Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Hizmet sektörü Turquality Programı’na alındı

Hizmet sektörü Turquality Programı’na alındı

Hizmet sektörü ilk kez Turquality Programı’na alındı. Artık döviz kazandırıcı tüm ticari hizmet faaliyetlerine hibe verilecek. Yurtdışmda mağaza açanlara 200 bin dolar dekorasyon, danışmanlık hizmeti alanlara 300 bin dolar, franchise verenlere yıllık 500 bin dolar kira yardımı yapılacak. İşte, bu ve benzeri desteklere ilişkin tüm ayrıntılar…

EKONOMİ Bakanlığı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun, ‘‘Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ı 2 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar ile çok önemli bir değişikliğe imza atılarak Turquality Destek Programı’na hizmet sektörü de dahil edildi. Turquality şimdiye kadar sadece sanayi ve gastronomi markalarını destekliyordu. Bundan sonra eğitimden bilişime, lojistikten gayrimenkule kadar birçok sektöre hibe yağacak. Özetle döviz kazandırıcı ürün ya da hizmet sunan yerli markalar hibe avantajlarından yararlanabilecek. Hizmet sektörü Turquality Komitesi kurulacak. Bu komite kapsama alınacaklara karar verecek.

Turquality

Destek miktarları belirlendi. Komitenin sekretaryasmı Bakanlık yürütecek. Ayrıca TIM’in (Türkiye İhracatçılar Meclisi) de içinde yer alacağı bir çalışma grubu kurulacak. Turquality Destek Programı’ndan şimdiye kadar 215 şirkete 800 milyon TL teşvik verildi. Peki, bu desteklerden kimler yararlanabiliyor? Hangi harcamalar devlet tarafından karşılanıyor? işte ayrıntılar…

MARKALAŞMA HEDEFİNE KATKI SAĞLIYOR

Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı. Programın esas hedefi Türkiye’nin katma değerli ürünler üretmesini sağlamak ve ihracat artışını desteklemek şeklinde özetlenebilir. Program klasik ihracat desteklerinden farklı olarak, salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunuyor. Program Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) işbirliğiyle yürütülüyor.

Turquality Destek Programı’ndan yararlanabilmek için öncelikle müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekiyor. Ardından hedef pazarların en az birinde markanızın tescil edilmesi şartı var. Bu kriterlere uygunsanız doğrudan başvurabilirsiniz. Bununla birlikte ihracat yapmaları ve belli bir ihracat hacmine sahip olmaları isteniyor. Ön incelemeden geçen firmalar, sırasıyla bu desteklerden yararlanma hakkı kazanıyor. Uygun bulunan markalar bu programlardan aşama aşama yararlanıyor. Halen 100 firmanın 111 markası Turquality Destek Programından, 53 firmanın 54 markası Marka Destek Programı’ndan faydalanıyor.

NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

Turquality Destek Programı’ndan yararlanmak için öncelikle başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Bunun için Turquality.com adresine girerek “Firma Ön Değerlendirme Seti”ni doldurmanız gerekiyor. Bu esnada karşınıza çıkan somlarla ve aldığınız puanla kendinizi değerlendirebilirsiniz. Ardından yurtiçi ve yurtdışmda en az bir ülkede marka tescili yaptırdığınızı teyit etmeniz gerekiyor. Turquality ofisindeki uzmanlardan da destek alarak başvuru dokümanlarını tamamlayabilirsiniz. Sisteme giriş yapıp hazırladığınız tüm dokümanların sisteme yüklenmesi gerekiyor. Sisteme yüklediğiniz dokümanları bir dilekçeyle TİM Turquality Sekretaryasfna göndermelisiniz. Bu aşamadan sonra başvurusu uygun bulunan şirketlerin ön inceleme çalışması için danışman firma ile çalışmaya başlaması gerekiyor. Bu firmaya 20 bin TL ödenmesi gerekiyor. Danışman firma tarafından yapılacak ve iki gün sürecek ön inceleme çalışmasının ardından, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilecek nihai karar beklenerek süreç tamamlanıyor. Bu sürece ilişkin detaylı açıklamalara programın web sitesinden ulaşmanız mümkün.

Verilen devlet desteği harcama bazlı olup, firmalara harcama sonrası üst limitler dahilinde yüzde 50 oranındaki tutar iade ediliyor. Geçerli başvurular yapılıp gerekli onaylar alındıktan sonra geri ödeme talep edilmiyor.

Marka koruması ‘tescil’ ile sağlanabiliyor. Bu nedenle öncelikle marka sahibinin yurtdışmda tescille ilgili ihtiyaç analizini yapması ve hangi tescil sistemlerinden faydalanacağını belirleyerek uygun bir yol haritası oluşturması gerekiyor. Tüm bunlar için müracaatın yapılması ve markanın koruma altına alınması için gerekli işlemlerin vakit geçirmeden en kısa sürede başlatılması önem taşıyor.

Marka tesciliyle iş bitmiyor elbette. Onu üçüncü şahıslara karşı koruyabilmek için gerekli adımların da atılması gerekiyor. Bu noktada ‘marka izleme’ hizmeti ön plana çıkıyor. Marka izleme hizmetiyle dünya genelinde veya ticari faaliyet gösterilen ülkeleri kapsayacak şekilde bölgesel olarak bülten yayınları kontrol edilebiliyor. Marka sahipleri, kendilerininkine benzer gördükleri marka yayınlarına itiraz ederek veya hukuki işlem başlatarak tescil almalarını engelleyebilir. Bu hizmet aynı zamanda sektör analiz yapılmasına ve buna bağlı olarak aynı faaliyetle iştigal eden firmaların marka tescili noktasında ne tür adımlar attıklarının tespiti ve bunlara göre yeni stratejiler belirlenmesini de mümkün kılıyor.

DESTEK MİKTARI ARTTI

Turquality Destek Programı kapsamında daha önce limiti 300 bin dolar olan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik destek yıllık 400 bin dolara yükseltildi. Tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastaların ulaşım giderleri yüzde 50 oranında ve hasta başına bin dolar tutarında karşılanacak. Eski uygulamada bu rakam tedavi giderlerinin yüzde 20’sini aşamı-yordu.

Yeniliklerden biri de yurtdı-şından davet edilen temsilcilerin katılımıyla Türkiye’de düzenlenen tanıtım, pazarlama etkinlikleriyle ilgili. Bu tarz etkinlik giderleri yüzde 50 oranında ve program başına 50 bin dolara kadar, eğitim programlarına ilişkin harcamalarda ise en fazla 100 bin dolara kadar karşılanması destek kapsamına dahil edildi. Yapılan yeni düzenlemede sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesi ile film ve bilişim sektörlerinde yapımların yurtdışmda satış ve dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemelerinin 100 bin dolara kadar olan kısmının karşılanmasına karar verildi.

BİRLİK, TEKNOKENT VE ODALAR

Teknokent, TİM, TOBB, ihracatçı birlikleri, ticaret-sanayi odaları, sektörel dernekler, işadamı dernek-birlik gibi kuruluşların yurtdışı pazarlarda reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri ve pazar araştırması ve raporlara ilişkin giderler destekleniyor. TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başma temsil eden Birlikler için yüzde 80 oranında ve proje başma yıllık en fazla 500 bin dolar destek veriliyor. Birden fazla sektörü temsil eden Birlikler için yüzde 80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250 bin dolar veriliyor. Diğer İşbirliği Kuruluşları için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolarlık destek söz konusu. Birden fazla birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alman projelere ise birlik başına 250 bin dolarlık destek veriliyor.

HİZMET SEKTÖRÜNE VERİLECEKLER

Hizmet sektörü için ekonomi bakanlığında bir komite kurulacak. Bunun yanı sıra TİM’in de içinde olacağı bir çalışma grubu oluşturulacak.

Şu sıralar ilgili birimler hangi firmaların desteklerden yararlanabileceğine ilişkin teknik detaylar üzerinde çalışıyor. Tüm bu detaylar önümüzdeki günlerde tek tek açıklanacak. Destek miktarları ise şimdiden belirlendi.

Hizmet sektöründeki şirketler Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten sonra destek programlarından yararlanmaya başlayacaklar.

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alman markaların yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar olarak karşılanacak.

Destek kapsamına alman markalı ürün- hizmetleriyle ilgili olarak belirlenen hedef pazarlar ve bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 400 bin dolar olacak.

Yurtdışında büyüme planları olan şirketlere kira desteği de var. Üstelik bu destek sadece kira giderlerinin karşılanmasıyla sınırlı değil. Uygun kiralık yer aranırken yapacağınız harcamalardan o bölgedeki resmi kurumlara yapacağınız ödemelere kadar birçok konuda hibe almanız mümkün. Bu doğrultuda brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi-resim harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderlerine ilişkin destekler yüzde 50 ve yıllık en fazla 600 bin dolara kadar çıkıyor.

Uygun yeri buldunuz ve kiraladınız diyelim. Kiralanan işyerinin konsept mimari çalışma ve kurulum dekorasyon ya da teknik donanım harcamaları için de destek alabilirsiniz. Bu tarz harcamalarınız için alacağınız destek miktarı yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolarla sınırlı.

BAŞLANGIÇ AŞAMASI DESTEĞİ

Ticari faaliyetlerinizi sürdürmek için bir yer kiralamak zorunda değilsiniz elbette. Örneğin farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom) büyük mağazalar (department store) marketlerde destek kapsamına alman markalı ürün-hizmetleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) gibi tahsis edilmiş satış alanlarına yönelik kira ve diğer giderleriniz için destek alabiliyorsunuz. Bu tarz yerlerin brüt kira (vergi resim harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışma harcamaları, birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum-dekorasyon giderlerine yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar destek veriliyor.

Yatırım yapacağınız ülkeye giriş aşamasında zorunlu olarak yapmanız gereken bazı harcamalar karşınıza çıkabilir. Örneğin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinlerin alınması gibi… İşte bu tarz harcamaların yanı sıra pazara girişte avantaj sağlayan belge ya da sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri yüzde 50 oranında ve belge başına en fazla 50 bin dolar şeklinde desteklenecek.

FRANCHİSE VERENE AVANTAJ

Eğer franchise veriyorsanız elinizi kuvvetlendirecek ve rekabet şansınızı artıracak çok önemli destekler söz konusu. Eğer yurtdışmda franchising sistemiyle yeni şubeler açacaksanız bu destekler büyük avantaj sağlıyor. Şirketler franchising sistemi ile yurtdışmda beş yılda en fazla 100 mağaza, konaklama tesisi, klinik, lokanta ya da kafe açabilir. Kira giderleri en fazla iki yıl için şube başına yıllık 200 bin dolarla sınırlı. Ancak, Marka Destek Progra-mı’na dahil olursanız, franchise kira desteği yıllık 10 şube için 500 bin dolara kadar çıkıyor.

Mağazaların kurulum, dekorasyon ve teknik donanım harcamalarına birim başma en fazla İ00 bin dolar destek var. Pazar araştırması faaliyetleri için en fazla 200 bin dolarlık harcamalar destek kapsamında. Bunun için yapacağınız harcamanın yüzde 75’i desteklenecek. Yani İ00 bin TL’lik bir maliyetle bir pazar araştırması yaptırdıysanız bunun 75 bin TL’sini devlet karşılayacak.

Franchise yatırımlarınız için alacağınız danışmanlık desteğinin maliyeti de karşılanıyor. Danışmanlık giderlerine yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar destek veriliyor.Çalıştıracağınız personel giderleri de destek kapsamına alınmış durumda. İstihdam edeceğiniz aşçı, şef, yazılımcı, mühendis, sağlık kuruluşları için tercüman giderleriniz için destek alabiliyorsunuz. Bunun için aynı anda azami beş kişi için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolarlık destek var. Pazar araştırması çalışması ve raporlama giderleri, veri madenciliği, veri izleme, değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar olarak destekleniyor.

SAĞLIK, BİLİŞİM, EĞİTİM, FİLM

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlam-cılar tarafından gerçekleştirilen projelere de destek veriliyor. Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurtiçinde tescil ettirilmiş markaların yurtdışm-da tescili ve korunmasına ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar olarak destekleniyor.

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan ya da yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği, veri izleme, değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlere yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar destek verilecek.

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi, merkez, ofis açılışı ve işletilmesini temi-nen gerçekleştirilen; kalite hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/ sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, yüzde 50 oranında ve belge başına en fazla 50 bin dolar olarak destekleniyor.

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalarda yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 400 bin dolar veriliyor.

Doğrudan veya yurtdışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeler aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (ver-gi-resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, yüzde 60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120 bin dolar destekleniyor.

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma kuruluş/ uzmanlardan alman danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlere yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar veriliyor.

Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ ürünlerin yurtdışmda satış ve dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemelerine yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin TL destek veriliyor.

Sağlık kuruluşları tarafından yurtiçinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla iki adet personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25 bin dolara veya tercümanlık hizmeti alımına yönelik giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolara kadar karşılanıyor.

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastaların ulaşım giderleri yüzde 50 oranında ve hasta başına en fazla bin dolar tutarında ödeniyor.

TANITIM VE EĞİTİM DESTEĞİ

Sağlık kuruluşları ve eğitim kurumlan tarafından yurtdışmdan davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve program başına en fazla 50 bin dolar destekleniyor.

Yurtdışmdan davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar destekleniyor. Destek unsurlarından yıllık en fazla beşer adet etkinlikten, eğitim programı kapsamında yararlanılıyor.

Bilişim ve film sektörlerine ilave destekler var. Örneğin pazara girişin desteklenmesi gibi…

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt-dışma pazarlanmasma yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizas-yon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri yüzde 50 oranında ve oyun uygulama başma en fazla 200 bin dolara kadar karşılanıyor.

Film dağıtımcısı ya da yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurtdışında pazarlanmasma yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri ülke grubu başma yüzde 50 oranında ve en fazla 100 bin dolara kadar destekleniyor.

MOBIL UYGULAMA, OYUN, FİLM

Mobil uygulama ve bilgisayar oyunlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler de destek kapsamında. Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alman ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderlerin yüzde 50’si karşılanıyor. Bu destekte yıllık limit 50 bin dolar.

Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama /bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla iki personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başma yıllık en fazla 25 bin dolar destekleniyor.

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu, stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri yüzde 20 oranında ve film başına 200 bin dolar tutarında ödeniyor.

Yurtdışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderlerinin yüzde 50’si karşılanıyor. Limit 100 bin dolar olarak saptanmış. İşbirliği kuruluşları için bu miktar 200 bin dolara, destek oranı da yüzde 70’e yükseliyor. Marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklindeki reklam filmlerine toplam 500 bin dolara kadar destek veriliyor.

DİĞER FAALİYETLER

Kurum ve kuruluşlardan alman ya da yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği, veri izleme, değerlendirme faaliyetler, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin yüzde 70’i karşılanıyor; limit ise 300 bin dolar düzeyinde.

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaların ise yüzde 70’i karşılanıyor. Limit yıllık 500 bin dolar düzeyinde. Şirketlerin yurtdışında açtıkları birimlerin brüt kira giderleri (hizmet alımları, komisyon ve vergi/ resim /harç dahil) yüzde 70 oranında ve birim başma yıllık en fazla 300 bin dolar destekleniyor.

Yurtdışmdan davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurtiçinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler yüzde 70 oranında ve program başma en fazla 100 bin dolar destekleniyor. Yurtdışmdan davet edilen akademisyen, uzman, ilgili kişi veya kurum-kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaların yüzde 70’i karşılanıyor. Limit ise 300 bin dolar.

TİM ve birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderlerin yüzde 70’i desteklenirken limit 200 bin dolar olarak belirlenmiş.

Marka tescil sistemleri

Yurtdışı için belli başlı marka tescil sistemleri şu şekilde sıralanıyor:

■ Madrid Protokolü: Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yürütülen Madrid Protokolü’ne, Türkiye’yle birlikte 84 ülke üye.

Madrid Protokolü diğerlerine göre daha düşük maliyetli olduğu ve işlem kolaylığı sağladığı için en çok tercih edilen tescil sistemlerinden. Özellikle marka başvurusunun birden fazla ülkede yapılmasının hedeflendiği durumlar için en uygun alternatif olarak gösteriliyor. Bu tescil sistemine başvurabilmek için ilgili markanın Türkiye’de tescil edilmiş olması zorunlu. Yine Türkiye’deki başvuruya bağlı kalınması, yani aynı marka örneği ve aynı sınıflar için başvuru yapılması gerekiyor.

■ Avrupa Topluluk Markası [CTM]: İç Pazarda Uyum Sağlama Ofisi (OHIM) tarafından yönetilen CTM, AB’ye üye 27 ülkede geçerli. Eğer sadece AB’yi hedefliyorsanız bu sistemi tercih edebilirsiniz. CTM için iki farklı yolla başvuru yapılabilirsiniz. AB’ye üye herhangi bir marka vekili vasıtasıyla doğrudan OHIM’e başvurabilirsiniz. Madrid Protokolü kapsamındaki WIPO üzerinden de OHIM’e başvurmak mümkün.

■ Afrika Birliği (OAPI): Bu tescil sistemi, OAPI [Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Organizasyonu) tarafından yürütülüyor. 16 Afrika ülkesinde geçerli. Tüm dünyada olduğu gibi Türk sanayicilerinin de yönünü Afrika’ya çevirmesiyle birlikte söz konusu tescil sistemi daha çok tercih edilir hale geldi.

■ ARIPO [Afrika Bölgesel Fikri Haklar Organizasyonu): Afrika Bölgesel Fikri Haklar Organizasyonu tarafından yürütülen bu tescil sistemi sekiz Afrika ülkesinde geçerli. Ancak halen ikisi dışındaki üyeler ulusal mevzuatlarını ARIPO tescil sistemine göre düzenlemiş değil. Yani hukuksal sorun yaşama riski bulunuyor. Bu yüzden Botsvana, Namibya, Lesoto ve Svaziland için Madrid Protokolü üzerinden başvuru yapılması, diğerleri içinse ülkesei olarak başvuru yapılması tavsiye ediliyor.

■ Ülkesel marka tescili: Tescil talep edilen ülkenin herhangi bir tescil sistemine üye olmaması durumunda ya da marka sahibinin ilgili markayı Türkiye’de tescil ettirmesinin mümkün olmadığı durumlarda ülkesel tescil sistemi tercih ediliyor. Marka tescil başvuruları sadece ilgili ülkede kayıtlı vekiller aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıca ülkesel marka tescil sistemi resmi harçlar dışında yurtdışı vekil hizmet ücretlerini de içeriyor. Bu yüzden diğer tescil sistemlerine göre daha yüksek maliyet oluşturuyor. Ancak dosyanın her aşamasını birebir takip eden bir vekilin varlığı, bilgi alma, yönlendirme, takip açısından önemli avantajlar sağlayabiliyor.

Bülent POLAT / Baydöner CEO’su
Bizi yurtdışında daha çok göreceksiniz

Baydöner, Turquality programına Ekim 2012’de katıldı. Bu kapsamda yararlandığımız destekleri şu şekilde sıralayabilirim: Yurtdışı marka tescil, tanıtım faaliyetleri, mağaza kira desteği, mağaza temel kurulum giderleri, franchise kurulum ve dekorasyon giderleri, franchise kira giderleri, danışmanlık harcamaları ve gelişim yol haritası.

Turquality marka programı ile birlikte hareket etmek bize her şeyden önce Türkiye’nin, dünyadaki marka imajına katkıda bulunan bir kuruluş olmanın kıvancını sağlıyor. Kurumsallaşma ile birlikte iş süreçlerimiz daha etkin ve verimli bir hale geldi.

Marka değerini arttıracak şekilde markanın yönetilebilmesi için alanında uzman firma ve kişilerden marka stratejisi konusunda danışmanlık destekleri alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda mevcut müşterilere ve hedef tüketicilere etkin pazarlama yapabilecek yapı oluşturuldu.

Kuzey Irak’ta iki, Bakü’de bir yeni şubemiz açıldı. Almanya ve Amerika pazarlarına girmek en önemli hedeflerimiz arasında.

Özellikle Almanya pazarı için ciddi çalışmalar yapıldı, Almanya’da şirketimiz kuruldu. Bu ülkede şubelerimiz açılmaya başlayacak.

AB pazarında dört yılda 40 şube açmayı hedefliyoruz. 2015 senesinde her iki pazarda da döneri hak ettiği “premium” yemek kategorisinde konumlandırmayı amaçlıyoruz.

Hizmet kalitesini ve servisi ön planda tutacak şekilde, en iyi alışveriş caddeleri ve AVM’lerde konumlanmayı hedefliyoruz. Kendi şubelerimizi açmanın dışında master franchise sistemi ile ülkeyi tanıyan yatırımcı ortaklarla da iş birlikteliklerimiz sürecek. Bununla ilgili çok fazla ülkede görüşmelerimiz devam ediyor.

Yakın zamanda Türkiye’de pazarın önde gelen oyuncusu olarak, bizi yurtdışında daha fazla göreceksiniz.

Dr. Cüneyt EVİRGEN / Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü
“Firma yöneticilerine eğitim veriyoruz”

Turquality Yönetici Geliştirme Programı kapsamında programa kabul edilmiş firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine yönelik eğitim programımız var. Şimdiye kadar 200 firmadan 400 kişiye eğitim verdik. Turquality programı kamu-üniversite-özel sektörün katma değer yaratacak işbirliği için çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Türkiye’den dünya markası çıkarmak vizyonu ile başlatılan programın, firmaların pazarlama vizyonlarını geliştirebilmeleri, uluslararası rekabetin içinde önde koşabilmek için gerekli bilgi ve donanıma sahip olabilmeleri adına benzersiz bir destek ve çok değerli bir girişim olduğuna inanıyoruz. Turquality bu anlamda dünyada bir ilk.

Talha ÇİLEK / Çilek Yönetim Kurulu Üyesi
En son Moğolistan’da mağaza açtık

Çilek, 2007’de Turquality Destek Programı’na dahil oldu. Bu tarihten sonra yeniden yapılandırma ve iyileştirmeye yönelik pek çok adım atıldı. Konuyla ilgili danışmanlıklar alındı ve Turquality proje ekibi oluşturuldu.

Şirket altyapısını güçlendirdi. Stratejik iş planları oluşturarak yol haritasını çizdi.

Üretim sürecinde de tüm dünyada benimsenen Kaizen sistemi ile yalın üretime geçerek üretim performansını artırdı. Bilgi teknolojilerine yatırım yaparak ERP uygulamalarını başlattı. Danışmanlıklarla iş süreçlerini geliştirerek pek çok kurumsal uygulama başlatıldı.

Turquality’nin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine odaklanarak bu konudaki çalışmalara ağırlık verildi. Turquality’nin maddi ve manevi destekleri ile pek çok ülkede pazarlama faaliyetleri yürüterek, marka bilinirliğini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldı. Şimdi 66 ülkede 444 satış noktamız var. En son birkaç hafta önce Moğolistan’da mağaza açtık. 2023’te yurtdışındaki mağaza sayımızı bin 100’e çıkarmayı hedefliyoruz.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir