Anasayfa / Kariyer ve İş / Bolu Gerede Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Bolu Gerede Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Bolu Gerede Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Bolu Gerede Belediyesi itfaiye eri alımı yapacaktır. Bolu ve çevresinde yaşamakta olan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren alımın ilanı aşağıda yer almaktadır. Eğer sizde itfaiye eri olarak çalışmak istiyorsanız ve belediyenin bir personeli olmak istiyorsanız sitemizi takip ederek yayınlanan ilanlara başvurularınızı yapabilirsiniz.

T.C. Gerede Belediye Başkanlığına
Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen, 9 Adet İtfaiye Eri kadrosuna, Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı; Kadro Unvanı; Derecesi; Adedi; Taban Puanı; KPSS Puan Türü; Eğitim Durumu
GİH; İtfaiye Eri; 11; 3; 65; KPSSP3; Lisans mezunu olmak.

GİH; İtfaiye Eri; 11; 1; 50; KPSSP93; Önlisans düzeyinde eğitim veren 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü Mezunu Olmak.

GİH; İtfaiye Eri; 11; 1; 65; KPSSP93; Önlisans düzeyinde eğitim veren 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu Mahalli İdareler, (Yerel Yönetimler) Bölümü Mezunu Olmak.

GİH; İtfaiye Eri; 11; 1; 65; KPSSP93; Önlisans düzeyinde Eğitim veren 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü Mezunu Olmak.

GİH; İtfaiye Eri; 11; 2; 65; KPSSP94; Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak.

GİH; İtfaiye Eri; 11; 1; 65; KPSSP94; Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu ve İngilizce yeterlilik belgesine sahip olmak.

Toplam: 9 İtfaiye Eri

Aranan Şartlar
Genel Şartlar

1 – 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak
2 – Eğitim durumu itibariyle;
a) Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından son yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSSP94 ) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 65 puan almış olmak
b) Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından son yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSSP94 ) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 65 puan almış olmak. İngilizce yeterlilik koşulunu sağladığına dair bir belgeye sahip olmak.
c) Önlisans düzeyinde eğitim veren 2 Yıllık Meslek Yüksek okullarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından son yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP93) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 50 puan almış olmak
d) Önlisans düzeyinde eğitim veren 2 yıllık meslek yüksekokullarının Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından son yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP93) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 65 puan almış olmak. Yangından korunma ve yangın söndürme eğitimine katılarak Yangın Eğitim Sertifikasına ve 160 saatlik bilgisayar meslek dalı sertifikasına sahip olmak.
e) Önlisans düzeyinde eğitim veren 2 yıllık meslek yüksekokullarının Mahalli İdareler, (Yerel yönetimler) Bölümü mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından son yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP93) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 65 puan almış olmakf) Lisans düzeyinde eğitim veren 4 Yıllık Fakülte veya Yüksek okul mezun olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP3) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 65 puan almış olmak
3 – Sağlık açısından kapalı mekân, dar alanda çalışmasına mani hali bulunmamak, yükseklik gibi fobisi olmamak ve İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
4 – Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,
5 – Sınavın yapılacağı 08.09.2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, ( 08.09.1981 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
6 – Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,
7 – Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,

Sözlü Mülakat Konuları
– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
– Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,
– Genel kültür.

Sınav Şekli Ve Değerlendirme
1 – İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır.
2 – Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınavına katılan adaylardan en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak sureti ile belirlenecektir. Ayrıca bu ilanda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday belirlenerek yedek başarı listesi ilan edilecektir
3 – Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun www.gerede.bel.tr internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.
4 – Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Başvuru Yeri Ve Şekli
Başvurular 05.09.2011 günü saat 9.00 da başlayıp 06.09.2011 günü saat 16.30 da sona erecektir. Adaylar başvurularını, Gerede Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapacak olup posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Kartlarını 07.09.2011 tarihinde mesai saatleri içersinde Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden teslim alacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgililer hakkında Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak Başvuru Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle, Formda yer alan Boy ve Kilo tespiti Gerede Toplum Sağlığı Merkezi tarafından onaylandıktan sonra ( Boy ve kilo Tespiti olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır). Aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi,
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli fotokopisi, ayrıca genel şartlar 2. maddede İstenilen diğer belgeler.
3- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi, (Belgenin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır).
4- Erkek Adaylar için Askerlik terhis belgesi veya askerlik ile ilgisinin olmadığına dair belge
5- Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (son bir ay içersinde alınmış )
6- Son altı ay içersinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak
7- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

Sınav Yeri Ve Saati
Sözlü mülakat sınavı, Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü adresinde 08.09.2011 günü saat 9.00 da başlayıp sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir. (Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

2 Yorumlar

  1. Selamlar … Elektronik Haberleşme Teknikeriyim Aöf 3,Sınıf İşletme Öğrencisiyim Boy/Kilo oranım Uygun İtfaiye Eri Olmak İstiyorum … 05399794120

  2. merhaba 3 yıl gorev yaptım hakkarı yuksekovada eger bos kadro var ıse calısmak ısterım.. ulasabılecegız numara 0541 500 06 81

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir