Kariyer ve İş

Gelişen Piyasaların Yükselen Mesleği

Gelişen piyasaların yükselen mesleği

Yatırımcılarla şirketler arasındaki ilişkiler güncellendi. Yatırımcı ilişkileri birimleriyle şirketlerin kompleks düzeni çok daha kolay anlaşılıyor. Yaratılan güven ortamıyla şirketlerin yapısı daha sağlamlaşıyor.

Şirketlerin yatırımcıya doğrudan ve efektif ulaşması büyük önem taşımaya başladı. Bu yüzden şirketlerin yatırımcı ilişkileri birimleri yükselen bir trend olarak göze çarpmakta. Son yıllarda mali analiz, şirket değerleme, hukuki altyapı gibi teknik özelliklerin yanı sıra iletişim becerilerinin çok ön planda olduğu bu meslek şirketlerin büyümesine yardımcı oluyor.Investor Relations Magazine’in araştırma kolu olan IR Insight ‘Global Practice Report 2011’i yayınlayarak yatırımcı ilişkileri ekiplerini mercek altına aldı. Bütçelerin, ekip büyüklüklerinin ve raporlama yapılarının incelendiği rapora göre dünyadaki yatırımcı ilişkileri takımları büyümekte.

Sonuçlara göre dünya genelinde ortalama yatırımcı ilişkileri ekip büyüklüğü 2011 raporunda 3.7 kişi. Kuzey Amerikan firmalarında yatırımcı ilişkileri birimleri ve uzmanları artış gösteriyor. Amerikan firmalarına göre Avrupa’daki daha büyük ekipler yatırımcı ilişkileri birimlerinin oturmuş bir iş kolu olduğunu ortaya koyuyor. En kalabalık ekipler büyüme oranı yüksek seyreden Brezilya ve Asyalı firmalarda 4.3 kişi olarak izleniyor. Yatırımcı ilişkileri ekiplerinin daha geniş olması ekip içindeki uzmanların farklı konulara daha fazla odaklanabilmesini sağlıyor. Bazı ekiplerde bu odaklanma farklı yatırımcı kitleleri nezdinde; bazısında farklı iletişim kanalları nezdinde bazısında ise araştırına/analiz ve iletişim dağılımında gözleniyor. Çoğu proaktif olarak yatırımcı hedeflemesi yapıyor. Böylece bıı birime sahip olanlar hedef kitlelerine şirketlerini daha iyi anlatıyor, düzenli iletişim kurarak yatırımcıyla aralarım sıcak tutuyor.

KUÇUK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER HENÜZ YOLUN BAŞINDA

Türkiye’de yatırımcı ilişkileri uzmanlarında artış gözükse de bu meslek küresel ortalamanın oldukça altında. 2008 ve 2011 yılında TÜYİD’in yaptığı anket çalışmaları farkı ortaya koyuyor. 2008 yılında yatırımcı ilişkileri birimlerinin yüzde 38’inde bir uzman bulunurken bu oran yüzde 24’e gerilemiş. İki kişilik ekiplerin ise 2008’deki yüzde 2’lik oranı 2011’de büyük çıkış yakalayarak yüzde 41’e yükseldiği görülüyor. Dahası ankete katılan şirketlerin yüzde 29’undaki birimlerde üç ile beş kişi arasında eleman istihdam edilirken yüzde 6’sında beşten fazla kişinin bulunduğu takımlar söz konusu. Ancak Türkiye’de küçük ölçekli halka açık şirketlerin çoğunda böyle bir birim yok. Yatırımcı ilişkilerinin gelecekteki gelişimi için şirketlerin bu birimlere yönelmesi gerekiyor. Türkiye’nin son dönemde derinleşen sermaye piyasalarıyla yatırımcı ilişkileri uzmanları sayısı da artacak. Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verileri incelendiğinde 2011 yılının ilk 10 ayında İMKB’de hisse senedi ve tahviller üzerinden 16 milyar liraya yakın halka arz hasılatı elde edildiğini; 10 aylık dönemde borsadaki halka açık şirket sayısının yüzde 5.9 artışla 359’a çıktığını ve bu performansıyla İMKB’nin yılın en fazla halka arzı yapılan altıncı borsası olduğunu görüyoruz. Halka arz edilen şirket sayısının artması, sermaye piyasalarının derinleşmesi, dünya çapında şeffaflığa, kurumsal yönetime ve sürdürülebilirliğe her geçen gün daha çok önem verilmesi yatırımcı ilişkileri mesleğinin de hızla yükseleceği mesajını veriyor.

Özellikle bu birimlerdeki istihdam artışı yatırımcı faaliyeti ilişkilerini çeşitlendiriyor. Global Practice Report 2011’e göre Microsoft, Scoitabaıık ve Starbııcks’ta altıdan fazla yatırımcı ilişkileri uzmanı bulunmakta. Böylelikle takımlarda görev dağılımı yapılarak spesifik alanlarda yatırımcıyla iletişim kuruluyor. Microsoffun ekibi ürün gruplarına göre bölünmüş; Scoitabank’in ekip planlaması ise dış iletişim ve iç iletişim olarak ayrılıyor. Şirketin ayrı birimlerinde uzmanlaşılmasıyla analist ve yatırımcılarla ilişkiler güçleniyor.

HİSSEYE İLGİ HIZLA ARTIYOR

Starbucks örneği bu gelişimi kanıtlayacak nitelikte. Yatırımcı ilişkileri bölümü başkanı JoAııne DeGrande ekibin büyümesiyle yatırımcı ilgisinde oldukça büyük bir artış olduğunu ve hisselerini takip eden analistlerin sayısının iki katına çıktığını ifade ediyor.
Yatırımcı ilişkileri birimlerinin başarısı için görev dağılımı kadar kişilerin özel becerileri de önemli. MBA diploması, üç yıl tecrübe gibi kriterlerin dışında şirketler kişilerin katkı yaratma potansiyeli ve kapasitesini ön planda tutuyor.

SAHA ÇALIŞMASININ KATKISI BÜYÜK

Ekiplerin en belirgin özelliği ise sahaya çıkmak. Araştırmaya daha fazla katkı veren firmaların ortak görüşü fiziksel temasın çok önemli olduğunu ifade ediyor. Buna bağlı olarak yatırımcılarla gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler, konferans ve organizasyonlar gittikçe artıyor. Raporda yatırımcı ilişkileri yöneticilerine zamanlarını nasıl yönettikleri de yer alıyor. Planlar üç ana kriter üzerinden yapılıyor. Yüzde 37 kurumsal yatırımcılar, yüzde 25 muhtemel kurumsal yatırımcılar ve yüzde 29 yatırım analistleri şeklinde. Bölgesel olarak bakıldığında da birbirine çok yakın rakamlar söz konusu.

YENİLİKÇİ BİR İŞ ALANI

Türkiye’de yeni gelişen bu birimin cazibesi de giderek artmakta. Yatırımcılara daha fazla güven aşılayan şirketlerde ekipler hızla büyüyor. Üstelik birimlerdeki yöneticiler ve uzmanların kadın-erkek dağılımının da eşit okluğu gözüküyor. Yatırım ilişkileri uzmanlığı yenilikçi ve güncel bir iş alanı yaratmakta. Bilindiği gibi şeffaflığa, kurumsal yönetime ve sürdürülebilirliğe dünya çapında önem veriliyor. Şirketler yatırımcıların karşısına bu birimler aracılığıyla somut kimlikleriyle çıkarak şirketlerine duyulan güveni tazeliyor. Yatırım ilişkileri ile derinleşen iletişim yatırımcının aklındaki soruları en aza indirgemekte. Böylece daha derin kurulan ilişkiler hem şirketlerin hem de yatırımcıların ortak kazanç sağlaması adına atılmış önemli bir adım.Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu