Anasayfa / Teknoloji İnovasyon / Çok fonksiyonlu yazıcılar dönemi

Çok fonksiyonlu yazıcılar dönemi

Kurumsal pazarın büyüdüğü yazıcı pazarında cirosal büyüme daha çok lazer teknolojisine sahip ürünlerde yaşanıyor. Türkiye lazer yazıcı pazarı, yaklaşık 300 milyon dolar civarında. Artık kullanıcılar ihtiyaç duydukları tüm fonksiyonları tek bir cihaz üzerinden elde etmek istiyor. Bu talep de çok fonksiyonlu yazıcılara eğilim artırıyor.

Şirketlerde çalışma koşullan, iş yapma yöntemleri değiştikçe ihtiyaçlar da buna göre farklılaşıyor.

cok fonksiyonlu yazici

Burada en çok değişen ise genelde kullanılan teknolojiler. Ofiste en çok kullanılan teknoloji ürünlerinin başında da yazıcılar geliyor.

Yazıcı pazarındaki büyüme ve ürün çeşitleri de ihtiyaçların değişimine bağlı olarak gelişiyor. Yazıcı pazarında hizmet veren kurumlar, buna bağlı olarak yeniliklere uygun şekilde farklı çözümleri pazara sunuyor. Pazarın büyümesi özellikle kurumsal taraftan, cirosal olarak ise lazer teknolojisine sahip ürünlerden oluyor.

KURUMSAL PAZAR BÜYÜK

Global yazıcı pazarının talimini büyüklüğü 700 milyar dolar seviyesinde. Bu pazann 360 milyar dolarlık bölümü ticari yazıcılar kategorisine ait. Pazann yüzde 36’sı Amerika, yüzde 31’i Avrupa, yüzde 30’u ise Asya kıtasında bulunuyor. Türkiye’nin toplam ticari yazıcılar pazanndaki payı ise yüzde 1 seviyelerinde.

Türkiye pazarının adetsel olarak yüzde 50’si kurumsal, yüzde 50’si bireysel müşterilerden oluştuğu tahmin ediliyor. Kurumsal müşterilerin kullandığı yazıcıların ortalama maliyetleri, bireysel kullanıcıların cihazlarına göre daha yüksek olduğu için pazann cirosal olarak yüzde 60-65’lik bölümünü kurumsal ürünler oluşturuyor.

PAZARIN YAPISI

IDC verilerine göre 2012 yılında Türkiye lazer yazıcı pazan yaklaşık 300 milyon dolar civarında ve bu değer son üç yıldır çok fazla değişmedi. Aslında adetsel bazda değişiklik olmasına rağmen parasal değerin aynı kalmasının en önemli nedeninin yazıcı fıyatlarında düşme eğilimi olması olarak gösteriliyor. Pazarda adetsel olarak mürekkep teknolojisi bazlı ürünlerin, cirosal olarak lazer teknolojisi bazlı ürünlerin hakimiyeti mevcut. Lazer teknolojisine sahip ürünler hızla düşen donanım fıyatlan ve düşük toplam sahip olma maliyetleri ile kullanıcılara önemli avantaj yaratarak daha da cazip hale geliyor.

EĞİLİM ÇOK 0KI FONKSİYONLUYA

IDC verilerine göre lazer yazıcı pazannda halen bireysel ev kullanıcılarının payı yüzde 5 oranıyla çok düşük. Bu tip kul-lanıcılann daha çok inkjet tipi cihazlan tercih ettikleri görülüyor. Adetsel orana bakıldığında en büyük payı küçük ve orta ölçekli işletmelerde görülüyor. Her satılan 100 lazer yazıcının 70 tanesi bu müşteri segmentine gidiyor. Geri kalan oranın yüzde 15’i ise büyük ölçekli şirketlerde bulunuyor. Ancak adetsel olarak yüzde düşük olmasına rağmen, daha üst gmp pahalı ürünler bu tip müşteriler tarafından tercih edildiğinden, parasal değerde bu oran daha yukanda oluyor. Eğitim ve kamu sektörünün payı ise yüzde 5-7 civarında bulunuyor.

SON EĞİLİMLERSon beş yıl yazıcı pazarı incelendiğinde tek fonksiyonlu yazıcılardan çok fonksiyonlu yazıcılara kayma eğiliminin devam ettiği görülüyor. Çünkü pazarda düşen fiyatlar ve üreticilerin bu eğilimi destekledikleri kampanyalar bu tip çok fonksiyonlu cihazlara talebi artırıyor. Aynı nedenle pazarda siyah beyaz yazıcılardan renkli yazıcılara, özellikle renkli çok fons-kiyonlu yazıcılara talep kaymasını da gözlemleniyor.

Teknolojinin hayatlarımıza daha fazla girmesi ile müşterilerinde ürünlerden beklentileri değişiyor. Artık kullanıcılar ihtiyaç duyduklan tüm fonksi-yonlan tek bir cihaz üzerinden elde etmek istiyor. Bu talep de çok fonksiyonlu yazıcılara eğilim artınyor. Bu pazarın büyüklüğü geçtiğimiz yıllarda yüzde 30 seviyesinde iken şu an yüzde 33’e çıkmış durumda.

MOBİLİTE EKTİSİ

“Günümüzde hepimiz bir yarış içindeyiz. İhtiyacımız olan işleri tek bir cihaz üzerinden hızlı bir şeldlde yapmak istiyoruz. Bu da çok fonksiyonlu yazıcılara talebi hala sıcak tutuyor” diyen Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Ahmet Gürle, bunun bir başka boyutunun cep telefonlannda görüldüğüne dikkat çekiyor.

Gürle, “Artık PC’den çok cep telefonundan işlerimizi hallediyoruz. Bu nedenle yeni versiyon çok fonksiyonlu yazıcılarda mobil cihaz bağlantısı aranan bir özellik oldu. Temel çok fonksiyonlu ürünlerde yazıcı, tarayıcı, fotokopi ve faks’ın dışında mobil bağlantı, USB tarama, e-mail göndenne gibi diğer fonksiyonlar da beklenir hale geldi” diyor.

Pazarda bir başka trend ise mobi-lite. Son yıllarda yazıcı teknolojilerinde gelişmeler, diğer bağlantılı IT ürünlerdeki gelişmelere paralel ilerlediği görülüyor. Mobilite günümüzde iş hayatının önemli bir parçası ve iş hayatında akıllı mobil telefonlar ve tabletlerin kullanımı artıyor. Bu nedenle mobil kullanıcıların bu tip mobil cihazlardan zahmetsiz baskı alması önemli hale geldi. Bunun neticesinde hem bireysel bazda, hem de kurumsal bazda çeşitli mobil baskı çözümleri yazıcılarla entegre çalışacak şekilde geliştiriliyor.

Canon olarak bu konuda kullanıcılarına rahatlık sağladıklarını söyleyen Canon B2C Pazarlama Müdürü Saygın Süzen, “Kullanıcılar dokümanlarını, mobil uygulama sayesinde direkt telefon ya da tabletlerden baskıya dönüştürebiliyor ya da Google Cloud print (Bulut bağlantı) destekli olan yazıcılarımızla, istedikleri yerden baskı gönderebiliyor” diyor.

BULUT BASKIDA DA TREND

Bunun yanı sıra bulut sistemlerine entegrasyon da yazıcılarda yeni uygulamalar içeriyor. Yeni yazıcılarda bulut özelliği de bulunuyor. Xerox Türkiye Ofis Grubu Pazarlama Müdürü Erhan Aslantiirk, “Örneğin Xerox ConnectKey teknoloji konseptiyle taranan belgeler popüler bulut sistemlerine (Google Docs, Dropbox, Evemote, vs) tek tuşla OCR işleminden geçirilip Word, Excel gibi ofis dokiimanlan şeklinde gönderilebiliyor, ortak bulut paylaşımına açılabiliyor” diyor.

Aynca Erhan Aslantiirk, Sharepoint gibi belge sistemlerine de doğrudan entegrasyon birçok adımı elimine ederek kullanıcılara büyük rahadık sağladığını söylüyor. Öte yandan bu akıllı özellikleri de işletmelerin kendi iş akışları ile uygulamalarını direkt çok fonksiyonlu yazıcılann içine entegre edebilmelerini sağlayan uygulama widget’lerini oluşaı-rabilecek platform sağlandığını ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde bunlar aynı Apple Appstore veya Google Play Store uygulamalan gibi internetten paylaşılabilecek uygulamalar olacak, isteyen kullanıcılar bu uygulamalan kendi çok fonksiyonel cihazlanna yükleyebilecek.

ENERJİ TASARRUFU ÖNEMLİ

Yazıcı pazarında bir diğer istenen özellik ise çevreye duyarlı ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler olması. OKI Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut,“Yazıcı pazarında son yıllarda öne çıkan en önemli teknolojiler tasarruf, çevreye duyarlılık ve uzaktan kontrol-yönetim alanlarında yoğunlaşıyor” diyor. Lusi Adut, yazıcıların daha az enerji, sarf malzemesi kullanarak daha fazla ve kaliteli baskı yapmasını ayrıca uzun ömürlü kullanımı sağlayan tasarrufu ve çevreye katkıyı, uzaktan yazıcı kontrolü ve takibini sağlayan teknolojilerin ise Yönetilebilir Baskı Sistemlerinin (MPS) sağladığını ifade ediyor.

Gözde Yeniova / Ekonomist Dergisi
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir