Anasayfa / Kariyer ve İş / İnsan Kaynaklarına Zihniyet Değişimi Şart

İnsan Kaynaklarına Zihniyet Değişimi ŞartGEÇEN yüzyılın ortalarında çalışanlarla ilgili işlere muhasebe bölümünde bir masada çalışan ve esas görevi bordroları düzenlemek olan bir eleman bakardı. Sonra personel daireleri kurulmaya başlandı. Bu dairelerde işçileri terleterek azami verim almayı sağlayacak zaman ve hareket etütleri hazırlanırdı. Bir işçinin bu daireye çağrılması pek hayra alamet değildi. Çünkü uzatılan sarı zarfın içinde çoğu kez bir iş akdinin feshi bildirimi bulunurdu.

Bir kuşağın yetişmesine yetecek bir süre içinde büyük şirketlerdeki iki-üç kişilik personel servisleri tam teşekküllü insan kaynakları (IK) bölümlerine dönüştü. Bordrolar bilgisayarlarda hazırlanınca bu bölümler, işe alma, işe alıştırma, eğitim, performans değerlemesi ve kariyer yö netimi gibi temel konularda yetkinleşecek zamanı buldu.

Bilgi ekonomisine geçiş süreci insana verilen önemi artırdı. Yeni dönemde şirketin artık en değerli üretim faktörü haline gelen bilgi stokunu korumak ve geliştirmek görevini IK üstlenmek zorundaydı.

Elektronik ticaret ve iletişim tekniklerinin yaygınlaşması da iş listesine yeni görevler ekledi.

Şirketlerin yeniden yapılanmasında, şirket birleşmelerinde IK bölümleri kilit bir rol üstlendi.

Dünya ülkelerinde ve Türkiye’de yaşanan hızlı değişim ve belirsizliklerin artması, şirketlerin insan kaynakları bölümlerinin yenilemesini zorunlu kıldı. Çünkü eski çalışma yöntemleri yeni görevlerin yerine getirilmesini sağlamıyordu.

Yeni dönemde IK bölümlerinin yeni bir zihniyet ve stratejiye, yeni bir politikalar demetine ihtiyacı vardı.

YENİ YAKLAŞIMLAR

Yeni zihniyet ve stratejinin başlıca unsurları şöyle özetlenebilir:

■    Üst yönetimin stratejik partneri olmayı hedefleyen İK, faaliyetinin odak noktasına şirketin rekabet gücünün yükseltilmesini ve katma değerin artırılmasını koymalı.
■    İK, yeni dönemde bir “strateji geliştirme merkezi” ve bir “gelişme üssü” gibi çalışmalı. Zihniyet değişimi, şirkette sürekliliğin ve istikrarlı büyümenin sağlanmasına katkıda bulunmalı.

■    IK, farklı uzmanlık alanlarından gelen kişilerin ortak bir bakış açısı ve dil geliştirmelerini sağlayarak bağımsız bir proje ekibi gibi hizmet vermeli.

  Lee Cooper İş Başvurusu, Lee Cooper Eleman Alımı 2011

■    Gelişmiş ülkelerdeki yönetim tekniklerinin, Türkiye’nin koşullarına uyarlanması için çalışmalar yapılmalı.

■    İK, eğitim çalışmaları yeni sorunlara yaratıcı çözümIerin arandığı, yeni gerçekliklerin peşine düşüldüğü bir platform haline getirilmeli.
YENİ DONEMİN GÖREVLERİ

insan kaynakları bölümleri zihniyet değişimi sürecinden sonra aşağıdaki görevleri daha verimli bir şekilde yerine getirebilir:

■    Strateji oluşumu: İK, hem kendi elemanları hem de tüm çalışanlar arasında stratejik okuryazarlığı hedef alan eğitimler yaptığında şirketin “zekâsı” tabana yayılır. Böylece öneri ve çözüm zenginliği sağlanır.

■    Bilgi haritası: Şirketin bir bilgi envanterinin yapılması ve buna göre bir “bilgi haritası”nın çizilmesi, bilgi çağında verimliliği en üst düzeye yükseltebilir. Gerçek bir “define haritası” kadar değerli olan bu belge, şirkette gün ışığı görmemiş bilgi hazînelerini ortaya çıkarabilir.

■    Zekâ ve vicdan: Geçmiş dönemlerde şirkette ağırlıklı olarak “bellek” işlevini yerine getiren İK, gelecekte yeni sorunlara çözüm bulan “zekâ” görevini de üstlenmek zorunda. İK bölümü, bununla yetinmeyip aynı zamanda şirketin “vicdan“ı da olmayı amaçlamalıdır. İnsan yüzlü bir yönetim hedefine ulaşılmasında İK, daha aktif bir tutum izleyebilir.

■    İki yönlü iletişim: Şirket içinde bilgi akışının iki yönlü olması ve hızlandırılması görevini üstlenen İK, günlük sorunları en aza indirebilir.

■    Kuluçka görevi: İleride şirketin geleceğine yön verecek düşüncelerin tohumları bu departmanda atılabilir. Arı kovanı gibi işleyecek yeni İK bölümü, yaratıcı fikirlerin, farklı düşüncelerin özenle korunup büyütüldüğü bir fidanlık, bir inovasyon kuluçkalığı gibi görev yapabilir.

■    Kişisel gelişim: Çalışanların kişisel gelişimine ve kariyer planlarına yapılacak katkı şirketin gelişmesine katkıda bulunur.

Para
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir