Anasayfa / Kariyer ve İş / Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN (ÇOMÜ) ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Doçentlerin Rektörlüğe, Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurular şahsen elden yapılması gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 25 maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belilenen öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması, Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri ( beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri , kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli sureti ile anabilim dalını belirtir dilekçe, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, bilimsel yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerine ulaştırmaları çalışmaları ve varsa gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir