Kariyer ve İş

Büyük Patronların Yol Haritası

Kendini daha çok “kamu yararına çalışan bir düşünce örgütü” olarak konumlandıran TÜSlAD’da 9 komisyona bağlı 28 çalışma grubu var. işte kadın-erkek eşitliğinden Kıbrıs sorununa, sağlıktan eğitime kadar birçok konuya odaklanan bu komisyonların 2012 gündemi…

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) iş dünyasının en köklü ve en etkin sivil toplum kuruluşlarından. Geçen yıl 40 yaşına basan dernek, eğitimden sağlığa, demokrasiden yargı reformuna birçok konuyla ilgileniyor. Geçen ay TÜSlAD’ın başkanlığını yeniden üstlenen Ümit Boyner, derneğin yeni dönemini “Biz kendili mizi salt işveren ör-gütü olarak görmüyoruz. Aynı zamanda kamu yararına çalışan bir düşünce örgütüyüz” sözleriyle anlatıyor.Zaman zaman hazırladığı raporlar ve açıklamalarıyla büyük yankılar uyandıran TÜSİAD, son olarak “yeni anayasa” hazırlıklarıyla tartışma yaratmıştı. TÜSlAD’da ağırlıklı olarak başkan konuşuyor. Ancak başkanın ağzından çıkan her mesaj, TÜSIAD’ın alt organlarında uzun uzun tartışılıyor.

28 ÇALIŞMA GRUBU VAR
Peki TÜSlAD’ın nasıl bir çalışma yapısı var? TÜSİAD’ın bu “kılcal damarlan”nda 2012 için hangi konular dolaşıyor?

Dernekte icra, Ümit Boyner başkanlığındaki 11 kişilik yönetim kurulundan soruluyor. Yönetimde görev alan her bir yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda bir komisyona başkanlık yapıyor. Ti platform olmak üzere 9 komisyon var. Bu komisyonların altında da 28 çalışma grubu bulunuyor. Söz konusu çalışma grupları sağlıktan eğitime, çevreden tarım ve gıdaya, kadın-erkek eşitliğinden Kıbrıs’a birçok konuya fokuslanmış durumda.

İşte TÜSlAD’ın komisyonları ve 2012 gündemleri…

CEO FORUMU’NA DEVAM
Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu: Başkanlığını Tayfun Bayazıt yapıyor. Bankacılık, ekonomik analiz, girişimcilik, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, sermaye piyasaları, sigortacılık ve bireysel emeklilik ile vergi alanlarında çalışma grupları bulunuyor. Yılda iki kez düzenlenen CEO Forumu, bu komisyonun sorumluluğunda…

Gelir Vergisi Kanunu’yla ilgili bir konferans için hazırlıklarını sürdüren komisyon, yılın ilk yarısı bitmeden TÜSİAD-KOÇ Ekonomik Araştırmalar Forumu işbirliğiyle “Cari açık ve Türkiye ekonomisi” başlıklı bir konferans düzenleyecek. Yeni teşvik sistemi açıklandıktan sonra dernek üyelerini bilgilendirmek için bir toplantı yapacak olan komisyon, “Finansal derinlik etkinliği” başlığıyla iki etkinliğe de imza atacak.

REEL SEKTÖRÜN SÖZCÜSÜ
Sanayi Hizmetler ve Tarım Komisyonu: TÜSlAD’ın yeni Yönetim Kurulu Üyesi, Abdi İbrahim İlaçlan Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut bu komisyonun başkanı. Derneğin reel sektörle ilgili politikalarını oluşturan komisyona bağlı sanayi politikaları, enerji, çevre, savunma sanayii, tarım ve gıda, turizm, ulaştırma çalışma grupları bulunuyor.

Komisyon, bu yılın ilk yarısında “Turkey Energy Outlook” başlıklı bir konferans düzenleyecek. Geleneksel olarak düzenlenecek sanayi “yuvarlak masa” toplantısına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile özel sektörden üst düzey patron ve yöneticilerin katılması bekleniyor.

Komisyon, Anadolu’da sanayiyle ilgili düzenlediği seminerleri bu yıl da sürdürecek. Martta İskenderun’da demir-çelik semineri var. Sonrasındaysa İzmir’de kimya sektörüyle ilgili seminer düzenlenecek. Savunma sanayii konusunda yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Gıdada biyoteknoloji konusunda arama konferansı düzenleyecek olan komisyon, Katar’da yapılacak ‘Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 18. Taraflar Toplantısı’na katılacak. Sonrasında da Türkiye’de bir değerlendirme toplantısı yapacak.

TTK’YA ODAKLANDI
Şirket İşleri Komisyonu: TÜSİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cansen Başaran Symes’m başkanlığını yaptığı komisyon, kurumsal yönetim anlayışının bütün şirketlere yayılmasını amaçlıyor. Komisyona bağlı yedi çalışma grubu bulunuyor. Bunlardan yabancı yatırımcılar çalışma grubu geçen yıl kurulmuştu. Diğerleri ise şunlar: Fikri haklar, şirketler hukuku, kurumsal yönetim, rekabet, perakende sektörü ve tüketici hakları ile sürdürülebilir kalkınma.

Komisyonun en önemli gündem maddelerinden biri Türk Ticaret Kanunu. Bu konuda geçen yıl bin kişinin katıldığı seminerler serisi gerçekleştirilmişti. Komisyon, bu konudaki bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu yıl da seminerlerini sürdürecek. Fikri hakların ticarileştirilmesi, Türk Borçlar Kanunu ve birleşme ve devralmalar ile seminerler de komisyonun gündeminde.

KADINLARI TEŞVİK EDİYOR
Sosyal İşler Komisyonu: TÜS1-AD’ın yeni yönetim kurulu üyesi Cenk Çimen, bu komisyona başkanlık yapıyor. Sürdürülebilir büyümenin en önemli bileşenlei’ in den biri olarak görülen “sosyal politika” alanında bütüncül politikalar uygulanmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik, kadın-erkek eşitliği ile sağlık komisyona bağlı çalışma grupları.

Eğitim konusuna önem veren komisyon, ‘”meslek eğitimi özel oturumu’’ gerçekleştirecek. Ayrıca işgücü piyasasının işleyişi ve istihdam-işsizlik konularını içine alan bir çalışma planlıyor. Önümüzdeki dönemde Dünya Bankası desteğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla birlikte Anadolu’daki 6 ilde kadınların ekonomiye katılımı konusunda toplantılar düzenleyecek.
YASAMA İLE KOLKOLA
Parlamento İşleri Komisyonu: Başkanı Sabancı Holding Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Haluk Dinçer olan komisyon, TÜSİAD ile TBMM arasındaki yapıcı görüş aktarımını ve iş dünyasının yasama sürecine katılımını sağlıyor. Bu komisyon altında özel çalışma grubu yok. Bu yıl yargı ve siyasi etikle ilgili iki rapor hazırlamayı planlayan komisyon üyeleri, yeni anayasa ve siyasi reformlarla ilgili çalışmalarını sürdürecck. Komisyon üyeleri, mutat TBMM ziyaretlerini de bu dönem sürdürecek.

Bu arada, TÜSİAD’ın her yıl verdiği “en iyi genç hukukçu ödülü” de bu komisyonun sorumluluğunda…

AR-GE, İNOVASYON VE E-DEVLET
Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu: TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erman Ilıcak’ın başkanlığındaki komisyon; Ar-Ge, teknoloji üretimi, kullanımı ve aktarımı, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, inovasyon ve e-devlet konularında çalışıyor. Bünyesinde Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu ile Bilişim ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu bulunuyor.

Komisyon, Türkiye’nin bilgi top-lumuna dönüşümünde rehber niteliğinde olacak bir “dijital ajanda” üzerinde çalışıyor. Türkiye Bilişim Vakfı ve TTGV (Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı) ile her yıl verilen teknoloji ödülleri bu yıl da bu komisyonun çabalarıyla sahiplerini bulacak. Rekabetçilik ve sürdürülebilirlik için inovasyon etkinliği ile inovasyo-nun finansmanı izin erken aşama girişim sermayesi konulu seminer ve tanıtım filmine de imza atacak.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ İZLİYOR
Uluslararası Siyaset Platformu: Dışişleri ve AB Komisyonu, bu yıl Uluslararası Siyaset Platformu’na dönüştürüldü. Emekli büyükelçi Volkan Vural’ın başkanlığını üstlendiği platform, Türkiye’nin dış ekonomik ve siyasal ilişkilerine odaklanmış durumda. Platform altında iki çalışma grubu var: Dış Ticaret ve Gümrük Birliği Çalışma Grubu ile Kıbrıs Çalışma Grubu.

Türkiye’nin Irak, Iran ve Suriye’yle ilişkileri konusunda bir toplantı için hazırlanan platform, “Türkiye’de dış ticaret lojistiği: Maliyet ve rekabet unsurları” ve “AB ile ilişkilerde darboğazdan çıkış adımları: Pozitif gündem” başlıklı iki seminer de düzenleyecek. Kıbrıs sorunuyla ilgili bir toplantı da yapacak. AB’nin yeni mimarisinin Türkiye’nin üyelik sürecine etkisi konusunda bir yuvarlak masa toplantısı planlayan platform, ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi Brooking Enstitüsü’yle birlikte Türkiye-ABD ilişkileri konusunda bir toplantı düzenleyecek. G20-B20 Zirvesi sonrasında iş dünyasını bilgilendirmek için bir toplantı yapmak da planlar arasında…

İŞ STK’LARIYLA GÜÇBİRLİĞİ
Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası Kuruluşları ile İlişkiler Komisyonu: Bu komisyon geçen dönemin başında oluşturuldu. Başkanı TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Yılmaz. Bölge-lerarası gelişmişlik farklarının sürdürülebilir büyüme üzerindeki olumsuz etkilerinin kaldırılması için politikalar geliştirmek komisyonun öncelikleri arasında yer alıyor.

TÜRKONFED çatısı altındaki bölgesel ve sektörel tüm federasyonlara kurucu olarak katılan TÜSİAD, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerini de bu komisyon aracılığıyla yürütüyor. Halen TÜRKONFED çatısı altında 12 federasyon var. Bölgesel kalkınma ajanslarının da sınırları dikkate alınarak federasyon sayısının 26’ya çıkarılması gündemde. TÜSİAD, yeni kurulacak federasyonlara katılmak için genel kuruldan yetki aldı.

AB’DEKİ TÜRK İMAJINA KATKI
Yurtdışı İletişim Komisyonu: Bu komisyonun amacı, ülke imajının Avrupa’daki karar vericiler ve kamuoyu nezdin-de olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamak, dolayısıyla Türkiye’nin AB üyelik sürecine ivme kazandırmak. 2005’te kurulan komisyonun başkanlığını, TÜSlAD’ın yeni yönetim kurulu üyelerinden Meral İnci Zaim üstlendi. Komisyona bağlı halen sadece Fransız Çalışma Grubu görev yapıyor. Bu grup, Fransa’daki “Institut du Bosphore” ile işbirliği halinde bu yıl da çeşitli etkinlikler yapacak. Komisyon, Almanya ve Fransa’dan ülkemize basın gezileri düzenlemeyi de planlıyor. Ayrıca Almanya’da çeşitli üniversitelerde öğrencilerin katılacağı etkinlikler yapılacak.

Büyük patronlar Afrika’yı keşfetti

TUSIAO, Türk iş dünyasının varlığını dünyada güçlendirmek için 2001 yılında TÜSİAD International’! kurmuştu. Bu birimin başkanlığını Osman Fevzi Boyner yürütüyor. İhracatı artırmak, ülkeye yabancı sermaye çekmek ve dış ülkelerdeki ‘akıllı’ yatırımlarımızı

desteklemek TÜSİAD International’in öncelikli stratejik hedefleri. Söz konusu hedefler üç coğrafi bölgede odaklanıyor. Bunlar BRIC ülkeleri ve yükselen pazarlar, komşu ve çevre ülkeler ile ABD, Almanya ve İtalya gibi know-how açısından gelişmiş ülkeler. TÜSİAD’dan bir heyet, bu yıl Irak, Hindistan ve Çin’e ziyarette bulunacak. “Yeni Davos” olarak gösterilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılınacak. Bu forumda “Türkiye-Rusya İş Forumu” düzenleneceğini de belirtelim. TÜSİAD, Afrika’yı da ciddi olarak gündemine almış durumda. Bu yıl Afrika’da nasıl iş yapılacağına yönelik bir seminer düzenlenecek. TÜSİAD International’in gündeminde İtalya ziyaretleri ile Türkiye-ABD İş Forumu ve ikinci Türk-Alman CEO Forumu’nu düzenlemek de var.

Rahime Baş Uçar / paradergiBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu