Anasayfa / Ekonomi-Finans / Ekonomideki Büyüme Rakamları

Ekonomideki Büyüme Rakamları
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Servet Özkaya, Türkiye’nin yüksek büyüme hamlesi açısından iç piyasanın tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Özkaya, Türkiye’nin yeni bir ekonomik program açıklaması gerektiğini, söz konusu programda da cari açık ve istihdamın merkeze yerleştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

2010 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 5.5 oranında büyümeyle birlikte yılın ilk 9 aylık sürecindeki büyümenin yüzde 8.9 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Özkaya, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 15.4’lük artışla geçen yılın aynı dönemine gore 808 milyar TL’ye ulaştığı hatırlatarak, tüm bu rakamların da 2008 yılının son çeyreğinde yaşanan kriz döneminin artık tamamıyla geride kaldığını ortaya koyduğunu savundu.

“EKONOMİ YAVAŞLAMIYOR, BÜYÜME İVMESİNDEKİ ARTIŞ SÜRÜYOR”

Özkaya, “Bu veri, son derece kırılgan ve bıçak sırtı bir durumu yansıtan dünya konjonktürü açısından ele alındığında; son derece parlak bir sonuca işaret etmektedir. Üçüncü çeyrekteki bu büyüme, daha önceki çeyreklerde olduğu gibi Avrupa’da en yüksek ikinci büyümeye işaret ederken, mevcut eldeki verilere göre de dünyada Çin’den sonra kaydedilen en yüksek büyüme oranlarından birine tekabül etmektedir” dedi.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH’nin, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göreyüzde 6.4’lük artış gösterirken, yine mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış bir GSYH’nın değerinin, bir öneki döneme gore de yüzde 1.1’lik artışı ortaya koyduğunu anlatan Özkaya, söz konusu verinin de ekonominin yavaşladığına değil, tam tersine büyüme ivmesindeki artışın devam ettiğine işaret eden önemli bir gösterge olduğunu savundu.

“TÜRKİYE YENİ BİR EKONOMİK PROGRAM AÇIKLAMALIDIR”Dünya ölçeğindeki büyüme ivmesinin üçüncü çeyekte genel olarak gerilediğine işaret eden Servet Özkaya, “Buna göre dünya ekonominin tam olarak krizden kurtulmadığını ve Türkiye olarak da bunu hala taşıdığımızdır. Türkiye’nin, böylesi bir ortamda büyümesini sürdürmesi memnuniyet verici bir şekilde iç piyasanın sırtladığı görülmektedir. Bu bağlamda piyasalarda aktörlerin ekonomi yönetimine olan güveni ve geleceğe yönelik beklentilerinin olumlu yönde şekillenmiş olmasının önemi ortaya çıkmaktadır” diye

konuştu.

Türkiye’nin yüksek büyüme hamlesi açısından iç piyasının tek başına yeterli olmayacağını kaydeden Özkaya, burada ihracat ivmesinin korunmasının bir zorunluluk olarak öne çıktığını anlattı. Beklentilerin altında gerçekleşen üçüncü çeyrekteki verilerin, dış ticaretin büyümeyi aşağıya çektiğinin açıkça görüldüğünü dile getiren Özkaya, Türkiye’nin yeni bir ekonomik program açıklaması gerektiğini, bu konunun ‘2010 Yılı Ekonomi Raporu’nda genişçe yer verilip tartışıldığını hatırlattı.

“YENİ MODELDE CARİ AÇIK VE İSTİHDAM MERKEZE YERLEŞTİRİLMELİ”

Türkiye’nin finansal istikrarı kaybetmeden yeni modelin iki çıpası olarak cari açığı ve istihdamı merkeze yerleştirmesi gerektiğini savunan Özkaya, her ne kadar ‘Orta Vadeli Program’da belirtilen hedeflerin tutturulacağı yönünde oluşan söz konusu büyüme rakamının gerek üretim, gerekse de harcamalar açısından ele alındığında; ekonominin lokomotif sektörlerinden gelen büyüme verilerini tam olarak yansıtmadığını söyledi.

Özkaya, açıklamasını da şöyle sürdürdü; “Şöyle ki; yüzde 7.6 olan hane halkı tüketimi, yüzde 35’e varan özel sektör yatırımlardaki artış harcamalar açısından; yüzde 8.7 oranında artan imalat sanayi artışı, yüzde 24’leri aşan inşaat sektöründeki patlama ve yüzde 7’ler civarında gelen ticaret, ulaştırma ve mali aracılık sektöründeki büyüme ise üretim açısından, açıklanan genel büyüme verileriyle örtüşmemektedir. Keza, toplam ekonomideki payı yüzde 10’lara gerilemiş olan ve büyüme üzerindeki etkisi sınırlı

hale gelen tarım sektöründeki ön tahminlere dayalı verilerin de kesinleşen verilerden sonra yukarı yönde revize edileceğini tahmin ediyoruz.” Haber Fx


İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir