Haberler

Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak İçin Yarış Başlıyor

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına ilişkin yarışma yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, güneş enerjisine dayalı YEK destekleme mekanizmasına tabi olarak yapılacak üretim lisans başvuruları arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için yapılacak yarışmanın usul ve esaslarının belirlenmesi için hazırlanan yönetmelik, yarışmaya katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerini kapsayacak.

Elektrik piyasasında güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan üretim lisansı başvurularından EPDK tarafından yarışma yapılmak üzere TEİAŞ’a bildirilen başvurular, yarışmaya katılabilecek GES projeleri olarak ilan edilecek. Yarışmaya katılabilecek GES projelerine ilişkin listeler, TEİAŞ’ın internet sayfasında yayımlanacak.Yönetmelikte belirlenen belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ’a sunan başvuru sahibi yarışmaya katılacak. Yarışma TEİAŞ’ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılacak.

Yarışmayı, TEİAŞ’ın oluşturduğu komisyon yapacak

Yarışmaya katılma hakkı elde eden şirketler ile bu şirketlerin yarışmaya girecekleri bölge ve/veya trafo merkezleri ile yarışmaya katılacakları kurulu güçlerine ilişkin bilgiler ve yarışmanın yapılacağı yer, gün ve saat, TEİAŞ’ın internet sayfasında yayımlanacak. TEİAŞ’ın internet sayfasındaki yayım tarihi ile teklif verme tarihi arasındaki süre 30 takvim gününden az olmayacak. Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak.

Teklifler kapalı zarf ile alınacak. Tekliflerde, GES Eksiltme Bedeli teklif miktarı virgülden sonra bir haneden fazla olmamak üzere ABD dolar cent olarak rakam ve yazı ile açık olarak yazılacak. Rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması halinde, yazılı miktar esas alınacak.
GES Eksiltme bedeli tekliflerini içeren kapalı zarflar, yarışmaya katılan şirket temsilcilerinin huzurunda açılarak kayda alınacak.

Yarışma sonuçları, TEİAŞ’ın bağlantı görüşleri ile EPDK’ya bildirilecek. Yarışmaya katılmayan, katılan ancak belgeleri geçersiz ya da eksik olan ve en yüksek teklifi veren şirket/şirketlerin unvanları, teklif miktarları ile komisyon tarafından gerekli görülecek diğer hususlar, TEİAŞ tarafından 30 gün içerisinde EPDK’ya bildirilecek.

Yarışmayı kazanan şirket, Kanunda belirlenen süre boyunca YEK destekleme mekanizmasından çıkma talebinde bulunamayacak.

Lisans verilmesi EPDK tarafından uygun bulunan şirket ile TEİAŞ arasında EPDK tarafından belirlenen süre içerisinde GES Eksiltme Bedeli Anlaşması imzalanacak. GES Eksiltme Bedeli Anlaşması imzalanmazsa, TEİAŞ, ilgili şirket tarafından kendisine sunulan banka teminat mektubunu irat kaydedecek. SabahEtiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu