Anasayfa / Haberler / İhracatçılar için Son Hafta Alarmı

İhracatçılar için Son Hafta Alarmı
Avrupa Birliği ülkelerine kimyasal madde ve karışım hatta maden cevheri ve konsantreleri ihraç eden Türk firmaları dikkat!.. AB’nin CLP Tüzüğü nedeniyle ihracatınızın kesintiye uğramaması için geri sayım başladı. Bu tüzüğe göre ihraç edilen ürünlerin sınıflandırma bilgilerinin CLP Tüzüğü’ne uygun olması gerekiyor. Eğer ihraç ürünleriniz bu tüzüğe uymuyorsa, ihracatınızda sorunlar yaşayacaksınız. Tüzük kapsamında bildirim için son tarih ise 3 Ocak 2011…

Türkiye’nin milyarlarca dolarlık ihracatının durmasına neden olabilecek CLP Tüzüğü, her ne kadar kimyasallar için gibi görünse de tekstil, kozmetik ve otomotiv gibi ihracatta öne çıkan birçok sektörü etkiliyor.

Tüzük, (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures / Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmalara, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü getiriyor.

CLP Tüzüğü hakkında bilgi veren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Koordinatör Başkanı Murat Akyüz, Avrupa Kimyasallar Ajansı’na yapılacak bildirimin, Avrupa’daki ithalatçı firma tarafından yapılması gerektiğini, ancak ihracatçı firmalarımızın AB’deki müşterisinin kendinden aldığı ürünler için bu başvuruyu yapıp yapmadığını takip etmesinin ve Ajans’a yapılacak bildirim için gerekli bilgileri hazırlamasının büyük önem taşıdığını söylüyor. ‘Eğer ithalatçı firma başvuruyu yapmazsa, kaybeden yine bizim ihracatçımız ve ülkemiz olacak. Onun için bu tarih ülkemiz ve ihracatçımız için çok önemli’ diyor.Akyüz, CLP Tüzüğü’nün kademeli olarak tehlikeli maddeler (dangerous substances) ve tehlikeli karışımlar (dangerous preparations) direktiflerinin yerine geçeceğini belirtiyor. Yürürlüğe giren CLP Tüzüğü kapsamında; maddelere (substances) için 1 Aralık 2010 tarihine kadar, karışımlara (mixtures) ise 1 Haziran 2015 tarihine kadar geçiş süresi verildiğini ifade ediyor.

CLP Tüzüğü, Birleşmiş Milletler’in sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS) kriterlerine uygun olarak hazırlandı. Sistem, dünya çapında aynı kimyasalın fiziksel, sağlık ve çevresel tehlikeleri hakkındaki bilgilerin farklı şekillerde sınıflandırılıp, etiketlenmesi sorunuyla başa çıkabilmek amacıyla BM düzeyinde geliştirildi. Aynı zamanda, bir ürünün ihracı sırasında, genellikle farklı kriterlerden ötürü farklı farklı sınıflandırılıp, etiketlenmesi zorunluluğundan kaynaklanan ticari engelleri de azaltmak amacını taşıyor.

Diğer taraftan CLP Tüzüğü kapsamında, AB’de kimyasal madde üretici ve ithalatçılarının, sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) 3 Ocak 2011 tarihine kadar bildirim yükümlülüğü bulunuyor.

Bu kapsamda, ülkemizden Avrupa Birliği’ne yapılacak kimyasal madde ve karışımın (hatta maden cevheri ve konsantrelerinin) ihracatında CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan bir sorun yaşanmaması için yapılması gerekenler şöyle sıralanıyor:

• CLP Tüzüğü kapsamında sınıflandırma değerlendirmesi yapılması,
• Oluşturulan yeni sınıflandırmaların yer aldığı Güvenlik Bilgi Formları’nın hazırlanması / güncellenmesi, (453/2010 sayılı AB tüzüğüne göre),
• Türk firmalarının, AB’deki ithalatçıları tarafından Ajans’a yapılacak bildirim için gerekli bilgilerin hazırlama yükümlülüklerini yerine getirilmesi.

İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası ihracatçı firmalarımıza yardımcı olmak amacıyla CLP Tüzüğü ile ilgili olarak ayrı bir web adresi http://clp.immib.org.tr/web/ oluşturmuş, güncel bilgiler paylaşılmış ve 2009 yılından bugüne kadar 1532 firma yetkilisine ulaşılmıştır.


İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir