Anasayfa / Ekonomi Haberleri / E-Ticarette Vergi Takibi Sıklaşıyor

E-Ticarette Vergi Takibi Sıklaşıyor

e-ticaret yapanlara sıkı takip gelecek

Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, e-ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve bütünüyle yasal bir zemine oturtulmasının artık kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Kilci, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi ile yürüttüğü ”Elektronik Ticaretin İzlenmesine Yönelik Ortak Proje”nin imza töreninde yaptığı konuşmada, gerek Türkiye’de gerekse dünyada bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucu geleneksel ticaretin dönüşüme uğrayarak sanal ortamlara taşındığını, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretin hacminin her yıl katlanarak arttığını belirtti.

Bilgi iletişiminin kolaylaşması ile elektronik ticaret hacmi artarken bir yandan da bu alanda meydana çıkan vergi kayıp ve kaçağının kavranabilmesinin önem kazandığına işaret eden Kilci, nitekim, 2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nda ‘internet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik teknik ve hukuki altyapının oluşturulması’ başlıklı 6 no’lu eylemin planlandığını, bu eylemin altında Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun sorumlu kuruluşlar olarak belirlendiğini anlattı.

Kilci, ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ”2009-2013 Stratejik Eylem Planı”nda; vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi hedefi altında, elektronik ticaret faaliyetlerini kavramak için uluslararası deneyimlerden faydalanma ve denetim tekniklerini geliştirmeye yönelik yeni çalışmaların yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

E-ticaretin Türkiye’de bir çok girişimci için yeni bir olgu olduğuna dikkati çeken Kilci, e-ticaretin bu çerçevede geleneksel iş yapış şekillerinden oldukça farklı olması dolayısıyla bir takım sorunlarının bulunduğunu belirtti. E-ticaret yapmak için bilgisayar ve internetin yeterli olduğunu anlatan Kilci, bu çerçevede e-ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve bütünüyle yasal bir zemine oturtulmasının da artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

”Vergisel yükümlülüklerinin farkında değiller”E-ticaret ile uğraşan bir çok kişinin, yaptıkları faaliyetler dolayısıyla bir takım vergisel yükümlülüklerinin bulunduğunu ancak bunun farkında olunmadığını ifade eden Kilci, ”Bir kısım kimseler ise, bu vergisel yükümlülüklerini nasıl yerine getirecekleri konusunda nereden ve nasıl bir bilgi alacaklarını bilmemektedirler.

Bugün bütün dünyada, vergisel uyumun sağlanması noktasında vergi incelemesi gibi zorlayıcı ve mükelleflere ağır mali külfetler getiren geleneksel yaklaşımların aksine, bilgi işlem teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak mükellefleri gönüllü uyuma yönlendiren daha modern yöntemler benimsenmektedir” dedi.

E-ticaretin izlenmesi ve kontrol altına alınması sürecinde devlet olarak e-ticareti engelleyici hukuki ve teknik düzenlemelerden kaçınmak gerektiğini vurgulayan Kilci, hatta tam tersine, e-ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmasının artık günümüzde bir gereklilik değil, zorunluluk olduğunu kaydetti.

Çünkü e-ticaretin çağın ruhuna uygun bir ticaret şekli olduğunu, bugün, dünya ile daha çok entegre olan Türkiye açısından da son derece önemli bir gelişme olduğunu ifade eden kilci, ”Bu noktada önemli olan husus Gelir İdaresi Başkanlığı olarak bizim, vergilemede tarafsızlık ilkesi gereği e-ticaret ve geleneksel ticaret arasında tarafsız olunmasını sağlamak ve bir haksız rekabete yol açmamaktır” diye konuştu.

”Hollanda’nın tecrübeleri bizim için önemli”

Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi ile ortaklaşa yaptıkları ”E-Ticaretin İzlenmesi ve Mükellef Uyumunun Sağlanması Proje”sinde; elektronik ticaretin izlenmesi ve buna yönelik araçların geliştirilmesi ve bu alanda mükellef uyumuna yönelik gerekli tedbirlerin alınması üzerine çalışmalar yapılmasının planlandığını anlatan Kilci, güvenilir bir e-ticaret ortamının oluşturulmasında belirsizliklerin ortadan kaldırılmasının hem e-ticaretin gelişimine hem de mükelleflerin mali yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacağını söyledi.

Kilci, Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi’nin, dünyadaki en iyi uygulamaları geliştiren bir İdare olması dolayısıyla, tecrübelerini kendileriyle paylaşmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Kilci, bu Proje sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde e-ticaret ile ilgili bir müdürlük kurulmasının planlandığını, bu müdürlüğün e-ticaretin mevzuat alt yapısının oluşturulması, e-ticaretin izlenmesi, ilgili kamu ve özel sektör kurumları ile e-ticaret faaliyetlerinin kavranması gibi konularında çalışmalar yapacağını kaydetti.

Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi Başkanı Eric Lampe ise Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapacak olmalarının kendilerini onurlandırdığını söyledi.

AA
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir