Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Forex İşlemleri Yeni Forex Düzenlemesi

Forex İşlemleri Yeni Forex Düzenlemesi

Döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlere ilişkin esaslar düzenlendi.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu işlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 3 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğine göre, piyasa yapıcılığı faaliyetinde bulunacak aracı kurumların, alım satım aracılığı ve türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesine sahip olmaları, bu faaliyetler için öngörülen asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları gerekiyor.

Ayrıca piyasa yapıcılığı faaliyetinde bulanacak aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu olmak üzere üniversite mezunu ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev araçlar lisans belgesine sahip kaldıraçlı alım satım işlemleri ihtisas personelinin bağlı olduğu ve finans piyasalarında en az 3 yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisi ile üniversite mezunu, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev araçlar müşteri temsilcisi lisans belgesine sahip yeterli sayıda müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon lisans belgesine sahip, en az lise mezunu muhasebe ve operasyon sorumlusunun istihdam etmeleri gerekiyor.

Tebliğe göre, söz konusu işlemlerde müşterilere uygulanacak kaldıraç oranı 100:1’i geçemeyecek. Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranı değiştirme ve varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine haiz olacak.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, uygulanacak kaldıraç oranı söz konusu oranı geçmemek kaydıyla aracı kurumlarla müşteriler arasında serbestçe belirlenecek. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca yüzde 100’üne kadar nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz teminat olarak kabul edilecek.

Teminat oranının hesaplanması, teminat takibi ve teminat tamamlama yükümlülüğü ile pozisyonların otomatik kapanmasına ilişkin esaslar ve teminat olarak yatırılan nakdin başka bir para birimine çevrilmesinde esas alınacak kurlar çerçeve sözleşmede belirlenecek.Teminatlar rehnedilemeyecek, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemeyecek ve üçüncü kişilere devredilemeyecek. Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenecek.

VADELİ İŞLEMLER ARACILIK ŞİRKETLERİNİN KURULUŞU

Vadeli işlemler aracılık şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları yeniden düzenlendi.

Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğinde, Vadeli işlemler aracılık şirketi münhasıran, borsada işlem gören mala dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri alım satımına aracılık, borsada işlem gören kıymetli maden ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına aracılık, borsada işlem gören her türlü türev araçların alım satımına aracılık, kurulun kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin esasları düzenleyen Tebliği kapsamındaki tanıtım aracılığı faaliyetlerinden en az birini yürütmek üzere Kuruldan yetki belgesi almış şirket olduğu belirtildi.

Tebliğe göre, Kuruldan türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi alan şirketler, ilgili borsaya veya borsalara Borsa Üyelik Belgesi almak üzere başvurmak zorunda olacaklar. Şirketler, Kurulun aracılık faaliyetleri ve aracı kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yurt dışındaki piyasalarda türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunabilecekler.

Tanıtım aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere kurulacak şirketlerin ödenmiş sermayesinin 826 bin liradan az olmaması gerekecek.

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİ VE SERMAYE YETERLİLİKLERİ

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğine göre, aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında, aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak, değerleme günü itibariyle müşteri bazında hesapladıkları müşterilerine karşı yükümlülükleri toplamının yüzde 5 i, hesaplanan özsermayelerinden indirilecek.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde, müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi faaliyetini yürütmek isteyen aracı kurumlar, alım satım aracılığı faaliyeti için sahip olunması gereken özsermaye tutarının 10 katı kadar, müşterilerden gelen emirlerin temsilci sıfatıyla kabul edilmesi ve bu emirlerin gerçekleştirilmek üzere başka kuruluşlara yönlendirilmesi faaliyetini yürütmek isteyen aracı kurumlar ise alım satım aracılığı faaliyeti için sahip olunması gereken özsermaye tutarının 3 katı kadar özsermaye bulundurmak zorunda olacaklar.

Döviz kuru riski net açık uzun ve net açık kısa pozisyonlardan yüksek olanının, sermaye yeterliliği tabanının yüzde 2’sini aşan kısmı üzerinden yüzde 8 olarak hesaplanacak.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir