Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Ekonomik Krizden Etkilenmeyen Yatırım

Ekonomik Krizden Etkilenmeyen YatırımEkonomik Krizden Etkilenmeyen Yatırım, Krizde Yatırım Yapmak, Krizde Yatırım Fırsatları, Ekonomik Krizde Yatırım Fırsatı, Ekonomik Kriz

Mıt Sloan Manegement Revıew’un Boston Consultıng Company ile gerçekleştirdiği “2011 Sürüdürülebilirlik ve Yenilikçilik araştırması” Ekonomideki Yavaşlamaya Rağmen Sürdürülebilirlik Yatırımlarının Yavaşalamadığını Aksine Hızlanarak Arttığını Ortaya Koyuyor. Bu çalışma Sürdürürülebilirlik Yaklaşımlarına Göre Şirketleri “ÖNCÜLER” ve ” TEMKİNLİLER” Olmak Üzere İki Gruba Ayırıyor.
YÖNETİCİLER ve fikir liderleri ile dünya çapında gerçekleştirilen MIT Sloan Management Review’un Boston Consulting Company ile yaptığı ve bu yıl ikincis gerçekleştirilen “Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilk Araştırması” daha önceki ekonomik kriz dönemlerinden farklı olarak şirketlerin sürdürülebilirlik yatırımlarını azaltmak yerine artırdığını ortaya koyuyor.2009 yılında yapılan araştırmaya göre şirketlerin sadece 25’i bu yöndeki çalışmalarını hızlandırarak sürdüreceklerini belirtirken,2010 yılında yapılan araştırmada sürdürülebilirlik yatırımlarını artırdıklarını belirten şirketlerin oranı yüzde 59’a yükseliyor.Geleceğe dönük rakamlar ise çok daha iddialı.2011 yılında sürdürülebilirlik yönündeki çalışmalarının artacağını belirtenlerin oranı yüzde 70’e yaklaşıyor.
Sürdürülebilirlik anlayışı ve uygulamaları açısından şirketler farklı yaklaşımlar sergileyebiliyor.Öyle ki yalın üretim ve verimli organizasyon hedefiyle yıllardır yapılan çalışmaların yeni bir yönetim yaklaşımı olan sürüdrülebililik şapkası altında toplandığını düşünenlere rastlamak mümkün.
Kriz sonrası sürdürülebilirlik yatırımlarının artmasını yöneticiler bu yatırımlar neticesinde elde edilecek kazançlara bağlıyor.Kriz ve ekonomik yavaşlama dönemlerinde kaynak ve maliyet verimliliği önem kazanırken,sürdürülebilirlik yönünde yapılan çalışmalar da bu yönde fırsatlar sunuyor.Bu fırsatların tespit edilmesi,hem şirket hem toplum yarararına fayda sağlayacak şekilde kullanılabilmesi sürdürülebilirlik çalışmalarının da önünü açıyor.Araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu gibi yapılan çalışmalar içinde atıkların azaltılması ve enerji verimliliğinin yükseltilmesinin önceliklerin başınd gelmesini de bu eğilimi açıkça yansıtıyor.
Atık Yönetimi ve Kaynak Verimliliği Öne Çıkıyor
Örneğin johnson&johnson için etkin kaynak yönetimi aynı zamanda karlılığa yansıyan bir verimlilik aracı.Şirketin 2009 yılı sürüdürlebilirlik raporuna göre johnson&johnson 2005 ila 2009 yılları arasında enerji kullanımını azaltmaya yönelik 602tan fazla projeye imza attı.187 milyon dolarlık yatırıma karşılık gelen bu projelerle yıllık karbondioksit emisyonunun 129bin metrik ton azaltılması hedefleniyor.Gerçekleştirilen projeler kapsamında elde edilen yıllık enerji tasarrufu ise 247 bin megavat saati buluyor.yine aynı dönem içinde johnson&johnson atık miktarını yüzde 32 oranında azaltmayı başardı.Atıkların azalması üretim maaliyetlerinin düşmesine de katkıda bulundu.
Şirketler artık sadece kendi içlerinde gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışmaları ile de yetinmiyorlar.Çalışma ağları içinde bulunan paydaşlarının,tedarikçilerinin de bu yönde çaba göstermesini arzu hatta talep ediyorlar.Örneğin,Walmart Kanada önümüzdeki 5 yıl içinde tedarik zincirindeki atık,enerji ve ambalaj kullanımını azaltarak 140 milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor.Kaynak etkinliği konusundaki duyarlılık bir yandan müşterileri içine alırken diğer yandan üçüncü parti iş yapanlara ve tüketicilere kadar uzanıyor.Örneğin Unilever durulama esnasında daha az su kullanımı gerektiren çamaşır deterjanları satarak,bu ürünleri alan tüketicilerinin daha az su tüketmesine katkıda bulunuyor.Procter&Gample da benzer mantığa sahip.Çamaşır yıkamasında soğuk su kullanımını artırmaya yönelik deterjanlar geliştiren Procter&Gamble’ın tahminine göre eğer ABD de tüm kullanıcılar çamaşır yıkamak için soğuk suyu tercih ederse atmosfere 34 milyon ton daha az karbondioksit salınımını gerçekleştirecek.Bu miktar Kyoto protokolünde ABD için belirlenen hedef rakamın yaklaşık yüzde 7 ila 8 ine denk geliyor.şirketler geliştirdikleri bu tür ürünlerin tüketiciler tarafından daha fazla kullanmaya başlanması ile birlikte sürdürülebilirlik çalışmalarının etkisinin katlanarak artacağını öngörüyorlar.

  Orta Sınıf Ekonomi Büyüyor

“Öncüler” ve “Temkinliler”
MIT Sloan Management Review ve Boston Consulting Company’nin araştırmasına göre sürdürülebilirlik stratejisine göre şirketleri ikiye ayırmak mümkün:”Embracers” olarak tanımlanan “Öncüler” grubu sürdürülebilirliği benimsemiş,diğer bir deyişle bu çalışmalara kucak açmış kesimi oluşturuyor.Bu konuyu ağırdan alan,sürdürülebilirlik için yatırım yapmaktan çekinenler ya da dikkatli adımlarla ilerleyenler ise “cautious adopters”yani “Temkinliler” olarak adlandırılıyıor.
Öncülere göre şirketlerin sürüdürlebilirlik yatırımları arttıkça karlılık,pazar payı ve yeni müşteri kazanma potansiyeli de artıyor.Sürdürülebilirlik ve rekabet gücü arasındaki ilişki konusunda da iki grup farklı görüşlere sahip.Öncüler sürüdürülebilirlik stratejilerini kesinlikle rekabet üstünlüğü sağlayan bir araç olarak görüyorlar.Ancak öncü şirket kategorisinde olmak bu şirketlerin sürdürülebilirliği her yönüyle benimsedikleri anlamına gelmiyor.İçinde bulundukları sektöre ve önceliklerine göre öncü şirketlerin sürüdürülebilirlik öncelikleri de değişiyor.
İlk gruptakileri ayıran diğer bir unsur da sürdürürlebilirlik için yapılan çalışmaların sonuçlarının parasal değerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntılar.sürdürülebilirlik yatırımlarının geri dönüşünün ölçülmesi,finansal olarak ortaya konmasının zor olduğu durumlar öncülerin şevkini kırmazken,temkinliler aynı istekliliği göstermiyor.

Büyük Şirketler Başı Çekiyor
Araştırmadan ortaya çıkan diğer bir bulgu da sürüdürülebilirlik öncülerinin ağırlıklı olarak büyük şirketlerden oluşması…Öncüler arasında 1000den az çalışanı olan şirketlerin sayısı sadece yüzde 9.Çalışan sayısı 10binin üzerinde olan şirketlerin yüzde 34ü ise öncü konumuna giriyor.

Nuray Bulut :  Myfikirler
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Zenginlere Özel Portföy Önerileri

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tanımına göre, cebinde 1 milyon TL nakit parası olanlar “nitelikli yatırımcı” …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir