Anasayfa / Şirket Haberleri / Garanti’den KOBİ’lere 2’nci el satış yapan site

Garanti’den KOBİ’lere 2’nci el satış yapan siteGaranti’den KOBİ’lere 2’nci el satış yapan site

Garanti Leasing, KOBİ müşterileri için www.leasingdepo.com sitesini hayata geçirdi. Siteye giren kullanıcılar iş makinelerinden, gayrimenkule kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünleri inceleyip, çok uygun fiyatlarla satın alabilecekler.

Garanti Leasing, ikinci el varlık satışına yönelik www.leasingdepo.com’u kurdu. Aynı zamanda sektörde bir ‘ilk’ olan web sitesinde, iş makinesi, gayrimenkul, taşıt, traktör, tekstil makinesi ve tıbbi cihaz dahil olmak üzere toplam 16 kategoride satış gerçekleştirilecek.

Sitede haberler, makine ekipman rehberi bölümleri ile sektöre! haber ve bilgiler de yer alacak. Kullanıcılar, sitedeki e-bülten özelliği sayesinde güncel bilgiler ve yeni satışa çıkanlan varlıkların bilgilerini anlık olarak takip edebilecek, satışa çıkan varlıklardan öncelikli olarak haberdar olabilecekler. Kullanıcılar site ilanlann-da yer alan, ekipmanlar için online teklif vererek başvurabilecekler. ilgilendikleri ekipmanların fiyatı düştüğünde ise siteye bıraktıkları online kayıt sayesinde haberdar edilip, kendi fiyat tekliflerini verebilecekler. Yine o anda ilgilendikleri ekipman ilanlarda yok ise online kayıt bırakarak kendilerine böyle bir ekipman satışa çıktığında öncelikli haber verilmesini sağlayabilecekler. Tüm başvurular uzman ekip tarafından titizlikle incelenip değerlendirildikten sonra alıcıların taleplerine hızlıca cevap verilecek.

Tüm alıcıları buluşturan platform

Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, sitenin iş makinesinden gayrimenkule, taşıttan traktöre, tekstil makinesinden tıbbi cihaza akla gelen tüm sektörlerdeki 2’nci el varlıklara ait satış ilanlarının yer aldığı, leasing işlemlerinden dönen 2’inci el var-lıklan, ilgili sektörlerdeki kurumsal ya da bireysel tüm alıcılarla buluşturan bir platform olduğunu söylüyor.

Sistemin işleyiş şekli ise şöyle:

Alıcılar sitede yer alan ilanlardaki ilgilendikleri varlıklar için online teklif vererek ilana başvurabiliyor. İlgilendikleri varlığın fiyatı kendisine yüksek geliyor ise fiyat düştüğünde haber verilmesi yönünde online kayıt bırakabilecekler ya da kendi düşündükleri fiyatı teklif edebiliyorlar. Hatta o anda ilgilendikleri bir varlık ilanlarda yoksa online kayıt bırakarak kendilerine böyle bir varlık satışa çıktığında öncelikli olarak haber verilmesini sağlayabiliyorlar. Garanti Leasing ekibi tüm başvurulan inceleyip değerlendirerek alıcıların taleplerine yanıt veriyor. Aynca haberler ve makine & ekipman rehberi bölümlerinde sektörel haber ve bilgilerin de yer alacağı sitedeki e-bülten özelliğiyle de alıcılar siteye kayıt olarak, güncel bilgileri ve yeni satışa çıkarılan ekipmanların bilgilerini periyodik olarak gönderilecek mailler yoluyla anlık olarak takip edebiliyorlar ve satışa çıkan varlıklan öncelikli olarak haber alabiliyorlar.

Hedef daha çok KOBİ

Garanti Leasing olarak hizmet verdikleri müşterilerin yüzde 69’unu KOBI’lerin oluşturduğuna dikkat çeken Ünal, şunlan söylüyor: “KOBİ’ler bizim stratejik olarak çok önem verdiğimiz, yıllarca desteklediğimiz ve her geçen gün daha çok portföyümüze kattığımız müşteri grubumuz. Kesintisiz 10 yıldır işlem adedindeki sür-dürdüpmüz liderliğimiz, bizim KOBİ firmalanna olan yakınlığımızın önemli bir göstergesi. Ancak sektörde hizmet verilen yaklaşık 45 bin firmanın varlığı göz önünde bulundurulduğunda, sektör olarak daha çok KOBI’ye hizmet verebiliyor olmalıyız. Leasingdepo ile birlikte KOBİ’ler 2’nci el varlık alimini daha kolay ve hızlı yapabilecekler ve istedikleri ekipmana web sitemiz üzerinden kolayca ulaşıp satın alabiliyor olacaklar.”

artan işgücü ihtiyacı ve değişen liderlik anlayışı, kadının eko nomik potansiyelinin değerlendirilmesini zorunlu kılıyor. Ülkemize bakacak olursak, 2023 ekonomik hedeflerine yüzde 26’lık kadın istihdam oranı ile ulaşmanın imkânsız olduğunu görüyoruz. Kadının işgücüne ve istihdama gerek profesyonel çalışan gerekse girişimci olarak katılması, üretim ve yönetim süreçlerine erkekler ile eşit bir zeminde dahil olması günümüzün gereği. Bunu vurgulamak için yeni dünya düzeni dediğimiz olguyu, kadının yükselen gücü faktörü ile irdeliyoruz.
Bu zirve kadın girişimciliğine nasıl bir boyut katıyor1 Zirvenin sonunda somut olarak gözlemlediğiniz pozitif geri dönüşleri var mı?

Öncelikle bir vizyon gelişimi ve hedef büyümesi oluyor. Katılımcılar farklı örnekleri ve farklı ölçekleri gördükçe hem yaratıcılık hem de cesaret tetikleniyor. Bunun yanı sıra, iş ortaklıktan kurulması ve networking önemli bir katkı oluyor. Aynca siyasi liderler ve karar alıcıların da katıldığı zirvemizde, kadının ekonomik güçlenmesi için politika taleplerimizi ve önerilerimizi iletme fırsatı yakalıyoruz. Örneğin, geçtiğimiz Zirve’de üzerinde uzun zaman lobi çalışması yaptığımız Kadın istihdam Teşvikleri’nin müjdesi verildi ve aynca Kadın istihdamı ve Fırsat Eşitliği konulu Başbakanlık Genelgesi’nin duyurusu, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer tarafından yapıldı. Makro ekonomik politikalara da nüfus edebilmek, Zirve’nin önemli bir artısı ve katılımcılan cezbeden bir yönü.

  Bordrolamada KOBİ’lere özel indirim yapıyor

Bu yılki zirvede ne gibi farklılıklar olacak

Bu yıl, yabancı iş insanlan heyetlerine ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca bu yıl ilk olarak zirvemizi iki tam gün değil, bir tam ve bir yarım gün olarak tasarladık, ikinci günümüz, yanm gün olacak olan kısım, iş geliştirme toplantılanndan oluşuyor. Katılımcı finans, girişimciler için bankacılık destekleri, Fırsat Eşitliği Modeli, gençler ve girişimcilik, teknolojide kadın gibi başlıklarla farklı odalarda farklı konulara odaklanan daha konsantre oturumlar olacak. Bu sayede, katılımcılann Zirveye daha fazla entegre olması, katkı sunması ve sürecin içine girmesi mümkün olacak. İlk gün yine her yıl olduğu gibi ana oturumlar ve ana tema konuşmalanndan oluşacak. Daha vizyo-ner ve ufuk açıcı tartışmalar ile zemini oluşturup ikinci gün bun-lan farklı projeler özelinde uygulamaya geçiriyor olacağız.

Kadın girişimciliğine hayat verecek 5 proje

KAGİDER; kadın girişimciliği kosunuda Türkiye’nin en aktif STK’ları arasında yer alıyor. KAGİDER’in gerçekleştirdiği bazı projeler ise şöyle:

1.    Kadın Girişimci Buluşmaları: Kadın girişimcilerin ekonomiye katkılarını ön plana çıkartarak, onları temel konularda bilgilendirmek, işlerinde yeni fırsatlar yaratmaları için teşvik etmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. Garanti Bankası ile ortaklaşa yürütülen projede KAGİDER, illerde verilen eğitimlere eğitmen desteği ve eğitmenlerin koordinasyonunu sağlıyor. 2008 yılından bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinden 19 ilde eğitim verildi. Bu illere yenileri ile devam ediliyor olacak.

2.    Teknolojide Kadın: Bu yıl başlatılan ve üç yıl boyunca sürmesini hedeflenen bu proje ile kadınların iş yaşamına ve girişimcilik alanına katılımının, teknoloji eğitimi desteği ile artırılması hedefleniyor. Türkiye Vodafone Vakfı, KAGİDER ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliği ile Teknolojide Kadın Hareketi’ projesini hayata geçirdi. Cherie Blair Vakfı ve Dünya GSM Birliği Kalkınma Fonu’nun küresel ölçekte yürüttüğü mVVomen Programı’nın Türkiye ayağını oluşturan proje, Türkiye’de de kadınları iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla tanıştırarak, ekonomiye katılımlarına yönelik fırsat eşitliği yaratmayı ve girişimciliklerini geliştirmek için gerekli zemini hazırlamayı hedefliyor.

3.    Kadın Girişimci Demekleri Buluşması: Türkiye’deki Girişimci iş Kadınları Dernekleri ile kadın girişimciliği konusunda sorunları konuşmak ve çözümleri için ortak akıl geliştirmek, ortak projeler oluşturmak ve kamuoyu yaratacak önlemleri almak için KAGİDER’in organizasyonu ile 24-25 Şubat 2012 tarihinde Antalya’da bir araya gelindi. Bu çalışmanın çıktılarını hayata geçirmek ve bir portal oluşturmak için faaliyetler devam ediyor.

4.    Avrupa Kadın Girişimci Meritor Ağı: KAGİDER tarafından yürütülecek projede 20 başarılı KOBİ sahibi iş kadını 18 ay boyunca işini yeni kurmuş yeni 26 kadın girişimciye mentorluk yapacak. Proje Eylül 2013’e kadar sürecek, işini yeni kurmuş genç ve desteğe ihtiyaç duyan girişimci iş kadınlarına uzun yıllardır iş hayatında deneyim sahibi olmuş, kendi işini kurmuş ve geliştirebilmiş iş kadınları tarafından destek olunması ve bu destek sonrasında genç girişimcilerin iş yönetme vizyonlarının ve hacimlerinin olumlu yönde geliştirilmesi de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

5.    GTF (Balkan Bölgesi Kadın Girişimciliği) Projesi: 2012-2015 dönemli bu projenin fonunu SIDA sağlıyor. Türkiye’den girişimci örgüt olarak paydaşı ise KAGİDER. Projenin önemi, girişimcilik konusunda çok ihtiyaç duyulan araştırma eksiğini giderecek olması.

Burcu Tuvay / Ekonomist
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Devlet gibi şirketler

Öyle böyle değil, çok büyükler. Ciroları Belçika gibi bazı gelişmiş ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılalarını bile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir