Kariyer ve İş

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel İş Başvurusu

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Alımla ilgili detaylar aşağıdaki ilanda yer almaktadır. Üniversite bünyesinde çalışmak isteyen takipçilerimiz, ilana başvurularını yapabilirler.Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek-2.maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı; Adedi; Aranan Nitelikler
Hemşire; 13; Hemşirelik Lisans Programından Mezun Olmak.
Hemşire; 10; Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
Fizyoterapist; 1; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Diyetisyen; 1; Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından hükümlü bulunmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
2- Herhangi bir Kurumda 4/b sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
3- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Başvuru Şekli Ve Yeri
1- Başvurular; ilanın web sayfamızda yayımladığı 06.10.2011 Perşembe gününü izleyen 15 gün içinde (21.10.2011 mesai bitimine kadar) Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (söz konusu belgelerin noter tasdikli veya aslı görülmek üzere beraber getirilecek) şahsen yapılacaktır.
2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçları
Yerleştirmede Lisans mezunları için KPSSP3, Lise mezunları için KPSS94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Hemşire kadrosu için yedek sayısının da yetersiz kalması halinde mezuniyet gurupları arasında karşılıklı aktarma yapılarak ilan edilen pozisyonlara atamalar yapılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/b fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu
2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Aslı gösterilecektir.)
3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Aslı gösterilecektir.)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf (1 adet)4 Yorum

  1. ali taş elazığ palulu yum 28 yaşındayım kırklar mah. yükselen sok no 29 kat 2 de oturuyorum kiracıyım ne iş verirseniz yaparım

  2. çalıştığım şirket iflas etti.maaş alamıyorum.Ailemi geçindirmek zorundayım.Lütfen beni değerlendirin.

  3. Tekniklerim Fırat’dan mezunum Elazığ’da ikamet etmekteyim 84 doğumlunun..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu