Anasayfa / Kariyer ve İş / Bursa Karacabey Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Bursa Karacabey Belediyesi İtfaiye Eri AlımıBursa Karacabey Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Karacabey Belediyesi itfaiye eri alımı yapacaktır. Bursa’ da yaşayan takipçilerimizi ilgilendiren alımın detayları aşağıdaki ilanda yer almaktadır. Bursa Karacabey Belediyesi yapacağı itfaiye eri alımı için sınav uygulayacaktır. Eğer belediyesi bünyesinde çalışmak istiyorsanız ilanı inceleyerek başvurularınızı yapabilirsiniz.

Bursa Karacabey Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Bursa Karacabey Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 21 10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmenliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemizde münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS puan türü, taban puanı ve öpenim durumu belirtilen 10 Adet İtfaiye Eri kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’er katı, aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

Alım Yapılacak Boş Kadrolar
Sınıfı ; Unvanı ; Derecesi ; Adedi ; Cinsiyeti ; KPSS Puan Türü ; Taban Puanı ; Öğrenim Durumu

GİH ; İtfaiye Eri ; 7 ; 2 ; E.K ; KPSSP3 ; 50 ; Lisans düzeyinde eğitim veren okullardan mezun olmak.

GİH ; İtfaiye Eri ; 11 ; 8 ; E.K ; KPSSP93 ; 56 ; Ön Lisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokullardan mezun olmak.

GİH ; İtfaiye Eri ; 11 ; 1 ; E.K ; KCSSP94 ; 55 ; Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak.

İtfaiye Erliğine Başvuru Şartları
1-Türk Vatandaşı olmak.
2-Kamu haklarından mahram olmamak.
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fa/la süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşın suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4-İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 26.07.2011 günü itibariyle 30 yaşım doldurmamış olmak.
5-Erkek adaylar için askerlik Hizmetini yapmış tecilli ya da muaf olmak.
6-Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m. kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
7-Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
Başvuru Süresi Ve Yeri
Başvuru süresi 2O.07.2011 tarihinde 08:30’da başlayıp aynı gün saat 16:30’da sona erecektir.
Başvurular. Bursa Karacabey Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
Posta ve c-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2012

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler
1-Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu örneği belediyemizden
temin edilecek veya www.karacabey.bel.tr indirilecektir.)
2- KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya sureti.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C vatandaşlık No’ su olan)
4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da sureti
5- Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf(1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
6-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmadığı muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olduğu veya ertelenmiş olduğuna dair beyanı.
7- Aile Sağlığı Merkezlerinden onaylı boy kilo tespit formu. Onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sınav Giriş Belgeleri
Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1 adet itfaiye eri kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş belgeleri 25.07.2011 sabah saat 08.30’dan mesai bitimine kadar Karacabey Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır. **
*Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Yeri Ve Zamanı
Sınav Karacabey Belediye binasında 26.07.20.1 günü saat 09.00’da bayacak olup, sözlü mülakat ve dayanıklılık testi olarak yapılacaktır.
Not: Sınava girmeye hak kazanan adaylar dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

Sözlü Sınav Konuları
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2) Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.
5) Belediye İtfaiye Yönetmeliği
6) Dayanıklılık Testi

Sınav Şekli Ve Değerlendirme
-Başvuran İtfaiye Eri adayları 26.07.2011 Salı günü Karacabey Belediyesi Başkanlık Makamı toplantı salonunda saat 09.00 sözlü sınava kayılacaktır.
– Sınav komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
-Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve YEDEK aday belirlenir.
-Sınav sonuçları başarı sırasına göre Belediyemizin ilan organları ile duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
-Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir
-Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanları düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiçbirini alıp almama hukukuna sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeği aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır vebunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamalar iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunur.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir