Anasayfa / Kariyer ve İş / Çanakkale Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Çanakkale Belediyesi İtfaiye Eri AlımıÇanakkale Belediyesi İtfaiye Eri Alımı, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Elemanı Alımı, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Personeli Alımı, Çanakkale Belediyesi İş İlanları, Çanakkale Belediyesi İş Başvurusu, iş ilanları, iş başvuruları

Çanakkale Belediyesi itfaiye eri alımı yapmaktadır. Çanakkale ve çevresinde ikamet eden vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu alımın ilanı aşağıda yer almaktadır. Belediye bünyesinde itfaiye eri olarak çalışmak isteyenler, ilgili yerlere başvurularını yapabilirler.

Çanakkale Belediye Başkanlığı’ndan Sınavla İtfaiye Eri Alımı İlanı
Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. , 16. ve 17 nci maddelerine bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine göre Başkanlığımızda münhal bulunan ve aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

Alım Yapılacak Personel Kadroları
S.No Hizmet; Sınıfı; Kadro Unvanı; Kadro Derecesi; Kadro Adedi; Cinsiyeti; KPSS Puan Türü; Taban Puan; Öğrenim Durumu
1; GİH; İtfaiye Eri; 9; 3; E /K; KPSSP3; 60; Fakültelerin 4 Yıllık Bölümlerinden Mezun Olmak.
2; GİH; İtfaiye Eri; 10; 3; E /K; KPSSP93; 60; Fakültelerin 2 Yıllık İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği MYO Mezunlarının Öncelikli Fakültelerin 2 Yıllık Programlı MYO Mezunu Olmak
TOPLAM 6 Adet

Aranan Şartlar
1) 657 Sayılı Devlet Memurları kanunda aranan şartları taşıyor olmak
2) Türk Vatandaşı olmak,
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) Sözlü sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
6) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
7) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında(+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
8) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden ön lisans mezunu adaylarda KPSSP93 türünde en az 60 puan ve lisans mezunu adaylarda KPSSP3 türünden en az 60 puan almış olmak.

  Batman Üniversitesi Sözleşmeli Personel AlımıBaşvuru Yeri Ve Şekli
Başvuru Süresi
22/09/2011 perşembe günü başlayıp 23/09/ 2011 cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. ( Mesai saati bitiminde sırada olan adayların kayıtları alınacaktır.)
Başvuru Şekli
Başvurular şahsen, Çanakkale Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İsmet Paşa Mah. Atatürk Cad. No: 39 adresine yapılacaktır.
Başvurular yapıldığı gün ölçü ve tartı işlemleri yapılarak yönetmeliğe uygun şartları taşıyanlar sözlü sınava girmeye hak kazanmış olacaklardır. Boy ve kilo tespit formu onaylı olmayan adayların müracaatı kabul edilmeyecektir.
Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Bilgi için, 02862171079/1114 ve 1116 nolu telefonlardan yardım alınacaktır.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
1)Aday tarafından doldurulacak olan başvuru formu (Boş başvuru formu örneği Belediyemizden temin edilecektir.
2)KPSS sınav sonuç belgesi.
3)T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
4)Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.
5)Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi(aslı ibraz edilecektir)
6)Askerlikle ilişiği olmadığı ve görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan alınacaktır.
7)Boy ve kilo ölçümü – Her hangi bir sağlık kurulundan alınacaktır.

Sınava Çağırılacak Adayların Açıklanması
KPSS başarı puan sırasına göre sınava çağırılacak adayların listesi 23/09/ 2011 cuma günü saat 17.00 den sonra www.canakkale.bel.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.

Sınav Yeri Ve Saati
Sınav 07/10/ 2011 Cuma günü saat 10.00 da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda ayrıca dayanıklılık sınavı şeklinde yapılacaktır.
Sözlü Sınav Konuları
1)Belediye itfaiye yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,
2)T.C.Anayasası
3)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
4)657 sayılı Devlet Memuru Kanunu,
5)Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat,
6)Uygulamalı Fiziksel Aktiviteler,
7)Genel Kültür.
8)Dayanıklılık Testi.

Sınav Şekli Ve Değerlendirme
a). Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. b). En yüksek başarı puanından başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar da YEDEK aday belirlenir.
b). Sınav sonuçları Belediyemizin web sitesinden (canakkale.bel.tr) İnternet adresinde ve Belediyemizin ilan panosunda 10/102011 Pazartesi günü duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak tebliği edilecektir. Ataması yapılan kişi belirtilen tarihler içersinde göreve başlamaz ise yerine yedek adayın ataması yapılacaktır.
c).Süresi içerinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.
d). Sınav Komisyonu sınavı iptal edebilir ve bu durum sınava girecek adaylara internet adresinden bildirilir. Sınav Komisyonu sınav sonunda personel alımı için ilanı çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu ve her hangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin atamaları yapılsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Konferanslara Katılarak Parlak Bir CV Yazmak

Parlak ve ilgi çekici bir CV yazmak. Orijinalinin simülasyonu olan Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir