Kariyer ve İş

Çanakkale Ayvacık Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Çanakkale Ayvacık Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Çanakkale Ayvacık Belediyesi itfaiye eri alımı yapacaktır. Çanakkale ve çevresinde ikamet eden vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu alımın ilanı aşağıda yer almaktadır. Belediye bünyesinde itfaiye eri olarak çalışmak isteyen takipçilerimiz ilanı inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Çanakkale/Ayvacık Belediye Başkanlığından Sınavla İtfaiye Eri Alımı İlanı
Çanakkale/Ayvacık Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21 ikim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. , 16. ve 17 nci maddelerine bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine göre Başkanlığımızda boş bulunan ve aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca aşağıda belirlenen taban puanı alıp başkanlığımıza başvuruda bulunan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.Hizmet Sınıfı; Kadro Unvanı; Kadro; Kadro Adeti; Cinsiyeti; KPSS Puan Türü; Taban Puanı; Öğrenim Durumu
GİH; İtfaiye Eri; 9; 5; E/K; KPSSP3; 40; 4 Yıllık Fakülte Mezun Olmak
GİH; İtfaiye Eri; 10; 2; E/K; KPSSP93; 40; 2 Yıllık Meslek Yüksek İtfaiyecilik Bölümü

Aranan Şartlar
1 .Türk Vatandaşı olmak,
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle: hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, deflet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.Sözlü sınav tarihi olan 01 / 11 / 2011 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
5.Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
6.Tartılınca ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında(v) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
7. Kalıcı, bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,
8. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yada tecilli olmak.
9. Ayni kişi hem önlisans hem de lisans diplomasını kullanarak iki ayrı kategori için başvuru yapamaz. Bu kişilerin başvurulan geçersiz sayılacak, KPSS puan türünden farklı bir üst öğrenimi bitirenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir.
10. Kamu personeli Seçme Sınavı (KPSS), 2010 yılı sınavına girmiş olmak ve listenin Birinci sırasında belirtilen kadrolara atanmak için KPSSP3 puan türünden en az 40, İkinci sırada belirtilen kadrolara atanmak için KPSSP93 puan türünden en az 40 puan almış olmak,

Başvuru Yeri Ve Şekli:
Başvuru Süresi : 03/10/2011 Pazartesi günü başlayıp 14/10/ 2011 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. ( Mesai saati bitiminde sırada olan adaylar bitene kadar kayıt alınacaktır.)

Başvuru Şekli: Başvurular şahsen, Çanakkale/Ayvacık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Ümmühan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:3 17860 Ayvacık/Çanakkale adresine yapılacaktır.
Başvurular yapıldığı gün ölçü ve tartı işlemleri yapılarak yönetmeliğe uygun şartları taşıyanlar sözlü sınava girmeye hak kazanmış olacaklardır. Boy ve kilo tespit formu onaylı olmayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektik
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Bilgi için, 02867121893/104 nolu telefondan yardım alınacaktır.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
1.Aday tarafından doldurulacak olan başvuru formu (Boş başvuru formu örneği Belediyemizden temin edilecektir.
2. KPSS sınav sonuç belgesi,
3. T,C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
4-Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf [1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.
5.Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi ibraz edilecektir)
6.Sabıka kaydı, askerlikle ilişiği olmadığı ve görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan alınacaktır.
7. Boy ve kilo tespitine ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış, onaylı belge,
Sınava Çağırılacak Adayların Açıklanması:
KPSS başarı puan sırasına göre sınava çağırılacak adayların listesi 21/10/ 2011 Cuma günü saat 12.00 den sonra www.canakkaleayvacik.bel.tr internet sitesinde yayınlanacaktır,

Sınav Yeri Ve Saati
Sözlü Sınav 01 / 11 / 2011 Salı günü saat 10.00 da Çanakkale/Ayvacık Belediyesi Toplantı Salonunda ayrıca dayanıklılık sınavı şeklinde yapılacaktır.
Sınav giriş belgesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

Sözlü Sınav Konuları
1.Belediye itfaiye yönetmeliğinin 16. maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,
2.T.C.Anayasası – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu – Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat – Uygulamalı Fiziksel Aktiviteleri ve Genel Kültür.
Not: Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Ayrıca adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav Şekli Ve Değerlendirme:
İtfaiye eri giriş sınavı sözlü ve dayanıklılık testi (Belediyemiz toplantı salonunda ve itfaiyesinde] olmak üzere İki aşamada yapılacaktır. Sözlü sınav, sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere Yönetmelikte atanma için ön görülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları değerlendirilir.Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonunda sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir.

Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen listedeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip etlen Üç gün içinde liste halinde Belediye ilan panosunda ilan edilir. Ayrıca Belediyemiz internet sitesinden duyurulur. Sınav sonuçlan adaylara da ayrıca yazılı oîarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ile bunların Belediyeye teslim süreleri belirtilir.

Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır. Tebligatta belirlenen süre içerisinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Sınav Komisyonu; sınav sonucunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve bu durumu Belediye internet sitesinden adaylara duyurur.Bir Yorum

  1. bu kadar insan para harcadı aman harcadı ve oraya geldi siz sınavı iptal ediyorsunuz 40 puanlar giremedi diye mi oy veriğimiz bir parti nasıl böyle olabılıyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu