Ekonomi Haberleri

Hükümet KOBİ Teşviklerinde Çeşitliliğe Gidecek

KOBİ teşvikleri, dünya ekonomisi, rekabet gücünü artırmak, Girdi Tedarik Stratejisi, Eylem Planı, Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi, KOBİ POLİTİKASI, KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin artırılması

Hükümet, önümüzdeki üç yıl, sadece KOBİ teşviklerinde çeşitliliğe gidecek. Özel sektörün borçlanmasını minimumda tutabilmek için ise ters bir teşvik politikası izleyecek.

Bugüne kadar dünya ekonomisindeki bolluktan yararlanan ve borçlanmaktan çekinmeyen, bu sayede de yüksek büyüme hızlarını yakalayan hükümet, cari açık sorunu ve küresel ekonomideki büyüme hedeflerinin aşağı çekilmesiyle birlikte üç yıllık Orta Vadeli Program’ı son derece muhafazakar hazırladı ve büyüme hedefini aşağı çekti. Daha önceki programlarda, büyümeyi artıracak harcamalar ve teşviklere ayrıntılı yer veren hükümet, yeni programda politikasını sadece genel ifadelerle açıklamayı tercih etti ve daha çok özel sektörün ve hane halkının borçlanması ile tasarrufa vurgu yaptı. Bundan sonraki makroekonomik politikada tüketim körüklenmeyecek, tasarrufların artırılması için tedbir alınacak. Özel sektörün ve hane halkının borçluluk oranlarım makul düzeylerde tutmaları birincil politika olacak.

SANAYİ POLİTİKASI

İmalat sanayinde rekabet gücünü artırmak ve dünya ihracatından daha fazla pay almak üzere yüksek katma değerli mal üretimi artırılmaya çalışılacak.

İHRACAT POLİTİKASI

Girdi tedarikinde, ülke ve bölge tabanlı bağımlılığın azaltılması, kaynaklardaki belirsizliklerin ve dalgalanmaların oluşturacağı risklerin giderilmesi, ihracatın korunması ve gelecekte önem kazanacak ürünlerin üretilmesi için “Girdi Tedarik Stratejisi” ve “Eylem Planı” hazırlanacak. Dışa bağımlılığı yüksek olan sektörlerde geri dönüşüm yatırımlarına özel önem verilecek, “Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi” oluşturulacak.

FİNANS SEKTÖRÜ POLİTİKASI

Finansal piyasalar daha etkin izlenecek ve sistemik risk yönetiminin etkinliği artırılacak. Özel sektörün ve hane halkının borçluluk oranlarım makul düzeylerde tutmaları, daha uzun vadeyi ve para birimi olarak Türk Lirası’nı tercih etmeleri teşrik edilecek. Özel sektör tasarruflarının artırılması ve yatırıma yönlendirilmesi amacıyla bireysel emeklilik sistemi geliştirilecek.

ÖZEL SEKTÖR TEŞVİK POLİTİKASI

Özel sektörün borçluluk oranlarını makul düzeyde tutmaları için disiplin esaslı ekonomik politikalar izlenecek. Tekstil, hazır giyim, deri, seramik, cam, mobilya, kuyumculuk gibi geleneksel sektörler başta olmak üzere özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, ulusal ve uluslararası marka oluşturulması desteklenecek.

KOBİ POLİTİKASI

KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin artırılması amacıyla; sağlanan destekler etkinleştirilecek, finansal araçlar çeşitlendirilecek ve KOBI’lerin muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyum sağlamaları temin edilecek, KOBI’lerin büyüme ve birleşmeleri özendirilecek, iş geliştirmeye yönelik faaliyetleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine altyapı desteği sağlanacak.

AR-GE POLİTİKASI

Dışa bağımlılığın azaltılmasına, yerli teknolojik yeteneklerin geliştirilmesine ve bu yeteneklerin ürüne dönüştürülmesine çalışılacak. Yenilikçi fikirlere ve Ar-Ge’ye dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi ve pazarlanma süreçleri desteklenecek.

Nurhan YönezerBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu