Anasayfa / Kariyer ve İş / Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.’den iş arayanlara öneriler

Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.’den iş arayanlara önerilerEfes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.’den iş arayanlara öneriler; “Temel yetkinliklerle bir CV’den fazlası olunabilir”

Efes Bira Grubu-Türkiye Bölge Başkanlığı İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Adnan Aktan

 

Sektöründe lider olan Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş., çalışanlarına yatırım yaparak gelişmelerini sağlamaya önem veriyor. Efes Bira Grubu-Türkiye Bölge Başkanlığı İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Adnan Aktan, gençlere kişisel vizyonlarını belirlemelerini ve kişisel yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmalarını tavsiye ediyor. Kişisel gelişimin, sonu olmayan bir öğrenme süreci olduğunu söyleyen Aktan, sürekli bu yönde çalışmak gerektiğini dile getiriyor.

 

Türkiye’de “bira” denilince akla gelen ilk marka olan Efes Pilsen, 1969’da İstanbul ve İzmir’de üretilmeye başlandı. Bugün Avrupa’da en çok tüketilen 10 bira markası arasında yer alıyor. Anadolu Grubu’na bağlı olan Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş., yurtiçindeki beş bira fabrikası, iki malt fabrikası ve bir şerbetçiotu işleme tesisiyle Türkiye’de yüzde 83 pazar payıyla sektörün lideri konumunda ve 50’nin üzerinde ülkeye de ihracat yapıyor. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Gürcistan, Moldova, Sırbistan ve Kazakistan’da yatırımları bulunuyor.

Efes Pazarlama ve Dağıtım’ın insan kaynakları stratejisi, şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgiyle çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insan gücü oluşturmak üzerine kurulu. Bu amaç doğrultusunda çalışanların performansı takip ediliyor ve gelişimi sağlanmaya çalışılıyor. Efes Bira Grubu-Türkiye Bölge Başkanlığı İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Adnan Aktan, çalışanların gelişimine önem verdiklerini ve “insana yatırım” yaptıklarını dile getiriyor. Geleceğin üst düzey yöneticilerini, mevcut çalışanları arasından seçmeyi prensip edindiklerini ve bu amaç doğrultusunda da kariyer planı sistemlerini uyguladıklarını ifade ediyor.

İşe alacakları nitelikli adayların öncelikle kurum kültürünün gerektirdiği özelliklere sahip olup olmadıklarına baktıklarını söyleyen Aktan, ayrıca adaylarda üniversite mezunu olma ve iyi seviyede İngilizce bilme özelliklerini de aradıklarını belirtiyor. Aktan, gençlerin iş hayatında fark yaratabilmeleri ve bir CV’den daha fazlası olmaları için “temel yetkinlik” diye ifade edilen birlikte çalışma, iletişim kurmak, analiz yapma ve karar verme gibi özelliklere sahip olmaları gerektiğini belirtiyor: “Yarın çalışma arkadaşlarımız olacak, bugünün genç üniversitelilerine, öncelikle kişisel vizyonlarını yani, hayattan beklentilerinin ne olduğunu tanımlamalarını öneriyorum.” Aktan, iş hayatına yeni atılan gençlere ise, çalıştıkları kurumun dinamiklerini iyi gözlemlemelerini ve bu dinamiklerin gerekliliklerini yerine getirmelerini tavsiye ediyor.

Şirketinizin insan kaynakları uygulamalarıyla ilgili bilgi verir misiniz?   

İnsan kaynakları misyonumuz; şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda gelişme ve büyüme stratejilerine katkıda bulunmak ve şirketimiz stratejileri doğrultusunda insan kaynakları stratejilerini geliştirmek ve bütün operasyonlarda insan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmek üzerine kurulu. İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz, şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgiyle çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insan gücü oluşturmak.

Şirketimize dahil olan tüm bölgelerin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanıyor. İnsan kaynakları stratejisi, şu temel politikalar altında yürütülüyor; stratejileri merkezi, politikaları yerel olarak belirlemek, doğru iş için doğru zamanda, doğru insanı bulmak, dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak, insan kaynağımızı Grubumuza rekabet avantajı yaratan taklit edilemez bir unsur olarak görmek.

Performans yönetim sisteminizle ilgili bilgi verir misiniz? Performans yönetiminde neleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Çalışanlarımız için yıllık olarak belirlediğimiz performans hedefleri, yönetim politikalarımızın niteliksel ölçümlemenin ötesinde, göstergelere bağlı olarak nicel bazda da değerlendirilmesine olanak tanıyor. Vizyon, misyon ve stratejilerimiz çerçevesinde çalışanlarımızın performansını takip ediyor, gelişim alanlarını tespit ediyor ve bu alanlarda çalışanlarımızın gelişmesini sağlıyoruz. Performans yönetim sistemi, çalışanlarımızın sadece geçmişte gösterdikleri performansı temel alan bir anlayışla değil, geçmişi kendine referans edinen, ancak tüm taraflarca paylaşılan hedefe ulaşmak yolunda arzu edilen aksiyonların tespit edildiği bir süreç. Bir başka deyişle sistem, sürekli gelişimi kendine prensip edinen bir anlayışla oluşturuldu.

Kariyer yönetim sisteminizle ilgili bilgi verir misiniz?

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacıyla her aşamada gelişimlerine büyük önem veriyor ve “insana yatırım” yapıyoruz. Çünkü Efes Bira Grubu Türkiye Bölge Başkanlığı, geleceğin üst düzey yöneticilerini, mevcut çalışanları arasından seçmeyi kendine prensip edinmiş bir organizasyondur. Böyle bir anlayışın gereği olarak çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak ve potansiyellerinin en üst seviyeye çıkmasına katkıda bulunmak amacıyla, kariyer planı sistemlerini yürütüyoruz. Bu sistemlerle, öncelikli olarak Efes’in rekabet avantajının sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz.

Uygulamalarımız arasında yer alan “Değerlendirme Merkezi” sürecinde, üst düzey yöneticilik pozisyonlarına aday olabilecek nitelikteki çalışanlarımızın farklı uygulamalar yardımıyla güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini tespit ediyor ve bu sürecin sonucunda yapılan tespitlerle adaylar için kapsamlı bir gelişim planı hazırlıyoruz. Bu ve benzeri uygulamalarla amacımız, zamanı geldiğinde adayların bir üst pozisyonda görev alması halinde bu pozisyonun gerekliliklerini yerine getirebilecekleri tecrübeye sahip olmalarını sağlamak.            
Monster Türkiye nitelikli gençlere, “Bir CV’den daha fazlası oldukları” mesajını veriyor. Size göre bir CV’den daha fazlası olmak nedir?

Temel yetkinliklerle bir CV’den fazlası olunabilir… 

Günümüz iş dünyasındaki adaylar, bir işe girebilmek için asgari düzeyde sahip olunması gereken, üniversite mezunu olmak ya da en az bir yabancı dil bilmek, gibi özelliklere cevap verebilecek nitelikte donanımlılar. Ancak bu özelliklerin ötesinde, “temel yetkinlik” diye ifade edebileceğimiz birlikte çalışma, iletişim kurma, analiz yapma ve karar verme gibi özellikler sayesinde adaylar fark yaratabiliyorlar ve bir CV’nin ötesine geçebiliyorlar. Bu nedenle çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişisel gelişim faaliyetleri bizim için çok önemli. Çalışanlarımıza her türlü desteği veriyoruz.   

  Lahmacunla 90 milyon dolara yaklaştı, 1700 kişi iş buldu

İşe alacağınız, bir CV’den daha fazlası olan nitelikli adaylarda hangi özellikleri arıyorsunuz?

Efes Bira Grubu olarak, dayanışma içinde çalışan, çağdaş, girişimci, mükemmeli hedefleyen bir aileyiz. Kurum kültürümüzün temelini oluşturan bu değerleri, ailemize yeni katılacak kişilerin de taşıması bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle değerlendirdiğimiz tüm adaylarda öncelikle, adayın kurum kültürümüzün talep ettiği özelliklere ne kadar sahip olduğunu sorguluyoruz. Beyaz yaka pozisyonlar için kurum kültürüne uyum kriterinin yanı sıra, olmazsa olmaz olarak nitelendirebileceğimiz diğer kriterlerimiz, adayın üniversite mezunu olması, iyi seviyede İngilizce bilmesi ve erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmesidir.

İletişim kurmak, birlikte çalışmak, analiz yapmak ve karar vermek, sürekli gelişmek ve iyileşmek, dayanıklı olmak ve inisiyatif kullanmak, iş ve müşteri odaklı olmak, kültürlerarası çalışabilmek, liderlik, stratejik düşünmek ve yönetsel etkinlik davranışlarını, çalışanlarımızın şirketimizi daha ileriye taşıyabilmek için sergilemesi gereken davranışlar olarak belirledik.  Adaylarımızın bu yetkinliklere yönelik kendilerini geliştirmelerini mümkün kılacak yüksek potansiyele sahip olmaları bizim için büyük önem taşıyor.

Nitelikli adayların şirketinize ne gibi katkıları oluyor? 

Nitelikli adaylar arasından seçerek tespit ettiğimiz Efes ailesinin her bir üyesi, şirketimizin vizyon, misyon ve stratejilerini hayata geçirmek için büyük bir özveriyle çalışıyor. Üstün niteliklere sahip çalışanlarımızın en öncelikli amacı, Efes’in mevcut konumunun devamlılığını sağlamanın da ötesinde, bu konumu daha üst bir noktaya taşımak. Çalışanlarımızın sahip oldukları üstün nitelikler, her geçen yıl büyüyen başarımızın sürdürülebilirliğinin teminatıdır.        

Aradığınız adayları bulmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?

İşe alım sürecini www.anadolukariyerim.com adresi üzerinden takip ediyoruz. Kurumsal olarak işe alım amacına yönelik oluşturulan web sitesi sayesinde, adayların Anadolu Grubu şirketlerinin tamamına ulaşabilmeleri mümkün. www.anadolukariyerim.com sitesinin yanı sıra başvuru yönetim sitelerini de nitelikli işgücüne ulaşmak için kullanıyoruz. Ayrıca, gerekli durumlarda adaylara ulaşmak amacıyla gazete ilanını da tercih edebiliyoruz.       

 Şirketinizde genç adaylara ne gibi iş fırsatları sunuyorsunuz?

Gençler kişisel vizyonlarını tanımlamalılar…

Efes Bira Grubu’nda işe alınan her bir çalışan performansına ve yeteneklerine göre eğitim ve geliştirme programlarına dahil ediliyor. Efes Bira Grubu çok kültürlü, yerel ama çok uluslu şirket anlayışını benimseyen, çalışanlarına eşit olanaklar sunan, tüm operasyonlar arasında sürekli bilgi ve insan kaynağı akışı olan, tüm yetkin çalışanların ilerlemeye heves duyacağı bir şirket olmak için, dünyadaki yenilik ve gelişmelere paralel olarak çalışmalarına devam ediyor ve bu anlamda adaylar için önemli kariyer fırsatları sunuyor.

Gençlere bir CV’den daha fazlası olmaları, yani nitelikli çalışan olmaları için öğrencilik yıllarında neler yapmalarını tavsiye edersiniz?

Günümüz iş hayatında bir şirket için en önemli amaç, rekabet avantajını devam ettirebilmek. Şirketlerin sahip oldukları en önemli kaynağın, insan kaynağı olduğu bilinciyle, şirketimiz için aranılan işe uygun, en üstün niteliklere sahip adayları bünyemize katmak insan kaynakları departmanı olarak bizim en öncelikli amacımız.Yarın çalışma arkadaşlarımız olacak, bugünün genç üniversitelilerine, öncelikle kişisel vizyonlarını yani, hayattan beklentilerinin ne olduğunu tanımlamalarını öneriyorum.

Vizyonlarına hizmet edecek şekilde, kişisel yetkinliklerini en üst seviyeye çıkartmak için ellerindeki tüm imkanları kullanmalarını, bu amaçla yabancı dil öğrenmeye önem vermelerini, iş hayatını tanımaya yönelik staj imkanlarını değerlendirmelerini ve çalışmayı arzu ettikleri sektörü yakından takip etmelerini, kısaca profesyonel hayata yönelik derslerini çok iyi çalışarak yetkinliklerini artırmalarını tavsiye ediyorum.  

Başarılı bir iş hayatı için gençlere neler önerirsiniz? İş hayatında nasıl davranmalı, nelere dikkat etmeliler?

Başarının anahtarı, çalışılan kurumun kültürüne ve çağın gerekliliklerine uyum göstermede  saklı. Bu nedenle iş hayatına yeni başlayan çalışanların, çalıştıkları kurumun dinamiklerini iyi gözlemlemesi ve bu dinamiklerin gerekliliklerini yerine getirmesi çok önemli. Buna ek olarak, gelecekte kendisinden talep edilmesi muhtemel bilgi ve becerilerin neler olabileceğini doğru öngörebilmek için dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve öngörünün gereğini yerine getirmek kişinin kariyer patikasında rakiplerine fark atmasına yardımcı olacaktır.

Ancak bütün bu saydıklarım, kişinin farkındalığının üst seviyelerde olmasıyla mümkündür. Bunu başarabilmek içinse, kişisel gelişimin, sonu olmayan bir öğrenme süreci olduğunu bilmek ve devamlı bu yönde daha iyiyi hedefleyerek çalışmak gerekir. Bu prensibi içselleştiren çalışan, bizim için önemli olan iletişim kurmak, birlikte çalışmak, analiz yapmak ve karar vermek, sürekli gelişmek ve iyileşmek, dayanıklı olmak ve inisiyatif kullanmak gibi yetkinlikler konusunda önemli mesafe kaydetmiş ve kariyerinde başarılı bir geleceği teminat altına almış demektir.    

 

Mehmet Adnan Aktan kimdir?

1955’te İstanbul’da doğdu. 1973’te Ankara Mustafa Kemal Lisesi’nden ve 1978’de Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına 1981’de Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş.’de Muhasebe Şefi olarak başladı. 1982-1988 arasında aynı görevi Anadolu Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.’de yürüttü. 1988-1995 döneminde Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş.’de Muhasebe Şefliği görevinde bulundu. Aynı şirkette 1995-1999 arasında İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştı. Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.’de 1999-2002 yıllarında Mali ve İdari İşler Müdürü olarak görev yaptı. 2002-2003 yıllarında İnsan Kaynakları Sistemleri Müdürlüğü ve 2003’te de İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevlerine getirildi. Aktan, 2003’ten beri Efes Bira Grubu-Türkiye Bölge Başkanlığı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütüyor.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

7 Yorumlar

 1. ibrahim Başyigit

  Selam ben ilçemizde Efes ürünleri ni satmak için tekel bayi ( dükkân) açmak istiyorum bana önerilerini ne olacaktır? Saygılar

 2. merhaba ben kadir akkaya bünyenizde çalışmak istiyorum tekstille uraşıyorum işten ayrıldım istanbul zeytin burnunda oturuyorum yaşı 40 açil çalışmam gerekiyor 0535 569 09 05 iyiçalışmalar saygılarımla

 3. Yunanistanın Kıklad adaları için (Rodos-Mikonos-Santorini-Paros) bayilik almak istiyoruz.Bu konuda firmanızın İstanbulda hangi yetkili birimi ve sorumlusu ile görüşmemi gerekmektedir.
  Tesekkürler
  SALİM AHMET
  YUNANİSTAN
  TEL.00306936295044

 4. güneşler otomotiv

  ağrı bölge bayılığı olmak istiyorum

 5. yaşar güleryüz

  efes pilsen gibi köklü bir kuruluşta çalışmayı hep hayal ediyorum nedeni ise sağlam büyük bir kuruluş olması, çünkü daha evvelki forlift operatörü olarak çalıştığım firmada hayatımı etkileyecek olan çok büyük miktarda tabii bizim için cok büyük olan (35)bin tl param kaldı bu para çocuklarımın geleceğiydi eğitimi yaşam sıtandartı idi fakat nasip değilmiş o para bize bazen işten eve gldiğimde çocuklarımın yüzüne bakarken Allaha dua ediyorum Allahım beni çocuklarıma karşı mahçup etme onların eğitimi ve geleceği için bana sağlam bir iş nasip et diye çünkü babam beni okutamamıştı lise üçte okulu bırakmak zorunda kaldım inşallah beni anlayan ve yardımcı olan birilerine sesim ulaşır diye ümit ediyorum 05388747359 Allaha emenet olun

 6. SEZER KAHRAMAN KARABULUT

  ŞİRKETİNİZ HAKKINDA GÖRÜŞÜM :
  EFES PİLSEN DÜNYACA BİR MARKA OLDUĞUNDAN TABİKİ İSTERİM BÖYLE BÜYÜK BİR BÜNYENİN KOLLARI ALTINA GİRMEYİ. DAHA ÖNCEDEN EFES PİLSEN ÇORUM BAYİLİĞİNDE BABAM BAŞTA OLMAK ÜZERE DİĞER AİLE FERTLERİMDE EFES BÜNYESİNDE MENMUNİYETLE ÇALIŞMIŞLARDIR. VERECEĞİNİZ GÖREV DEPARTMANINIDA SON DERECE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE,,ELİMDEN GELEN HERŞEYİN EN İYİSİNİ FEDAKARLIKLA YAPACAĞIMI BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİM
  tel: 0544 206 32 19

 7. yalova bayiliğinde calışmak için başvuru yapmak istiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir