Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Enflasyona Endekslenen Maaş Zamları

Enflasyona Endekslenen Maaş ZamlarıenflasyonÜCRETLERE ve maaşlara, her yılın başında veya ortasında enflasyon oranında zam yapılması yalnız satın alma gücünün korunmasını sağlar. Bu yöntem ekonominin durgunluk veya kriz dönemlerinde reel ücretlerin iyice gerilemesini önler. Ekonominin büyüdüğü yıllarda ise enflasyona endeksli ücret zammı uygulaması çalışanların büyümeden yararlanmasına imkân vermez. Adil bir ücret sisteminde, işçi, memur ve emeklilerin, enflasyon oranı kadar bir zamla birlikte “refah payı” veya “gelişme payı” olarak adlandırılan bir ek zammı da almaları gerekir. Böylece çalışanlar ve emekliler büyüyen pastadan hak ettikleri payı almış olur. Aylıklara yapılan zam, enflasyon oranını aşmadığı takdirde ücretlilerin milli gelirden aldığı pay düşer. Bu durumda satın alma gücü korunur ama sabit gelirli kesim, varlıklı kesimlere göre yoksullaşır.

Ekonomideki büyümenin ücretlere yansıtılmamasının sonuçları istatistiklerde de görülüyor: TÜlK’in “Gelir Ve Yaşam Koşulları Araştırması” sonuçlarına göre işçi ve memurların en düşük gelirli yüzde 60’ının gelirden aldığı pay son beş yılda yerinde saydı. 2006 yılında yüzde 25.1 olan bu pay, 2008’de yüzde 26.0’ya yükseldikten sonra 2011’de yüzde 25.4’te kaldı.

Aynı araştırmaya göre maaş, ücret ve yevmiyeler toplamının, milli gelir içinde 2006’da yüzde 44.5 olan payı beş yıl içinde yüzde 48.4’e yükseldi. Ancak aynı dönemde işgücü içinde maaş, ücret ve yevmiye alanların oranı yüzde 58.8’den yüzde 61.7’ye çıktığı için gelir dağılımında dişe dokunur bir iyileşme görülemedi.
Gelişmiş ülkelerin bir bölümünde refah payı yerine ekonomideki verimlilik artışının ücretlere yansıtılması yöntemi tercih ediliyor. Bu ülkelerde enflasyon oranı ile verimlilik artış oranı toplanıyor ve aylıklara bu toplam oran kadar zam yapılıyor.

Türkiye’deki endeksleme yöntemi nedeniyle 2002-2011 yılları arasında, 10 ABD dolarından 23.9 ABD dolarına yükselen işçi başına verimlilik artışı da ücretlere eklenemiyor.

  Hangi Meslek Grupları Yeni İş Bulmada Daha Şanslı

Bu uygulamanın sonucu grafikte de net bir şekilde görülüyor. Özel sektördeki reel işgücü maliyetleri iki yıldır önemli bir artış göstermiyor.

Geliri düşük kitlelerin tüketim sepetindeki ortalama fiyat artışının, genel enflasyon oranından çoğunlukla daha yüksek olması da işçi ve memurları zarara uğratıyor.

Endeksleme, emeklilere ödenen maaşlarda da adaletsizliklere yol açabiliyor. 5698 sayılı yasa ile 2007’de getirilen bu yöntem sonunda oluşan dengesizlikler ancak intibak yasaları ile giderilebiliyor.

OLUMSUZ SONUÇLAR

Devlet memurlarına, özel sektördeki işçilere ve diğer elemanlara refah payı ödenmemesi, ilk bakışta devletin personel harcamalarını ve şirketlerin işgücü maliyetlerini azaltıyor gibi görünüyor. Ancak bu uygulama, aşağıda görüldüğü gibi, orta vadede ekonominin dengelerini bozdu ve büyüme oranının düşürdü:

■    Gelir adaletsizliği: İşgücünün düşük gelirli yüzde 60’ı refah payına karşılık gelen bir zam alamadığı için ekonomideki büyümenin nimetlerinden yararlanamadı. Yüksek gelirli yüzde 40’ın aylıkları enflasyon oranının üstünde arttığı için gelir dağılımında bozulma ortaya çıktı.

■    İç talepte duraklama: İşçi, memur ve emeklinin aylık artışlarının enflasyona endekslenmesi nedeniyle nüfusun çoğunluğunu oluşturan bu kesimin reel satın alma gücü artmadı. 2012 yılında iç talep ve tüketimdeki duraklamanın bir nedeni de endeksleme sistemi oldu. Tek tek işverenlerin kazancını artıran bu uygulama tüm işverenlerin aynı yolu izlemeleri durumunda iç talebi geriletti.

■  Düşük tasarruf oranı: Nüfusun çoğunluğunun satın alma gücü aynı kalınca aile bütçelerinde tasarruf için para kalmadı. En düşük gelirli ailelerin borçları arttı. Bu olgu TCMB’nin Kasım 2012’de yayınladığı Finansal İstikrar Raporu’nda şöyle anlatıldı: “Ülkemizde tasarruf oranlarının yıllar itibariyle düştüğü, alt üç gelir grubunun negatif tasarruf oranına sahip olduğu ve sadece en yüksek gelire sahip ilk iki gruptaki (dördüncü ve beşinci grup) ha-nehalkının tasarruf edebildiği göz önünde bulundurulmalıdır.”
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Devreden KDV İadesi Sorununa Çözüm Arayışı

Reel sektördeki finansal sıkıntılar nedeniyle, KDV iadesi tekrar hükümetin gündemine geldi. İadenin hızlandırılması ve bunun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir