Anasayfa / Ekonomi Haberleri / GİP’te hem KOBİ hem yatırımcı kazandı!

GİP’te hem KOBİ hem yatırımcı kazandı!

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), aradan geçen yaklaşık 1.5 yılda dokuz şirketle yoluna devam ediyor. Bu şirketler GIP’ten halka arzla toplamda 91.2 milyon TL kaynak sağladı. Piyasa değerleri toplamda yüzde 35 arttı ve yatırımcısı da kazandı. KOBI’ler için düzenlenen ve avantajlar sağlanan bu piyasada, yeni şirketlerin de halka arzı bekleniyor.

Türkiye sermaye piyasaları hızlı bir gelişim içinde. Artık Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) kanalıyla KOBİ düzeyindeki şirketler de sermaye piyasaları ile tanışıyor. Halka açılarak büyüme, tanınırlığını artırma, kredi-bilite gibi önemli avantajlar sağlıyor, ilk olarak 4 Nisan 2011’de Berkason Yalıtım halka açılarak bu alanda öncülük yaptı. Ardından VanEt Gıda geldi. GİP 2012’ye de hızlı girdi. Os-manlı Menkul, Hitit Holding, Beyaz Filo Oto Kiralama, Sinafoam Sünger, Mega Polietilen, MCT Danışmanlık ve son olarak Etiler Marmaris Büfe, GlP’te işlem görmeye başladı.

Bu dokuz şirket GİP sayesinde 91.2 milyon TL sermaye piyasalarından kaynak sağlamış oldu. Yine dokuz şirketin halka arz fiyatına göre piyasa değeri 400 milyon TL seviyesindeyken bu gün gelinen noktada yüzde 35 artışla 540.9 milyon TL’lik bir piyasa büyüklüğü söz konusu.

Önümüzdeki dönemde bu dokuz şirkete yenilerinin de ilave olması bekleniyor. ÎMKB’ye başvurusu bulunan Denge Yatırım Holding, 8 milyon TL ödenmiş sermayesin 3 milyon TL’sini halka arz etmek istiyor.

BAŞARILI OLDULAR

Bu şirketler, daha küçük çaplı halka arzlar olduğu için büyük şirketlere göre spekületif hareketlere daha açık olsada genel olarak bakıldığında tMKB GİP piyasasında gösterdikleri performans umut verici. Özellikle GlP’in ilk şirketi olan Berkoşan hem piyasa değeri hem de satış hacmindeki artışla yatırımcısını memnun etmiş durumda.

TAVSİYE EDİYORLAR

2011 başında 15 milyon dolar piyasa değeri ile GlP’te hisseleri satışa sunulan ilk şirket olan Berkosan, 2011 sonuna gelindiğinde 48 milyon dolar piyasa değerine ulaştı. Berkosan son olarak, 85 milyon dolar piyasa değerini zorluyor.

Cirosal gelişime bakıldığında 2010’daki 7.5 milyon TL’lik cirosunu 2011’de 15.7 milyon TL’ye yükselten Berkosan 2012’yi ise 30 milyon TL ciroyla kapatmayı hedefliyor. Berkason bu performansı sonrasında İMKB İkinci Ulusal Pazar’a dahil edildi.

Yine şirket bu başarısıyla KOS-GEB tarafından hem yurt içi hem de yurtdışı organizasyonlarda bir başarı öyküsü olarak lanse ediliyor. Bunun yanında Mega Polite-len, Beyaz Filo Oto Kiralama ve MCT Danışmanlık da yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

Bu şirketlerden Beyaz Filo, Mart ayında yüzde 9,73 hissesini halka arz ederek 15.9 milyon TL kaynak sağladı. Şirket yöneticileri, halka arzdan elde edilen kaynakla yüksek faizli kredilerin kapatıldığını ve yine bir kısmının da yeni büyüme yatırımları için kullanıldığını kaydediyor. Şirket yönetimi, GlP’in avantajlarına dikkat çekerek, diğer şirketlere de bu piyasada yer almalarını tavsiye ediyor.

GİP’TE HALKA AÇILMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

1.    Şirket bünyesinde ekip oluşturulmalı

•    Şirket bünyesinde GİP’e başvuruda bulunmak için yapılması gereken işleri yürütecek sorumlu bir ekip oluşturulmalı.

•    Şirket payları GİP Listesi’ne kabul edildikten sonra şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; piyasa danışmanı, SPK, İMKB, MKK gibi kurumlarla ve yatırımcılarla ilişkilerin yürütülmesi gerekeceğinden, hazırlık ekibine ileride bu işleri yapacak personelin dahil edilmesi faydalı olur.

2.    Piyasa danışmanı ile anlaşma yapılmalı

•    GİP’te işlem görmeyi planlayan şirketlerin gerekli hazırlıkları birlikte yürütmek için bir piyasa danışmanı ile Piyasa Danışmanlığı Anlaşması yapması gerekiyor. Bu anlaşmanın asgari koşulları İMKB tarafından belirlendi.

3.    Aracı kuruluş sezçilmeliŞirket paylarını halka arz veya tahsisli satış yöntemi ile Borsa’da satmak üzere bir aracı kuruluş ile kendi tercihine bağlı olarak anlaşma yapabilir.

4.    Bağımsız denetim şirketi seçilmeli

•    Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlayacağı finansal tablolarını denetleyip görüş verecek SPK tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim şirketi ile anlaşma yapması gerekli.

5.    Sermaye artırımı ve ana sözleşme değişikliği yapılmalı

•    Şirket ana sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlu olması gereklidir ve sermaye artırımı kararı da yetkili şirket organınca alınmalı. Şirket ana sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale gelecek şekilde değiştirilmesi için gerekli kararları almak üzere şirket genel kurulunun toplanması gerekir. Sermaye artırımı hususu da şirket “esas sermaye sistemine” tabi ise şirket genel kurulunca, “kayıtlı sermaye sistemine” tabi ise şirket yönetim kurulunca karara bağlanmalı.

6.    Fiyat belirlenmeli

•    Şirket paylarının satış fiyatının Borsa veya nominal değerinden farklı olması durumunda fiyat hesaplama raporu hazırlanarak ilan edilir.

KOSGEP DESTEKLİYOR

SPK, KOSGEB, İMKB ve TSPAKB arasında 04 Şubat 2011 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, GlP’te işlem görmek üzere, sermaye piyasası araçlarını halka arz edecek KOBİ’lerin, halka arza ilişkin belirlenecek maliyetlerinin finansmanının sağlaması için KOSGEB tarafından “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” oluşturuldu.

Özellikle, Piyasa Danışmanlığı, Piyasa Yapıcılığı gibi mekanizmaların varlığı ve KOSGEB Desteği’nin GlP’te talebi artırdığını kaydeden Galata Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Demirbilek, kurum olarak bu pazarın çok büyüyeceğine ve işlem gören şirket sayısının hızlı artacağına olan inancını vurguluyor. Hitit Holding ve Beyaz Filo Oto Kiralama’da piyasa danışmanı olduklarını hatırlatan Debir-bilek, yeni şirketlerin halka arzına hazırlandıklarının sinyalini veriyor.

ÇEKİNGEN DAVRANIYORLAR

Piyasa danışmanlığı konusunda aktif şirketlerden biri de Gedik Yatırım. Kurum, Berkosan ve MCT Danışmanlıktan sonra olarak Etiler Marmaris Bü-fe’nin halka arzında piyasa danışmanlığı görevini üstlendi.

Bu piyasanın gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketler için yeni fınansal olanakların sağlanacağı ve sermaye piyasalarından yararlanabilecekleri çok önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Gedik Yatırım Genel Müdürü Erhan Topaç, “Mevcut durumda GlP’te 9 şirket işlem görüyor. Hazırlık aşamasında olan şirketler var. GlP’te halka açılma, diğer piyasalara göre daha sınırlı prosedüre sahip olsa da yine de bir süreç gerektiriyor. GlP’e başvurunun şimdilik az sayıda olmasını yeni bir piyasa olmasına bağlayabiliriz” diyor.

KOBÎ’lerin diğer şirketlere göre ta-nınırlıkları daha sınırlı oluyor. Bu nedenle halka açılırken hisse senetlerinin satışına ilişkin çekinceleri oluyor. Bu piyasada işlem görecek şirketlere yatırım yapmadan önce, yatırımcılara da bir risk bildirim formu imzalatılıyor.

RİSKİ DE GETİRİSİ DE YÜKSEK

İMKB hisse senetleri piyasasında bir şirkete yatırım yapıldığında getiri oranının daha sınırlı kaldığını ifade eden Topaç, şunları söylüyor:

“Bu tür şirketlerin büyüme potansiyeli ülkeyle sınırlı. GlP’te ise yatırımcılara riski de getirisi de daha yüksek bir seçenek sunuluyor. Yurt dışı örneklerinde bu tür şirketlere daha ziyade nitelikli yatırımcılar yatırım yapıyor. Özel KOBİ fonları, özel sermaye şirketleri, girişim sermayesi şirketleri küçük ama büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapıyorlar. Biz de bu tür fonlar henüz yok. Nitelikli yatırımcı da sınırlı. Bu nedenle bu pazara kesinlikle kısa dönemli girmemek lazım. Bir de tüm paranın tek bir şirkete yatırılmaması gerektiğini düşünüyoruz.”

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

GlP’in şirketler açısından avantajlar ve dezavantajlar söz konusu. Avantajlara bakıldığında ortaklar ve şirket için en önemli avantaj, en düşük maliyetli finansman imkanı sunması. İkincil halka arz imkanı ve diğer finansal araçlardan yararlanma imkanı.

Kurumsallaşma, yurt içi ve yurt dışında yaygın tanıtım, kıedibiletinin artması, kalıcı hissedarların katılımı, yönetici ve çalışanları, şirket hisseleri ile ödüllendirme ve şirkete bağlılığı artırma. Yine daha geniş kitleler ve finans kuruluşları tarafından tanınma imkanı.

Bunun yanında dezavantajlardan da söz etmek mümkün. En başta da şirket faaliyetleri ve kâr payı politikalarında daha az esneklik söz konusu. Spekülatif yatırımcıların olası işlemleri, ilk halka açılmanın maliyeti (ancak diğer pazarlara göre daha uygun), şirket bilgilerinin ve sonuçlarının açıklanma zorunluluğu ve olumsuz gelişmelerin medyada daha geniş yer alması olasılığı dikkat çekiyor.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir