Anasayfa / Kariyer ve İş / Erzurum Valiliği Sözleşmeli Personel Alımı

Erzurum Valiliği Sözleşmeli Personel Alımı

Erzurum Valiliği sözleşmeli personel alımı yapmaktadır. Erzurum’ da ikamet eden vatandaşlarımızı ilgilendiren bu ilanda; 5 büro personeli, 1 programcı alınacağı duyurulmuştur. Eğer sizde ilana başvurmak istiyorsanız, aşağıdaki şartları okuyarak başvurularınızı gerekli yerlere yapabilirsiniz.

T.C. ERZURUM VALİLİĞİ
Genel Şartlar:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48- maddesini belirtilen şartlan takmak
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerliğini yapmış yada erteletmiş olmak.
c) Görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

Büro Personeli

a) Hertıangi bir lisans programında mezun olmak
b) Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Mi Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kursu bitirdiğine dair sertifika sahibi olmak,
c) 2010 KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan türünden 70 vb üzeri puan almış olmak.

Sözleşmeli Programcı (Lisans ve Ön lisans Mezunlarından}

a) Üniversitelerin en az 4 yıl ve üzeri eğitim veren Bilgi İstemi, Bilgi Teknolojileri, Bilai ve Belge Yönetimi, Bilgisayar, Bilgisayar Bilim^Bilgisayar Bilimleri. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/Bilgisayar Brlımleri Mühendisliğe Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi. Bilgisayar Mühendisti, Bilgisayar öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri ve Ağlan, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknoloji Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisa¬yar Teknolojisi ve fem Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönelimi. Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enfo- malik/Büg^sayar- Enformatık, Bilgisayar ve Enformaük MühendisMgı- sayaı ve Konlrol öğretmenliği. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri. Mate¬matik-Bilgisayar Programcılığı, Yazılım Mühendisti bölümlerinde veya bunların denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen Yurtdışındaki bölümlerin hertongi birinden mezun olmak. Yada;
b) 2 yıl sureli eğitim veren önlisans programlarından Bilgi İstemi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Teknolojiler Bilgi Yönelimi. Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknıkerlığı, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama,Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönelimi. Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Weö Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Endüstriye! Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Mak;ne – Resi m – Kontrüksıyon, Bilgisayar Destekl» Muiıasebe, Bilgisayar Destekli Tasarım-Animasyon, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim. Bilgisayar Destekli Yayıncı lık,Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayarlı Muhase¬be ve Vergi Uygulama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim ve iletişim Teknolojisi ve Bildim ve Yönetim bölümlerinin hertıangi birinden mezun olmak.
c) Kamu Peısoneli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) ingiiizceden ene az D düzeyinde puan almış olmak veya bura eş değer IELTS veya TOEFL belgesi bulunmak.
d) Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin biliminde yeniden sınava girmeyendin yabancı dil bilgi düzeyi (0) düzeyi Oterak kabul edilir, e} 2010 KPSS B grubu, Lisans mezunları ıçm KPSSP3 puan türünden, Ünlisans mezunlarının da KPSSP93 puan türünden 70 ve iizeri puan almş olmak.
f) Mesleki tecrübesinin belirlenmesinde, bilişim personeli (programa) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabı sözleşmeli slatüdeki hizmetler ile SSK’ya tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belinteroi hizmet Sureleri esas alınır,
g)Değerlendirmede öncelik Lisans mezunlarına verilecek olup, lisans mezunu olmadığı takdirde, önlisans mezunlar değerlendirmeye alınacaktır.Başvuru Sekli Ve Sûresi:

1. Başvuru yapmak ssteyen adaylar www.erzurum.gov.tr adresinden temin edecekleri Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurup arasında Erzurum Valiliği il Yazı içleri Müdürlüği.i işlemler Şefliği adresine şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.
2 Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir.
3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasa! işlem yapacaktır.
4. Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendiğinde eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecektir.

Başvururu Sırasında İstenen Belgeler

a) Başvuru formu (Son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacaktır.)
b) Nülus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Noiu olacak}
c) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
d) 2010 KPSS B grubu snav sonuç belgesi veya internet cıktısı
e] MEB’den OnayJı bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersi gördüğüne dair
f)Yabancı dil betaesi fotokopisi (Programcı için) Not: istenilen belgelerin örnek veya fotokopiterl ile başvuru yapılacak,

Başvuruların Değerlendirilmesi Duyurulması Atama Ve Sözleşme İmzalanması

Valiliğimizce Oluşturulan Degerlendirme Komisyonu tarafından;
1. Sözleşmeli büro personel olarak başvurusu kabul edilen adayların başvuru suresi bekten sonra nitelikleri incelenecek başvurusu uygun otanlarda 1 isans mezunları 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türi), Onlisans mezunları ise
2010 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan’dan adaylardan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil iki katı kadar da yedek aday belirlenerek Valiliğimiz www.erzurum.gov.tr adresinden ilan edilecektir,
2. Asıl olarak yerleştirilmesi yapılan adayların beyan ettikleri adresline lebligat çıkartılarak, istenilen belgeleri verilen sûre içerisinde teslim ettikten sonra atamaları yapılmasını müteakip sözleşme imzalanacaktır,
3. Basan puan aralaması sonucunda puanların esrt olması halinde, yaşı küçük olan adaya öncelik tarınacaktrr,
4. Atama yapılmasını bak kazanan adaylardan verilen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya alaması yapıldıktan sonra süresi içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları göreve başlamış olsalar bile iptal edılec^, sözleşmeleri feshedilip ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayterdan atama yapılacaktır.
5. Yedek adayların atanma baklan yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay sureyle geçerli olup, görevine hiç başlamayan veya bandıktan sonra görevinden istila ederek ayrılan adayların yerlerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

Ücret
Unvanı ve Niteliği Hizmet Yılı Ayrık Brüt Ücret
Büro Personeli (Lisans Mezunu) 5 Yıldan az olanlar 1.252,22

Mesleki Tecrübesi İngilizce Düzeyi Ayrık Brüt Ücret
5 Yıldan fazla
A-B 2.018,58
0 1.941,26
D 1.929,99
A-B 1.846,88
3-5 Yıl
C 1.838,20
D 1.807,63
A-B 1.746,31
1-3 Yıl
C 1,672,71
D 1.631.67
A-B 1.508,27
0-1 Yıl
C 1.425,65
D 1.384,33
Yukarıda belirtiler ücretlere ilgili mevzuat çerçevesinde verilmesi gereken ek ödeme vb. ücretler aynca ilave edilir.

Diğer Hususlar:
1. Atamaları yapılmayan adayların başvuru evraklarını yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday taralından talep edilmesi halinde başvuru formu hariç diğerleri iade ler dikkate alınmayacaktır
2. Programcı için mesleki tecrübenin belirlenmesinde Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi rle 399 sayılı KHK’ye tabi kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır. Belgelerle birlikte 03/05/2011 – 17/05/2011 talihleri arasında başvurular alınacaktır
3. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir