Anasayfa / Sağlık Haberleri / Hazine, Sağlık Sigortasında Denetimi Sıkılaştırdı

Hazine, Sağlık Sigortasında Denetimi SıkılaştırdıGiray Velioğlu

Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürü Doç. Dr. S. Giray Velioğlu, özel sağlık sigortasında son dönemde gerçekleşen sektör büyümesinin sektöre yeni sigortalılar kazandırılmasından çok primlerde gerçekleşen artışlar olduğunu söyledi. Velioğlu, son dönemde özel sağlık sigortasına yönelik artan şikayetlere de değinerek, “Güveni azaltan durumlar oluşursa bundan sektör zarar görür” dedi.

Giray Velioğlu, özel sağlık sigortasına yönelik sorularımızı şöyle yanıtladı:

Özel sağlık sigortası bir türlü istenen boyutlara gelemiyor. Halen sigortalı sayısı çok az seviyelerde. Size göre bunun nedenleri nelerdir?

Özel sağlık sigortalanılın büyümesini engelleyen en önemli dış etkenlerden biri ekonomik koşullarda yaşanan daralmalardır. Sistemin yeterince bilinmemesi, özel sağlık kurumlarının sigorta şirketlerini bir iş ortağı olarak görmemesi de sektörün önündeki diğer önemli engellerdir. Özel sağlık sigortası sistemine olan güveni artırmak için yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Devletin düzenlemeler konusundaki desteğinin yanı sıra özel sağlık sigortalanılın sosyal güvence sisteminin yanında bir yeri olabilmesi için çalışmalar yapılması da çok önemli.

Sağlık sigortası tüketiciye pahalı mı geliyor?

Sağlık sigortası primleri; ürünlerin kapsamı, teminatların içeriği, geçerli olan hastane ağı ve benzeri kriterlere göre fai klılık göstermektedir. Uç kişilik bir ailenin sağlık sigortası priminin bu geniş çerçevede 720 lira ile 10 bin lira arasında değiştiğini söyleyebiliriz. En uygun primler sadece hastane yatışlarını ve ameliyatları kapsayan poliçeler için söz konusudur.

Özellikle son birkaç yılda sağlık sigortası ile ilgili tüketicilerden ciddi şikayetler geliyor; özellikle de aşırı prim artışları ve ömür boyu yenileme garantileri konusunda. Şikayetler neden bu kadar arttı?

Sağlık sigortası, kazanılmış hakların ön planda olduğu ve sigortalıların da bunu önemsediği güvene dayalı bir yapıya sahiptir. Sağlık sigortalarında primin yanı sıra poliçenin yenilenme koşulları, hizmet, ürünler, anlaşmalı kurum ağı, tecrübe gibi kriterler de ön plana çıkmaktadır. Söz konusu kriterler şirketlerin politikalarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir, önemli olan sigortalının bu konulan üretim kaynaklanyla görüşerek ve poliçe şartlanın okuyarak seçim yapmasıdır.
Sigorta şirketleri sağlık sigortası primlerini serbestçe belirleyebilmektedir, bu rekabetin bir gereğidir. Benzer şekilde poliçe yenilemesinde de prim artışları ve yenileme koşulları için bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Hekim Sorumluluk Sigortası

Sektöre güveni azaltan durumlar oluşursa bundan sadece şirket olarak bizim değil, sektörümüzün zarar göreceği açıktır. Ancak bu konuyu düzenleyen bir mevzuat olmadığı sürece, sigortalı ya da sigortalı adaylarının satın alacakları sağlık sigortasıyla ilgili önemli olabilecek bu bilgileri araştırması gerekmektedir.

Sizin şirket olarak bu konuda uygulamalarınız nelerdir?

Yapı Kredi Sigorta olarak, özel şartla-nmızda ve ilgili diğer belgelerde yenileme koşullarımızı açık olarak tanımlıyoruz. Yenileme garantisi olmayan sigortalılarımıza dahi, şirketimizde sigortalı iken çıkan hastalıklar ve riskler nedeniyle ilave prim ya da kısıtlama uygulamayacağımızı belirtiyoruz. Karşıladığımız sağlık gideri 500 bin TL’yi aşan ve yenileme garantisi olmayan sigortalılarımız var. Bu sigortalılanmız da poliçelerini yenilerken bulunduğu yaş ve cinsiyetin standart primini ödüyorlar. Bireysel poliçelerin yenilemelerinde prim artışımız sadece sağlık maliyetlerindeki artış ve yaş değişimine bağlıdır.

Peki, bu şikayetler konusunda Ha-zine’nin aldığı önlemler var mı?

Hazine Müsteşarlığı, bu şikayetleri de göz önünde bulundurarak, tarife onaylama sürecinde denetimlerini sıkı-laştırmıştır. Ayrıca şiı kederden özel şartlarda, “Prim Hesaplama Kriterleri” başlığı altında primin hesaplanmasına etki eden faktörlerin, indirim ve ek prim uygulamalarının açıkça belirtilmesi istenmektedir. Böylece sigortalılar poliçe şartlarında prim artışları ile ilgili nelerle karşılaşabilecekleri konusunda bilgilendirilmeye başlanmıştır.

Özel sağlık sigortası ya grup sağlık olarak ya da gelir seviyesi yüksek kesim tarafından yaptırılıyor. Sigortayı tabana yaymak için neler yapılması gerekiyor?

Bu aslında doğru bir tespit, daha uygun primli ve sağlık poliçelerinin temel teminatı diyebileceğimiz yatarak tedavi teminatı sağlayan ürünlerin piyasaya sunulmasındaki amaçlardan biri de sağlık sigortasını tabana yayabilmektir.

Diğer yandan şu aralar sektörün gündeminde olan tamamlayıcı sağlık sigortasının da sigortalı sayısı artışına olumlu etkisi olacaktır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile sağlık hizmeti alan kişiler, sağlık giderlerinden kendi ödemek zorunda oldukları tutarı veya daha konforlu şardarın sağlanması için ödemesi gereken ücret farkını, tamamlayıcı sigortası aracılığıyla özel sigorta şirketinden talep etme şansına sahip olacaklar. Bu uygulama ile özel sağlık sigortalarına daha az sağlık gideri yansıyacağı için hem primlerin mevcut poliçelere göre daha düşük olmasını, hem de daha fazla sayıda kişinin özel sağlık sigortalarından yararlanmasını beklemekteyiz.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Yerlilerin biyoteknolojik ilaç yarışı

Dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranı yüzde 20’lere ulaşmış durumda ve artmaya devam ediyor. Türkiye’de de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir