Anasayfa / Kariyer ve İş / Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı AlımıBursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

Bursa Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacaktır. Bursa ve çevresinde ikamet eden vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu alımın ilanı aşağıda yer almaktadır. Eğer sizde üniversite bünyesinde çalışan bir öğretim elemanı olmak istiyorsanız, ilana başvurularınızı yapabilirsiniz.

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden,
Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- Başvuru Şartları
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
3-Başvurularda merkezi sınavdan (ALES’ten) atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış,
4-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 65 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
6- Kimya Bölümü mezunu olup, Organik Kimya alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak,

B- Başvurma Şekli Ve İstenen Belgeler
1-Başvuru dilekçesi: www.btu.edu.tr adresinden alınacak başvuru dilekçesi doldurularak, duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.
2-Özgeçmiş,
3-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
4-KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
5-Lisans diploması fotokopisi,
6-Lisans transkript fotokopisi,
7-Lisans Üstü öğrenim yaptığına dair belge ve Lisans Üstü Transkript fotokopileri,
8-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların YÖK onaylı denklik belgesi
9-Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile bir fiil ilgili alanda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir),
11-İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa tecrübe belgesi.
12-Nüfus cüzdanı örneği
13-Bir adet fotoğraf
Başvuru Notları:
1-Belgeler belirtilen sırayla koyulmalı ve başvuru dosyasına takılmalıdır.
3-İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.
4-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
5-Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir.
6-Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme Sonucu ve Sınav Sonucu Üniversitemiz İnternet sitesinde yayınlanacaktır.
7- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle Sınav sonucu olumsuz olsa dahi başvuru belgeleri adaylara iade edilmez.

  İşsiz Kalma Durumunda Yapılması Gerekenler

C-Muafiyet
1-Doktorasını tamamlamış olanlar,
2-Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
3-Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ten muaftır.

D-Giriş Sınavı
1. Giriş sınavı ilan edilen tarihte BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) 16200 Osmangazi/BURSA adresinde yapılacaktır.
2. Giriş sınavı yazılı olarak yapılacaktır.
3. Giriş sınavına katılan adaylar fotoğraflı bir resmi kimlik belgesini yanında bulundurmak ve sınav sorumlularına ibraz etmekle yükümlüdürler. Geçerli bir kimliği olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

E-Sınav Sonuçlarının İlanı
Ön değerlendirme ve nihai sınav sonuçları belirtilen tarihlerde üniversitemiz internet sitesinden (www.btu.edu.tr) duyurulacaktır. Söz konusu duyurular resmi tebligat niteliğindedir. Bu konuda adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

F- Başvuru Yeri
Başvuru; BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı’na şahsen verilecek veya posta ile gönderilecektir. İlan süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmeyecektir.

G-İrtibat Ve Başvuru Adresi:
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
(Merinos AKKM) 16200 Osmangazi/BURSA
Telefon: 0 (224) 314 16 17 – 314 16 09 – 314 16 05
Faks: 0 (224) 314 16 30

H-Genel Notlar:
Not:1- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
Not:2- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak; Araştırma Görevlisi; 1; 14 Eylül 2011

Kimya Bölümü mezunu olup, Organik Kimya alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; Araştırma Görevlisi; 2; 14 Eylül 2011

Kimya Bölümü mezunu olup, Analitik Kimya alanında Doktora yapıyor olmak; Araştırma Görevlisi; 1; 14 Eylül 2011

Makine Mühendisliği bölümü mezunu olup, Makine Teorisi ve Dinamiği Bilim Dalında Yükseklisans yapmış veya yapıyor olmak; Araştırma Görevlisi; 2; 14 Eylül 2011
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir