Kariyer ve İş

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

Galatasaray Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacaktır. Alımla ilgili bilgiler aşağıdaki ilanda yer almaktadır. Üniversitenin bir personeli olabilmek için, ilanı inceleyerek ilgili yerlere başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


Genel Şartlar
657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
ALES’den alanlarındaki puan türünden (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda), en az 70 puan almış olmak,
ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS sınavından en az 50 puan almış veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.
Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge, ilan edilen kadro derecesine atanma şartları haiz olmak,
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

Muafiyet
Doktora derecesine sahip olan adaylar ile 31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılmış olan öğretim elemanları çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) dan muaf tutulurlar.

Özel Şartlar
Öğretim Görevlisi Kadroları İçin: En az yüksek lisans mezunu olmak, başvurduğu birimi belirttiği dilekçelerine, nüfus cüzdan örneklerini, mezuniyet belgelerinin aslını veya tasdikli suretlerini, Lisans Not Transkriptini, özgeçmişini, Merkezi Sınav (ALES) Belgesini (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgesini veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınan belgeyi (yabancı dil belgesi Fransızca dilinden olmalıdır), dört adet fotoğrafını ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına,
şahsen veya posta ile (Üniversitemiz web sayfasında belirtilen ilgili posta adresine) başvurulması gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

İletişim Bilimleri (Sinema)alanında doktora derecesine sahip olmak, Kamuda en az 10 yıl hizmeti bulunmak; Öğretim Görevlisi; 1; 10 Ekim 2011

İktisat alanında Yüksek Lisans yapmış olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 10 Ekim 2011

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar
657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
ALES’den alanlarındaki puan türünden (atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak,
ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS sınavından en az 50 puan almış veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.
Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge, ilan edilen kadro derecesine atanma şartları haiz olmak,
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.Muafiyet
Doktora derecesine sahip olan adaylar ile 31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılmış olan öğretim elemanları çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) dan muaf tutulurlar.

Özel Şartlar
Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin: adayların 35 yaşından gün almamış olmaları, başvurduğu birimi belirttiği dilekçelerine, nüfus cüzdan örneklerini, mezuniyet belgelerinin aslını veya tasdikli suretlerini (var ise yüksek lisans diploması) Lisans Not Transkriptini, özgeçmişini, Merkezi Sınav Belgesini (ALES), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belgesini (yabancı dil belgesi Fransızca dilinden olmalıdır), dört adet fotoğrafını ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına,
şahsen veya posta ile (Üniversitemiz web sayfasında belirtilen ilgili posta adresine) başvurulması gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak, Endüstri Mühendisliğinde Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak; Araştırma Görevlisi; 1; 10 Ekim 2011

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar
657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
ALES’den alanlarındaki puan türünden (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda), en az 70 puan almış olmak,
Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge, ilan edilen kadro derecesine atanma şartları haiz olmak,
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

Muafiyet
Doktora derecesine sahip olan adaylar ile 31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılmış olan öğretim elemanları çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) dan muaf tutulurlar.

Özel Şartlar
Okutman Kadrosu İçin: En az Lisans mezunu olmak, adayların başvurduğu kadroyu ve derecesini belirttiği dilekçelerine, nüfus cüzdan fotokopilerini, mezuniyet belgelerinin aslını veya tasdikli suretlerini, Lisans Not Transkriptini özgeçmişini, Merkezi Sınav (ALES) Belgesini(Lisans öğreniminde mezun olunan alanda), başvurulan kadronun gerektirdiği yabancı dilde ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınan belgeyi, iki adet fotoğrafını ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,
şahsen veya posta ile (Üniversitemiz web sayfasında belirtilen ilgili posta adresine) başvurulması gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Fakültelerin İspanyol Dili ve Edebiyatı Programından mezun olmak; Okutman; 1; 10 Ekim 2011


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu