Anasayfa / Kariyer ve İş / Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2012

Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2012

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi http://personeldb.erciyes.edu.tr/basvurudilekce.doc

2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya

3 Lisans diploma örneği (Onaylı)

4-Lisans transkript belgesi (Onaylı)

5-ALES belgesi fotokopisi

6-İlan edilen kadroya bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenim Durum Belgesi (Onaylı)

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylı)

8- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)

9- Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge(erkek adaylar için)

10- Savcılık belgesi

11- Hizmet belgesi (Daha önce kamuda hizmeti varsa)

NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.Başvurular; Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (2.Kat Akademik Büro) Kayseri

Tel.: 0 352 4374916

Faks: 0 352 4375264

D- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK,İNŞAAT MÜH.VEYA ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK ABD YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EN AZ İKİ YIL DENEYİMLİ OLMAK. Öğretim Görevlisi 1 01 Ağustos 2012
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK. Öğretim Görevlisi 1 01 Ağustos 2012
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE ALANINDA EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ OLMAK. Öğretim Görevlisi 1 01 Ağustos 2012
TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI MEZUNU OLMAK, ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ OLMAK Öğretim Görevlisi 1 01 Ağustos 2012
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir