Ekonomi Haberleri

İmtiyazlı Hisseler Tartışılıyor

EKİM AYINDA HAYATA GEÇMESİ BEKLENEN YASA DEĞİŞİKLİĞİNİN UYGULAMASI ERTELENİNCE İMTİYAZLAR KORUNDU. BU VESİLE İLE İMTİYAZLI HİSSELER CİDDİ ŞEKİLDE TARTIŞILIR OLDU.

Mart ayında Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte imtiyazlı hisseler sınırlı da olsa kaldırılmıştı ve ekimde bu kanun maddesi tüm şirketler için doğrudan devreye girecekti. Ancak, geçtiğmiz ay çıkan bir kanun hükmünde kararname ile uygulama ertelendi.

Maddenin yazılış tarzından olsa gerek, hukukçular ikiye ayrılmıştı.

Bir taraf imtiyazlarda önemli bir değişiklik olmayacağını iddia ederken, diğer bir kesim maddenin uygulamaya geçmesiyle birlikte tüm borsa şirketlerindeki imtiyazların ortadan kalkacağını söylüyordu, ikinci görüşü dile getirenler daha da ileri giderek kanun maddesinin şirketleri zor duruma sokacak şekilde kötü niyetli girişimlere dahi zemin oluşturduğunu dile getiriyordu. Bu noktada hükümet ikinci görüşün iddialarım ciddi buldu ve kanun maddesinin uygulamasını altı ay erteledi. Ayrıca üç ay uzatma yetkisini de Gümrük ve Sanayi Bakanlığı’na verdi. Böylece 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu madde hiç uygulama bulmadan ortadan kalkmış olacak. Madde gidecek ama tartışması devam edeceğe benziyor.

Borsa Yatırımcılar Derneği (BORYAD) Başkanı Ali Bahçuvan, anonim şirketlerde imtiyazlı hisselerin kalkmasının “hissedar demokrasisi” açısından Türkiye’yi çok üst seviyeye çıkarabileceğini düşünenlerden. Bahçuvan’m değerlendirmelerine bakıldığında borsa şirketleri için imtiyazların kalkacak olması yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülmeli. Mevcut yatırımcılar cephesinden bakıldığında, “imtiyazlı hisseler”in ortadan kaldırılmasına soğuk bakmak için bir neden yok. Bu memnuniyetle karşılanacak bir durum. Aynı hisseye sahip olduğu halde bir başkasından daha az temettü almak ya da oy hakkının daha düşük olması kabul edilecek bir durum olmasa gerek. Kurumsal yatırımcılar ise borsalarda demokratik bir ortamın oluşması ve daha rahat işlem yapabilmeleri açısından imtiyazların olmaması gerektiğini savunanlardan. Şirket hisselerinin daha fazla talep görmesi ve yabancı sermayenin ülkeye borsa yolu ile gelmesinin önemli yollarından birisinin imtiyazların kalkması olduğuna ısrarla vurgu yapıyorlar.Mali Müşavir ve Sermaye Piyasaları Uzmanı Mesut Baydur ise meseleye biraz daha üst perdeden yaklaşanlardan. Ona göre teorik olarak tüm imtiyazları ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde imtiyazlı paylara sahip hisseleri bulunan şirketlerin dolaşımdaki hisseleri hızla el değiştirebilir ve tek elde toplanma ihtimali söz konusu olabilir. Ancak pratikte hemen yann böyle bir çalışma içine girilmesini beklemek yanıltıcı olur. Zira şirket ele geçirilmesi, ciddi bir sermaye ve çalışmayı gerektiriyor. Buna değip değmeyeceği, şirketin mali durumu, hisselerin piyasadaki dağılımı gibi birçok unsura bağlı. Ancak, geçmişte bazı şirketlere böylesi operasyonların düzenlendiği ve yönetimin ele geçirildiği bilinen bir gerçeklik.

imtiyaz hakkına güvenerek hisselerin büyük kısmını borsada elden çıkarmış olan hissedarlar için ise bu tür tartışmalar, tam anlamıyla bir karabasan. Akıllarına gelmeyen olasılığın başlarına gelmesi, yönetimin de ötesinde ellerindeki şirketin avuçlarının içinden kayması anlamına geliyor. Mesut Baydur ise bu şekilde olan şirket sayısının sanıldığı kadar fazla olmadığını söylüyor. Borsada işlem gören şirketlerin halka açıklık oranı ortalamasına baktığımızda yüzde 25lerde ve payların çoğunluğu büyük hissedarlarda bulunuyor. Bu nedenle ele geçirme operasyonlarının özellikle güçlü firmalarda sonuç getirmesi en azından şimdilik gündemde değil

Zeynep Aktaş


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu