Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Esnafa Yönelik Destek Kampanyaları

Esnafa Yönelik Destek KampanyalarıTürkiye genelinde gerek ticaret odaları gerekse gerekse esnaf odaları tarafından esnafa yönelik büyük bir destek kampanyası başladı. Makro ölçekli işletmelerin gölgesinde sıkıntılar çeken esnaf için çeşitli illerde alışveriş festivalleri düzenleniyor, uygun faiz oranlarıyla krediler veriliyor, en önemlisi de sektörün en büyük sorunu olan kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik olarak çırak okulları açılıyor.

Türkiye’de 491 meslek kolunda faaliyet gösteren, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna (TESK) bağlı bulunan 13 mesleki federasyon ve 82 birlik bünyesindeki 3 bin 98 odaya kayıtlı yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkâr bulunuyor.

Esnaf, ekonomik kriz, küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete uyum sağlayamama, yetersiz sermaye, gelenekçi ticari modeller, proje üretememe, tüketici tercihlerine cevap verememe, işbirliği ve kümelenme kültürünün eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya.

Zira bu sorunların çözümüne yönelik olarak, Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP) Yüksek Planlama Kurulunca 2010 yılında kabul edildi.

Bununla birlikte, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği bir çerçeve yönetmelik olarak yürürlüğe alındı. Kısa sürede Genel Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Ar-Ge, inovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, işbirliği – Güçbirliği Destek Programı 2010 yılında KOBİ’lerin kullanımına sunuldu. 2011 yılı ortalarında devreye alınan Gelişen işletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile yürürlükte olan destek programı sayısı yediye çıkarıldı. Bu programlardan esnaf ve sanatkârlar da yararlanabiliyor.

Zira KOSGEB, 2009 yılına kadar imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere hizmet ve destek sağlıyordu. Ancak KOSGEB’in, hizmet ve ticaret sektörlerinin de hedef kitlesine dâhil edilmesiyle, daha çok esnaf ve sanatkâra ulaşmaya başlandı. Bu amaçla organizasyonel yapısını yeni döneme uygun hale getiren KOSGEB’in veri tabanında kayıtlı KOBİ sayısı 700 bini aştı ve bu miktarın yaklaşık yüzde 45’ini esnaf ve sanatkârlar oluşturdu. Bunun yanı sıra ticaret odaları ve esnaf odalarının da esnaf üyelerine yönelik hazırladıkları çeşitli projeler bulunuyor.

Esnaf yetiştirmeye yönelik okullardan esnaf şenliklerine, iletişim maliyetlerini düşürecek projelere kadar çeşitli illerde esnafa yönelik top-yekün seferberlik ilan edilmiş durumda. Kapak haberimizde esnafa yönelik geliştirilen projeleri araştırdık. Bunun yanı sıra verilen destekleri de haberimizde bulabilirsiniz.

• 8 bin esnafa destek verdi

Esnaf ve sanatkârlara KOSGEB Destek Programlan kapsamında 2010-2013 yılları arasında toplam 92 milyon TL destek verdiklerini söyleyen KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, toplam destekledikleri esnaf ve sanatkâr sayısının ise yaklaşık 7 bin 900’e ulaştığını belirtiyor.

Son dönemde Girişimcilik Destek Programı dâhilinde yürüttükleri Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri kapsamında Yeni Nesil Esnaf ve Sanatkârların yetişmesine katkı sağladıklarını ifade eden Kaplan, şöyle devam ediyor:

“Bu konuda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile imzalanan protokol kapsamında, KOSGEB desteklerinin TESK’e bağlı kuruluşlar, üyeleri ve KOSGEB hedef kitlesi içinde yer alan KOBİ’ler tarafından daha etkin kullanılabilmesi ve esnaf-sanatkar adaylarına yönelik girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, girişimciliğin geliştirilmesini teminen TESK ve bağlı kuruluşlarınca KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin verilmesi ve KOSGEB Yeni Girişimci Deste-ği’nden yararlandırılması da hedefler arasında.”

• Uygulamalı girişimcilik

KOSGEB ve TESK arasında yapılacak işbirliği ile esnaf ve sanatkarların KOSGEB Destek Programlarından daha etkin faydalanmasını sağlamak üzere ortak etkinlikler ve toplantılar düzenlenecek, TESK ve bağlı kuruluşları tarafından KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecek ve bu eğitimleri tamamlayarak eğitime katıldığını belgeleyen, iş planı KOSGEB tarafından kabul edilen ve kendi işini kuran esnaf ve sanatkârlara 30 bin TL’si geri ödemesiz, 70 bin TL’si de geri ödemeli olmak üzere toplam 100 bin TL limitli KOSGEB Yeni Girişimci Desteği kullandırılabilecek.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri kapsamında, esnaf ve sanatkarların işlerini kurmadan önce iş fikirlerine yönelik yapılabilirlik analizleri ve pazar araştırması çalışmalarına da yer verilecek.

• Yeni nesil esnaf

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, eğitimlere büyük önem verdiklerini, bu konuda ulusal ve uluslararası nitelikteki birçok kurumla işbirliği yaptıklarını söylüyor. Hedeflerinin kurulan işletmeler içerisinde esnaf ve sanatkarların oranını artırmak olduğunu dile getiren Palandöken şöyle konuşuyor: “Kursiyerler en az 70 saatlik eğitimden geçecek. Bu eğitimin sonunda iş planları kabul edilen ve işletmelerini kuran esnaf ve sanatkarlara işletmedeki kuruluş masraflarını desteklemek için 30 bin lirası geri ödemesiz, işletmenin makine, teçhizat gibi ihtiyaçlarını karşılamak için de 70 bin liralık sıfır faizli, 2 yıl ödemesiz, 4 seneye yayılan ödeme planı olan kredi sağlanacak.”

Böyle bir projenin 40 yıldır hayata geçirilmesini istediğini dile getiren Bendevi Palandöken, “Aldığı eğitimin gereği olarak mesleğini icra edecek esnafları ‘yeni nesil esnaf’ olarak niteliyoruz. ‘Yeni nesil esnafların bilgi ve rekabet kabiliyetinin yüksek olması için çalışıyoruz. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri yeni nesil esnaf ve sanatkarın işyeri açmasına büyük katkı sağlayacak” diyor.

• 130 milyon TL kredi

Kaplan, 2002 yılında esnaf ve sanatkârlar yüzde 47 faizle kredi kullanırken, günümüz itibariyle bir yıldan kısa vadeli kredilerde yüzde 4, bir yıldan uzun vadeli kredilerde ise yüzde 5 faizle kredi kullanabildiklerini hatırlatıyor. Kaplan, yeni destek programlarına ek olarak, global ekonomik krizden KOBİ’lerin mümkün olduğunca az etkilenmesine yönelik, doğal afetlerden zarar gören esnaf ve sanatkarın korunmasına, myfikirler.com ihracatı artırmaya ya da istihdam oluşturmaya yönelik olarak kurguladıkları kredi faiz destek programlarıyla on binlerce esnaf ve sanatkarın çok düşük maliyetli banka kredisi kullanmaları sağlandığını ifade ediyor.

“KOSGEB finansman kredileri kapsamında sadece imalatçı esnafa yönelik uygulanan kredide 5 bin 108 esnafın 130 milyon TL hacminde kredi kullanmasını sağladık” diyen Kaplan, ayrıca, 2008-2013 döneminde uygulanan diğer yatırım, işletme, ihracat kredileri ile birlikte yaklaşık 100 bin esnafın 2,7 milyar TL hacminde kredi kullandığını sözlerine ekliyor.

• Genç esnaftan yetiştiriyor

Bunun yanı sıra esnaf odaları ve ticaret odalarının da esnafa yönelik gerek düzenledikleri organizasyonlar gerekse ulusal ve uluslararası girişimleriyle çeşitli destekleri olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan biri de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB). İstanbul’da faaliyette olan resmi kayıtlı 255 bin esnaf ve sanatkarın üst kuruluşu İSTESOB. İstanbul’da İSTESOB’a bağlı 152 oda bulunuyor. Ayakkabıcılar Odası, Bakkallar Odası, Fırıncılar Odası Berberler Odası, Kuaförler Odası, Mobilyacılar Odası gibi çeşitli meslek gruplarının yer aldığı odalardan üyelere sahip.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, her yıl Ahilik haftası kutlamalarının İSTESOB’a bağlı tüm oda derneklerimizi korumak ve esnaf kültürünü yaşatmak adına bu tür etkinliklere önem veriyoruz” diyen Yılmaz, ayrıca yılın esnaf sanatçısını seçtiklerini, kamuoyunda esnaf imajının desteklenmesi gereken bir değer olduğunu hatırlattıklarını da sözlerine ekliyor.

Ayrıca İSTESOB’a bağlı esnaf, kredi ve kefalet kooperatiflerinden düşük faizlerle kredi alma imkanı kazanıyor. Çeşitli telekom şirketleriyle ve bankalarla yapılan anlaşmalar sayesinde esnaf indirimlerden faydalanıyor. ‘Genç Girişimciler Yetişiyor’, ‘Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Merkezi’ projeleriyle de esnafa destek olunuyor. Bu projelerle işyerlerinde stajyer, çırak ve kalfa olarak çalışan gençlerin kariyerlerini planlamaları için desteklenmesi, meslek seçimi aşamasında bulunan öğrencileri yönlendirme ve rehberlik desteği sağlanarak mesleki eğitime ilginin arttırılması hedefleniyor.

• Çırak okulu kuruyor
Esnafa yönelik olarak çeşitli eğitimler de verdiklerine dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Meslek kolları ile ilgili sürekli yeni yasalar çıkıyor ve mevzuat değişiklikleri odaları harekete geçiriyor. Örneğin, 2013 yılında uygulanmaya başlayan gıda yasası ve denetim şartlarına karşılık hijyen eğitimi bu yılki en belirgin etkinlikler oldu. Bu eğitimler ayrı ayrı meslek grupları için İSTESOB merkez binasında yoğunlaşmaya konulan iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası odaları İSTESOB’un bu yılki baş gündemi oldu. Ve bu konuda odalara verilen eğitimler devam ediyor.”

İSTESOB işletmeler Üstü Eğitim ve Teknoloji Merkezi Okulu’nun açılmasıyla esnafa büyük bir destek sağlayacaklarını ifade eden Yılmaz, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu okulla birlikte, çeşitli sektörlere çıraklar kazandıracaklarını, okulda aynı zamanda kaybolan mesleklerin yer aldığı bir müze açacaklarını belirtiyor.

İzmir’in esnaf lisesi

Esnafa destek veren odalardan biri de İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB). il çapında 129 meslek odasını ve bu odalara kayıtlı aktif 144 bin esnaf sanatkarı çatısı altında toplayan İESOB, eğitim çalışmaları başta olmak üzere birçok projeye imza atıyor. Türkiye’de, bir esnaf birliğinin adını taşıyan ilk ve tek esnaf lisesi olan, İESOB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, hizmete girdiği 2006 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. İESOB, Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesleklerin tanıtılması, eğitim hizmetleri, akademik becerilerin artırılması, teknolojik gelişmelerin aktarılması konularında işbirliği protokolleri imzalamış.

  Dokuz aylık bilançolar ve hisse hareketleri

Her yıl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan, mesleki teknik eğitim öğrenci veya kursiyerlerine girişimcilik, bilimsel düşünme ve yaratıcılık kazandırılmasını hedeflediklerini söyleyen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, ayrıca Ar-Ge ve eğitim yapan meslek odalarına da destek verdiklerini belirtiyor.

• Almanya’dan bilgi transferi

AB üyesi ülkelerle teknolojik entegrasyonun sağlanması, İzmirli esnaf sanatkarların mesleki yenilikleri takip ederek gerekli donanıma kavuşması için, Almanya’dan Münster Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile başlatılan teknolojik eğitim-bilgi alışverişi yaptıklarını belirten Mutlu, şu bilgileri veriyor:

“Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi iş Sağlığı ve Uygulama Merkezi (İSAMER) ve İESOB’nin ortak çalışması ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve güçlendirilmesi hedefleniyor. İSAMER’in bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler verecek. İzmir Kalkınma Ajansı ile de Bir Elin Nesi Var-Küme-lenme’ projesi, Yeşil Ev projesi, Oto Sanayi, Mobilya, Metal işleri, Döküm Küçük Sanayi Siteleri Araştırma Çalışması’ projesi, Ebruli projesi, Alo Esnaf İzmir projelerimiz mevcut.”

• Uşak’ta alışveriş festivali

3 bin 500 üyeye sahip Uşak Ticaret Odası da esnafa destek veren kurumlardan biri. Odanın başkanı Mustafa Kuvvet, üyelerinin yüzde 62’sinin tacir ve esnaftan oluştuğuna dikkat çekiyor. 2013 yılında ‘Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Alışveriş ve Tanıtım Festivali’ adı altında 650 firmanın katılımı ile şenlik düzenlediklerini söyleyen Kuvvet, önümüzdeki yıl da bu etkinliği, kapsamım arttırarak yapacaklarını ifade ediyor. Bunun yanında tacir ve esnaf üyelere yönelik nefes aldıracak yeni proje üzerinde de çalıştıklarını belirten Kuvvet, şunları söylüyor:

“Bunun yanında Uşak ürünleri ile ilgili de çalışmalarımız olacak. 2013 yılında düzenlediğimiz Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Alışveriş ve Tanıtım Festivali, 41 günde 141 bin 484 çekiliş kuponu, 2 bin kişilik konser bileti ile 8.4 milyon TL üzerinde satış rakamına ulaştığımız büyük bir organizasyon oldu. Burada özellikle sponsorlarımız olan Garanti Bankası, TÜPRAG, Coca Cola firmalarına teşekkür etmek istiyorum. En sevindirici olanı da bölge illerimizin de bizden alışveriş şenliği ile ilgili destek alması ve bizim şenliğe benzer şenliği yapmaları oldu. Önümüzdeki yıl ilginin daha da fazla olacağını düşünüyoruz.”

• Kalifiye eleman yetiştirecek

Esnafımıza yönelik yeni projeler geliştirdiklerini ve en kısa sürede uygulamaya başlayacaklarını bildiren Kuvvet, çarşıda yaşanan durgunluğu dönemsel olarak değil yıla yayarak çözmeyi hedeflediklerini kaydediyor.

Bunun yanında yerel ürünlerle ilgili bir çalışma yapacaklarını vurgulayan Kuvvet, “Esnafımızın önündeki en büyük sıkıntının mesleki eğitimdeki büyük eksiklik olarak görüyorum. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de esnaf ve sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyaçlarını çözmek olacak. Bu konuda mesleki eğitim projelerine ağırlık veriyoruz, mesleki eğitim kompleksi kurma çalışmalarına başladık” diyor.

Garanti’den Anadolu’da esnafa özel ürünler

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, esnafın yer aldığı sektörlere ve faaliyet alanlarına yönelik özellikleri araştırdıklarını ve bu alanlara yönelik doğrudan ihtiyacı giderecek ürünler tasarladıklarını söylüyor. Esnafa, sadece kimlik belgesi ile bir günde 20 bin TL’ye kadar kredi kullandırdıklarını belirten Karadere, şunları söylüyor:

“Türkiye’de POS sahibi her üç işyerinden birinin tercihi olan üye işyeri ağımızla esnafın ihtiyaç duyduğu her türlü POS hizmetini hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Ayrıca bir şirket kartı olan Easy kart kullanıcısı farklı sektörlerdeki esnaf özel POS fiyatlandırmasıyla, Garanti üye işyerleri arasına katılabiliyor, çeşitli avantajlardan faydalanabiliyor. KOBİ’m Garanti’de sigortası ile yangın, hırsızlık, su baskını, cam kırılması, deprem gibi en çok gerçekleşen risklere karşı işyerlerini güvence altına alan işyeri büyüklüğüne göre değişen teminatlı ürünümüzü KOBİ’lerin hizmetine sunduk, ihtiyaca göre 19 TL’den başlayan fiyatlarla 3 farklı limitle küçük işletmelerimizi sigortalıyoruz.

2013 yılında özellikle Anadolu’da faaliyet gösteren esnaf müşterilerimize özel ürün ve hizmetlerle farklı fırsatlar sunmaya başladık. Örneğin yakın zamanda 5 ilde hayata geçirdiğimiz Esnafa Fırsat Şenliği kampanyamızla birlikte bu illerdeki esnafımızın her türlü ihtiyacı için fırsatlar sunuyoruz. Finansman ihtiyacı olan esnafımıza 50 bin TL’ye kadar 36 aya varan vadelerle tahsis ücretsiz kredi imkanı, bonus üye işyeri olmak isteyenlere düşük komisyon oranları, bireysel emeklilik sistemine girmek isteyenlere ise aylık minumum 200 TL ödeme ile yüzde 25 devlet katkısının yanı sıra yönetim gideri kesintisi, giriş ve erken çıkışta ertelenmiş giriş aidatı olmaksızın bireysel emeklilik sistemine giriş imkanı tanıyoruz. Ayrıca tüketicilere sunduğumuz, bonus üye işyerlerinden yapılacak 4 adet 50 TL ve üzeri alışverişe, 20 TL hediye bonus kampanyası ile de bonus üye işyerlerine cirolarını artırma şansı sunuyoruz. Tam anlamıyla fırsat şenliği diyebileceğimiz bu kampanyadan faydalanmaları için esnafımızı 30 Haziran tarihine kadar Garanti şubelerine bekliyoruz. Anadolu’da gerçekleştirdiğimiz bu fırsat şenlikleri yıl içerisinden farklı illerle devam edecek.”

Esnaf odalarından sorunlara 6 çözüm önerisi

Esnaf tanımı en büyük I sıkıntılardan biri. Bu sorunun ortadan kaldırılması için Bakanlıkça mesleğin özelliğine göre, çalıştırılan işçi sayısı ve yıllık net satış hâsılatı üzerinden tacir veya esnaf ayrımı yapılabilir. Bu ayrıma göre 10 kişiden az yıllık çalışanı istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu bir milyon TL’yi aşmayan, esnaf olarak değerlendirilebilir.

Meslek kolları, detaya göre değil mesleki yakınlıkları dikkate alınarak yeniden belirlenebilir.

Oda aidatları Fransa’da olduğu gibi vergi beyannamesinde gösterilebilir ve vergi dairesi tarafından tahsil edilerek odaya aktarılabilir.

Fiyat tarifelerinin kim tarafından belirleneceği birbirine zıt kanun maddeleri nedeniyle net olarak ortaya konulamıyor. 5 bin 362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62’nci maddesinde, fiyat tarifelerinin bağlı oldukları odalarca hazırlanıp, Birlik tarafından onandığı belirtiliyor. Öte yandan 5 bin 216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 (f) bendi ile 5 bin 393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 (p) bendi ise bu yetkiyi Belediye’ye veriyor. Bu çelişki düzeltilebilir.

KOSGEB kanalıyla KOBİ’lere sağlan kredi ve hizmetler toplamı bölümlere ayrılabilir. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere ayrılacak kredi oranı eşit şekilde önceden belirlenebilir, dağıtımı da buna göre yapılabilir.

Esnaf ve sanatkârın işyerini açma tarihinden başlayarak en az 5 yıl süreyle ticari kazancına sıfır vergi oranı uygulanabilir. 5 yıldan sonra kademeli bir şekilde vergi oranları yavaş yavaş artırılabilir.

Odalardan esnafa tavsiyeler

Yatırım, üretim ve stok kararlarınızı gerileyen talebe göre alın.

Düşük stok ile çalışmaya önem verin.

Çek ve senet kullanımı yerine olabildiğince peşin çalışmaya özen gösterin.

Kredili işlemler mümkün olduğunca enflasyonun ve faizlerin düşme eğiliminin görülmeye başlandığı yılın ikinci yarısına bırakılmalı.

Döviz geliri olmayanlar dövizle borçlanmamalı.

Üyeler faaliyet gösterdikleri alanlarda mesleki ve sektörel değişimleri yakından izlemeli, meslek içi eğitime ve vizyon yenilenmesine daha fazla önem vermeli.

Vodafone’dan esnafa özel tarife

Vodafone iş Ortağım ile esnaf ve sanatkârlar için bir kampanya başlattı. Vodafone iş Ortağım çatısı altında esnaf için hazırlanan ‘Esnaf Avantaj Tarifeleri’ni kullanan esnaf, birbiriyle ücretsiz konuşurken, tarifeye katılan yakınları da ücretsiz konuşma hakkını kazanıyor.

Vodafone Esnaf Avantaj tarifelerinde, 12 fatura dönemi taahhüt veren esnaf 1 TL ekstra ücret karşılığında mevcut tarifelerindeki dakikalar, SMS’ler üçe katlanırken, data içeren tarifelerde iki kat data limiti seçeneği sunuluyor. Vodafone CEO’su Serpil Timuray, ülkenin sürdürülebilir bir zeminde kalkınmasının yolunun, iş dünyasının daha yenilikçi ve verimli hale gelmesinden, rekabetçiliğini artırarak büyümesinden geçtiğini düşündüklerini söylüyor. Timuray, “Vodafone Türkiye olarak bu itici gücün iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyor ve şirketlerimizi dolayısıyla ülkemizi bu yolculukta hep daha ileriye götürmek için faaliyetlerimizi düzenliyoruz” diyor.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Momentum odaklı stratejide öne çıkan hisseler

BIST-100 endeksi 2019 yılının geride kalan 13 işlem gününün 11’inde günü yükselişle tamamlamış durumda. Yılın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir