ayrılan katılımcıların stopaj hesaplamalan ödenen katkı payları hariç tutularak sadece getiri üzerinden yapılıyor. Ancak ayrılmanız durumunda, yürürlükteki ya da yeni açtıracağınız bireysel emeklilik hesaplarınız için 31 Aralık 2014e kadar Devlet Katkısı alamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Önceki yıllarda sonlandırdığım bir hesabım vardı, onun için de stopaj iadesi alabilecek miyim?

Yapacağınız iade talepleri, Maliye Bakanlığının 4 Temmuz 2012 tarihli ve 83 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri uyannca; Vergi Dairesi tarafından Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümleri doğrultusunda işleme alınacaktır. Bu nedenle 2007 yılında birikimlerinizi alarak emeklilik sözleşmelerinizi sona erdirdiyseniz, 2012 yılı sonuna kadar bu haktan yararlanabileceksiniz. 2008 ve sonraki yıllarda sona erdirilmiş sözleşmeleriniz için ise 29 Ağustos 2013 tarihine kadar (dava açılmaması veya daha önce açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla) kesintinin yatınldığı vergi dairesine başvurarak anaparanızın üzerinden stopaj iadesi talebinde bulunulabilirsiniz.

X Emeklilik Şirketi’ndeki hesabımı Y Emeklilik Şirketi’ne aktarmak istiyorum, mümkün mü? 

Yürürlük tarihi 1 Ocak 2013 tarihinden eski olan hesaplarınızı X şirketinde 1 yıl kaldıktan sonra Y şirketine aktarabilirsiniz. Yürürlük tarihi 1 Ocak 2013 ve sonrası olan hesaplar ancak 2 yıl geçtikten sonra başka bir şirkete aktarılabilir. Söz konusu hesabınızı bir kez bu şekilde başka bir şirkete aktanrsanız, yeniden aktanm yapmak için 1 yıl beklemeniz yeterlidir. Aktarım yapmanız durumunda aktardığınız sözleşmenizde bulunan Devlet Katkısı ödemeleri ve bunların getirileri de diğer şirkete aktarılacaktır.

Çalışanlarım adına bireysel emeklilik hesabı açtırmayı planlıyorum, yeni mevzuat işverenler için de avantajlar getirdi mi?

Mevcut uygulamada işverenler, çalışanlan için ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutannı, çalışanın aylık brüt ücretinin yüzde 10’unu ve brüt asgan ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde doğrudan gider yazarak, Kurumlar Vergisi matrahından indirebilirken, yeni mevzuat kapsamında doğrudan gider olarak indirilebilecek tutar brüt asgari ücretin yıllık tutannı geçmemek kaydıyla çalışanın aylık brüt ücretinin yüzde 15’ine çıkarılmaktadır. Çalışanlarınızın ödediğiniz katkı paylan ile oluşan birikime hak kazanabilmesi için belirleyebileceğiniz azami süre ise 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı. Böylece çalışanlannızın emeklilik dönemine katkıda bulunurken, daha uzun süre çalışan bağlılığı sağlayabileceksiniz.

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketlerin birikimlerinin Sisteme aktarımı için bir yenilik var mı?

Emeklilik taahhüt planlan kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlann kısmen veya tamamen Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallinde satışı dâhil) devir ve teslimi 31 Aralık 2015 tarihine kadar uygulanmak üzere katma değer vergisinden müstesnadır. Bu istisna aktanlan tutarla orantılı olarak uygulanır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu