Anasayfa / Kariyer ve İş / İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

İnönü Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacaktır. Malatya ve çevresinde ikamet eden takipçilerimizi yakından ilgilendiren bu alımın ilanı aşağıda yer almaktadır. Üniversite bünyesinde çalışmak isteyen, öğretim elemanı olarak kariyer hedefleyen vatandaşlarımız ilanı inceleyerek başvuruları yapabilirler.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

İlgili Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.; Öğretim Görevlisi; 1; 26 Ağustos 2011

Hemşirelik veya Sağlık Yönetimi bölümünde mezun olmak, ilgili alanların birinde Yüksek Lisans yapmış olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 26 Ağustos 2011

Anatomi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak ve alanında en az on yıl deneyimli olmak.; Öğretim Görevlisi; 1; 26 Ağustos 2011

Halk Sağlığı Anabilim Dalında Yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında alanında en az on yıl eğitim-öğretim tecrübesi olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 26 Ağustos 2011

Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında alanında en az beş yıl eğitim-öğretim tecrübesi olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 26 Ağustos 2011

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokuluna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca İngilizce Okutmanı alınacaktır.

I) Genel Şartlar
a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada son üç yıllık ALES’ten (mezun olunan alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.II) Özel Şartlar
Okutman :
a) Yabancı Dil Okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
c) İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak, alanında en az beş yıl deneyimli olmak,

III) Muafiyet
a) Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

IV) Başvuru Şekli
İlan edilen kadroya başvuracak adaylar; başvurduğu bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçesi ekinde,Özel şartta belirtilen belgeler, özgeçmiş, öğrenim belgeleri, transkript, yabancı dil belgesi, ALES belgesi, nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi, iki adet fotoğraf, erkek adayların askerlik durum belgesi ve varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat edebilirler. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.
Not: ALES, dil belgesi, mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

V) Başvuru Adresi
İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kampüs/MALATYA
Tel.: 0 422 3774901
* Son başvuru tarihi 23.08.2011, Adayların ön değerlendirme sonuçları 25.08.2011 tarihinde Üniversitemizin web sitesinde (www.inonu.edu.tr) ilan edilecektir. Başvuran adaylardan ön değerlendirme sonuçlarına göre sınava alınacaklar için 06.09.2011 Salı günü Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu İdari Binasında saat: 10.00 da giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı sonuçları 08.09.2011 tarihinden itibaren Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
Not : Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak, alanında en az beş yıl deneyimli olmak; Okutman; 2; 26 Ağustos 2011
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir