Anasayfa / Kariyer ve İş / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi AlımıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapmaktadır. Eskişehir ve çevresinde ikamet eden vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu alımın ilanı aşağıda yer almaktadır. Eğer sizde üniversite bünyesinde çalışmak istiyorsanız, ilanı inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23, 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız, www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Sureti
5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (CD’ şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınlan, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvurulan, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşullan gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

  Başarılı Kobilerin Büyüme Hikayesi

Unvanı; Derece; Adedi; Birimi; Bölümü; Anabilim Dalı; Açıklamalar

Profesör; 1; 1; İlahiyat Fakültesi; Temel İslam Bilimleri; Tefsir; Tefsir Anabilim Dalında Çalışmış Olmak

Doçent; 1; 1; Fen-Edebiyat Fakültesi; Mat.ve Bilg.Bil.; Geometri; Yarı- Öklidiyen Uzaylarda Genelleştirilmiş Yan-Regle Yüzeyler Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent; 1; 1; Fen-Edebiyat Fakültesi; Biyoloji; Genel Biyoloji; Doktorasını Siklofosfamit Sitotoksisitesinin Periferik Kan, Kemik İliği ve Mesanede Çinko İle Önlemeyi Amaçlayan Alanda Yapmış Olmak

Doçent; 1; 1; Eskişehir Sağlık Y.O.; Sağlık Kurumları İşletmeciliği Alanında Yüksek Lisans ile Yönetim ve Organizasyon Alanında Hem “doktora” Hem de “Doçentlik” Unvanı almış olmak. “Örgüt Kuramı” Alanında Çalışmaları Olmak

Yrd. Doç.; 3; 1; Eğitim Fakültesi; İlköğretim; Sınıf Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç.; 3; 1; Fen Edebiyat Fakültesi; Fizik; Atom ve Molekül Fiziği; Montecarlo Yönteminin Uygulamaları Hakkında Çalışmış Olmak

Yrd. Doç.; 3; 1; Eskişehir Sağlık Y.O.; Hemşirelik Alanında Doktora Yapmış Olmak
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir